Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Pasat zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Pasat zariadení 5 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

TinyModule DIL40 (LPC2103) TinyModule DIL40 (LPC2106) TinyModule DIL50 (LPC2114) Poznámka: 564 TinyModule DIL50A (LPC2129) Poznámka: 564
TinyModule DIL50B (LPC2194) Poznámka: 564 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 564 - DIL40/DIP50 TinyModule (70-0299) OR DIL40/DIP50 TinyModule (info: see adapters.txt file)
🍪
Naspäť HORE