Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Nantronics Semic. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Nantronics Semic. zariadení 24 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

N25S16 N25S16 (ISP) Poznámka: 138 N25S16 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 N25S16 [SOIC8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
N25S16 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 N25S16 [SOIC8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 N25S16 [WSON8] Poznámka: 5355 N25S16 [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355
N25S32 N25S32 (ISP) Poznámka: 138 N25S32 [SOIC16] Poznámka: 3100 N25S32 [SOIC16] (Dual O) Poznámka: 3100
N25S32 [SOIC8] Poznámka: 5394 N25S32 [SOIC8] (Dual O) Poznámka: 5394 N25S32 [WSON8] Poznámka: 5355 N25S32 [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355
N25S80 N25S80 (ISP) Poznámka: 138 N25S80 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 N25S80 [SOIC8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
N25S80 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 N25S80 [SOIC8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 N25S80 [WSON8] Poznámka: 5355 N25S80 [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE