Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam NXP zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných NXP zariadení 4897 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

9S12XEG128 (ISP) Poznámka: 138 9S12XEG128 [LQFP112] Poznámka: 699 9S12XEG128 [QFP80] Poznámka: 698 EM773 (ISP-UART) Poznámka: 138
EM773 [HVQFN33] Poznámka: 1333 FS32K116LxxxxLFx [LQFP48] Poznámka: 3333 FS32K116LxxxxLHx [LQFP64] Poznámka: 3212 FS32K118LxxxxLFx [LQFP48] Poznámka: 3333
FS32K118LxxxxLHx [LQFP64] Poznámka: 3212 FS32K142HxxxxLHx [LQFP64] Poznámka: 3212 FS32K142HxxxxLLx [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K142UxxxxLFx [LQFP48] Poznámka: 3333
FS32K142UxxxxLHx [LQFP64] Poznámka: 3212 FS32K142UxxxxLLx [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K144H [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K144H [LQFP64] Poznámka: 3212
FS32K144M [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K144M [LQFP64] Poznámka: 3212 FS32K144U [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K144U [LQFP64] Poznámka: 3212
FS32K146HxxxxLHx [LQFP64] Poznámka: 3212 FS32K146HxxxxLLx [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K146HxxxxLQx [LQFP144] Poznámka: 4890 FS32K146UxxxxLHx [LQFP64] Poznámka: 3212
FS32K146UxxxxLLx [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K146UxxxxLQx [LQFP144] Poznámka: 4890 FS32K148HxxxxLLx [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K148HxxxxLQx [LQFP144] Poznámka: 4890
FS32K148HxxxxLUx [LQFP176] Poznámka: 4912 FS32K148UxxxxLLx [LQFP100] Poznámka: 4516 FS32K148UxxxxLQx [LQFP144] Poznámka: 4890 FS32K148UxxxxLUx [LQFP176] Poznámka: 4912
FXTH870511D (ISP) Poznámka: 138 9997 FXTH8709116T1 [QFN24] Poznámka: 4677 FXTH8715116T1 [QFN24] Poznámka: 4677 LPC1102UK (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1102UK [WLCSP16] Poznámka: 2365 LPC1104UK (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1104UK [WLCSP16] Poznámka: 2365 LPC1110 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1110 [SO20] Poznámka: 2839 LPC1111/002 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111/002 [TSSOP20] Poznámka: 2840 LPC1111/101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/103 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111/103 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/202 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/203 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/303 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/002 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111xxxxx/002 [TSSOP20] Poznámka: 2840 LPC1111xxxxx/101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111xxxxx/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111xxxxx/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/103 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111xxxxx/103 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/203 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111xxxxx/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/303 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111xxxxx/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/101 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/102 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1112/102 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1112/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/102 [SO20] Poznámka: 2839 LPC1112/102 [TSSOP20] Poznámka: 2840
LPC1112/102 [TSSOP28] Poznámka: 2841 LPC1112/103 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/103 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1112/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/202 [HVQFN24] Poznámka: 2300 LPC1112/202 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698
LPC1112/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/203 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/203 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1112/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1112/303 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/CP3269 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/CP3269 [DIL28] Poznámka: 1503
LPC1112_A (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112_A [HVQFN24] Poznámka: 2300 LPC1112LV/103 [HVQFN33] Poznámka: 2698 LPC1112LVxxxxx/103 [HVQFN33] Poznámka: 2698
LPC1112xxxx/102 [SO20] Poznámka: 2839 LPC1112xxxx/CP3269 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxx/CP3269 [DIL28] Poznámka: 1503 LPC1112xxxxx/101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1112xxxxx/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112xxxxx/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/102 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1112xxxxx/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1112xxxxx/102 [TSSOP20] Poznámka: 2840 LPC1112xxxxx/102 [TSSOP28] Poznámka: 2841 LPC1112xxxxx/103 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/103 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1112xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/202 [HVQFN24] Poznámka: 2300
LPC1112xxxxx/202 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1112xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112xxxxx/203 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/203 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698
LPC1112xxxxx/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112xxxxx/303 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1113/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/203 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1113/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1113/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/302 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1113/303 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1113/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1113xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1113xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113xxxxx/203 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1113xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1113xxxxx/302 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1113xxxxx/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113xxxxx/302 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1113xxxxx/303 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1113xxxxx/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/102 [DIP28] Poznámka: 2838 LPC1114/102 [TSSOP28] Poznámka: 2841
LPC1114/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114/203 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/302 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1114/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114/302 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114/303 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/303 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1114/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114/323 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/323 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114/333 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1114/333 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114/333 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114LV/303 [HVQFN33] Poznámka: 2698 LPC1114LVxxxxx/303 [HVQFN33] Poznámka: 2698
LPC1114xxxx/102 [DIP28] Poznámka: 2838 LPC1114xxxxx/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/102 [TSSOP28] Poznámka: 2841 LPC1114xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1114xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114xxxxx/203 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1114xxxxx/203 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1114xxxxx/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/302 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1114xxxxx/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114xxxxx/302 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1114xxxxx/303 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/303 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1114xxxxx/303 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114xxxxx/303 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1114xxxxx/323 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/323 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114xxxxx/333 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/333 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114xxxxx/333 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1115/303 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1115/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1115xxxxx/303 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1115xxxxx/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1124/303 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1124/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1124xxxxx/303 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1124xxxxx/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1125/303 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1125/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1125xxxxx/303 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1125xxxxx/303 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11A02UK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11A02UK [WLCSP20] Poznámka: 5835 LPC11A04UK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11A04UK [WLCSP20] Poznámka: 5835 LPC11A11/001 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11A11/001 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11A11xxxxx/001 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11A11xxxxx/001 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11A12/101 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11A12/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11A12/101 [LQFP48] Poznámka: 3446
LPC11A12xxxxx/101 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11A12xxxxx/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11A12xxxxx/101 [LQFP48] Poznámka: 3446 LPC11A13/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11A13/201 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11A13xxxxx/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11A13xxxxx/201 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11A14/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11A14/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11A14/301 [LQFP48] Poznámka: 3446 LPC11A14xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11A14xxxxx/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC11A14xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 3446 LPC11C12/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C12/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C12/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11C12xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C12xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C12xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C14/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11C14/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C14/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C14xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C14xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11C14xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C22/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C22/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C22/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11C22/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC11C22xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C22xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C22xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11C22xxxxx/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC11C24/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C24/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C24/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11C24/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC11C24xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C24xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C24xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11C24xxxxx/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC11D14/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11D14/302 [LQFP100] Poznámka: 2651 LPC11D14xxxxxx/302 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11D14xxxxxx/302 [LQFP100] Poznámka: 2651 LPC11E11/101 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E11/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11E11xxxxx/101 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11E11xxxxx/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11E12/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E12/201 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11E12xxxxx/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11E12xxxxx/201 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11E13/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E13/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11E13xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11E13xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11E14/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E14/401 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11E14/401 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11E14/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E14xxxxx/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E14xxxxx/401 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11E14xxxxx/401 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11E14xxxxx/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E35/501 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11E35xxxxx/501 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11E36/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11E36/501 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11E36/501 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E36xxxxx/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E36xxxxx/501 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC11E36xxxxx/501 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E37/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E37/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E37/501 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11E37/501 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E37H/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E37Hxxxxx/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E37xxxxx/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11E37xxxxx/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E37xxxxx/501 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11E37xxxxx/501 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11E66 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11E66 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11E67 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E67 [LQFP100] Poznámka: 3211 LPC11E67 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11E67 [LQFP64] Poznámka: 3445 LPC11E68 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11E68 [LQFP100] Poznámka: 3211 LPC11E68 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11E68 [LQFP64] Poznámka: 3445 LPC11U12/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U12/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11U12/201 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11U12xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U12xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11U12xxxxx/201 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U13/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11U13/201 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U13xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U13xxxxx/201 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U14/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11U14/201 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11U14/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11U14/201 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U14xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11U14xxxxx/201 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11U14xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11U14xxxxx/201 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U22/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U22/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U22/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U22xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U22xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11U22xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U23/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U23/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U23/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11U23xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U23xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U23xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U24/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U24/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U24/301 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11U24/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U24/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U24/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U24/401 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11U24/401 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U24/401 [LQFP64] Poznámka: 2697
LPC11U24xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U24xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U24xxxxx/301 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11U24xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11U24xxxxx/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U24xxxxx/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U24xxxxx/401 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11U24xxxxx/401 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11U24xxxxx/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U34/311 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U34/311 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U34/311 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC11U34/311 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U34/421 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U34/421 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U34/421 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC11U34/421 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U34xxxxx/311 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U34xxxxx/311 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U34xxxxx/311 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC11U34xxxxx/311 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U34xxxxx/421 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U34xxxxx/421 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U34xxxxx/421 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC11U34xxxxx/421 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U35/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U35/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U35/401 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC11U35/401 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U35/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U35/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U35/501 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11U35/501 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11U35/501 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U35xxxxx/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U35xxxxx/401 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11U35xxxxx/401 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC11U35xxxxx/401 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U35xxxxx/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U35xxxxx/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U35xxxxx/501 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U35xxxxx/501 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC11U35xxxxx/501 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U36/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U36/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U36/401 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U36/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U36xxxxx/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U36xxxxx/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U36xxxxx/401 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U36xxxxx/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U37/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U37/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U37/401 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U37/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U37/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U37/501 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U37/501 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U37H/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U37H/401 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11U37H/401 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U37Hxxxxx/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U37Hxxxxx/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U37Hxxxxx/401 [LQFP64] Poznámka: 2697
LPC11U37xxxxx/401 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U37xxxxx/401 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U37xxxxx/401 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U37xxxxx/401 [LQFP64] Poznámka: 2697
LPC11U37xxxxx/501 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U37xxxxx/501 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11U37xxxxx/501 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC11U66 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11U66 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11U67 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U67 [LQFP100] Poznámka: 3211 LPC11U67 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11U67 [LQFP64] Poznámka: 3445 LPC11U68 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11U68 [LQFP100] Poznámka: 3211 LPC11U68 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11U68 [LQFP64] Poznámka: 3445 LPC1224/101 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1224/101 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1224/101 [LQFP48] Poznámka: 2366
LPC1224/101 [LQFP48] (UART) Poznámka: 2366 LPC1224/101 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1224/121 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1224/121 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1224/121 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1224/121 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1224/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1224/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1224/201 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1224/201 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1224/221 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1224/221 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1224/221 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1224/221 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1224xxxxx/101 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1224xxxxx/101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1224xxxxx/101 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1224xxxxx/101 [LQFP48] (UART) Poznámka: 2366 LPC1224xxxxx/101 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1224xxxxx/121 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1224xxxxx/121 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1224xxxxx/121 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1224xxxxx/121 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1224xxxxx/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1224xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1224xxxxx/201 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1224xxxxx/201 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1224xxxxx/221 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1224xxxxx/221 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1224xxxxx/221 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1224xxxxx/221 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1225/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1225/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1225/201 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1225/201 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1225/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1225/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1225/301 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1225/301 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1225/321 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1225/321 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1225/321 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1225/321 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1225xxxxx/201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1225xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1225xxxxx/201 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1225xxxxx/201 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1225xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1225xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1225xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1225xxxxx/301 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1225xxxxx/321 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1225xxxxx/321 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1225xxxxx/321 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1225xxxxx/321 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1226/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1226/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1226/301 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1226/301 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1226xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1226xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1226xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1226xxxxx/301 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1227/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1227/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1227/301 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1227/301 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC1227xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1227xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1227xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 2366 LPC1227xxxxx/301 [LQFP64] Poznámka: 2367 LPC12D27/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC12D27/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC12D27/301 [LQFP100] Poznámka: 2652 LPC12D27xxxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC12D27xxxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC12D27xxxxxx/301 [LQFP100] Poznámka: 2652 LPC1311 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1311 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1311/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1311/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1311xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1311xxxxx/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1313 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1313 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1313 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1313/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1313/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1313/01 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1313xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1313xxxxx/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1313xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1315 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1315 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1315 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1316 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1316 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1316 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1317 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1317 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1317 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1317 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC1342 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1342 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1342 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1343 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1343 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1343 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1345 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1345 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1345 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1346 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1346 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1346 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1347 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1347 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1347 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1347 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC1517 [LQFP48] Poznámka: 3895 LPC1517 [LQFP64] Poznámka: 3878
LPC1518 [LQFP100] Poznámka: 3896 LPC1518 [LQFP64] Poznámka: 3878 LPC1519 [LQFP100] Poznámka: 3896 LPC1519 [LQFP64] Poznámka: 3878
LPC1547 [LQFP48] Poznámka: 3895 LPC1547 [LQFP64] Poznámka: 3878 LPC1548 [LQFP100] Poznámka: 3896 LPC1548 [LQFP64] Poznámka: 3878
LPC1549 [LQFP100] Poznámka: 3896 LPC1549 [LQFP48] Poznámka: 3895 LPC1549 [LQFP64] Poznámka: 3878 LPC1751 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1751 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1751 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1752 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1752 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1752 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1754 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1754 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1754 [LQFP80] Poznámka: 1330
LPC1756 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1756 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1756 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1758 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1758 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1758 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1759 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1759 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1759 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1763 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1763 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1763 [LQFP100] Poznámka: 3320
LPC1764 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1764 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1764 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1765 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1765 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1765 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1765 [TFBGA100] Poznámka: 1511 LPC1766 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1766 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1766 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1767 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1767 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1767 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1768 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1768 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1768 [LQFP100] Poznámka: 3320
LPC1768 [TFBGA100] Poznámka: 1511 LPC1769 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1769 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1769 [LQFP100] Poznámka: 3320
LPC1774 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1774 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1774 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC1774 [LQFP208] Poznámka: 1217
LPC1776 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1776 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1776 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1776 [TFBGA180] Poznámka: 1512
LPC1777 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1777 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1777 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1778 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1778 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1778 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC1778 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1778 [TFBGA180] Poznámka: 1512
LPC1778 [TFBGA208] Poznámka: 1439 LPC1785 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1785 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1785 [LQFP208] Poznámka: 1217
LPC1786 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1786 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1786 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1787 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1787 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1787 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1788 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1788 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1788 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC1788 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1788 [TFBGA180] Poznámka: 1512 LPC1788 [TFBGA208] Poznámka: 1439
LPC1812 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1812 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC1813 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1813 [TFBGA100] Poznámka: 3112
LPC1815 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1815 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC1817 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1817 [TFBGA100] Poznámka: 3112
LPC1822 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1822 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC1823 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1823 [TFBGA100] Poznámka: 3112
LPC1825 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1825 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC1827 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1827 [TFBGA100] Poznámka: 3112
LPC1833 [LBGA256] Poznámka: 2982 LPC1833 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1833 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC1837 [LBGA256] Poznámka: 2982
LPC1837 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC1837 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC1853 [LBGA256] Poznámka: 2982 LPC1853 [LQFP208] Poznámka: 3460
LPC1853 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC1857 [LBGA256] Poznámka: 2982 LPC1857 [LQFP208] Poznámka: 3460 LPC1857 [TFBGA100] Poznámka: 3112
LPC18S37 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC18S37 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC18S57 [LBGA256] Poznámka: 2982 LPC18S57 [LQFP208] Poznámka: 3460
LPC2101 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2101 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2102 [HVQFN48] Poznámka: 567
LPC2102 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2102/CV9623 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2102/CV9623 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2102/CV9623 [LQFP48] Poznámka: 174
LPC2103 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2103 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2103 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2103 [PLCC44] Poznámka: 67
LPC2103H [HVQFN48] Poznámka: 2312 LPC2104 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2104 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2104xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2104xxxxx/00 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2104xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2104xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2105 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2105 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2105xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2105xxxxx/00 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2105xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2105xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2106 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2106 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2106 [LQFP48] Poznámka: 174
LPC2106xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2106xxxxx/00 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2106xxxxx/00 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2106xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2106xxxxx/01 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2106xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2109xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2109xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2109xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2109xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2114 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2114 [HVQFN64] Poznámka: 594
LPC2114 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2114xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2114xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2114xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2114xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2119 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2119 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2119 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2119xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2119xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2119xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2119xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2124 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2124 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2124 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2124xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2124xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2124xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2124xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2129 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2129 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2129 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2129xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2129xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2129xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2129xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2131 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2131 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2131xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2131xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2132 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2132 [HVQFN64] Poznámka: 594
LPC2132 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2132xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2132xxxxx/01 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2132xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2134 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2134 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2134xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2134xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2136 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2136 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2136xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2136xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2138 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2138 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2138 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2138xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2138xxxxx/01 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2138xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2141 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2141 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2142 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2142 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2144 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2144 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2146 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2146 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2148 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2148 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2157 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2157 [LQFP100] Poznámka: 1315 LPC2158 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2158 [LQFP100] Poznámka: 1315
LPC2194 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2194 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2194xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2194xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2194xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2194xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2212 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2212 [LQFP144] Poznámka: 566
LPC2212xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2212xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2212xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2212xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566
LPC2214 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2214 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2214xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2214xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566
LPC2214xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2214xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2292 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2292 [LQFP144] Poznámka: 566
LPC2292 [TFBGA144] Poznámka: 1513 LPC2292xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2292xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2292xxxxx/00 [TFBGA144] Poznámka: 1513
LPC2292xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2292xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2292xxxxx/01 [TFBGA144] Poznámka: 1513 LPC2294 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2294 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2294xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2294xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2294xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2294xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2361 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2361 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2362 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2362 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2364 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2364 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2364 [TFBGA100] Poznámka: 1511
LPC2365 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2365 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2366 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2366 [LQFP100] Poznámka: 914
LPC2367 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2367 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2368 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2368 [LQFP100] Poznámka: 914
LPC2368 [TFBGA100] Poznámka: 1511 LPC2368/CP3267 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2377 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2377 [LQFP144] Poznámka: 915
LPC2378 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2378 [LQFP144] Poznámka: 915 LPC2387 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2387 [LQFP100] Poznámka: 914
LPC2388 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2388 [LQFP144] Poznámka: 915 LPC2458 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2458 [TFBGA180] Poznámka: 1512
LPC2468 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2468 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC2468 [TFBGA208] Poznámka: 1439 LPC2478 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2478 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC2478 [TFBGA208] Poznámka: 1439 LPC3141 [TFBGA180] Poznámka: 2730 LPC3143 [TFBGA180] Poznámka: 2730
LPC4072 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC4072 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC4072 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC4074 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC4074 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC4074 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC4074 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC4076 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC4076 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC4076 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC4076 [TFBGA180] Poznámka: 1512 LPC4078 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC4078 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC4078 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC4078 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC4078 [LQFP208] Poznámka: 1217
LPC4078 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC4078 [TFBGA180] Poznámka: 1512 LPC4078 [TFBGA208] Poznámka: 1439 LPC4088 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC4088 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC4088 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC4088 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC4088 [TFBGA180] Poznámka: 1512
LPC4088 [TFBGA208] Poznámka: 1439 LPC4312 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC4312 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4313 [LQFP144] Poznámka: 3317
LPC4313 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4315 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC4315 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4317 [LQFP144] Poznámka: 3317
LPC4317 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4322 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC4322 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4323 [LQFP144] Poznámka: 3317
LPC4323 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4325 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC4325 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4327 [LQFP144] Poznámka: 3317
LPC4327 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4333 [LBGA256] Poznámka: 2982 LPC4333 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC4333 [TFBGA100] Poznámka: 3112
LPC4337 [LBGA256] Poznámka: 2982 LPC4337 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC4337 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4353 [LBGA256] Poznámka: 2982
LPC4353 [LQFP208] Poznámka: 3460 LPC4353 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC4357 [LBGA256] Poznámka: 2982 LPC4357 [LQFP208] Poznámka: 3460
LPC4357 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC43S37 [LQFP144] Poznámka: 3317 LPC43S37 [TFBGA100] Poznámka: 3112 LPC43S57 [LBGA256] Poznámka: 2982
LPC43S57 [LQFP208] Poznámka: 3460 LPC51U68 [LQFP48] Poznámka: 5409 LPC51U68 [LQFP64] Poznámka: 4916 LPC54101J256 [LQFP64] Poznámka: 4916
LPC54101J512 [LQFP64] Poznámka: 4916 LPC54102J256 [LQFP64] Poznámka: 4916 LPC54102J512 [LQFP64] Poznámka: 4916 LPC54113J128 [LQFP64] Poznámka: 4916
LPC54113J256 [LQFP64] Poznámka: 4916 LPC54114J256 [LQFP64] Poznámka: 4916 LPC54605J256 [LQFP100] Poznámka: 4786 LPC54605J256 [TFBGA100] Poznámka: 5339
LPC54605J256 [TFBGA180] Poznámka: 5173 LPC54605J512 [LQFP100] Poznámka: 4786 LPC54605J512 [TFBGA100] Poznámka: 5339 LPC54605J512 [TFBGA180] Poznámka: 5173
LPC54606J256 [LQFP100] Poznámka: 4786 LPC54606J256 [TFBGA100] Poznámka: 5339 LPC54606J256 [TFBGA180] Poznámka: 5173 LPC54606J512 [LQFP100] Poznámka: 4786
LPC54606J512 [LQFP208] Poznámka: 4840 LPC54606J512 [TFBGA100] Poznámka: 5339 LPC54607J256 [LQFP208] Poznámka: 4840 LPC54607J256 [TFBGA180] Poznámka: 5173
LPC54607J512 [TFBGA180] Poznámka: 5173 LPC54608J512 [LQFP208] Poznámka: 4840 LPC54608J512 [TFBGA180] Poznámka: 5173 LPC54616J256 [TFBGA180] Poznámka: 5173
LPC54616J512 [LQFP100] Poznámka: 4786 LPC54616J512 [LQFP208] Poznámka: 4840 LPC54616J512 [TFBGA100] Poznámka: 5339 LPC54618J512 [LQFP208] Poznámka: 4840
LPC54618J512 [TFBGA180] Poznámka: 5173 LPC54628J512 [TFBGA180] Poznámka: 5173 LPC5502 [HTQFP64] Poznámka: 6049 LPC5502 [HVQFN48] Poznámka: 6009
LPC5504 [HTQFP64] Poznámka: 6049 LPC5504 [HVQFN48] Poznámka: 6009 LPC5506 [HTQFP64] Poznámka: 6049 LPC5506 [HVQFN48] Poznámka: 6009
LPC5512 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC5512 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC5514 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC5514 [HTQFP64] Poznámka: 6048
LPC5516 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC5516 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC5516 [VFBGA98] Poznámka: 6123 LPC5526 [HLQFP100] Poznámka: 6050
LPC5526 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC5526 [VFBGA98] Poznámka: 6123 LPC5528 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC5528 [HTQFP64] Poznámka: 6048
LPC5528 [VFBGA98] Poznámka: 6123 LPC5534 [HLQFP100] Poznámka: 6452 LPC5534 [HTQFP64] Poznámka: 6189 LPC5534 [HVQFN48] Poznámka: 6451
LPC5536 [HLQFP100] Poznámka: 6452 LPC5536 [HTQFP64] Poznámka: 6189 LPC5536 [HVQFN48] Poznámka: 6451 LPC55S04 [HTQFP64] Poznámka: 6049
LPC55S04 [HVQFN48] Poznámka: 6009 LPC55S06 [HTQFP64] Poznámka: 6049 LPC55S06 [HVQFN48] Poznámka: 6009 LPC55S14 [HLQFP100] Poznámka: 6050
LPC55S14 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC55S16 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC55S16 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC55S16 [VFBGA98] Poznámka: 6123
LPC55S26 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC55S26 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC55S26 [VFBGA98] Poznámka: 6123 LPC55S28 [HLQFP100] Poznámka: 6050
LPC55S28 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC55S28 [VFBGA98] Poznámka: 6123 LPC55S66 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC55S66 [HTQFP64] Poznámka: 6048
LPC55S66 [VFBGA98] Poznámka: 6123 LPC55S69 [HLQFP100] Poznámka: 6050 LPC55S69 [HTQFP64] Poznámka: 6048 LPC55S69 [VFBGA98] Poznámka: 6123
LPC802M001 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC802M001 [HVQFN33] Poznámka: 1294 LPC802M001 [TSSOP16] Poznámka: 1088 LPC802M001 [TSSOP20] Poznámka: 1089
LPC802M011 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC802M011 [TSSOP20] Poznámka: 1089 LPC804M101 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC804M101 [HVQFN33] Poznámka: 1294
LPC804M101 [TSSOP20] Poznámka: 1089 LPC804M101 [TSSOP24] Poznámka: 1090 LPC804M111 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC804M111 [TSSOP24] Poznámka: 1090
LPC810M021 LPC810M021 new rev (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC810M021 old rev (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC811M001 [TSSOP16] Poznámka: 1088
LPC811M001 new rev (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC811M001 old rev (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC812M101 [SO20] Poznámka: 119 LPC812M101 [TSSOP16] Poznámka: 1088
LPC812M101 [TSSOP20] Poznámka: 1089 LPC812M101 new rev (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC812M101 old rev (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC822M101 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997
LPC822M101 [HVQFN33] Poznámka: 1294 LPC822M101 [TSSOP20] Poznámka: 1089 LPC824M201 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC824M201 [HVQFN33] Poznámka: 1294
LPC824M201 [TSSOP20] Poznámka: 1089 LPC824M201 [TSSOP20](UART) Poznámka: 1089 LPC832M101 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC832M101 [TSSOP20] Poznámka: 1089
LPC834M101 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC834M101 [HVQFN33] Poznámka: 1294 LPC844M201 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 LPC844M201 [HVQFN33] Poznámka: 1294
LPC844M201 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC844M201 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC844M201 [LQFP64] Poznámka: 4659 LPC845M301 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997
LPC845M301 [HVQFN33] Poznámka: 1294 LPC845M301 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC845M301 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC845M301 [LQFP64] Poznámka: 4659
LPC8N04 [HVQFN24] Poznámka: 731 MC13211 (ISP) Poznámka: 138 MC13212 (ISP) Poznámka: 138 MC13213 (ISP) Poznámka: 138
MC13213 [LGA71] Poznámka: 5631 MC56F8002 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8002 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC56F8006 (ISP) Poznámka: 138
MC56F8006 [LQFP32] Poznámka: 159 MC56F8006 [LQFP48] Poznámka: 174 MC56F8006 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC56F8011 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8011 [LQFP32] Poznámka: 159 MC56F8013 (ISP) Poznámka: 138 MC56F8013 [LQFP32] Poznámka: 159 MC56F8014 (ISP) Poznámka: 138
MC56F8014 [LQFP32] Poznámka: 159 MC56F8023 (ISP) Poznámka: 138 MC56F8023 [LQFP32] Poznámka: 159 MC56F8025 (ISP) Poznámka: 138
MC56F8025 [LQFP44] Poznámka: 94 MC56F8027 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8027 [LQFP64] Poznámka: 3452 MC56F8035 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8035 [LQFP44] Poznámka: 94 MC56F8036 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8036 [LQFP48] Poznámka: 174 MC56F8037 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8037 [LQFP64] Poznámka: 3452 MC56F8122 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8122 [LQFP48] Poznámka: 174 MC56F8135 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8135 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8145 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8145 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8146 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8146 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8147 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8147 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8155 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8155 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8156 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8156 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8157 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8157 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8165 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8165 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8166 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8166 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8167 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8167 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8245 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8245 [LQFP44] Poznámka: 94 MC56F8246 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8246 [LQFP48] Poznámka: 174 MC56F8247 [LQFP64] Poznámka: 3494
MC56F8255 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8255 [LQFP44] Poznámka: 94 MC56F8256 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8256 [LQFP48] Poznámka: 174
MC56F8257 [LQFP64] Poznámka: 3494 MC56F82723 [LQFP32] Poznámka: 3567 MC56F82723 [QFN32] Poznámka: 4236 MC56F82726 [LQFP48] Poznámka: 4314
MC56F82733 [LQFP32] Poznámka: 3567 MC56F82733 [QFN32] Poznámka: 4236 MC56F82736 [LQFP48] Poznámka: 4314 MC56F82743 [LQFP32] Poznámka: 3567
MC56F82743 [QFN32] Poznámka: 4236 MC56F82746 [LQFP48] Poznámka: 4314 MC56F82748 [LQFP64] Poznámka: 3722 MC56F8322 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8322 [LQFP48] Poznámka: 174 MC56F8335 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8335 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8345 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8345 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8346 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8346 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8347 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8347 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8355 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8355 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8356 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8356 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8357 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8357 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8365 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8365 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8366 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC56F8366 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8367 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC56F8367 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F84442 [LQFP64] Poznámka: 3722 MC56F84565 [LQFP80] Poznámka: 3723 MC56F84567 [LQFP100] Poznámka: 3417
MC56F84587 [LQFP100] Poznámka: 3417 MC56F84763 [LQFP64] Poznámka: 3722 MC56F84766 [LQFP80] Poznámka: 3723 MC56F84769 [LQFP100] Poznámka: 3417
MC56F84786 [LQFP80] Poznámka: 3723 MC56F84789 [LQFP100] Poznámka: 3417 MC68908GR16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68908GR16 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68908GR16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC11PH8xxx4 [PLCC84] Poznámka: 1116 MC68HC908GR4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR4 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GR4 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908JL8 MC68HC908JL8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JL8 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JL8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908JL8 [SDIP32] Poznámka: 175 MC68HC908JL8 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908QT1
MC68HC908QT1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT1 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HC908QT2
MC68HC908QT2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT2 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HC908QT4
MC68HC908QT4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT4 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT4 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HC908QY1
MC68HC908QY1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY1 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HC908QY1 [TSSOP16] Poznámka: 1088
MC68HC908QY2 MC68HC908QY2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY2 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC68HC908QY2 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HC908QY4 MC68HC908QY4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY4 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908QY4 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HC908QY4 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HC908QY8 MC68HC908QY8 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC68HC908QY8 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HLC908QT1 MC68HLC908QT1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT1 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HLC908QT1 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HLC908QT2 MC68HLC908QT2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT2 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HLC908QT2 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HLC908QT4 MC68HLC908QT4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT4 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HLC908QT4 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HLC908QY1 MC68HLC908QY1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY1 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HLC908QY1 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HLC908QY1 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HLC908QY2 MC68HLC908QY2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HLC908QY2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY2 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HLC908QY2 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HLC908QY4
MC68HLC908QY4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY4 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY4 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HLC908QY4 [TSSOP16] Poznámka: 1088
MC908GR16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908GR16 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908GR16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC908GR16 [LQFP48] Poznámka: 174
MC908GR16A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908GR16A (ISP allwire) Poznámka: 138 MC908GR16A [LQFP32] Poznámka: 159 MC908GR16A [LQFP48] Poznámka: 174
MC908GR32A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908GR32A (ISP allwire) Poznámka: 138 MC908GR32A [LQFP32] Poznámka: 159 MC908GR32A [LQFP48] Poznámka: 174
MC908GR32A [QFP64] Poznámka: 479 MC908GR60A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908GR60A (ISP allwire) Poznámka: 138 MC908GR60A [LQFP48] Poznámka: 174
MC908GR60A [QFP64] Poznámka: 479 MC908JK1E MC908JK1E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908JK1E (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC908JK1E [SOIC20] Poznámka: 119 MC908JK3E MC908JK3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908JK3E (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC908JK3E [SOIC20] Poznámka: 119 MC908JK8 MC908JK8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908JK8 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC908JK8 [SOIC20] Poznámka: 119 MC908JL16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908JL16 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908JL16 [LQFP32] Poznámka: 159
MC908JL16 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC908JL3E MC908JL3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908JL3E (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC908JL3E [LQFP48] Poznámka: 3383 MC908JL3E [SOIC28] Poznámka: 4045 MC908JL8 MC908JL8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC908JL8 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908JL8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC908JL8 [SDIP32] Poznámka: 175 MC908JL8 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC908QT1 MC908QT1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QT1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QT1 [SOIC8] Poznámka: 46
MC908QT1A MC908QT1A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QT1A (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QT1A [SOIC8] Poznámka: 46
MC908QT2 MC908QT2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QT2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QT2 [SOIC8] Poznámka: 46
MC908QT2A MC908QT2A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QT2A (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QT2A [SOIC8] Poznámka: 46
MC908QT4 MC908QT4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QT4 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QT4 [SOIC8] Poznámka: 46
MC908QT4A MC908QT4A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QT4A (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QT4A [SOIC8] Poznámka: 46
MC908QY1 MC908QY1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QY1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QY1 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC908QY1 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC908QY1A MC908QY1A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QY1A (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC908QY1A [SOIC16] Poznámka: 1060 MC908QY1A [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC908QY2 MC908QY2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC908QY2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QY2 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC908QY2 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC908QY2A
MC908QY2A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QY2A (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QY2A [SOIC16] Poznámka: 1060 MC908QY2A [TSSOP16] Poznámka: 1088
MC908QY4 MC908QY4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QY4 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC908QY4 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC908QY4 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC908QY4A MC908QY4A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC908QY4A (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC908QY4A [SOIC16] Poznámka: 1060 MC908QY4A [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC908QY8 MC908QY8 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC908QY8 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9RS08KA1 MC9RS08KA1 (ISP) Poznámka: 138 MC9RS08KA1 [DFN6] Poznámka: 1554
MC9RS08KA1 [SOIC8] Poznámka: 950 MC9RS08KA2 MC9RS08KA2 (ISP) Poznámka: 138 MC9RS08KA2 [DFN6] Poznámka: 1554
MC9RS08KA2 [SOIC8] Poznámka: 950 MC9RS08KA4 (ISP) Poznámka: 138 MC9RS08KA4 [PDIP16] MC9RS08KA4 [PDIP20]
MC9RS08KA4 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC9RS08KA4 [SOIC20] Poznámka: 119 MC9RS08KA4 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9RS08KA8 (ISP) Poznámka: 138
MC9RS08KA8 [PDIP16] MC9RS08KA8 [PDIP20] MC9RS08KA8 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC9RS08KA8 [SOIC20] Poznámka: 119
MC9RS08KA8 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9RS08KB12 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9RS08KB12 [SOIC16] Poznámka: 44 MC9RS08KB12 [SOIC20] Poznámka: 119
MC9RS08KB12 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9RS08KB2 (ISP) Poznámka: 138 MC9RS08KB2 [SOIC8] Poznámka: 950 MC9RS08KB4 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9RS08KB4 [SOIC16] Poznámka: 44 MC9RS08KB4 [SOIC20] Poznámka: 119 MC9RS08KB4 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9RS08KB8 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9RS08KB8 [SOIC16] Poznámka: 44 MC9RS08KB8 [SOIC20] Poznámka: 119 MC9RS08KB8 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9RS08LA8 (ISP) Poznámka: 138
MC9RS08LA8 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9RS08LA8 [QFN48] Poznámka: 567 MC9RS08LE4 (ISP) Poznámka: 138 MC9RS08LE4 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC9S08AW16 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08AW16 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08AW16 [LQFP64] Poznámka: 799 MC9S08AW16 [QFN48] Poznámka: 567
MC9S08AW16 [QFP64] Poznámka: 800 MC9S08AW16A (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S08AW16A [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08AW32 (ISP) Poznámka: 138
MC9S08AW32 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08AW32 [LQFP64] Poznámka: 799 MC9S08AW32 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S08AW32 [QFP64] Poznámka: 800
MC9S08AW48 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08AW48 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08AW48 [LQFP64] Poznámka: 799 MC9S08AW48 [QFN48] Poznámka: 567
MC9S08AW48 [QFP64] Poznámka: 800 MC9S08AW60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08AW60 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08AW60 [LQFP64] Poznámka: 799
MC9S08AW60 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S08AW60 [QFP64] Poznámka: 800 MC9S08LL16 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08LL16 [LQFP48] Poznámka: 174
MC9S08LL16 [LQFP64] Poznámka: 1100 MC9S08LL16 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S08LL36 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08LL36 [LQFP64] Poznámka: 1100
MC9S08LL36 [LQFP80] Poznámka: 1528 MC9S08LL64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08LL64 [LQFP64] Poznámka: 1100 MC9S08LL64 [LQFP80] Poznámka: 1528
MC9S08LL8 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08LL8 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S08LL8 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S08PA16 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S08PA16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08PA16 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08PA16 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9S08PA16 [TSSOP20] Poznámka: 1089
MC9S08PA32 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S08PA32 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08PA32 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08PA32 [LQFP48] Poznámka: 174
MC9S08PA32 [QFP64] Poznámka: 2964 MC9S08PA4 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08PA4 [SOIC20] Poznámka: 119 MC9S08PA4 [TSSOP16] Poznámka: 1088
MC9S08PA60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08PA60 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08PA60 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08PA60 [LQFP48] Poznámka: 174
MC9S08PA60 [QFP64] Poznámka: 2964 MC9S08PA8 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S08PA8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08PA8 [LQFP44] Poznámka: 94
MC9S08PA8 [SOIC20] Poznámka: 119 MC9S08PA8 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9S08PA8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 MC9S08PL16 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S08PL4 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9S08PT16 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S08PT16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08PT16 [LQFP44] Poznámka: 94
MC9S08PT16 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9S08PT16 [TSSOP20] Poznámka: 1089 MC9S08PT32 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S08PT32 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S08PT32 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08PT32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S08PT32 [QFP64] Poznámka: 2964 MC9S08PT60 (ISP) Poznámka: 138
MC9S08PT60 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08PT60 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08PT60 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S08PT60 [QFP64] Poznámka: 2964
MC9S08PT8 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S08PT8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08PT8 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08PT8 [SOIC20] Poznámka: 119
MC9S08PT8 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC9S08PT8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 MC9S08RN32 [LQFP32] Poznámka: 4239 MC9S12A128 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12A128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A128B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A128B [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12A128B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A128C (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A128C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A128C [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12A256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A256B (ISP) Poznámka: 138
MC9S12A256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A256B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A256C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12A256C [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12A256C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A32 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A512 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12A512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A64 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A64 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12B128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12B128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12B128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12B64 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12B64 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12B64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12B96 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12B96 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12C128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12C128 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C128 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C128 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12C128C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12C128C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C128C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12C32 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12C32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C32 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C32 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12C32C (ISP) Poznámka: 138
MC9S12C32C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C32C [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C32C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12C64 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12C64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C64 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12C96 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12C96 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C96 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C96 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12D32 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12D32 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12D64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12D64 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12D64 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DB128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DB128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DB128 [QFP80] Poznámka: 1081 MC9S12DB128B (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12DB128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DB128B [QFP80] Poznámka: 1081 MC9S12DG128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DG128 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DG128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG128A [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG128A [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG128B (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DG128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG128B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG128C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DG128C [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DG128C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG128E (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DG128E [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG128E [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DG256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DG256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG256B (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DG256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG256B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG256C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG256C [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DJ128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ128B (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DJ128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ128B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ128E (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DJ128E [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DJ128E [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ256 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DJ256B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ256B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ256C (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12DJ256C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ256C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ64 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DJ64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DP256B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DP256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DP256C (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DP256C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DP512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DP512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT128 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12DT128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DT128B (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DT128B [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DT128C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DT128C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT128E (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DT128E [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DT256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DT256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DT256B (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12DT256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT256C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DT256C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT512 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DT512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12E128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12E128 [LQFP112] Poznámka: 678 MC9S12E128 [QFP80] Poznámka: 677
MC9S12E256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12E256 [LQFP112] Poznámka: 678 MC9S12E256 [QFP80] Poznámka: 677 MC9S12E64 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12E64 [LQFP112] Poznámka: 678 MC9S12E64 [QFP80] Poznámka: 677 MC9S12G128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12G128 [LQFP100] Poznámka: 2945
MC9S12G128 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12G128 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12G192 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12G192 [LQFP100] Poznámka: 2945
MC9S12G192 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12G192 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12G240 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12G240 [LQFP100] Poznámka: 2945
MC9S12G240 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12G240 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12G48 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12G48 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S12G48 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12G48 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12G64 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12G64 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S12G64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12G64 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12G96 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12G96 [LQFP100] Poznámka: 2945
MC9S12G96 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12G96 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12GA128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GA128 [LQFP48] Poznámka: 174
MC9S12GA192 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GA192 [LQFP100] Poznámka: 2945 MC9S12GA192 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GA192 [LQFP64] Poznámka: 2689
MC9S12GA240 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GA240 [LQFP100] Poznámka: 2945 MC9S12GA240 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GA240 [LQFP64] Poznámka: 2689
MC9S12GA48 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GA48 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GA48 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12GA64 (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12GA64 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12GC128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12GC128 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC128 [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12GC128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC128C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GC128C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC128C [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12GC128C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC16 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12GC16 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC16 [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12GC16 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12GC32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC32 [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12GC32 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC32C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GC32C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC32C [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12GC32C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12GC64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC64 [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12GC64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC96 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12GC96 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC96 [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12GC96 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GN16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S12GN16 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GN16 [TSSOP20] Poznámka: 1089
MC9S12GN32 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GN32 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S12GN32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GN32 [TSSOP20] Poznámka: 1089
MC9S12GN48 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12GN48 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S12GN48 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GN48 [LQFP64] Poznámka: 2689
MC9S12GNA16 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GNA32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12H128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12H128 [LQFP112] Poznámka: 932
MC9S12H128 [LQFP144] Poznámka: 1327 MC9S12H256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12H256 [LQFP112] Poznámka: 932 MC9S12H256 [LQFP144] Poznámka: 1327
MC9S12HA32 [LQFP100] Poznámka: 2618 MC9S12HA32 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12HA48 [LQFP100] Poznámka: 2618 MC9S12HY32 [LQFP100] Poznámka: 2618
MC9S12HY32 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12HY48 [LQFP100] Poznámka: 2618 MC9S12HY64 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12HY64 [LQFP100] Poznámka: 2618
MC9S12HY64 [LQFP64] Poznámka: 2689 MC9S12HZ128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12HZ128 [LQFP112] Poznámka: 932 MC9S12HZ256 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12HZ256 [LQFP112] Poznámka: 932 MC9S12KG128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12KG128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12KG256 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12KG256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12KT256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12KT256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12NE64 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12NE64 [LQFP112] Poznámka: 750 MC9S12NE64 [TQFP80] Poznámka: 749 MC9S12P128 [LQFP64] Poznámka: 2309 MC9S12P128 [LQFP80] Poznámka: 698
MC9S12P128 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S12P32 [LQFP64] Poznámka: 2309 MC9S12P32 [LQFP80] Poznámka: 698 MC9S12P32 [QFN48] Poznámka: 567
MC9S12P64 [LQFP64] Poznámka: 2309 MC9S12P64 [LQFP80] Poznámka: 698 MC9S12P64 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S12P96 [LQFP64] Poznámka: 2309
MC9S12P96 [LQFP80] Poznámka: 698 MC9S12P96 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S12Q128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12Q128 [LQFP48] Poznámka: 174
MC9S12Q128 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12Q128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12Q32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12Q32 [LQFP48] Poznámka: 174
MC9S12Q32 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12Q64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12Q64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12Q64 [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12Q96 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12Q96 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12Q96 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12Q96 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12UF32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12UF32 [LQFP100] Poznámka: 954 MC9S12XA128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XA128 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12XA128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XA256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XA256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XA256 [LQFP144] Poznámka: 827
MC9S12XA256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XA512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XA512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XA512 [LQFP144] Poznámka: 827
MC9S12XA512 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XB128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XB128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XB256 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12XB256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XD128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XD128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XD128 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XD256 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XD256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XD256 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XD256 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XD64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XDG128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XDG128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XDG128 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XDP512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XDP512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XDP512 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XDP512 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XDQ256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XDQ256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XDQ256 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XDQ256 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XDT256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XDT256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XDT256 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XDT256 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XDT384 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XDT384 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XDT384 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XDT384 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XDT512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XDT512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XDT512 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XDT512 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XEG128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XEG128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XEG128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XEG384 [LQFP144] Poznámka: 827
MC9S12XEG384 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XEP100 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XEP100 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XEP100 [LQFP144] Poznámka: 827
MC9S12XEP768 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XEP768 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XEQ384 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XEQ384 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12XEQ384 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XEQ384 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XEQ512 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XEQ512 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12XEQ512 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XEQ512 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XET256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XET256 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12XET256 [LQFP144] Poznámka: 827 MC9S12XET256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12XET512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XET512 [LQFP144] Poznámka: 827
MC9S12XHY128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XHY128 [LQFP112] Poznámka: 2879 MC9S12XHY256 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XHY256 [LQFP112] Poznámka: 2879
MC9S12XHZ256 [LQFP112] Poznámka: 932 MC9S12XHZ256 [LQFP144] Poznámka: 1327 MC9S12XHZ384 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XHZ384 [LQFP112] Poznámka: 932
MC9S12XHZ384 [LQFP144] Poznámka: 1327 MC9S12XHZ512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12XHZ512 [LQFP112] Poznámka: 932 MC9S12XHZ512 [LQFP144] Poznámka: 1327
MC9S12XS128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XS128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XS128 [LQFP64] Poznámka: 2309 MC9S12XS128 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XS256 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XS256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XS256 [LQFP64] Poznámka: 2309 MC9S12XS256 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12XS64 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12XS64 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12XS64 [LQFP64] Poznámka: 2309 MC9S12XS64 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12ZVL12 [LQFP32] Poznámka: 4041 MC9S12ZVL12 [LQFP48] Poznámka: 4016 MC9S12ZVL16 [LQFP32] Poznámka: 4041 MC9S12ZVL16 [LQFP48] Poznámka: 4016
MC9S12ZVL32 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12ZVL32 [LQFP32] Poznámka: 4041 MC9S12ZVL32 [LQFP48] Poznámka: 4016 MC9S12ZVL64 [LQFP32] Poznámka: 4041
MC9S12ZVL64 [LQFP48] Poznámka: 4016 MC9S12ZVL8 [LQFP32] Poznámka: 4041 MC9S12ZVL8 [LQFP48] Poznámka: 4016 MC9S12ZVL96 [LQFP32] Poznámka: 4041
MC9S12ZVL96 [LQFP48] Poznámka: 4016 MC9S12ZVLA12 [LQFP32] Poznámka: 4041 MC9S12ZVLA12 [LQFP48] Poznámka: 4016 MC9S12ZVLA64 [LQFP48] Poznámka: 4016
MC9S12ZVLA96 [LQFP32] Poznámka: 4041 MC9S12ZVLA96 [LQFP48] Poznámka: 4016 MC9S12ZVLS16 [QFN32] Poznámka: 4089 MC9S12ZVLS32 [QFN32] Poznámka: 4089
MC9S12ZVMC12 [LQFP64] Poznámka: 3102 MC9S12ZVMC64 [LQFP64] Poznámka: 3102 MC9S12ZVML12 [LQFP64] Poznámka: 3102 MC9S12ZVML32 [LQFP64] Poznámka: 3102
MC9S12ZVML64 [LQFP64] Poznámka: 3102 MCF51AC128A [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51AC128A [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51AC128A [QFP64] Poznámka: 800
MCF51AC128C [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51AC128C [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51AC128C [QFP64] Poznámka: 800 MCF51AC256A [LQFP64] Poznámka: 799
MCF51AC256A [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51AC256A [QFP64] Poznámka: 800 MCF51AC256B [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51AC256B [LQFP80] Poznámka: 1101
MCF51AC256B [QFP64] Poznámka: 800 MCF51AG128 [LQFP48] Poznámka: 174 MCF51AG128 [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51AG128 [LQFP80] Poznámka: 1528
MCF51AG128 [QFP64] Poznámka: 800 MCF51AG96 [LQFP48] Poznámka: 174 MCF51AG96 [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51AG96 [QFP64] Poznámka: 800
MCF51CN128 [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51CN128 [QFN48] Poznámka: 567 MCF51EM128 [LQFP100] Poznámka: 2280 MCF51EM256 [LQFP100] Poznámka: 2280
MCF51JE256 (ISP) Poznámka: 138 9997 MCF51JE256 [LQFP100] Poznámka: 2280 MCF51JM128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MCF51JM128 [LQFP44] Poznámka: 94
MCF51JM128 [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51JM128 [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51JM128 [QFP64] Poznámka: 800 MCF51JM128E (ISP) Poznámka: 138 9997
MCF51JM128E [LQFP44] Poznámka: 94 MCF51JM128E [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51JM128E [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51JM128E [QFP64] Poznámka: 800
MCF51JM32 [LQFP44] Poznámka: 94 MCF51JM32 [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51JM32 [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51JM32 [QFP64] Poznámka: 800
MCF51JM32E [LQFP44] Poznámka: 94 MCF51JM32E [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51JM32E [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51JM32E [QFP64] Poznámka: 800
MCF51JM64 (ISP) Poznámka: 138 9997 MCF51JM64 [LQFP44] Poznámka: 94 MCF51JM64 [LQFP64] Poznámka: 799 MCF51JM64 [LQFP80] Poznámka: 1101
MCF51JM64 [QFP64] Poznámka: 800 MCF51JM64E (ISP) Poznámka: 138 9997 MCF51JM64E [LQFP44] Poznámka: 94 MCF51JM64E [LQFP64] Poznámka: 799
MCF51JM64E [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51JM64E [QFP64] Poznámka: 800 MCF51JU128 [LQFP64] Poznámka: 4135 MCF51MM256 [LQFP100] Poznámka: 2280
MCF51QE128 [LQFP64] Poznámka: 1100 MCF51QE128 [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51QE32 [LQFP64] Poznámka: 1100 MCF51QE32 [LQFP80] Poznámka: 1101
MCF51QE64 [LQFP64] Poznámka: 1100 MCF51QE64 [LQFP80] Poznámka: 1101 MCF51QE96 [LQFP64] Poznámka: 1100 MCF51QE96 [LQFP80] Poznámka: 1101
MCF51QM128 [LQFP64] Poznámka: 4135 MCF51QU128 [LQFP64] Poznámka: 4135 MCF52100 (ISP) Poznámka: 138 MCF52100 [LQFP64] Poznámka: 1102
MCF52100 [MAPBGA81] Poznámka: 1244 MCF52100 [QFN64] Poznámka: 1117 MCF5211 (ISP) Poznámka: 138 MCF5211 [LQFP64] Poznámka: 1102
MCF5211 [QFN64] Poznámka: 1117 MCF52110 (ISP) Poznámka: 138 MCF52110 [LQFP100] Poznámka: 969 MCF52110 [LQFP64] Poznámka: 1102
MCF52110 [QFN64] Poznámka: 1117 MCF5212 (ISP) Poznámka: 138 MCF5212 [LQFP64] Poznámka: 1102 MCF5212 [MAPBGA81] Poznámka: 1244
MCF5213 (ISP) Poznámka: 138 MCF5213 [LQFP100] Poznámka: 969 MCF5213 [MAPBGA81] Poznámka: 1244 MCF5214 [MAPBGA256] Poznámka: 1176
MCF5216 [MAPBGA256] Poznámka: 1176 MCF52210 (ISP) Poznámka: 138 MCF52210 [LQFP64] Poznámka: 1102 MCF52210 [MAPBGA81] Poznámka: 1244
MCF52211 (ISP) Poznámka: 138 MCF52211 [LQFP100] Poznámka: 969 MCF52211 [LQFP64] Poznámka: 1102 MCF52212 (ISP) Poznámka: 138
MCF52212 [LQFP64] Poznámka: 1102 MCF52213 (ISP) Poznámka: 138 MCF52213 [LQFP64] Poznámka: 1102 MCF52221 (ISP) Poznámka: 138
MCF52221 [LQFP100] Poznámka: 969 MCF52221 [LQFP64] Poznámka: 1102 MCF52221 [MAPBGA81] Poznámka: 1244 MCF52223 (ISP) Poznámka: 138
MCF52223 [LQFP100] Poznámka: 969 MCF52223 [MAPBGA81] Poznámka: 1244 MCF52230 [LQFP112] Poznámka: 1185 MCF52230 [LQFP80] Poznámka: 1184
MCF52231 [LQFP112] Poznámka: 1185 MCF52231 [LQFP80] Poznámka: 1184 MCF52232 [LQFP80] Poznámka: 1184 MCF52233 [LQFP112] Poznámka: 1185
MCF52233 [LQFP80] Poznámka: 1184 MCF52234 [LQFP112] Poznámka: 1185 MCF52234 [MAPBGA121] Poznámka: 1203 MCF52235 [LQFP112] Poznámka: 1185
MCF52235 [MAPBGA121] Poznámka: 1203 MCF52236 [LQFP80] Poznámka: 1184 MCF52252 (ISP) Poznámka: 138 MCF52252 [LQFP100] Poznámka: 1549
MCF52254 (ISP) Poznámka: 138 MCF52254 [LQFP100] Poznámka: 1549 MCF52255 (ISP) Poznámka: 138 MCF52255 [LQFP100] Poznámka: 1549
MCF52256 (ISP) Poznámka: 138 MCF52256 [LQFP144] Poznámka: 1344 MCF52258 (ISP) Poznámka: 138 MCF52258 [LQFP144] Poznámka: 1344
MCF52259 (ISP) Poznámka: 138 MCF52259 [LQFP144] Poznámka: 1344 MCHC908GR8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MCHC908GR8 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MCHC908GR8 [LQFP32] Poznámka: 159 MCHC908GR8A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MCHC908GR8A (ISP all-wire) Poznámka: 138 MCHC908GR8A [LQFP32] Poznámka: 159
MCHC908QT1 [SOIC8] Poznámka: 46 MCHC908QT2 [SOIC8] Poznámka: 46 MCHC908QT4 [SOIC8] Poznámka: 46 MCHC908QY1 [SOIC16] Poznámka: 1060
MCHC908QY2 [SOIC16] Poznámka: 1060 MCHC908QY4 [SOIC16] Poznámka: 1060 MCHSC705C8A [QFP44] Poznámka: 108 MCR908JK1E
MCR908JK1E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MCR908JK1E (ISP all-wire) Poznámka: 138 MCR908JK1E [SOIC20] Poznámka: 119 MCR908JK3E
MCR908JK3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MCR908JK3E (ISP all-wire) Poznámka: 138 MCR908JK3E [SOIC20] Poznámka: 119 MCR908JL3E
MCR908JL3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MCR908JL3E (ISP all-wire) Poznámka: 138 MCR908JL3E [LQFP48] Poznámka: 3383 MCR908JL3E [SOIC28] Poznámka: 4045
MK10DN128 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK10DN128 [QFN32] Poznámka: 2919 MK10DN128 [QFN48] Poznámka: 2920 MK10DN128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK10DN128xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DN128xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK10DN32 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK10DN32 [QFN32] Poznámka: 2919
MK10DN32 [QFN48] Poznámka: 2920 MK10DN32xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DN32xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DN32xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107
MK10DN512 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK10DN512xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DN512xxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK10DN512xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK10DN512xxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK10DN512xxx10 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK10DN512xxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK10DN512Zxxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK10DN512Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK10DN512Zxxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK10DN512Zxxx10 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK10DN512Zxxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947
MK10DN64 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK10DN64 [QFN32] Poznámka: 2919 MK10DN64 [QFN48] Poznámka: 2920 MK10DN64xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK10DN64xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DN64xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK10DX128 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK10DX128 [QFN32] Poznámka: 2919
MK10DX128 [QFN48] Poznámka: 2920 MK10DX128xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DX128xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK10DX128xxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947
MK10DX128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DX128xxx5 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK10DX128xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DX128xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107
MK10DX128xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DX128xxx7 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK10DX128xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DX128xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902
MK10DX128xxx7 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK10DX256 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK10DX256xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DX256xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK10DX256xxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK10DX256xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DX256xxx7 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 MK10DX256xxx7 [LQFP100] Poznámka: 2878
MK10DX256xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DX256xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK10DX256xxx7 [LQFP80](SWD) Poznámka: 2902 MK10DX256xxx7 [MAPBGA121] Poznámka: 3111
MK10DX256Zxxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DX256Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK10DX256Zxxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK10DX32 [QFN32] Poznámka: 2919
MK10DX32 [QFN48] Poznámka: 2920 MK10DX32xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10DX32xxx5 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK10DX32xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901
MK10DX32xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK10DX64 [QFN32] Poznámka: 2919 MK10DX64 [QFN48] Poznámka: 2920 MK10DX64xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK10DX64xxx5 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK10DX64xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DX64xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK10DX64xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK10DX64xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK10DX64xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK10DX64xxx7 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK10FN1M0 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK10FN1M0xxx12 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK10FN1M0xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK10FN1M0xxx12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK10FX512xxx12 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK10FX512xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK10FX512xxx12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK11DN512Axxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK11DN512Axxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210
MK11DN512xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK11DN512xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK11DN512xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK11DX128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK11DX128xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK11DX128xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK11DX256Axxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK11DX256Axxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210
MK11DX256xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK11DX256xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK11DX256xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK12DN512xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK12DN512xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK12DN512xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK12DN512xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK12DX128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK12DX128xxx5 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK12DX128xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK12DX128xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK12DX128xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210
MK12DX256xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK12DX256xxx5 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK12DX256xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK12DX256xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902
MK12DX256xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK20DN128 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK20DN128 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DN128 [QFN32] Poznámka: 2919
MK20DN128 [QFN48] Poznámka: 2920 MK20DN128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DN128xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DN128xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107
MK20DN32 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK20DN32 [QFN32] Poznámka: 2919 MK20DN32 [QFN48] Poznámka: 2920 MK20DN32xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK20DN32xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DN32xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK20DN512 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK20DN512xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK20DN512xxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK20DN512xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK20DN512xxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK20DN512xxx10 [MAPBGA121] Poznámka: 3111
MK20DN512xxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK20DN512Zxxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK20DN512Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK20DN512Zxxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902
MK20DN512Zxxx10 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK20DN512Zxxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK20DN64 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK20DN64 [QFN32] Poznámka: 2919
MK20DN64 [QFN48] Poznámka: 2920 MK20DN64xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DN64xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DN64xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107
MK20DX128 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK20DX128 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK20DX128 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DX128 [QFN32] Poznámka: 2919
MK20DX128 [QFN48] Poznámka: 2920 MK20DX128xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DX128xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK20DX128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK20DX128xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DX128xxx5 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK20DX128xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DX128xxx7 [LQFP100] Poznámka: 2878
MK20DX128xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DX128xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK20DX128Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK20DX256 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK20DX256 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK20DX256xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DX256xxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK20DX256xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK20DX256xxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK20DX256xxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK20DX256xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DX256xxx7 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
MK20DX256xxx7 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK20DX256xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DX256xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK20DX256xxx7 [LQFP80](SWD) Poznámka: 2902
MK20DX256Zxxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK20DX256Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK20DX256Zxxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK20DX32 [QFN32] Poznámka: 2919
MK20DX32xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DX32xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DX64 [QFN32] Poznámka: 2919 MK20DX64xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901
MK20DX64xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20DX64xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK20DX64xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK20FN1M0 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK20FN1M0xxx12 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK20FN1M0xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK20FN1M0xxx12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK20FX512xxx12 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK20FX512xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK21DN512Axxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK21DN512Axxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK21DN512xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK21DN512xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK21DN512xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK21DX128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK21DX256Axxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902
MK21DX256Axxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK21DX256xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK21DX256xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK21DX256xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210
MK21FN1M0Axxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK21FN1M0Axxx12 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK21FN1M0Axxx12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK21FN1M0xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK21FN1M0xxx12 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK21FN1M0xxx12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK21FX512Axxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK21FX512Axxx12 [MAPBGA121] Poznámka: 3111
MK21FX512xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK21FX512xxx12 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK22DN512xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK22DN512xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901
MK22DN512xxx5 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK22DN512xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210 MK22DX128xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK22DX128xxx5 [LQFP48] Poznámka: 2921
MK22DX128xxx5 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK22DX256xxx5 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK22DX256xxx5 [LQFP48] Poznámka: 2921 MK22DX256xxx5 [MAPBGA121] Poznámka: 3210
MK22FN128xxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK22FN128xxx10 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK22FN128xxx10 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK22FN128xxx10 [XFBGA121] Poznámka: 3240
MK22FN1M0Axxx12 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 MK22FN1M0Axxx12 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK22FN1M0Axxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK22FN1M0Axxx12 [LQFP144](SWD) Poznámka: 2803
MK22FN1M0Axxx12 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK22FN1M0xxx12 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 MK22FN1M0xxx12 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK22FN1M0xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK22FN1M0xxx12 [LQFP144](SWD) Poznámka: 2803 MK22FN1M0xxx12 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK22FN1M0xxx12 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK22FN1M0xxx12 [MAPBGA121] Poznámka: 3111
MK22FN1M0xxx12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK22FN256xxx12 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK22FN256xxx12 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK22FN256xxx12 [MAPBGA64] Poznámka: 3107
MK22FN256xxx12 [XFBGA121] Poznámka: 3240 MK22FN256xxx12 [XFBGA64] Poznámka: 3107 MK22FN512xxx12 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK22FN512xxx12 [LQFP64] Poznámka: 2901
MK22FN512xxx12 [MAPBGA64] Poznámka: 3107 MK22FN512xxx12 [XFBGA121] Poznámka: 3240 MK22FX512AxMC12 [LFBGA121] Poznámka: 3111 MK22FX512AxMD12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947
MK22FX512Axxx12 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK22FX512Axxx12 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK22FX512xxx12 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK22FX512xxx12 [LQFP80] Poznámka: 2902
MK22FX512xxx12 [MAPBGA121] Poznámka: 3111 MK22FX512xxx12 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK24FN1M0xxx12 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK24FN1M0xxx12 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK24FN1M0xxx12 [XFBGA121] Poznámka: 3240 MK24FN256xxx12 [XFBGA121] Poznámka: 3240 MK26FN2M0xxx18 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK26FN2M0xxx18 [MAPBGA144] Poznámka: 2947
MK26FN2M0xxx18 [MAPBGA169] Poznámka: 4058 MK30DN512 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK30DN512xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK30DN512xxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878
MK30DN512xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK30DN512xxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK30DN512Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK30DN512Zxxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902
MK30DX128xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK30DX128xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK30DX128xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK30DX128xxx7 [LQFP100] Poznámka: 2878
MK30DX128xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK30DX128xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK30DX256 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK30DX256xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997
MK30DX256xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK30DX256xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK30DX256xxx7 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 MK30DX256xxx7 [LQFP100] Poznámka: 2878
MK30DX256xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK30DX256xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK30DX256xxx7 [LQFP80](SWD) Poznámka: 2902 MK30DX256xxx7 [MAPBGA121] Poznámka: 3111
MK30DX256Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK30DX64xxx7 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK30DX64xxx7 [LQFP64] Poznámka: 2901 MK30DX64xxx7 [LQFP80] Poznámka: 2902
MK40DN512 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK40DN512xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK40DN512xxx10 [LQFP100] Poznámka: 2878 MK40DN512xxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803
MK40DN512xxx10 [LQFP80] Poznámka: 2902 MK40DN512xxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947 MK40DN512Zxxx10 [LQFP144] Poznámka: 2803 MK40DN512Zxxx10 [MAPBGA144] Poznámka: 2947
MK40DX128xxx10 (ISP-EZP) Poznámka: 138 9997 MK40DX128xxx10 [