Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam NOR-MEM zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných NOR-MEM zariadení 4 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

NM25Q128FVB [SOP8-208] Poznámka: 5394 NM25Q128FVB [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 NM25Q64EVB [SOP8-208] Poznámka: 5394 NM25Q64EVB [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
🍪
Naspäť HORE