Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Parade zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Parade zariadení 9 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

FL7102-1Q0 [QFN40] Poznámka: 4897 FL7102-1QS [QFN40] Poznámka: 4897 FL7102-2L0 [QFN32] Poznámka: 5986 FL7102-2LS [QFN32] Poznámka: 5986
FL7102-2Q0 [QFN40] Poznámka: 4897 FL7102-2QS [QFN40] Poznámka: 4897 PS176HDM [QFN48] Poznámka: 5322 PS176HDM [QFN48](PS-1) Poznámka: 5322
TT7001TQFP128ITR2-A1 [QFP128] Poznámka: 5287 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 4897 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF FL-1 (70-5049)
Poznámka 5287 - DIL48/QFP128-1.01 ZIF Parade-1 (70-5411)
Poznámka 5322 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF PS-1 (70-5479)
Poznámka 5986 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF FL-1 (70-6167)
🍪
Naspäť HORE