Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Myson Technology zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Myson Technology zariadení 37 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

MTV212MN32 [PDIP40] MTV212MN64I [PDIP40] MTV212MS32 [SDIP42] Poznámka: 164 MTV212MS64I [SDIP42] Poznámka: 164
MTV212MV32 [PLCC44] Poznámka: 67 MTV212MV64I [PLCC44] Poznámka: 67 MTV230GMF64 [QFP44] Poznámka: 108 MTV230GMS64 [SDIP42] Poznámka: 164
MTV230GMV64 [PLCC44] Poznámka: 67 MTV230MF64 [QFP44] Poznámka: 108 MTV230MS64 [SDIP42] Poznámka: 164 MTV230MV64 [PLCC44] Poznámka: 67
MTV230PMF64 [QFP44] Poznámka: 108 MTV230PMS64 [SDIP42] Poznámka: 164 MTV230PMV64 [PLCC44] Poznámka: 67 MTV24C08
MTV24C08 (ISP) Poznámka: 138 MTV24C08 [SO8] Poznámka: 950 MTV24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 MTV24LC08
MTV24LC08 (ISP) Poznámka: 138 MTV24LC08 [SO8] Poznámka: 950 MTV24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121 MTV312MN64AG [PDIP40]
MTV312MN64AJ [PDIP40] MTV312MN64TSMC [PDIP40] MTV312MN64UMC [PDIP40] MTV312MS64AG [SDIP42] Poznámka: 164
MTV312MS64AJ [SDIP42] Poznámka: 164 MTV312MS64TSMC [SDIP42] Poznámka: 164 MTV312MS64UMC [SDIP42] Poznámka: 164 MTV312MV64AG [PLCC44] Poznámka: 67
MTV312MV64AJ [PLCC44] Poznámka: 67 MTV312MV64TSMC [PLCC44] Poznámka: 67 MTV312MV64UMC [PLCC44] Poznámka: 67 MTV412MS128 [SDIP42] Poznámka: 164
MTV412MV128 [PLCC44] Poznámka: 67 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE