Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Nuvoton zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Nuvoton zariadení 2162 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

C32IPM52T (ISP) Poznámka: 138 9997 C32IPM52T [QFN33] Poznámka: 2700 ISD15102 [LQFP48] Poznámka: 1494 ISD15104 [LQFP48] Poznámka: 1494
ISD15108 [LQFP48] Poznámka: 1494 ISD15116 [LQFP48] Poznámka: 1494 ISD2110 (ISP) Poznámka: 138 9997 ISD2110 [QFN20] Poznámka: 2282
ISD2115A (ISP) Poznámka: 138 9997 ISD2115A [QFN20] Poznámka: 2282 ISD2115A [SOP14] Poznámka: 5182 ISD2130 (ISP) Poznámka: 138 9997
ISD2130 [QFN20] Poznámka: 2282 ISD2130 [SOP14] Poznámka: 5182 ISD2360 [QFN32] Poznámka: 5669 KM101EF57G [LQFP80] Poznámka: 2602
KM101EF57G [TQFP80] Poznámka: 3835 KM101EFG1H [LQFP80] Poznámka: 3574 KM103SFE4K [LQFP80] Poznámka: 2601 KM103SFJ9D [QFP44] Poznámka: 3140
KM103SFK0K [QFP100] Poznámka: 5750 KM103SFK1K [LQFP80] Poznámka: 3355 KM103SFK1K [TQFP80] Poznámka: 3356 KM1M7AF52N [HQFP100] Poznámka: 5105
KM1M7BF02N [HQFP100] Poznámka: 5105 M031EB0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031EB0AE [TSSOP28] Poznámka: 5652 M031EC1AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031EC1AE [TSSOP28] Poznámka: 5652 M031FB0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031FB0AE [TSSOP20] Poznámka: 5650 M031FC1AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031FC1AE [TSSOP20] Poznámka: 5650 M031KG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031KG6AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M031KG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031KG8AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M031KIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031KIAAE [LQFP128] Poznámka: 5609 M031LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031LC2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M031LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031LD2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M031LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031LE3AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M031LG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031LG6AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M031LG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031LG8AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M031SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031SC2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M031SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031SD2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M031SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031SE3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M031SG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031SG6AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M031SG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031SG8AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M031SIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031SIAAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M031TB0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031TB0AE [QFN33] Poznámka: 5653 M031TC1AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031TC1AE [QFN33] Poznámka: 5653 M031TD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M031TD2AE [QFN33] Poznámka: 5653 M031TE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M031TE3AE [QFN33] Poznámka: 5653 M032EC1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032EC1AE [TSSOP28] Poznámka: 5652 M032FC1AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032FC1AE [TSSOP20] Poznámka: 5651 M032KG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032KG6AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M032KG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032KG8AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M032KIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032KIAAE [LQFP128] Poznámka: 5609 M032LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032LC2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M032LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032LD2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M032LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032LE3AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M032LG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032LG6AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M032LG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032LG8AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M032SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032SE3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M032SG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032SG6AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M032SG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032SG8AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M032SIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032SIAAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M032TC1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M032TC1AE [QFN33] Poznámka: 5653 M032TD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M032TD2AE [QFN33] Poznámka: 5653 M0516LAN (ISP) Poznámka: 138 9997 M0516LAN [LQFP48] Poznámka: 2319 M0516LBN (ISP) Poznámka: 138 9997
M0516LBN [LQFP48] Poznámka: 2319 M0516LCN (ISP) Poznámka: 138 9997 M0516LCN [LQFP48] Poznámka: 2319 M0516LDE (ISP) Poznámka: 138 9997
M0516LDE [LQFP48] Poznámka: 2319 M0516LDN (ISP) Poznámka: 138 9997 M0516LDN [LQFP48] Poznámka: 2319 M0516ZAN (ISP) Poznámka: 138 9997
M0516ZAN [QFN33] Poznámka: 2329 M0516ZBN (ISP) Poznámka: 138 9997 M0516ZBN [QFN33] Poznámka: 2329 M0516ZCN (ISP) Poznámka: 138 9997
M0516ZCN [QFN33] Poznámka: 2329 M0516ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997 M0516ZDE [QFN33] Poznámka: 2329 M0516ZDN (ISP) Poznámka: 138 9997
M0516ZDN [QFN33] Poznámka: 2329 M0518LC2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 M0518LC2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997 M0518LC2AE [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158
M0518LC2AE [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 M0518LD2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 M0518LD2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997 M0518LD2AE [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158
M0518LD2AE [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 M0518SC2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 M0518SC2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997 M0518SC2AE [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 4630
M0518SC2AE [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 4630 M0518SD2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 M0518SD2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997 M0518SD2AE [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 4630
M0518SD2AE [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 4630 M0519LD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M0519LD3AE [LQFP48] Poznámka: 5202 M0519LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M0519LE3AE [LQFP48] Poznámka: 5202 M0519SD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M0519SD3AE [LQFP64] Poznámka: 4660 M0519SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M0519SE3AE [LQFP64] Poznámka: 4660 M0519VE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M0519VE3AE [LQFP100] Poznámka: 5199 M052LAN (ISP) Poznámka: 138 9997
M052LAN [LQFP48] Poznámka: 2319 M052LBN (ISP) Poznámka: 138 9997 M052LBN [LQFP48] Poznámka: 2319 M052LCN (ISP) Poznámka: 138 9997
M052LCN [LQFP48] Poznámka: 2319 M052LDE (ISP) Poznámka: 138 9997 M052LDE [LQFP48] Poznámka: 2319 M052LDN (ISP) Poznámka: 138 9997
M052LDN [LQFP48] Poznámka: 2319 M052ZAN (ISP) Poznámka: 138 9997 M052ZAN [QFN33] Poznámka: 2329 M052ZBN (ISP) Poznámka: 138 9997
M052ZBN [QFN33] Poznámka: 2329 M052ZCN (ISP) Poznámka: 138 9997 M052ZCN [QFN33] Poznámka: 2329 M052ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997
M052ZDE [QFN33] Poznámka: 2329 M052ZDN (ISP) Poznámka: 138 9997 M052ZDN [QFN33] Poznámka: 2329 M054LAN (ISP) Poznámka: 138 9997
M054LAN [LQFP48] Poznámka: 2319 M054LBN (ISP) Poznámka: 138 9997 M054LBN [LQFP48] Poznámka: 2319 M054LCN (ISP) Poznámka: 138 9997
M054LCN [LQFP48] Poznámka: 2319 M054LDE (ISP) Poznámka: 138 9997 M054LDE [LQFP48] Poznámka: 2319 M054LDN (ISP) Poznámka: 138 9997
M054LDN [LQFP48] Poznámka: 2319 M054ZAN (ISP) Poznámka: 138 9997 M054ZAN [QFN33] Poznámka: 2329 M054ZBN (ISP) Poznámka: 138 9997
M054ZBN [QFN33] Poznámka: 2329 M054ZCN (ISP) Poznámka: 138 9997 M054ZCN [QFN33] Poznámka: 2329 M054ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997
M054ZDE [QFN33] Poznámka: 2329 M054ZDN (ISP) Poznámka: 138 9997 M054ZDN [QFN33] Poznámka: 2329 M058LAN (ISP) Poznámka: 138 9997
M058LAN [LQFP48] Poznámka: 2319 M058LBN (ISP) Poznámka: 138 9997 M058LBN [LQFP48] Poznámka: 2319 M058LCN (ISP) Poznámka: 138 9997
M058LCN [LQFP48] Poznámka: 2319 M058LDE (ISP) Poznámka: 138 9997 M058LDE [LQFP48] Poznámka: 2319 M058LDN (ISP) Poznámka: 138 9997
M058LDN [LQFP48] Poznámka: 2319 M058SFAN (ISP) Poznámka: 138 9997 M058SFAN [TSSOP20] Poznámka: 3335 M058SLAN (ISP) Poznámka: 138 9997
M058SLAN [LQFP48] Poznámka: 2319 M058SSAN (ISP) Poznámka: 138 9997 M058SSAN [LQFP64] Poznámka: 5440 M058SZAN (ISP) Poznámka: 138 9997
M058SZAN [QFN33] Poznámka: 2329 M058ZAN (ISP) Poznámka: 138 9997 M058ZAN [QFN33] Poznámka: 2329 M058ZBN (ISP) Poznámka: 138 9997
M058ZBN [QFN33] Poznámka: 2329 M058ZCN (ISP) Poznámka: 138 9997 M058ZCN [QFN33] Poznámka: 2329 M058ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997
M058ZDE [QFN33] Poznámka: 2329 M058ZDN (ISP) Poznámka: 138 9997 M058ZDN [QFN33] Poznámka: 2329 M0A21EB1AC (ISP) Poznámka: 138 9997
M0A21EB1AC [TSSOP28] Poznámka: 5971 M0A21EC1AC (ISP) Poznámka: 138 9997 M0A21EC1AC [TSSOP28] Poznámka: 5971 M0A21OB1AC (ISP) Poznámka: 138 9997
M0A21OB1AC [SSOP20] Poznámka: 6330 M0A21OC1AC (ISP) Poznámka: 138 9997 M0A21OC1AC [SSOP20] Poznámka: 6330 M0A23EC1AC (ISP) Poznámka: 138 9997
M0A23EC1AC [TSSOP28] Poznámka: 5971 M0A23EC1ACU (ISP) Poznámka: 138 9997 M0A23EC1ACU [TSSOP28] Poznámka: 5971 M0A23OB1AC (ISP) Poznámka: 138 9997
M0A23OB1AC [SSOP20] Poznámka: 6330 M0A23OC1AC (ISP) Poznámka: 138 9997 M0A23OC1AC [SSOP20] Poznámka: 6330 M0A23OC1ACU (ISP) Poznámka: 138 9997
M0A23OC1ACU [SSOP20] Poznámka: 6330 M251EC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M251EC2AE [TSSOP28] Poznámka: 5652 M251FC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M251FC2AE [TSSOP20] Poznámka: 5650 M251KE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M251KE3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M251KG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M251KG6AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M251LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M251LC2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M251LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M251LD2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M251LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M251LE3AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M251LG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M251LG6AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M251SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M251SC2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M251SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M251SD2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M251SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M251SE3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M251SG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M251SG6AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M251ZC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M251ZC2AE [QFN33] Poznámka: 5606 M251ZD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M251ZD2AE [QFN33] Poznámka: 5606 M252EC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M252EC2AE [TSSOP28] Poznámka: 5652 M252FC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M252FC2AE [TSSOP20] Poznámka: 5651 M252KE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M252KE3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M252KG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M252KG6AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M252LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M252LC2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M252LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M252LD2AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M252LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M252LE3AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M252LG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M252LG6AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M252SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M252SC2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M252SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M252SD2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M252SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M252SE3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M252SG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M252SG6AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M252ZC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M252ZC2AE [QFN33] Poznámka: 5606 M252ZD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M252ZD2AE [QFN33] Poznámka: 5606 M253LD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M253LD3AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M253LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M253LE3AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M253ZE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M253ZE3AE [QFN33] Poznámka: 5606 M254KD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M254KD3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M254KE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M254KE3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M254KG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M254KG6AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M254SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M254SD2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M254SD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M254SD3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M254SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M254SE3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M254SG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M254SG6AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M256KD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M256KD3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M256KE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M256KE3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M256KG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M256KG6AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M256SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M256SD2AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M256SD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M256SD3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M256SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M256SE3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M258KD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M258KD3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M258KE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M258KE3AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M258KG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M258KG6AE [LQFP128] Poznámka: 5609 M258SD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M258SD3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M258SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M258SE3AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M258SG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M258SG6AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M261KIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M261KIAAE [LQFP128] Poznámka: 5721 M261SIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M261SIAAE [LQFP64] Poznámka: 5720 M261ZIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M261ZIAAE [QFN33] Poznámka: 5719 M262KIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M262KIAAE [LQFP128] Poznámka: 5721 M262SIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M262SIAAE [LQFP64] Poznámka: 5720 M262ZIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M262ZIAAE [QFN33] Poznámka: 5719 M263KIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M263KIAAE [LQFP128] Poznámka: 5721 M263SIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M263SIAAE [LQFP64] Poznámka: 5720 M263ZIAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M263ZIAAE [QFN33] Poznámka: 5719 M451LC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451LC3AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M451LD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451LD3AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M451LE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451LE6AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M451LG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451LG6AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M451MLC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451MLC3AE [LQFP48] Poznámka: 2319 M451MLD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451MLD3AE [LQFP48] Poznámka: 2319 M451MLE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451MLE6AE [LQFP48] Poznámka: 2319 M451MLG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451MLG6AE [LQFP48] Poznámka: 2319 M451MSC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451MSC3AE [LQFP64] Poznámka: 5440 M451MSD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451MSD3AE [LQFP64] Poznámka: 5440 M451RC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451RC3AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M451RD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451RD3AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M451RE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451RE6AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M451RG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451RG6AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M451VE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M451VE6AE [LQFP100] Poznámka: 5649 M451VG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M451VG6AE [LQFP100] Poznámka: 5649 M4521LE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M4521LE6AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M452LC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M452LC3AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M452LD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M452LD3AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M452LE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M452LE6AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M452LG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M452LG6AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M452RC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M452RC3AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M452RD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M452RD3AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M452RE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M452RE6AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M452RG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M452RG6AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M452VE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M452VE6AE [LQFP100] Poznámka: 5649 M452VG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M452VG6AE [LQFP100] Poznámka: 5649 M453LC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M453LC3AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M453LD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M453LD3AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M453LE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M453LE6AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M453LG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M453LG6AE [LQFP48] Poznámka: 5647 M453RC3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M453RC3AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M453RD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M453RD3AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M453RE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M453RE6AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M453RG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M453RG6AE [LQFP64] Poznámka: 5648 M453VD3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M453VD3AE [LQFP100] Poznámka: 5649 M453VE6AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M453VE6AE [LQFP100] Poznámka: 5649 M453VG6AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M453VG6AE [LQFP100] Poznámka: 5649 M481LE8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481LE8AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M481LG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481LG8AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M481LGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481LGAAE [LQFP48] Poznámka: 5607 M481LGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481LGCAE [LQFP48] Poznámka: 5607 M481LIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481LIDAE [LQFP48] Poznámka: 5607 M481SE8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481SE8AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M481SG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481SG8AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M481SG8AE2A (ISP) Poznámka: 138 9997 M481SG8AE2A [LQFP64] Poznámka: 5608 M481SGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481SGAAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M481SGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481SGCAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M481SGCAE2A (ISP) Poznámka: 138 9997
M481SGCAE2A [LQFP64] Poznámka: 5608 M481SGDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481SGDAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M481SIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481SIDAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M481ZE8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481ZE8AE [QFN33] Poznámka: 5606 M481ZG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481ZG8AE [QFN33] Poznámka: 5606 M481ZGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481ZGAAE [QFN33] Poznámka: 5606 M481ZGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481ZGCAE [QFN33] Poznámka: 5606 M481ZGDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M481ZGDAE [QFN33] Poznámka: 5606 M481ZIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M481ZIDAE [QFN33] Poznámka: 5606 M482KGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482KGAAE [LQFP128] Poznámka: 5609 M482KGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482KGCAE [LQFP128] Poznámka: 5609 M482KIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482KIDAE [LQFP128] Poznámka: 5609 M482LE8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482LE8AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M482LG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482LG8AE [LQFP48] Poznámka: 5607 M482LGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482LGAAE [LQFP48] Poznámka: 5607 M482LGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482LGCAE [LQFP48] Poznámka: 5607 M482LIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482LIDAE [LQFP48] Poznámka: 5607 M482SE8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482SE8AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M482SG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482SG8AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M482SGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482SGAAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M482SGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482SGCAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M482SIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482SIDAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M482ZE8AE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482ZE8AE [QFN33] Poznámka: 5606 M482ZG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482ZG8AE [QFN33] Poznámka: 5606 M482ZGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M482ZGCAE [QFN33] Poznámka: 5606 M482ZIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M482ZIDAE [QFN33] Poznámka: 5606 M483KGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997
M483KGCAE [LQFP128] Poznámka: 5609 M483KGCAE2A (ISP) Poznámka: 138 9997 M483KGCAE2A [LQFP128] Poznámka: 5609 M483KIDAE [LQFP128] Poznámka: 5609
M483SE8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M483SE8AE [LQFP64] Poznámka: 5608 M483SG8AE (ISP) Poznámka: 138 9997 M483SG8AE [LQFP64] Poznámka: 5608
M483SG8AE2A (ISP) Poznámka: 138 9997 M483SG8AE2A [LQFP64] Poznámka: 5608 M483SGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M483SGAAE [LQFP64] Poznámka: 5608
M483SGCAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M483SGCAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M483SGCAE2A (ISP) Poznámka: 138 9997 M483SGCAE2A [LQFP64] Poznámka: 5608
M483SIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M483SIDAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M484KIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M484KIDAE [LQFP128] Poznámka: 5609
M484SGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M484SGAAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M484SGAAE2U (ISP) Poznámka: 138 9997 M484SGAAE2U [LQFP64] Poznámka: 5608
M484SIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M484SIDAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M484SIDAE2U (ISP) Poznámka: 138 9997 M484SIDAE2U [LQFP64] Poznámka: 5608
M485KIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M485KIDAE [LQFP128] Poznámka: 5609 M485LIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M485LIDAE [LQFP48] Poznámka: 5607
M485SIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M485SIDAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M485ZIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M485ZIDAE [QFN33] Poznámka: 5606
M486JIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M486JIDAE [LQFP144] Poznámka: 5610 M486KIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M486KIDAE [LQFP128] Poznámka: 5609
M487JIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M487JIDAE [LQFP144] Poznámka: 5610 M487KIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M487KIDAE [LQFP128] Poznámka: 5609
M487SGAAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M487SGAAE [LQFP64] Poznámka: 5608 M487SIDAE (ISP) Poznámka: 138 9997 M487SIDAE [LQFP64] Poznámka: 5608
MINI51FDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51FDE [TSSOP20] Poznámka: 3311 MINI51LAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51LAN [LQFP48] Poznámka: 2696
MINI51LBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51LBN [LQFP48] Poznámka: 2696 MINI51LDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51LDE [LQFP48] Poznámka: 2696
MINI51TAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51TAN [QFN33] Poznámka: 2700 MINI51TBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51TBN [QFN33] Poznámka: 2700
MINI51TDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51TDE [QFN33] Poznámka: 2700 MINI51ZAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51ZAN [QFN33] Poznámka: 2699
MINI51ZBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51ZBN [QFN33] Poznámka: 2699 MINI51ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI51ZDE [QFN33] Poznámka: 2699
MINI52FDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52FDE [TSSOP20] Poznámka: 3311 MINI52LAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52LAN [LQFP48] Poznámka: 2696
MINI52LBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52LBN [LQFP48] Poznámka: 2696 MINI52LDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52LDE [LQFP48] Poznámka: 2696
MINI52TAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52TAN [QFN33] Poznámka: 2700 MINI52TBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52TBN [QFN33] Poznámka: 2700
MINI52TDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52TDE [QFN33] Poznámka: 2700 MINI52ZAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52ZAN [QFN33] Poznámka: 2699
MINI52ZBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52ZBN [QFN33] Poznámka: 2699 MINI52ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI52ZDE [QFN33] Poznámka: 2699
MINI54FDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54FDE [TSSOP20] Poznámka: 3311 MINI54LAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54LAN [LQFP48] Poznámka: 2696
MINI54LBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54LBN [LQFP48] Poznámka: 2696 MINI54LDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54LDE [LQFP48] Poznámka: 2696
MINI54TAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54TAN [QFN33] Poznámka: 2700 MINI54TBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54TBN [QFN33] Poznámka: 2700
MINI54TDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54TDE [QFN33] Poznámka: 2700 MINI54ZAN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54ZAN [QFN33] Poznámka: 2699
MINI54ZBN (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54ZBN [QFN33] Poznámka: 2699 MINI54ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI54ZDE [QFN33] Poznámka: 2699
MINI57TDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI57TDE [QFN33] Poznámka: 4662 MINI58FDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI58FDE [TSSOP20] Poznámka: 3311
MINI58LDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI58LDE [LQFP48] Poznámka: 2696 MINI58TDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI58TDE [QFN33] Poznámka: 2700
MINI58ZDE (ISP) Poznámka: 138 9997 MINI58ZDE [QFN33] Poznámka: 2699 ML51BB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51BB9AE [MSOP10] Poznámka: 5501
ML51DB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51DB9AE [TSSOP14] Poznámka: 5502 ML51EB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51EB9AE [TSSOP28] Poznámka: 5504
ML51EC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51EC0AE [TSSOP28] Poznámka: 5504 ML51FB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51FB9AE [TSSOP20] Poznámka: 5503
ML51LD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51LD1AE [LQFP48] Poznámka: 5950 ML51OB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51OB9AE [SOP20] Poznámka: 5508
ML51PB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51PB9AE [LQFP32] Poznámka: 5506 ML51PC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51PC0AE [LQFP32] Poznámka: 5506
ML51SD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51SD1AE [LQFP64] Poznámka: 5608 ML51TB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51TB9AE [QFN33] Poznámka: 5505
ML51TC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51TC0AE [QFN33] Poznámka: 5505 ML51TD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51TD1AE [QFN33] Poznámka: 5505
ML51UB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51UB9AE [SOP28] Poznámka: 5509 ML51UC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51UC0AE [SOP28] Poznámka: 5509
ML51XB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML51XB9AE [QFN20] Poznámka: 5507 ML54LD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML54LD1AE [LQFP48] Poznámka: 5950
ML54MD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML54MD1AE [LQFP44] Poznámka: 6332 ML54SD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML54SD1AE [LQFP64] Poznámka: 5608
ML56LD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML56LD1AE [LQFP48] Poznámka: 5950 ML56MD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML56MD1AE [LQFP44] Poznámka: 6332
ML56SD1AE (ISP) Poznámka: 138 9997 ML56SD1AE [LQFP64] Poznámka: 5608 MN1M7AF52K [HQFP100] Poznámka: 5105 MN1M7AF52M [HQFP100] Poznámka: 5105
MN1M7AF52N [HQFP100] Poznámka: 5105 MN1M7BF02K [HQFP100] Poznámka: 5105 MN1M7BF02M [HQFP100] Poznámka: 5105 MN1M7BF02N [HQFP100] Poznámka: 5105
MS51BA9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51BA9AE [MSOP10] Poznámka: 5510 MS51DA9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51DA9AE [TSSOP14] Poznámka: 5511
MS51EB0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51EB0AE [TSSOP28] Poznámka: 5513 MS51EC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51EC0AE [TSSOP28] Poznámka: 5513
MS51FB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51FB9AE [TSSOP20] Poznámka: 5512 MS51FC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51FC0AE [TSSOP20] Poznámka: 5512
MS51PC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51PC0AE [LQFP32] Poznámka: 5515 MS51TC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51TC0AE [QFN33] Poznámka: 5514
MS51XB9AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51XB9AE [QFN20] Poznámka: 5516 MS51XB9BE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51XB9BE [QFN20] Poznámka: 6331
MS51XC0AE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51XC0AE [QFN20] Poznámka: 5516 MS51XC0BE (ISP) Poznámka: 138 9997 MS51XC0BE [QFN20] Poznámka: 6331
N569J1K0 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5762 N569J1K0 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5762 N569J2K0 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5762 N569J2K0 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5762
N569J4K0 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5762 N569J4K0 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5762 N569J502 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5762 N569J502 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5762
N569S1K0 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5031 N569S1K0 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5031 N569S1K1 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5031 N569S1K1 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5031
N569S2K0 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5031 N569S2K0 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5031 N569S4K0 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5031 N569S4K0 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5031
N569S8K0 [LQFP48] (Cortex-M0) Poznámka: 5031 N569S8K0 [LQFP48] (SPI-Flash) Poznámka: 5031 N589B080 [LQFP48] Poznámka: 5759 N589B120 [LQFP48] Poznámka: 5759
N589B170 [LQFP48] Poznámka: 5759 N589B200 [LQFP48] Poznámka: 5759 N589B250 [LQFP48] Poznámka: 5759 N589B340 [LQFP48] Poznámka: 5759
N589B480 [LQFP48] Poznámka: 5760 N589B650 [LQFP48] Poznámka: 5760 N589B960 [LQFP48] Poznámka: 5760 N589D081 [LQFP48] Poznámka: 5761
N589D121 [LQFP48] Poznámka: 5761 N589D171 [LQFP48] Poznámka: 5761 N589D201 [LQFP48] Poznámka: 5761 N589D251 [LQFP48] Poznámka: 5761
N589D341 [LQFP48] Poznámka: 5761 N589D481 [LQFP48] Poznámka: 5761 N589D650 [LQFP48] Poznámka: 5760 N589D960 [LQFP48] Poznámka: 5760
N76E003A [QFN20] Poznámka: 3652 N76E003A [SOP20] Poznámka: 3724 N76E003A [TSSOP20] Poznámka: 4179 N76E003B [QFN20] Poznámka: 4839
N76E003C [QFN20] Poznámka: 4839 N76E885A [TSSOP20] Poznámka: 4179 N76E885A [TSSOP28] Poznámka: 4804 N78E055A
N78E055A [LQFP48] Poznámka: 174 N78E055A [PLCC44] Poznámka: 67 N78E055A [PQFP44] Poznámka: 108 N78E059A
N78E059A [LQFP48] Poznámka: 174 N78E059A [PLCC44] Poznámka: 67 N78E059A [PQFP44] Poznámka: 108 N78E366A
N78E366A [LQFP48] Poznámka: 174 N78E366A [PLCC44] Poznámka: 67 N78E366A [PQFP44] Poznámka: 108 N78E517A
N78E517A [LQFP48] Poznámka: 174 N78E517A [PLCC44] Poznámka: 67 N78E517A [PQFP44] Poznámka: 108 N79E234A [LQFP48] Poznámka: 174
N79E234RA [LQFP48] Poznámka: 174 N79E235A [LQFP48] Poznámka: 174 N79E235RA [LQFP48] Poznámka: 174 N79E342
N79E342 [SOP16] Poznámka: 1060 N79E342A N79E342A [SOP16] Poznámka: 1060 N79E342R
N79E342R [SOP16] Poznámka: 1060 N79E342RA N79E342RA [SOP16] Poznámka: 1060 N79E352
N79E352 [LQFP48] Poznámka: 174 N79E352 [PLCC44] Poznámka: 67 N79E352 [PQFP44] Poznámka: 108 N79E352A
N79E352A [LQFP48] Poznámka: 174 N79E352A [PLCC44] Poznámka: 67 N79E352A [PQFP44] Poznámka: 108 N79E352R
N79E352R [LQFP48] Poznámka: 174 N79E352R [PLCC44] Poznámka: 67 N79E352R [PQFP44] Poznámka: 108 N79E352RA
N79E352RA [LQFP48] Poznámka: 174 N79E352RA [PLCC44] Poznámka: 67 N79E352RA [PQFP44] Poznámka: 108 N79E35J [LQFP64] Poznámka: 1298
N79E715A [SOP16] Poznámka: 3676 N79E715A [SOP20] Poznámka: 3724 N79E715A [SOP28] Poznámka: 4043 N79E715A [TSSOP20] Poznámka: 4179
N79E715A [TSSOP28] Poznámka: 4804 N79E8132A [SOP16] Poznámka: 44 N79E813A [SOP20] Poznámka: 119 N79E813A [SOP28] Poznámka: 4045
N79E813A [TSSOP20] Poznámka: 1089 N79E813A [TSSOP28] Poznámka: 172 N79E814A [SOP20] Poznámka: 119 N79E814A [SOP28] Poznámka: 4045
N79E814A [TSSOP20] Poznámka: 1089 N79E814A [TSSOP28] Poznámka: 172 N79E815A [SOP20] Poznámka: 119 N79E815A [SOP28] Poznámka: 4045
N79E815A [TSSOP20] Poznámka: 1089 N79E815A [TSSOP28] Poznámka: 172 N79E822 N79E822 [SOP20] Poznámka: 119
N79E822 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E822A N79E822A [SOP20] Poznámka: 119 N79E822A [SSOP20] Poznámka: 91
N79E823 N79E823 [SOP20] Poznámka: 119 N79E823 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E823A
N79E823A [SOP20] Poznámka: 119 N79E823A [SSOP20] Poznámka: 91 N79E824 N79E824 [SOP20] Poznámka: 119
N79E824 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E824A N79E824A [SOP20] Poznámka: 119 N79E824A [SSOP20] Poznámka: 91
N79E825 N79E825 [SOP20] Poznámka: 119 N79E825 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E825A
N79E825A [SOP20] Poznámka: 119 N79E825A [SSOP20] Poznámka: 91 N79E8432A [SOP16] Poznámka: 44 N79E843A
N79E843A [SOP20] Poznámka: 119 N79E843A [TSSOP20] Poznámka: 1089 N79E844A N79E844A [SOP20] Poznámka: 119
N79E844A [TSSOP20] Poznámka: 1089 N79E845A N79E845A [SOP20] Poznámka: 119 N79E845A [TSSOP20] Poznámka: 1089
N79E853A N79E853A [SOP28] Poznámka: 4045 N79E853A [TSSOP28] Poznámka: 172 N79E854A
N79E854A [SOP28] Poznámka: 4045 N79E854A [TSSOP28] Poznámka: 172 N79E855A N79E855A [SOP28] Poznámka: 4045
N79E855A [TSSOP28] Poznámka: 172 N79E875 [LQFP48] Poznámka: 174 N79E875R [LQFP48] Poznámka: 174 N79M875 [LQFP48] Poznámka: 174
N79M875R [LQFP48] Poznámka: 174 NANO100KC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100KC2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100KC2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100KD2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100KD2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100KD3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100KD3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100KE2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100KE2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100KE3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100KE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100KE3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO100LC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100LC2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100LC2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100LD2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100LD3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100LD3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100LE2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100LE2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100LE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100LE3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO100NC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100NC2AN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100NC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100NC2BN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100ND2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100ND2AN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100ND2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100ND2BN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100ND3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100ND3AN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100ND3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100ND3BN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100NE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100NE3AN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100NE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100NE3BN [QFN48] Poznámka: 3409 NANO100SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100SC2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100SD2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100SD3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100SD3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100SE2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100SE2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO100SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO100SE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO100SE3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110KC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110KC2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110KC2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110KD2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110KD2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110KD3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110KD3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110KE2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110KE2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110KE3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110KE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110KE3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO110SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110SC2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110SD2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110SD3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110SD3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110SE2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110SE2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO110SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO110SE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO110SE3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120KC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120KC2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120KC2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120KD2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120KD2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120KD3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120KD3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120KE2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120KE2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120KE3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120KE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120KE3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO120LC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120LC2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120LC2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120LD2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120LD3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120LD3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120LE2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120LE2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120LE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120LE3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NANO120SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120SC2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120SD2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120SD3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120SD3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120SE2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120SE2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO120SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO120SE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO120SE3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130KC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130KC2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130KC2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130KD2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130KD2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130KD3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130KD3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130KE2AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130KE2BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130KE3AN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130KE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130KE3BN [LQFP128] Poznámka: 3410 NANO130SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SC2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130SC2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130SD2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130SD3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130SD3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SE2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130SE2AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SE2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130SE2BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NANO130SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630 NANO130SE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NANO130SE3BN [LQFP64] Poznámka: 4630 NDA102EC1 (ISP) Poznámka: 138 9997 NDA102EC1 [TSSOP28] Poznámka: 5282 NDA102FC1 (ISP) Poznámka: 138 9997
NDA102FC1 [TSSOP20] Poznámka: 5200 NDA103EC1 (ISP) Poznámka: 138 9997 NDA103EC1 [TSSOP28] Poznámka: 5282 NDA103FC1 (ISP) Poznámka: 138 9997
NDA103FC1 [TSSOP20] Poznámka: 5200 NM1200LBA (ISP) Poznámka: 138 9997 NM1200LBA [LQFP48] Poznámka: 2696 NM1200TBA (ISP) Poznámka: 138 9997
NM1200TBA [QFN33] Poznámka: 2700 NPCE68ALA0DX [LQFP128] Poznámka: 5953 NPCE988LA0DX [LQFP128] Poznámka: 4033 NPCX796FB0BX [VFBGA144] Poznámka: 5800
NPCX797FC0BX [VFBGA144] Poznámka: 5800 NUC029FAE [TSSOP20] Poznámka: 3311 NUC029LAN [LQFP48] Poznámka: 2319 NUC029LDE [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158
NUC029LDE [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC029LEE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC029SDE [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 4630 NUC029SDE [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 4630
NUC029SEE [LQFP64] Poznámka: 6029 NUC029SGE [LQFP64] Poznámka: 5441 NUC029TAN [QFN33] Poznámka: 3248 NUC029ZAN [QFN33] Poznámka: 2329
NUC029ZPOE [QFN33] Poznámka: 2329 NUC100LC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LC1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LC1BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LC1CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LC1DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LD1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD1BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LD1BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LD1CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD1DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LD1DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LD2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LD2CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LD2DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LD3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LD3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LD3CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LD3DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LD3DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LE3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100LE3CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100LE3DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100LE3DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC100RC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RC1AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RC1BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RC1CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RC1DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RD1AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD1BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RD1BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RD1CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD1DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RD1DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RD2AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RD2BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RD2CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RD2DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RD3AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RD3BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RD3CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RD3DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RD3DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RE3AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RE3BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100RE3CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100RE3DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100RE3DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC100VD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100VD2AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100VD2BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100VD2CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100VD2DN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100VD3AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100VD3BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100VD3CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VD3DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100VD3DN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100VE3BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC100VE3CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC100VE3DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC100VE3DN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC101LC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC101LC1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC101LC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC101LC1BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC101LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC101LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC101LD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC101LD2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC101YC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC101YC1AN [QFN36] Poznámka: 2314 NUC101YC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC101YC1BN [QFN36] Poznámka: 2314 NUC101YD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC101YD2AN [QFN36] Poznámka: 2314 NUC101YD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC101YD2BN [QFN36] Poznámka: 2314 NUC102LC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC102LC1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC102LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC102LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC102YC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC102YC1AN [QFN36] Poznámka: 2314 NUC102YD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC102YD2AN [QFN36] Poznámka: 2314 NUC102ZC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC102ZC1AN [QFN33] Poznámka: 2318 NUC102ZC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC102ZC2AN [QFN33] Poznámka: 2318 NUC102ZD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC102ZD2AN [QFN33] Poznámka: 2318 NUC120LC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LC1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LC1BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LC1CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LC1DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD1AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LD1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LD1BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD1CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LD1CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD1DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LD1DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LD2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LD2CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LD2DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LD3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LD3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LD3CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LD3DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LD3DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LE3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120LE3CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120LE3DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120LE3DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC120RC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RC1AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RC1BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RC1CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RC1DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD1AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RD1AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RD1BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD1CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RD1CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD1DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RD1DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RD2AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RD2BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RD2CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RD2DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RD3AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RD3BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RD3CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RD3DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RD3DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RE3AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RE3BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120RE3CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120RE3DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120RE3DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC120VD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120VD2AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120VD2BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120VD2CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120VD2DN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120VD3AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120VD3BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120VD3CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VD3DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120VD3DN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120VE3BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC120VE3CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC120VE3DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC120VE3DN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC121LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC121LC2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC121SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC121SC2AE [LQFP64] Poznámka: 3570 NUC121ZC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC121ZC2AE [QFN33] Poznámka: 2318 NUC122LC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122LC1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC122LC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC122LC1DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC122LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC122LD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC122LD2DN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC122RC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122RC1AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC122RC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC122RC1DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC122RD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122RD2AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC122RD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC122RD2DN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC122SC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122SC1AN [LQFP64] Poznámka: 3570 NUC122SC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997
NUC122SC1DN [LQFP64] Poznámka: 3570 NUC122SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122SD2AN [LQFP64] Poznámka: 3570 NUC122SD2AN [LQFP64] (LDR-01) Poznámka: 3570
NUC122SD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122SD2DN [LQFP64] Poznámka: 3570 NUC122ZC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122ZC1AN [QFN33] Poznámka: 2318
NUC122ZC1DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122ZC1DN [QFN33] Poznámka: 2318 NUC122ZD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122ZD2AN [QFN33] Poznámka: 2318
NUC122ZD2DN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC122ZD2DN [QFN33] Poznámka: 2318 NUC123LC2AE1 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123LC2AE1 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123LC2AE1 [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC123LC2AE1 [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC123LC2AN1 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123LC2AN1 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123LC2AN1 [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC123LC2AN1 [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC123LD4AE0 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123LD4AE0 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123LD4AE0 [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC123LD4AE0 [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC123LD4AN0 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123LD4AN0 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123LD4AN0 [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC123LD4AN0 [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC123SC2AE1 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123SC2AE1 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123SC2AE1 [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 3570 NUC123SC2AE1 [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 3570 NUC123SC2AN1 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123SC2AN1 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123SC2AN1 [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 3570 NUC123SC2AN1 [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 3570 NUC123SD4AE0 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123SD4AE0 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123SD4AE0 [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 3570 NUC123SD4AE0 [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 3570 NUC123SD4AN0 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123SD4AN0 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123SD4AN0 [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 3570 NUC123SD4AN0 [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 3570 NUC123ZC2AE1 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123ZC2AE1 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123ZC2AE1 [QFN33](DFVSEN=0) Poznámka: 2318 NUC123ZC2AE1 [QFN33](DFVSEN=1) Poznámka: 2318 NUC123ZC2AN1 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123ZC2AN1 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123ZC2AN1 [QFN33](DFVSEN=0) Poznámka: 2318 NUC123ZC2AN1 [QFN33](DFVSEN=1) Poznámka: 2318 NUC123ZD4AE0 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123ZD4AE0 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123ZD4AE0 [QFN33](DFVSEN=0) Poznámka: 2318 NUC123ZD4AE0 [QFN33](DFVSEN=1) Poznámka: 2318 NUC123ZD4AN0 (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC123ZD4AN0 (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC123ZD4AN0 [QFN33](DFVSEN=0) Poznámka: 2318 NUC123ZD4AN0 [QFN33](DFVSEN=1) Poznámka: 2318 NUC125LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC125LC2AE [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC125SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC125SC2AE [LQFP64] Poznámka: 3570 NUC125ZC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC125ZC2AE [QFN33] Poznámka: 2318
NUC1262LE4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC1262LE4AE [LQFP48] Poznámka: 6449 NUC1262NE4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC1262NE4AE [QFN48] Poznámka: 6259
NUC1262SE4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC1262SE4AE [LQFP64] Poznámka: 6450 NUC126LE4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC126LE4AE [LQFP48] Poznámka: 2319
NUC126LG4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC126LG4AE [LQFP48] Poznámka: 2319 NUC126NE4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC126NE4AE [QFN48] Poznámka: 5076
NUC126SE4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC126SE4AE [LQFP64] Poznámka: 5441 NUC126SG4AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC126SG4AE [LQFP64] Poznámka: 5441
NUC130LC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LC1AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC130LC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LC1BN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC130LC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LC1CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC130LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC130LD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LD2BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC130LD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LD2CN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC130LD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LD3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC130LD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LD3BN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC130LD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LD3CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC130LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC130LE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LE3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC130LE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130LE3CN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC130RC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RC1AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC130RC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RC1BN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC130RC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RC1CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC130RD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RD2AN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC130RD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RD2BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC130RD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RD2CN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC130RD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RD3AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC130RD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RD3BN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC130RD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RD3CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC130RE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RE3AN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC130RE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RE3BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC130RE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130RE3CN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC130VD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VD2AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC130VD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VD2BN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC130VD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VD2CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC130VD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VD3AN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC130VD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VD3BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC130VD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VD3CN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC130VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC130VE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VE3BN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC130VE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC130VE3CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC1311LC2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC1311LC2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC1311LC2AE [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC1311LC2AE [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC1311LD2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC1311LD2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC1311LD2AE [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC1311LD2AE [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC131LC2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC131LC2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC131LC2AE [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC131LC2AE [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC131LD2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC131LD2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC131LD2AE [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC131LD2AE [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC131LD2AEU (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC131LD2AEU (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC131LD2AEU [LQFP48](DFVSEN=0) Poznámka: 3158 NUC131LD2AEU [LQFP48](DFVSEN=1) Poznámka: 3158 NUC131SC2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC131SC2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC131SC2AE [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 4630 NUC131SC2AE [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 4630 NUC131SD2AE (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC131SD2AE (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC131SD2AE [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 4630 NUC131SD2AE [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 4630 NUC131SD2AEU (ISP)(DFVSEN=0) Poznámka: 138 9997 NUC131SD2AEU (ISP)(DFVSEN=1) Poznámka: 138 9997
NUC131SD2AEU [LQFP64](DFVSEN=0) Poznámka: 4630 NUC131SD2AEU [LQFP64](DFVSEN=1) Poznámka: 4630 NUC140LC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LC1AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC140LC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LC1BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC140LC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LC1CN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC140LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC140LD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LD2BN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC140LD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LD2CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC140LD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LD3AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC140LD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LD3BN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC140LD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LD3CN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC140LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC140LE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LE3BN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC140LE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140LE3CN [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC140RC1AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RC1AN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC140RC1BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RC1BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC140RC1CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RC1CN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC140RD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RD2AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC140RD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RD2BN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC140RD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RD2CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC140RD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RD3AN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC140RD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RD3BN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC140RD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RD3CN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC140RE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RE3AN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC140RE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RE3BN [LQFP64] Poznámka: 2316
NUC140RE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140RE3CN [LQFP64] Poznámka: 2316 NUC140VD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VD2AN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC140VD2BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VD2BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC140VD2CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VD2CN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC140VD3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VD3AN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC140VD3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VD3BN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC140VD3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VD3CN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC140VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC140VE3BN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VE3BN [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC140VE3CN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC140VE3CN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC200LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200LC2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC200LC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200LC2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC200LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200LD2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC200LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC200LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200LE3AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC200LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC200SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200SC2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC200SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC200SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200SD2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC200SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC200SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200SE3AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC200SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC200VE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200VE3AE [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC200VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC200VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC220LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220LC2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC220LC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220LC2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC220LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220LD2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC220LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC220LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220LE3AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC220LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC220SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220SC2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC220SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC220SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220SD2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC220SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC220SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220SE3AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC220SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC220VE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220VE3AE [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC220VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC220VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC230LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230LC2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC230LC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230LC2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC230LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230LD2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC230LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC230LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230LE3AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC230LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC230SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230SC2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC230SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC230SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230SD2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC230SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC230SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230SE3AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC230SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC230VE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230VE3AE [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC230VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC230VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661
NUC240LC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240LC2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC240LC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240LC2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC240LD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240LD2AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC240LD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240LD2AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC240LE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240LE3AE [LQFP48] Poznámka: 3158 NUC240LE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240LE3AN [LQFP48] Poznámka: 3158
NUC240SC2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240SC2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC240SC2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240SC2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC240SD2AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240SD2AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC240SD2AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240SD2AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC240SE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240SE3AE [LQFP64] Poznámka: 4630 NUC240SE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240SE3AN [LQFP64] Poznámka: 4630
NUC240VE3AE (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240VE3AE [LQFP100] Poznámka: 4661 NUC240VE3AN (ISP) Poznámka: 138 9997 NUC240VE3AN [LQFP100] Poznámka: 4661
UB10 (ISP) Poznámka: 138 9997 UB10 [LQFP64] Poznámka: 5608 W55F01 W55F05B
W55F10A W55F10B W55F20 W77E058A
W77E058A [PLCC44] Poznámka: 67 W77E058A [QFP44] Poznámka: 108 W77E516 W77E516 [PLCC44] Poznámka: 67
W77E516 [QFP44] Poznámka: 108 W77E516A W77E516A [PLCC44] Poznámka: 67 W77E516A [QFP44] Poznámka: 108
W77E532 W77E532 [PLCC44] Poznámka: 67 W77E532 [QFP44] Poznámka: 108 W77E532A
W77E532A [PLCC44] Poznámka: 67 W77E532A [QFP44] Poznámka: 108 W77E58 W77E58 [PLCC44] Poznámka: 67
W77E58 [QFP44] Poznámka: 108 W77I058A W77I058A [PLCC44] Poznámka: 67 W77IE58
W77IE58 [PLCC44] Poznámka: 67 W77L058A W77L058A [PLCC44] Poznámka: 67 W77L058A [QFP44] Poznámka: 108
W77L516A W77L516A [PLCC44] Poznámka: 67 W77L516A [QFP44] Poznámka: 108 W77L532A
W77L532A [PLCC44] Poznámka: 67 W77L532A [QFP44] Poznámka: 108 W77LE516 W77LE516 [PLCC44] Poznámka: 67
W77LE516 [QFP44] Poznámka: 108 W77LE532 W77LE532 [PLCC44] Poznámka: 67 W77LE532 [QFP44] Poznámka: 108
W77LE58 W77LE58 [PLCC44] Poznámka: 67 W77LE58 [QFP44] Poznámka: 108 W78E051A
W78E051A [PLCC44] Poznámka: 67 W78E051A [QFP44] Poznámka: 108 W78E051A [TQFP44] Poznámka: 94 W78E051B
W78E051B [PLCC44] Poznámka: 67 W78E051B [PQFP44] Poznámka: 108 W78E051B [TQFP44] Poznámka: 94 W78E051C
W78E051C [PLCC44] Poznámka: 67 W78E051C [PQFP44] Poznámka: 108 W78E051D W78E051D [LQFP48] Poznámka: 174
W78E051D [PLCC44] Poznámka: 67 W78E051D [PQFP44] Poznámka: 108 W78E052A W78E052A [PLCC44] Poznámka: 67
W78E052A [QFP44] Poznámka: 108 W78E052A [TQFP44] Poznámka: 94 W78E052B W78E052B [PLCC44] Poznámka: 67
W78E052B [PQFP44] Poznámka: 108 W78E052C W78E052C [PLCC44] Poznámka: 67 W78E052C [PQFP44] Poznámka: 108
W78E052D W78E052D [LQFP48] Poznámka: 174 W78E052D [PLCC44] Poznámka: 67 W78E052D [PQFP44] Poznámka: 108
W78E054A W78E054A [PLCC44] Poznámka: 67 W78E054A [QFP44] Poznámka: 108 W78E054A [TQFP44] Poznámka: 94
W78E054B W78E054B [PLCC44] Poznámka: 67 W78E054B [PQFP44] Poznámka: 108 W78E054C
W78E054C [PLCC44] Poznámka: 67 W78E054C [PQFP44] Poznámka: 108 W78E054D W78E054D [LQFP48] Poznámka: 174
W78E054D [PLCC44] Poznámka: 67 W78E054D [PQFP44] Poznámka: 108 W78E058A W78E058A [PLCC44] Poznámka: 67
W78E058A [QFP44] Poznámka: 108 W78E058A [TQFP44] Poznámka: 94 W78E058B W78E058B [PLCC44] Poznámka: 67
W78E058B [PQFP44] Poznámka: 108 W78E058D W78E058D [LQFP48] Poznámka: 174 W78E058D [PLCC44] Poznámka: 67
W78E058D [PQFP44] Poznámka: 108 W78E065A W78E065A [PLCC44] Poznámka: 67 W78E065A [PQFP44] Poznámka: 108
W78E365 W78E365 [LQFP48] Poznámka: 174 W78E365 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E365 [PQFP44] Poznámka: 108
W78E365A W78E365A [LQFP48] Poznámka: 174 W78E365A [PLCC44] Poznámka: 67 W78E365A [PQFP44] Poznámka: 108
W78E378 W78E378 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E378E W78E51
W78E51 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E51 [QFP44] Poznámka: 108 W78E51 [TQFP44] Poznámka: 94 W78E516B
W78E516B [PLCC44] Poznámka: 67 W78E516B [PQFP44] Poznámka: 108 W78E516D W78E516D [LQFP48] Poznámka: 174
W78E516D [PLCC44] Poznámka: 67 W78E516D [PQFP44] Poznámka: 108 W78E51B W78E51B [PLCC44] Poznámka: 67
W78E51B [PQFP44] Poznámka: 108 W78E51B [TQFP44] Poznámka: 94 W78E51C W78E51C [PLCC44] Poznámka: 67
W78E51C [PQFP44] Poznámka: 108 W78E52 W78E52 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E52 [QFP44] Poznámka: 108
W78E52 [TQFP44] Poznámka: 94 W78E52B W78E52B [PLCC44] Poznámka: 67 W78E52B [PQFP44] Poznámka: 108
W78E52C W78E52C [PLCC44] Poznámka: 67 W78E52C [PQFP44] Poznámka: 108 W78E54
W78E54 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E54 [QFP44] Poznámka: 108 W78E54 [TQFP44] Poznámka: 94 W78E54B
W78E54B [PLCC44] Poznámka: 67 W78E54B [PQFP44] Poznámka: 108 W78E54C W78E54C [PLCC44] Poznámka: 67
W78E54C [PQFP44] Poznámka: 108 W78E58 W78E58 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E58 [QFP44] Poznámka: 108
W78E58 [TQFP44] Poznámka: 94 W78E58B W78E58B [PLCC44] Poznámka: 67 W78E58B [PQFP44] Poznámka: 108
W78E62 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E62B [LQFP48] Poznámka: 174 W78E62B [PLCC44] Poznámka: 67 W78E65
W78E65 [PLCC44] Poznámka: 67 W78E65 [PQFP44] Poznámka: 108 W78E858 W78E858 [PLCC44] Poznámka: 67
W78E858 [PQFP44] Poznámka: 108 W78E858A W78E858A [PLCC44] Poznámka: 67 W78E858A [PQFP44] Poznámka: 108
W78ERD2 W78ERD2 [PLCC44] Poznámka: 67 W78ERD2 [PQFP44] Poznámka: 108 W78ERD2A
W78ERD2A [PLCC44] Poznámka: 67 W78ERD2A [PQFP44] Poznámka: 108 W78I051D W78I051D [LQFP48] Poznámka: 174
W78I051D [PLCC44] Poznámka: 67 W78I051D [PQFP44] Poznámka: 108 W78I052D W78I052D [LQFP48] Poznámka: 174
W78I052D [PLCC44] Poznámka: 67 W78I052D [PQFP44] Poznámka: 108 W78I054D W78I054D [LQFP48] Poznámka: 174
W78I054D [PLCC44] Poznámka: 67 W78I054D [PQFP44] Poznámka: 108 W78I058D W78I058D [LQFP48] Poznámka: 174
W78I058D [PLCC44] Poznámka: 67 W78I058D [PQFP44] Poznámka: 108 W78I516D W78I516D [LQFP48] Poznámka: 174
W78I516D [PLCC44] Poznámka: 67 W78I516D [PQFP44] Poznámka: 108 W78IE52 W78IE52 [PLCC44] Poznámka: 67
W78IE54 W78IE54 [PLCC44] Poznámka: 67 W78IE58 W78IE58 [PLCC44] Poznámka: 67
W78IRD2 W78IRD2 [PLCC44] Poznámka: 67 W78IRD2 [PQFP44] Poznámka: 108 W78IRD2A
W78IRD2A [PLCC44] Poznámka: 67 W78IRD2A [PQFP44] Poznámka: 108 W78L051A W78L051A [PLCC44] Poznámka: 67
W78L051A [QFP44] Poznámka: 108 W78L051A [TQFP44] Poznámka: 94 W78L051C W78L051C [PLCC44] Poznámka: 67
W78L051C [PQFP44] Poznámka: 108 W78L052A W78L052A [PLCC44] Poznámka: 67 W78L052A [PQFP44] Poznámka: 108
W78L052C W78L052C [PLCC44] Poznámka: 67 W78L052C [PQFP44] Poznámka: 108 W78L054A
W78L054A [PLCC44] Poznámka: 67 W78L054A [PQFP44] Poznámka: 108 W78L054A [TQFP44] Poznámka: 94 W78L054C
W78L054C [PLCC44] Poznámka: 67 W78L054C [PQFP44] Poznámka: 108 W78L058A W78L058A [PLCC44] Poznámka: 67
W78L058A [PQFP44] Poznámka: 108 W78L365A W78L365A [LQFP48] Poznámka: 174 W78L365A [PLCC44] Poznámka: 67
W78L365A [PQFP44] Poznámka: 108 W78L516A W78L516A [LQFP48] Poznámka: 174 W78L516A [PLCC44] Poznámka: 67
W78L516A [QFP44] Poznámka: 108 W78L812A W78L812A [LQFP48] Poznámka: 174 W78L812A [PLCC44] Poznámka: 67
W78L812A [PQFP44] Poznámka: 108 W78LE051A W78LE051A [PLCC44] Poznámka: 67 W78LE051A [PQFP44] Poznámka: 108
W78LE365 W78LE365 [LQFP48] Poznámka: 174