Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Paragon zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Paragon zariadení 74 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

PN24C02A PN24C02A (ISP) Poznámka: 138 PN24C02A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C02A [SOT23-5] Poznámka: 523
PN24C02A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C02B PN24C02B (ISP) Poznámka: 138
PN24C02B [SOP8] Poznámka: 950 PN24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 PN24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C02B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
PN24C04A (ISP) Poznámka: 138 PN24C04A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C08A (ISP) Poznámka: 138
PN24C08A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C128A PN24C128A (ISP) Poznámka: 138
PN24C128A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C128A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C16A (ISP) Poznámka: 138
PN24C16A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C256A PN24C256A (ISP) Poznámka: 138
PN24C256A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C256A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C32A
PN24C32A (ISP) Poznámka: 138 PN24C32A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C32A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121
PN24C512A PN24C512A (ISP) Poznámka: 138 PN24C512A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C512A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
PN24C512A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C64A PN24C64A (ISP) Poznámka: 138 PN24C64A [SOP8] Poznámka: 950
PN24C64A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN25F04 [SOP8-150] Poznámka: 5645 PN25F08
PN25F08 [DFN8 2x3] Poznámka: 6593 PN25F08 [SOP8-150] Poznámka: 5645 PN25F08 [TSSOP8] Poznámka: 5519 PN25F08B [SOP8-150] Poznámka: 5645
PN25F08B [SOP8-200] Poznámka: 5394 PN25F128B [SOP8-200] Poznámka: 5394 PN25F128B [WSON8 6x8] Poznámka: 3926 PN25F16 [SOP8-150] Poznámka: 5645
PN25F16 [SOP8-208] Poznámka: 5394 PN25F16B [SOP8-150] Poznámka: 5645 PN25F16B [SOP8-200] Poznámka: 5394 PN25F16B [TSSOP8] Poznámka: 5519 9999
PN25F16B [USON8 2x3] Poznámka: 6593 PN25F32 [SOP8-208] Poznámka: 5394 PN25F64B [SOP8-200] Poznámka: 5394 PN25F64B [WSON8 5x6] Poznámka: 3097
PN26G01A [TFBGA24] Poznámka: 5710 PN26G01A [WSON8] Poznámka: 4914 PN26G02A [TFBGA24] Poznámka: 5710 PN26G02A [WSON8] Poznámka: 4914
PN26Q01A [WSON8] Poznámka: 4971 *2 PN26Q02A [WSON8] Poznámka: 4971 *2 PN611G8C2TA-Bx0 [BGA162] Poznámka: 3366 PN612G8C2TA-BxB [BGA162] Poznámka: 3366
PN612G8D2TE-BxB [BGA162] Poznámka: 3366 PN614G8D2TE-BxB [BGA162] Poznámka: 3366 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka *2 - TurboMode mode is available for this device (*2)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3366 - DIL48/BGA162-2 ZIF NAND-1 (70-3276)
Poznámka 3926 - DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4971 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) (*2) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued) (*2)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 5710 - DIL8/BGA24-1 ZIF SFlash-1b (70-5798) OR DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE