Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Philips zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Philips zariadení 2374 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

27C010 27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 27C040 27C128
27C210 27C210 [PLCC44] Poznámka: 67 27C240 27C240 [PLCC44] Poznámka: 67
27C256 27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 27C512 27C641
27C64A 27HC641 82S100 Poznámka: 682 82S101 Poznámka: 682
87C451 [PLCC68] Poznámka: 83 87C453 [PLCC68] Poznámka: 83 87C51 87C51 [PLCC44] Poznámka: 67
87C592 [PLCC68] Poznámka: 83 87C748 87C748 [PLCC28] Poznámka: 48 87C748 [SSOP24] Poznámka: 1103
87C749 87C749 [PLCC28] Poznámka: 48 87C749 [SSOP28] Poznámka: 1103 87C750
87C750 [PLCC28] Poznámka: 48 87C750 [SSOP24] Poznámka: 1103 87C751 87C751 [PLCC28] Poznámka: 48
87C751 [SSOP24] Poznámka: 1103 87C752 87C752 [PLCC28] Poznámka: 48 87C752 [SSOP28] Poznámka: 1103
EGC2708 Poznámka: 2 EGC2716 EGC2732 LPC1111/101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111xxxxx/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111xxxxx/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1111xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1111xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1111xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1112/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1112/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/202 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1112/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1112/CP3269 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/CP3269 [DIL28] Poznámka: 1503 LPC1112/xxxxCP3269 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112/xxxxCP3269 [DIL28] Poznámka: 1503
LPC1112_A (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112_A [HVQFN24] Poznámka: 2300 LPC1112xxxxx/101 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/101 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1112xxxxx/102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/102 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1112xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1112xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1112xxxxx/202 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1112xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1113/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/301 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1113/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1113/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1113/302 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1113xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1113xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1113xxxxx/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1113xxxxx/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1113xxxxx/302 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114/201 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1114/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114/301 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1114/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114/302 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698
LPC1114/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114/302 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114xxxxx/201 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/201 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114xxxxx/202 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/202 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1114xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/301 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1114xxxxx/302 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1114xxxxx/302 [HVQFN33 (5x5)] Poznámka: 2698 LPC1114xxxxx/302 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1114xxxxx/302 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C12/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C12/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C12xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC11C14/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C14/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C14xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C22/301 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11C22/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C22/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC11C22xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C22xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC11C22xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC11C22xxxxx/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC11C24/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C24/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11C24/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC11C24xxxxx/301 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC11C24xxxxx/301 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC11C24xxxxx/301 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC11C24xxxxx/301 [LQFP48](UART) Poznámka: 1332 LPC1311 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1311 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1311/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1311/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1311xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1311xxxxx/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1313 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1313 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1313 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1313/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1313/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1313/01 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1313xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1313xxxxx/01 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1313xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1315 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1315 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1315 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1316 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1316 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1316 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1317 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1317 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1317 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1317 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC1342 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1342 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1342 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1343 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1343 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1343 [LQFP48] Poznámka: 1332
LPC1345 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1345 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1345 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1346 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1346 [HVQFN33] Poznámka: 1333 LPC1346 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1347 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1347 [HVQFN33] Poznámka: 1333
LPC1347 [LQFP48] Poznámka: 1332 LPC1347 [LQFP64] Poznámka: 2697 LPC1751 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1751 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1751 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1752 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1752 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1752 [LQFP80] Poznámka: 1330
LPC1754 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1754 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1754 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1756 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1756 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1756 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1758 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1758 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1758 [LQFP80] Poznámka: 1330 LPC1759 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1759 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1759 [LQFP80] Poznámka: 1330
LPC1763 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1763 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1763 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1764 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1764 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1764 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1765 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1765 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1765 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1765 [TFBGA100] Poznámka: 1511 LPC1766 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1766 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1766 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1767 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1767 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1767 [LQFP100] Poznámka: 3320
LPC1768 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1768 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1768 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1768 [TFBGA100] Poznámka: 1511
LPC1769 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1769 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1769 [LQFP100] Poznámka: 3320 LPC1774 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1774 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1774 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC1774 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1776 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1776 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1776 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1776 [TFBGA180] Poznámka: 1512 LPC1777 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1777 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1777 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1778 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1778 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1778 [LQFP144] Poznámka: 2650 LPC1778 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1778 [TFBGA180] Poznámka: 1512 LPC1778 [TFBGA208] Poznámka: 1439
LPC1785 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1785 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1785 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1786 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
LPC1786 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1786 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1787 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1787 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC1787 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1788 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 LPC1788 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC1788 [LQFP144] Poznámka: 2650
LPC1788 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC1788 [TFBGA180] Poznámka: 1512 LPC1788 [TFBGA208] Poznámka: 1439 LPC2101 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2101 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2102 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2102 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2102 [LQFP48] Poznámka: 174
LPC2102/CV9623 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2102/CV9623 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2102/CV9623 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2103 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2103 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2103 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2103 [PLCC44] Poznámka: 67 LPC2103H [HVQFN48] Poznámka: 2312
LPC2104 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2104 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2104xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2104xxxxx/00 [LQFP48] Poznámka: 174
LPC2104xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2104xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2105 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2105 [LQFP48] Poznámka: 174
LPC2105xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2105xxxxx/00 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2105xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2105xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 174
LPC2106 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2106 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2106 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2106xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2106xxxxx/00 [HVQFN48] Poznámka: 567 LPC2106xxxxx/00 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2106xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2106xxxxx/01 [HVQFN48] Poznámka: 567
LPC2106xxxxx/01 [LQFP48] Poznámka: 174 LPC2109xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2109xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2109xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2109xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2114 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2114 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2114 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2114xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2114xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2114xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2114xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2119 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2119 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2119 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2119xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2119xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2119xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2119xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2124 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2124 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2124 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2124xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2124xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2124xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2124xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2129 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2129 [HVQFN64] Poznámka: 594
LPC2129 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2129xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2129xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2129xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2129xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2131 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2131 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2131xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2131xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2132 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2132 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2132 [LQFP64] Poznámka: 565
LPC2132xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2132xxxxx/01 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2132xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2134 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2134 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2134xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2134xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2136 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2136 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2136xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2136xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2138 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2138 [HVQFN64] Poznámka: 594 LPC2138 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2138xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2138xxxxx/01 [HVQFN64] Poznámka: 594
LPC2138xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2141 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2141 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2142 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2142 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2144 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2144 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2146 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2146 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2148 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2148 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2157 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2157 [LQFP100] Poznámka: 1315 LPC2158 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2158 [LQFP100] Poznámka: 1315 LPC2194 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2194 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2194xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2194xxxxx/00 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2194xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2194xxxxx/01 [LQFP64] Poznámka: 565 LPC2212 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2212 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2212xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2212xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2212xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2212xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2214 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2214 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2214xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2214xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2214xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2214xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2292 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2292 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2292 [TFBGA144] Poznámka: 1513
LPC2292xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2292xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2292xxxxx/00 [TFBGA144] Poznámka: 1513 LPC2292xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2292xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2292xxxxx/01 [TFBGA144] Poznámka: 1513 LPC2294 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2294 [LQFP144] Poznámka: 566
LPC2294xxxxx/00 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2294xxxxx/00 [LQFP144] Poznámka: 566 LPC2294xxxxx/01 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2294xxxxx/01 [LQFP144] Poznámka: 566
LPC2361 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2361 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2362 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2362 [LQFP100] Poznámka: 914
LPC2364 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2364 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2364 [TFBGA100] Poznámka: 1511 LPC2365 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2365 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2366 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2366 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2367 (ISP-UART) Poznámka: 138
LPC2367 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2368 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2368 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2368 [TFBGA100] Poznámka: 1511
LPC2377 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2377 [LQFP144] Poznámka: 915 LPC2378 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2378 [LQFP144] Poznámka: 915
LPC2387 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2387 [LQFP100] Poznámka: 914 LPC2388 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2388 [LQFP144] Poznámka: 915
LPC2458 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2458 [TFBGA180] Poznámka: 1512 LPC2468 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2468 [LQFP208] Poznámka: 1217
LPC2468 [TFBGA208] Poznámka: 1439 LPC2478 (ISP-UART) Poznámka: 138 LPC2478 [LQFP208] Poznámka: 1217 LPC2478 [TFBGA208] Poznámka: 1439
P3Z22V10 P3Z22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 P3Z22V10 [SOIC24] Poznámka: 1062 P3Z22V10 [TSSOP24] Poznámka: 1090
P5Z22V10 P5Z22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 P5Z22V10 [SOIC24] Poznámka: 1062 P5Z22V10 [TSSOP24] Poznámka: 1090
P85LPC768 [PLCC44] Poznámka: 67 P85LPC769 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51 P87C51 [PLCC44] Poznámka: 67
P87C51 [PQFP44] Poznámka: 592 P87C51FA P87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51FA [PQFP44] Poznámka: 592
P87C51FB P87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51FB [PQFP44] Poznámka: 592 P87C51FC
P87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51FC [PQFP44] Poznámka: 592 P87C51MA2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51MB2 [PLCC44] Poznámka: 67
P87C51MC2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RA+ P87C51RA+ [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RA+ [PQFP44] Poznámka: 592
P87C51RA2 P87C51RA2 [LQFP44] Poznámka: 94 P87C51RA2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RB+
P87C51RB+ [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RB+ [PQFP44] Poznámka: 592 P87C51RB2 P87C51RB2 [LQFP44] Poznámka: 94
P87C51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RC+ P87C51RC+ [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RC+ [PQFP44] Poznámka: 592
P87C51RC2 P87C51RC2 [LQFP44] Poznámka: 94 P87C51RC2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RD+
P87C51RD+ [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51RD+ [PQFP44] Poznámka: 592 P87C51RD2 P87C51RD2 [LQFP44] Poznámka: 94
P87C51RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51SBAA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51SBBB [PQFP44] Poznámka: 592 P87C51SBPN
P87C51SFAA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51SFBB [PQFP44] Poznámka: 592 P87C51SFPN P87C51UBAA [PLCC44] Poznámka: 67
P87C51UBPN P87C51UFAA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C51X2 P87C51X2 [LQFP44] Poznámka: 94
P87C51X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C52 P87C52 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C52 [PQFP44] Poznámka: 592
P87C524 P87C524 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C524 [QFP44] Poznámka: 592 P87C528
P87C528 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C528 [QFP44] Poznámka: 592 P87C52SBAA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C52SBBB [PQFP44] Poznámka: 592
P87C52SBPN P87C52SFAA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C52SFBB [PQFP44] Poznámka: 592 P87C52SFPN
P87C52UBAA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C52UBPN P87C52UFAA [PLCC44] Poznámka: 67 P87C52X2
P87C52X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P87C52X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C54 P87C54 [PLCC44] Poznámka: 67
P87C54 [PQFP44] Poznámka: 592 P87C54X2 P87C54X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P87C54X2 [PLCC44] Poznámka: 67
P87C550 P87C550 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C552 [PLCC68] Poznámka: 83 P87C554 [PLCC68] Poznámka: 83
P87C557E8 [QFP80] Poznámka: 752 P87C575 P87C575 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C575 [PQFP44] Poznámka: 592
P87C576 P87C576 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C576 [PQFP44] Poznámka: 592 P87C58
P87C58 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C58 [PQFP44] Poznámka: 592 P87C58X2 P87C58X2 [LQFP44] Poznámka: 94
P87C58X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C591 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C591 [QFP44] Poznámka: 108 P87C654X2 [LQFP44] Poznámka: 94
P87C654X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C660X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P87C660X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C661X2 [LQFP44] Poznámka: 94
P87C661X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P87C766 [SDIP42] Poznámka: 164 P87CL52X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P87CL52X2 [TSSOP38] Poznámka: 884
P87CL54X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P87CL54X2 [TSSOP38] Poznámka: 884 P87LPC760 P87LPC760 (ISP) Poznámka: 138
P87LPC760 [TSSOP14] Poznámka: 1087 P87LPC761 P87LPC761 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC761 [TSSOP16] Poznámka: 1088
P87LPC762 P87LPC762 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC762 [SO20] Poznámka: 119 P87LPC762 [TSSOP20] Poznámka: 1089
P87LPC764 P87LPC764 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC764 [SO20] Poznámka: 119 P87LPC764 [TSSOP20] Poznámka: 1089
P87LPC767 P87LPC767 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC767 [SO20] Poznámka: 119 P87LPC768
P87LPC768 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC768 [SO20] Poznámka: 119 P87LPC769 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC769 [SO20] Poznámka: 119
P87LPC778 P87LPC778 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC778 [SO20] Poznámka: 119 P87LPC778 [TSSOP20] Poznámka: 1089
P87LPC779 P87LPC779 (ISP) Poznámka: 138 P87LPC779 [SO20] Poznámka: 119 P87LPC779 [TSSOP20] Poznámka: 1089
P89C51B P89C51B [LQFP44] Poznámka: 94 P89C51B [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RA+
P89C51RA+ [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RA+ [QFP44] Poznámka: 592 P89C51RA2 P89C51RA2 (ISP) Poznámka: 138
P89C51RA2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C51RA2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RB+ P89C51RB+ [PLCC44] Poznámka: 67
P89C51RB+ [QFP44] Poznámka: 592 P89C51RB2 P89C51RB2 (ISP) Poznámka: 138 P89C51RB2 [LQFP44] Poznámka: 94
P89C51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RB2H P89C51RB2H (ISP) Poznámka: 138 P89C51RB2H [LQFP44] Poznámka: 94
P89C51RB2H [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RC+ P89C51RC+ [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RC+ [QFP44] Poznámka: 592
P89C51RC2 P89C51RC2 (ISP) Poznámka: 138 P89C51RC2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C51RC2 [PLCC44] Poznámka: 67
P89C51RC2H P89C51RC2H (ISP) Poznámka: 138 P89C51RC2H [LQFP44] Poznámka: 94 P89C51RC2H [PLCC44] Poznámka: 67
P89C51RD+ P89C51RD+ [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RD+ [QFP44] Poznámka: 592 P89C51RD2
P89C51RD2 (ISP) Poznámka: 138 P89C51RD2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C51RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51RD2H
P89C51RD2H (ISP) Poznámka: 138 P89C51RD2H [LQFP44] Poznámka: 94 P89C51RD2H [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51U
P89C51U [PLCC44] Poznámka: 67 P89C51U [PQFP44] Poznámka: 592 P89C51X2 P89C51X2 [LQFP44] Poznámka: 94
P89C51X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89C52B P89C52B [LQFP44] Poznámka: 94 P89C52B [PLCC44] Poznámka: 67
P89C52U P89C52U [PLCC44] Poznámka: 67 P89C52U [PQFP44] Poznámka: 592 P89C52X2
P89C52X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C52X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89C54B P89C54B [LQFP44] Poznámka: 94
P89C54B [PLCC44] Poznámka: 67 P89C54U P89C54U [PLCC44] Poznámka: 67 P89C54U [PQFP44] Poznámka: 592
P89C54X2 P89C54X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C54X2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89C58B
P89C58B [LQFP44] Poznámka: 94 P89C58B [PLCC44] Poznámka: 67 P89C58U P89C58U [PLCC44] Poznámka: 67
P89C58U [PQFP44] Poznámka: 592 P89C58X2 P89C58X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C58X2 [PLCC44] Poznámka: 67
P89C60X2 P89C60X2 (ISP) Poznámka: 138 P89C60X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C60X2 [PLCC44] Poznámka: 67
P89C61X2 P89C61X2 (ISP) Poznámka: 138 P89C61X2 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C61X2 [PLCC44] Poznámka: 67
P89C660H (ISP) Poznámka: 138 P89C660H [LQFP44] Poznámka: 94 P89C660H [PLCC44] Poznámka: 67 P89C662H (ISP) Poznámka: 138
P89C662H [LQFP44] Poznámka: 94 P89C662H [PLCC44] Poznámka: 67 P89C664H (ISP) Poznámka: 138 P89C664H [LQFP44] Poznámka: 94
P89C664H [PLCC44] Poznámka: 67 P89C668H (ISP) Poznámka: 138 P89C668H [LQFP44] Poznámka: 94 P89C668H [PLCC44] Poznámka: 67
P89C669 [LQFP44] Poznámka: 94 P89C669 [PLCC44] Poznámka: 67 P89C738 P89C738 [PLCC44] Poznámka: 67
P89C739 [PLCC68] Poznámka: 83 P89LPC901 P89LPC901 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC901 [SOIC8] Poznámka: 950
P89LPC902 P89LPC902 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC902 [SOIC8] Poznámka: 950 P89LPC903 (ISP-ICP) Poznámka: 138
P89LPC903 [SOIC8] Poznámka: 950 P89LPC904 P89LPC904 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC904 [SOIC8] Poznámka: 950
P89LPC906 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC906 [SOIC8] Poznámka: 950 P89LPC907 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC907 [SOIC8] Poznámka: 950
P89LPC908 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC908 [SOIC8] Poznámka: 950 P89LPC9102 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC9102 [HVSON10] Poznámka: 730
P89LPC9103 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC9103 [HVSON10] Poznámka: 730 P89LPC9107 P89LPC9107 (ISP-ICP) Poznámka: 138
P89LPC9107 [TSSOP14] Poznámka: 1087 P89LPC912 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC912 [TSSOP14] Poznámka: 1087 P89LPC913 (ISP-ICP) Poznámka: 138
P89LPC913 [TSSOP14] Poznámka: 1087 P89LPC914 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC914 [TSSOP14] Poznámka: 1087 P89LPC915
P89LPC915 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC915 [TSSOP14] Poznámka: 1087 P89LPC916 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC916 [TSSOP16] Poznámka: 1088
P89LPC917 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC917 [TSSOP16] Poznámka: 1088 P89LPC920 P89LPC920 (ISP-ICP) Poznámka: 138
P89LPC920 [TSSOP20] Poznámka: 1089 P89LPC921 P89LPC921 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC921 [TSSOP20] Poznámka: 1089
P89LPC922 P89LPC922 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC922 [TSSOP20] Poznámka: 1089 P89LPC9221
P89LPC9221 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC9221 [TSSOP20] Poznámka: 1089 P89LPC924 P89LPC924 (ISP-ICP) Poznámka: 138
P89LPC924 [TSSOP20] Poznámka: 1089 P89LPC925 P89LPC925 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC925 [TSSOP20] Poznámka: 1089
P89LPC930 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC930 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC931 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC931 [TSSOP28] Poznámka: 172
P89LPC9311 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC9311 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC932 [HVQFN28] Poznámka: 635 P89LPC932 [PLCC28] Poznámka: 48
P89LPC932 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC932A1 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC932A1 [HVQFN28] Poznámka: 635 P89LPC932A1 [PLCC28] Poznámka: 48
P89LPC932A1 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC933 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC933 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC934 (ISP-ICP) Poznámka: 138
P89LPC934 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC935 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC935 [HVQFN28] Poznámka: 635 P89LPC935 [PLCC28] Poznámka: 48
P89LPC935 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC936 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC936 [HVQFN28] Poznámka: 635 P89LPC936 [PLCC28] Poznámka: 48
P89LPC936 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC938 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC938 [HVQFN28] Poznámka: 635 P89LPC938 [PLCC28] Poznámka: 48
P89LPC938 [TSSOP28] Poznámka: 172 P89LPC9401 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC9401 [LQFP64] Poznámka: 768 P89LPC9408 (ISP-ICP) Poznámka: 138
P89LPC9408 [LQFP64] Poznámka: 768 P89LPC952 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC952 [LQFP44] Poznámka: 94 P89LPC952 [PLCC44] Poznámka: 67
P89LPC954 (ISP-ICP) Poznámka: 138 P89LPC954 [LQFP44] Poznámka: 94 P89LPC954 [PLCC44] Poznámka: 67 P89LV51RB2
P89LV51RB2 (ISP) Poznámka: 138 P89LV51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89LV51RB2 [TQFP44] Poznámka: 94 P89LV51RC2
P89LV51RC2 (ISP) Poznámka: 138 P89LV51RC2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89LV51RC2 [TQFP44] Poznámka: 94 P89LV51RD2
P89LV51RD2 (ISP) Poznámka: 138 P89LV51RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89LV51RD2 [PLCC44](vfysel) Poznámka: 67 P89LV51RD2 [TQFP44] Poznámka: 94
P89V51RB2 P89V51RB2 (ISP) Poznámka: 138 P89V51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 P89V51RB2 [PLCC44](vfysel) Poznámka: 67
P89V51RB2 [TQFP44] Poznámka: 94 P89V51RC2 P89V51RC2 (ISP) Poznámka: 138 P89V51RC2 [PLCC44] Poznámka: 67
P89V51RC2 [TQFP44] Poznámka: 94 P89V51RD2 P89V51RD2 (ISP) Poznámka: 138 P89V51RD2 [PLCC44] Poznámka: 67
P89V51RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 P89V660 (ISP) Poznámka: 138 P89V660 [PLCC44] Poznámka: 67 P89V660 [TQFP44] Poznámka: 94
P89V662 (ISP) Poznámka: 138 P89V662 [PLCC44] Poznámka: 67 P89V662 [TQFP44] Poznámka: 94 P89V664 (ISP) Poznámka: 138
P89V664 [PLCC44] Poznámka: 67 P89V664 [TQFP44] Poznámka: 94 PCA24S08 (ISP) Poznámka: 138 PCA24S08 [SO8] Poznámka: 950
PCA24S08 [TSSOP8] Poznámka: 605 PCA8581/C PCA8581/C (ISP) Poznámka: 138 PCA8581/C [SOIC8] Poznámka: 950
PCA8582C/D/E PCA8582C/D/E (ISP) Poznámka: 138 PCA8582C/D/E [SOIC8] Poznámka: 950 PCA8582C-2
PCA8582C-2 (ISP) Poznámka: 138 PCA8582C-2 [SOIC8] Poznámka: 950 PCA9500 (ISP) Poznámka: 138 PCA9500 [HVQFN16] Poznámka: 883
PCA9500 [SO16] Poznámka: 44 PCA9500 [TSSOP16] Poznámka: 1088 PCA9501 [SO20] Poznámka: 119 PCA9501 [TSSOP20] Poznámka: 1089
PCB2421 PCB2421 [SOIC8] Poznámka: 950 PCD80703HL [LQFP64] Poznámka: 866 PCD80705HL [LQFP100] Poznámka: 753
PCD80708HL [LQFP80] Poznámka: 865 PCD80715HL [LQFP100] Poznámka: 753 PCD80716HL [LQFP100] Poznámka: 753 PCD80718HL [LQFP64] Poznámka: 866
PCD80721HL [LQFP80] Poznámka: 865 PCD80725HL [LQFP100] Poznámka: 753 PCD80727HL [LQFP100] Poznámka: 753 PCD80728HL [LQFP80] Poznámka: 865
PCD8582C/D/E PCD8582C/D/E (ISP) Poznámka: 138 PCD8582C/D/E [SO8] Poznámka: 950 PCF85102
PCF85102 [SOIC8] Poznámka: 950 PCF85102C-2 PCF85102C-2 [SOIC8] Poznámka: 950 PCF85103
PCF85103 [SOIC8] Poznámka: 950 PCF85103C-2 PCF85103C-2 [SOIC8] Poznámka: 950 PCF85116
PCF85116 [SOIC8] Poznámka: 950 PCF85116-3 PCF85116-3 [SOIC8] Poznámka: 950 PCF8522E
PCF8582A/B/C/D/E PCF8582A/B/C/D/E [SOIC8] Poznámka: 950 PCF8582C-2 PCF8582C-2 [SOIC8] Poznámka: 950
PCF8594A PCF8594A [SOIC8] Poznámka: 950 PCF8594C-2 PCF8594C-2 [SOIC8] Poznámka: 950
PCF8598A PCF8598C-2 PCF8598C-2 [SOIC8] Poznámka: 950 PL22V10
PL22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 PLS100 Poznámka: 682 PLS100 [PLCC28] Poznámka: 684 PLS101 Poznámka: 682
PLS101 [PLCC28] Poznámka: 684 PXAC37KBA [PLCC44] Poznámka: 67 PXAC37KBBD [LQFP44] Poznámka: 94 PXAC37KFA [PLCC44] Poznámka: 67
PXAC37KFBD [LQFP44] Poznámka: 94 PXAG37KBA [PLCC44] Poznámka: 67 PXAG37KBBD [LQFP44] Poznámka: 94 PXAG37KFA [PLCC44] Poznámka: 67
PXAG37KFBD [LQFP44] Poznámka: 94 PXAG39 [LQFP44] Poznámka: 94 PXAG39 [PLCC44] Poznámka: 67 PXAG49 (ISP) Poznámka: 138
PXAG49 [LQFP44] Poznámka: 94 PXAG49 [PLCC44] Poznámka: 67 PXAS37KBA [PLCC68] Poznámka: 96 PXAS37KBBE [QFP80] Poznámka: 97
PZ3032 [PLCC44] Poznámka: 67 PZ3032 [TQFP44] Poznámka: 94 PZ3064 [PLCC44] Poznámka: 67 PZ3064 [PLCC68] Poznámka: 77
PZ3064 [PLCC84] Poznámka: 88 PZ3064 [TQFP44] Poznámka: 94 PZ3128 [LQFP128] Poznámka: 5668 PZ3128 [PLCC84] Poznámka: 88
PZ3128 [TQFP100] Poznámka: 162 PZ5032 [PLCC44] Poznámka: 67 PZ5032 [TQFP44] Poznámka: 94 PZ5064 [PLCC44] Poznámka: 67
PZ5064 [PLCC68] Poznámka: 77 PZ5064 [PLCC84] Poznámka: 88 PZ5064 [TQFP44] Poznámka: 94 PZ5064C [PLCC44] Poznámka: 67
PZ5064C [TQFP44] Poznámka: 94 PZ5064N [PLCC44] Poznámka: 67 PZ5128 [LQFP128] Poznámka: 5668 PZ5128 [PLCC84] Poznámka: 88
PZ5128 [TQFP100] Poznámka: 162 S87C51FA S87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67 S87C51FA [PQFP44] Poznámka: 592
S87C51FB S87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67 S87C51FB [PQFP44] Poznámka: 592 S87C51FC
S87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 S87C51FC [PQFP44] Poznámka: 592 S87C552 [PLCC68] Poznámka: 83 S87C554 [PLCC68] Poznámka: 83
S87C652 S87C652 [PLCC44] Poznámka: 67 S87C652 [PQFP44] Poznámka: 592 S87C654
S87C654 [PLCC44] Poznámka: 67 S87C654 [PQFP44] Poznámka: 592 S87C751 S87C751 [PLCC28] Poznámka: 48
S87C751 [SSOP24] Poznámka: 1103 S87C752 S87C752 [PLCC28] Poznámka: 48 S87C752 [SSOP28] Poznámka: 1103
SAF7780HL/10010 [LQFP176] Poznámka: 974 SAF7780HL/10011 (0611) [LQFP176] Poznámka: 974 SAF7780HL/10011 [LQFP176] Poznámka: 974 SAF7780HL/107C [LQFP176] Poznámka: 974
SC87C451 [PLCC68] Poznámka: 83 SC87C51 SC87C51 [PLCC44] Poznámka: 67 SC87C51 [PQFP44] Poznámka: 592
SCN8048 SCN8049 TDA11000-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA11000H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA11000H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA11000H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11001-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA11001H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA11001H/N1E00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11001H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA11001H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11004PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA11005PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11010-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA11010H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11010H/N1D00-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA11010H/N1E00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11010H/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11010H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA11010H1/N1E00-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA11010H1/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA11010H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA11010H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11010PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA11010PQ/N1F00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11010PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11011-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA11011H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA11011H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11014PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11015PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11020-128kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA11020H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11020H/N1E00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11020H/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11020H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA11020H1/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA11020H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA11020H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11020PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA11020PQ/N1F00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11020PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11021-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA11021H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA11021H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA11024PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11025PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA11105H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA11105H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11105H/N2/3/AC8 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11105H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11105H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11105H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11105H1/N2/3/AA1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11105H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11105PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11105PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N2/3/AA4 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N2/3/AA6 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N2/3/AB4 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11105PS/N2/3/AB6 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N2/3/AC7 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N2/3/AC9 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N2/3/AE7 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11105PS/N2/3/AG2 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N2/3S [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11105PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11106H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11106H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11106H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11106H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11106H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11106H1/N2/3/AA7 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11106H1/N2/3/AA8 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11106H1/N2/3/AG4 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11106H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11106PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11106PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11106PS/N2/3/AB5 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11106PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11106PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11112H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11112H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA11112H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11112H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11112H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11112H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11112PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11112PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11112PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11112PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11115H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11115H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11115H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11115H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11115H1/N1/3/AB2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11115H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11115H1/N2/3/AD2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11115H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11115PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11115PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11115PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11115PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11116H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11116H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11116H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11116H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11116H1/N1/3/AB1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11116H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11116H1/N2/3/AD7 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11116H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11116PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11116PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11116PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11116PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11125H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11125H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11125H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11125H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11125H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11125H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11125PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11125PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11125PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11125PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11126H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11126H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA11126H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11126H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11126H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11126H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11126PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11126PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11126PS/N2/3/AA3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11126PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11126PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11135H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11135H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11135H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA11135H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11135H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11135H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11135PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11135PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11135PS/N2/3/AA9 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11135PS/N2/3/AC4 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11135PS/N2/3S [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11135PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11135PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11136H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11136H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA11136H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11136H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11136H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11136H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11136PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11136PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11136PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11136PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11142H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11142H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11142H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11142H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11142H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11142H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11142PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11142PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11142PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11142PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11145H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11145H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA11145H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11145H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11145H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11145H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11145PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11145PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11145PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11145PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11146H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11146H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11146H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11146H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11146H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11146H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11146PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11146PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11146PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11146PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11155H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11155H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA11155H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11155H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11155H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11155H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11155PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11155PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11155PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11155PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11156H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11156H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11156H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA11156H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA11156H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11156H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA11156PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11156PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA11156PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA11156PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12000-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12000-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12000H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12000H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12000H/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12000H/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12000H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1B50-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1B501AB-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12000H1/N1B501AB-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1B501AQ-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1B501AQ-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1B50-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12000H1/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1F80-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1F80-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12000H1/N1FD0-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1/N1FD0-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12000H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12000H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12000H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12000PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12000PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12000PQ/N1D40-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12000PQ/N1D40-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12000PQ/N1F00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12000PQ/N1F00-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12000PQ/N1F40-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12000PQ/N1F40-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12000PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12000PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12001-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12001-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12001H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12001H/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1F4B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1F4B-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12001H/N1F4B5AC-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1F4B5AC-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1F7F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1F7F-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12001H/N1FC0-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H/N1FC0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12001H1/N1B501AS-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1B501AS-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1B501BB-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1B501BB-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12001H1/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F01-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F01-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12001H1/N1F40-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F40-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F80-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F80-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12001H1/N1F81-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F81-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F82-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1F82-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12001H1/N1FD0-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1FD0-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1FD1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1/N1FD1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12001H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12001H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12001H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12001PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ/N1D00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ/N1D00-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12001PQ/N1D40-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ/N1D40-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ/N1F00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ/N1F00-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12001PQ/N1F40-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ/N1F40-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12001PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12004PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12004PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12004PQ/N1FFF-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12004PQ/N1FFF-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12004PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12004PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12005PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12005PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12005PQ/N1FC0-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12005PQ/N1FC0-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12005PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12005PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12006-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12006-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12006H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12006H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12006H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12006H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12007-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12007-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12007H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12007H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12007H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12007H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12008-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12008-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12008H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12008H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12008H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12008H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12009-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12009H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009H/N1B7F0QC-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009H/N1B7F0QC-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12009H/N1E3F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009H/N1E3F-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009H/N1E7F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009H/N1E7F-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12009H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12009H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12009H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12009H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12009H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12009H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12010-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12010H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H/N1D00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H/N1D00-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12010H/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H/N1F0B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H/N1F0B-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12010H/N1F4B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H/N1F4B-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12010H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12010H1/N1B51-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12010H1/N1B51-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12010H1/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12010H1/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12010H1/N1FD1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12010H1/N1FD1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12010H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12010H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12010H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12010PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12010PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12010PQ/N1F00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12010PQ/N1F00-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12010PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12010PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12011-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12011-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12011H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12011H/N1D00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1D00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12011H/N1F01-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F01-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F0B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F0B-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12011H/N1F3F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F3F-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F4B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F4B-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12011H/N1F7F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F7F-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F8B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1F8B-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12011H/N1FBF-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H/N1FBF-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12011H1/N1B51-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1B51-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1D8B-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1D8B-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12011H1/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F0B-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F0B-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12011H1/N1F3F-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F3F-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F7F-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F7F-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12011H1/N1F80-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F80-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F81-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F81-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12011H1/N1F88-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F88-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F8B-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1F8B-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12011H1/N1FBF-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1FBF-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1FC0-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1/N1FC0-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12011H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12011H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12011H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12011PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12011PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12011PQ/N1D00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12011PQ/N1D00-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12011PQ/N1F00-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12011PQ/N1F00-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12011PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12011PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12014PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12014PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12014PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12014PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12015PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12015PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12015PQ/N1F01-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12015PQ/N1F01-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12015PQ/N1F80-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12015PQ/N1F80-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12015PQ/N1FC0-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12015PQ/N1FC0-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12015PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12015PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12016-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12016-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12016H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12016H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12016H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12016H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12017-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12017-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12017H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12017H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12017H/N1B0B0QR-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12017H/N1B0B0QR-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12017H/N1E0B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12017H/N1E0B-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12017H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12017H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12017H1/N1E0B-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12017H1/N1E0B-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12017H1/N1E8B-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12017H1/N1E8B-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12017H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12017H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12017H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12017H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12018-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12018-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12018H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12018H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12018H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12018H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12019-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12019-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12019H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12019H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12019H/N1E3F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12019H/N1E3F-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12019H/N1E7F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12019H/N1E7F-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12019H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1/N1E3F-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1/N1E3F-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12019H1/N1E7F-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1/N1E7F-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1/N1EBF-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1/N1EBF-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12019H1/N1EFF-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1/N1EFF-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12019H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12019H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12019H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12020-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12020H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12020H/N1D01-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1D01-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1D03-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1D03-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12020H/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F01-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F01-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12020H/N1F03-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F03-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F0B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F0B-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12020H/N1F10-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F10-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F40-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F40-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12020H/N1F80-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1F80-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1FFF-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H/N1FFF-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12020H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1B10-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1B10-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12020H1/N1D00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1D00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1D01-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1D01-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12020H1/N1D11-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1D11-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1D90-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1D90-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12020H1/N1D91-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1D91-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F00/C7-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F00/C7-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12020H1/N1F00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F01-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F01-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12020H1/N1F11/C7-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F11/C7-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F11-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1/N1F11-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12020H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12020H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12020H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12020PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12020PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12020PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12020PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12021-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12021-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12021H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12021H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12021H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12021H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12021H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12021H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12021H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12021H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12021PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12021PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12021PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12021PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12024PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12024PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12024PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12024PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12025PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12025PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12025PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12025PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12026-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12026-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12026H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12026H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12026H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12026H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12026H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12026H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12026H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12026H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12027-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12027-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12027H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12027H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12027H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12027H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12027H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12027H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12027H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12027H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12028-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12028-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12028H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12028H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12028H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12028H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12028H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12028H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12028H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12028H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12029-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12029-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12029H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12029H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12029H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12029H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12029H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12029H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12029H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12029H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12030H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12030H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12030H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12030H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12030H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12030H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12030H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12030H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12031H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12031H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12031H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12031H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12031H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12031H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12031H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12031H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12040-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12040-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12040H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12040H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12040H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12040H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12040H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12040H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12040H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12040H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12041-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12041-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12041H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12041H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12041H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12041H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12041H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12041H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12041H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12041H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12050PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12050PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12050PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12050PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12051PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12051PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12051PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12051PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12052PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12052PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12060-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12060-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12060H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12060H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12060H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12060H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12060H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12060H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12060H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12060H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12060PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12060PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12060PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12060PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12061-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12061-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12061H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12061H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12061H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12061H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12061H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12061H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12061H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12061H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12062-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12062-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12062H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12062H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12062H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12062H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12062H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12062H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12062H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12062H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12062PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12062PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12062PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12062PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12063-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12063-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12063H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12063H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12063H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12063H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12063H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12063H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12063H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12063H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12063PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12063PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12063PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12063PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12064PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12064PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12064PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12064PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12065PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12065PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12065PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12065PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12066-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12066-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12066H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12066H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12066H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12066H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12066H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12066H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12066H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12066H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12067-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12067-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12067H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12067H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12067H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12067H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12067H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12067H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12067H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12067H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12068-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12068-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12068H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12068H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12068H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12068H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12068H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12068H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12068H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12068H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12069-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12069-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12069H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12069H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12069H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12069H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12069H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12069H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12069H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12069H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12070-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12070-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12070H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12070H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12070H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12070H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12070H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12070H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12070H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12070H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12071-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12071-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12071H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12071H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12071H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12071H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12071H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12071H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12071H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12071H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12072-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12072-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12072H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12072H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12072H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12072H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12072H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12072H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12072H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12072H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12072PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12072PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12072PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12072PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12073-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12073-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12073H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12073H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12073H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12073H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12073H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12073H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12073H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12073H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12074PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12074PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12074PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12074PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12075PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12075PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12075PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA12075PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA12076-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12076-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12076H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12076H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12076H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12076H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12076H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12076H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12076H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12076H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12077-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12077-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12077H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12077H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12077H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12077H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12077H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12077H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12077H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12077H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12078-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12078-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12078H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12078H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12078H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12078H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12078H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12078H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12078H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12078H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12079-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA12079-256kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA12079H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12079H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12079H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12079H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA12079H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12079H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA12079H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA12079H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA12100H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12100H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12100H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12100H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12100H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12100H1/N200 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12100H1/N200/AD9 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12100H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12105H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12105H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12105H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12105H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12105H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12105H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12106H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12106H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12106H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12106H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12106H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12106H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12110H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12110H/N100 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12110H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12110H/N200 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12110H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12110H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12110H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12110H1/N200 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12110H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12120H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12120H/N100 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12120H/N15E [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12120H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12120H/N200 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12120H/N25E [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12120H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12120H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12120H1/N100 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12120H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12120H1/N200 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12120H1/N200/AD8 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12120H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12135H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12135H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12135H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12135H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12135H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12135H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12135PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12135PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12135PS/N2/3/AB7 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12135PS/N2/3/AC1 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12135PS/N2/3S [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12135PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12135PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12136H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12136H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12136H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12136H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12136H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12136H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12136PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12136PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12136PS/N2/3/AC3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12136PS/N2/3S [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12136PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12136PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12140H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12140H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12140H/N200 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12140H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12140H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12140H1/N100 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12140H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12140H1/N200 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12140H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12155H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12155H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12155H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12155H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12155H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12155H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12155PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12155PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12155PS/N2/3/AC2 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12155PS/N2/3/AF9 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12155PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12155PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12156H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12156H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12156H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12156H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12156H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12156H1/N2/3/AB8 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12156H1/N2/3/AB9 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12156H1/N2/3/AC6 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12156H1/N2/3/AD6 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12156H1/N2/3/AF3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12156H1/N2/3/AG8 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12156H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12156PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12156PS/N1/3S [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12156PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12156PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12156PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12165H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12165H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12165H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12165H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12165H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12165H1/N2/3/AD4 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12165H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12165PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12165PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12165PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12165PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12166H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12166H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12166H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12166H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12166H1/N1/3/AB3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12166H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12166H1/N2/3/AD3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12166H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12166PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12166PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12166PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12166PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12175H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12175H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12175H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12175H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12175H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12175H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12175PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12175PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12175PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12175PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12176H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12176H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12176H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12176H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12176H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12176H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12176PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12176PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12176PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12176PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12185H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12185H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12185H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12185H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12185H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12185H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12185PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12185PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12185PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12185PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12186H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12186H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12186H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12186H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12186H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12186H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12186PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12186PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12186PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12186PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12195H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12195H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12195H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12195H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12195H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12195H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12195PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12195PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12195PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12195PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12196H/N1 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12196H/N2 [QFP80] Poznámka: 1037
TDA12196H/N3 [QFP80] Poznámka: 1037 TDA12196H1/N1 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12196H1/N2 [QFP80] Poznámka: 1038 TDA12196H1/N3 [QFP80] Poznámka: 1038
TDA12196PS/N1/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12196PS/N2/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12196PS/N2/3/AA2 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA12196PS/N3/3 [SDIP64] Poznámka: 916
TDA12196PS/V3/3 [SDIP64] Poznámka: 916 TDA15000-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15000-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15000H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15000H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15000H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15000H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15000H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15000H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15000H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15000H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001-128kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA15001-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15001H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1A50-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15001H/N1A50-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B06-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15001H/N1B06-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B40-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B40-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B46-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15001H/N1B46-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B80-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1B80-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1BC0-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15001H/N1BC0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1BD0-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1BD0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15001H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1C40-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1C40-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1C46-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15001H/N1C46-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H/N1CC0-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15001H/N1CC0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15001H1/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1/N1BD0-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1/N1BD0-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15001H1/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15001H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15001H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15001H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15004PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15004PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15004PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15004PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15005PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15005PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15005PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15005PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15010-128kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA15010-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15010H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15010H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15010H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15010H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15010H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15010H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15010H-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15010H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15011-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15011H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15011H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1A50-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1A50-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15011H/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1B80-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1B80-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1BC0-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15011H/N1BC0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1BD0-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1BD0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15011H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1C40-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1C40-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1C46-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15011H/N1C46-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1CC0-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15011H/N1CC0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1CD0-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H/N1CD0-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15011H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15011H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1BD0-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15011H1/N1BD0-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15011H1/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1C81-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1C81-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1/N1C91-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15011H1/N1C91-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15011H-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15011H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15014PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15014PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15014PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15014PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15015PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15015PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15015PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15015PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15020-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15020-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15020H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15020H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H/N1A00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H/N1A00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H/N1A01-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15020H/N1A01-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15020H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15020H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15020H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15020H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15020H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15020H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021-128kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA15021-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15021H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1A00-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1A00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1A07-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1A07-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1A11-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1A11-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B07-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1B07-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B7F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B7F-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B80-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1B80-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B89-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B89-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1B91-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1B91-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1BCD-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1BCD-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1BFF-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1BFF-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C07-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1C07-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C89-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15021H/N1C89-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C91-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H/N1C91-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15021H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1B01-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15021H1/N1B01-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1B82-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1B82-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1B91-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15021H1/N1B91-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15021H1/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C81-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C81-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C82-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15021H1/N1C82-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C91-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1/N1C91-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15021H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15021H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15021H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15024PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15024PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15024PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15024PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15025PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15025PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15025PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15025PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15030H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15030H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15030H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15030H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15030H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15030H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15030H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15030H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15031H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15031H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15031H/N1C91-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15031H/N1C911ZZ-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15031H/N1C911ZZ-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15031H/N1C91-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15031H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15031H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15031H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15031H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15031H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15031H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15040-128kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA15040-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15040H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15040H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15040H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15040H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15040H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15040H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15040H-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15040H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15041-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15041-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15041H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15041H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15041H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15041H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15041H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15041H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15041H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15041H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15050PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15050PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15052PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15052PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15060-128kB [QIP90] Poznámka: 795
TDA15060H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15060H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15060H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15060H-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15062-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15062-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15062H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15062H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15062H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15062H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15062H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15062H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15062H1/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15062H1/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15062H1/N1C81-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15062H1/N1C81-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15062H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15062H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15062H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15062H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15063-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15063-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15063H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15063H/N1A00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1A00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15063H/N1B06-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1B06-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15063H/N1C02-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1C02-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1C06-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H/N1C06-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15063H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1/N1B00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1/N1B00-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15063H1/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15063H1/N1C81-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1/N1C81-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15063H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15063H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15063H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15064PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15064PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15064PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15064PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15065PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15065PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15065PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15065PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15070-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15070H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15070H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15070H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15070H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15070H-128kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15072-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15072-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15072H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15072H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15072H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15072H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15072H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15072H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15072H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15072H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15072H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15072H-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15073-128kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15073-256kB [QIP90] Poznámka: 795 TDA15073H/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15073H/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 797
TDA15073H/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15073H/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15073H1/N1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15073H1/N1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15073H1/N1C00-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15073H1/N1C00-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15073H1/N1C80-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15073H1/N1C80-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15073H1/N1C81-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15073H1/N1C81-256kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15073H1-128kB [QFP128] Poznámka: 798 TDA15073H1-256kB [QFP128] Poznámka: 798
TDA15073H-128kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15073H-256kB [QFP128] Poznámka: 797 TDA15074PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15074PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15074PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15074PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15075PQ/N1-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15075PQ/N1-256kB [QIP90] Poznámka: 796
TDA15075PQ-128kB [QIP90] Poznámka: 796 TDA15075PQ-256kB [QIP90] Poznámka: 796 UOCIIIN1A-128kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1A-128kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1A-128kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1A-128kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1A-256kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1A-256kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1A-256kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1A-256kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1B-128kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1B-128kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1B-128kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1B-128kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1B-256kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1B-256kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1B-256kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1B-256kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1D-128kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1D-128kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1D-128kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1D-128kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1D-256kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1D-256kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1D-256kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1D-256kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1E-128kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1E-128kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1E-128kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1E-128kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1E-256kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1E-256kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1E-256kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1E-256kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1F-128kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1F-128kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1F-128kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1F-128kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 UOCIIIN1F-256kB [QFP128] Poznámka: 797 UOCIIIN1F-256kB [QFP128](FD) Poznámka: 798
UOCIIIN1F-256kB [QIP90] Poznámka: 795 UOCIIIN1F-256kB [QIP90](FD) Poznámka: 796 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 77 - DIL48/PLCC68 PZx064 (wiring: see adapters.txt file)
Poznámka 83 - DIL48/PLCC68 ZIF MCS51-1 (70-0069)
Poznámka 88 - DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1 (70-0079)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 96 - DIL48/PLCC68 ZIF MCS51-2 (70-0077)
Poznámka 97 - DIL48/QFP80-1 ZIF MCS51-1 (70-0078)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 162 - DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1 (70-0150)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 172 - DIL28/TSSOP28 ZIF 170mil (70-0164)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 565 - DIL40/QFP64 ZIF LPC-1 (70-0298)
Poznámka 566 - DIL40/QFP144 ZIF LPC-1 (70-0297)
Poznámka 567 - DIL48/QFN48 ZIF-CS (70-0300)
Poznámka 592 - DIL44/QFP44-4 ZIF-CS (70-0340)
Poznámka 594 - DIL40/QFN64 ZIF-CS LPC-1 (70-0334)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 635 - DIL28/QFN28-2 ZIF-CS (70-0380)
Poznámka 682 - PLD-1 module (70-0424)
Poznámka 684 - PLD-1 module (70-0424) + DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066)
Poznámka 730 - DIL12/QFN11-1 ZIF-CS (70-0308) OR DIL10/QFN10-1 ZIF-CS (discontinued)
Poznámka 752 - DIL48/QFP80 ZIF-CS MCS51-2 (70-0516)
Poznámka 753 - DIL48/QFP100 ZIF PCD-1 (70-0499)
Poznámka 768 - DIL48/QFP64 ZIF LPC-2 (70-0530)
Poznámka 795 - DIL48/QIP90 ZIF UOC-FU (70-0506)
Poznámka 796 - DIL48/QIP90 ZIF UOC-FD (70-0512)
Poznámka 797 - DIL48/QFP128 ZIF UOC-FU (70-0507)
Poznámka 798 - DIL48/QFP128 ZIF UOC-FD (70-0513)
Poznámka 865 - DIL48/QFP80 ZIF PCD-1 (70-0607)
Poznámka 866 - DIL48/QFP64 ZIF PCD-1 (70-0608)
Poznámka 883 - DIL16/QFN16-2 ZIF-CS (70-0688)
Poznámka 884 - DIL38/SSOP38 ZIF 170mil (70-0353)
Poznámka 914 - DIL48/QFP100 ZIF LPC-1 (70-0731)
Poznámka 915 - DIL48/QFP144 ZIF LPC-1 (70-0732)
Poznámka 916 - DIL48/SDIP64 ZIF UOC-1 (70-0772)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 974 - DIL48/QFP176 ZIF SAF-1 (70-0787)
Poznámka 1037 - DIL48/QFP80 ZIF-CS UOC-FUa (70-0852A)
Poznámka 1038 - DIL48/QFP80 ZIF-CS UOC-FDa (70-0851A)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1088 - DIL16W/TSSOP16 ZIF 170mil (70-0913)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 1217 - DIL48/QFP208 ZIF LPC-1 (70-1077)
Poznámka 1315 - DIL48/QFP100 ZIF LPC-2 (70-1194)
Poznámka 1330 - DIL48/QFP80 ZIF LPC-1 (70-1216)
Poznámka 1332 - DIL48/QFP48 ZIF LPC-1 (70-1214)
Poznámka 1333 - DIL48/QFN32 ZIF-CS LPC-1 (70-1215)
Poznámka 1439 - BGA-1291/1290 (70-1291/1290) = BGA-Bottom-204 (70-1291) + BGA-Top-213 ZIF (70-1290) OR DIL48/BGA208-1 ZIF-CS LPC-1 (70-6813)
Poznámka 1503 - DIL48/DIL28 ZIF LPC-1 (70-1389)
Poznámka 1511 - BGA-1397/0850A (70-1397/0850A) = BGA-Bottom-119 (70-1397) + BGA-Top-117 ZIF (a) (70-0850A)
Poznámka 1512 - BGA-1347/1348 (70-1347/1348) = BGA-Bottom-207 (70-1347) + BGA-Top-237 ZIF (70-1348)
Poznámka 1513 - BGA-1372/0746 (70-1372/0746) = BGA-Bottom-210 (70-1372) + BGA-Top-115 ZIF (70-0746)
Poznámka 2300 - DIL48/QFN24 ZIF-CS LPC-1 (70-2194)
Poznámka 2312 - DIL48/QFN48-3 ZIF-CS (70-2231) OR DIL48/QFN48-3 ZIF (70-2937)
Poznámka 2650 - DIL48/QFP144 ZIF LPC-2 (70-2582)
Poznámka 2697 - DIL48/QFP64 ZIF LPC-4 (70-2663)
Poznámka 2698 - DIL48/QFN32 ZIF LPC-2 (70-2882)
Poznámka 3320 - DIL48/QFP100 ZIF LPC-8 (70-3358)
Poznámka 5668 - DIL48/QFP128-1.02 ZIF PLD-9 (70-5846)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE