Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam PowerFlash zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných PowerFlash zariadení 6 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

A1U4GA30GT [TSOP48] Poznámka: 3075 ASU1GA30HT [TSOP48] Poznámka: 3075 ASU1GA40HT [TSOP48] Poznámka: 3075 ASU2GA30GT [TSOP48] Poznámka: 3075
FSU2GA30GT [TSOP48] Poznámka: 3075 FSU4GA30GT [TSOP48] Poznámka: 3075 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
🍪
Naspäť HORE