Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Portek zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Portek zariadení 33 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

PTK24A02T PTK24A02T (ISP) Poznámka: 138 PTK24A02T [SOIC8] Poznámka: 950 PTK24A08T
PTK24A08T (ISP) Poznámka: 138 PTK24A08T [SOIC8] Poznámka: 950 PTK24A16T PTK24A16T (ISP) Poznámka: 138
PTK24A16T [SOIC8] Poznámka: 950 PTK24A32T PTK24A32T (ISP) Poznámka: 138 PTK24A32T [SOIC8] Poznámka: 950
PTK24A64T PTK24A64T (ISP) Poznámka: 138 PTK24A64T [SOIC8] Poznámka: 950 PTK93LC46 (x16)
PTK93LC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 PTK93LC46 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 PTK93LC46 (x8) PTK93LC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
PTK93LC46 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 PTK93LC56 (x16) PTK93LC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 PTK93LC56 (x16) [SOP8] Poznámka: 950
PTK93LC56 (x8) PTK93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 PTK93LC56 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 PTK93LC66 (x16)
PTK93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 PTK93LC66 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 PTK93LC66 (x8) PTK93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138
PTK93LC66 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE