Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Primarion zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Primarion zariadení 80 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

PX3141DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3143DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3143GDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX3143HDM [QFN40] Poznámka: 2989
PX3244DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3244GDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX3244HDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX3743DDQ [QFN48] Poznámka: 2970
PX3744DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3744GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX3744HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX3746DDQ [QFN48] Poznámka: 2970
PX3746GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX3746HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX3847BDQ [QFN48] Poznámka: 2417 PX3847CDQ [QFN48] Poznámka: 2417
PX3847DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3875FDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3877FDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3895CDQG [QFN48] Poznámka: 2417
PX3895DDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3895EDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3897CDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3897DDQG [QFN48] Poznámka: 2417
PX3897EDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX8141DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8141HDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8143DDQ [QFN48] Poznámka: 2970
PX8143GDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8143HDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8143JDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8240GDN [QFN48] Poznámka: 2971
PX8240HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8244DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8244GDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8244HDM [QFN40] Poznámka: 2989
PX8743DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8744DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8744GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8744HDN [QFN48] Poznámka: 2971
PX8746DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8746GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8746HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8746JDN [QFN48] Poznámka: 2971
PX8847BDQ [QFN48] Poznámka: 2417 PX8847CDQ [QFN48] Poznámka: 2417 PX8847DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8847HDN [QFN48] Poznámka: 2971
PX8860ADQG [QFN48] Poznámka: 2133 PX8860BDQG [QFN48] Poznámka: 2133 PX8860CDQG [QFN48] Poznámka: 2133 PX8860DDQG [QFN48] Poznámka: 2417
PX8897CDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX8897DDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX8897EDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PXC1331Bxx [QFN48] Poznámka: 4017
PXC1331Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXC1410Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXC1410Cxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE0110Axx [QFN48] Poznámka: 2971
PXE0610Axx [QFN48] Poznámka: 2971 PXE1100Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1100Cxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1100Jxx [QFN40] Poznámka: 3663
PXE1110Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1110Cxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1211Cxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1331Bxx [QFN48] Poznámka: 4017
PXE1331Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXE1410Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1410Cxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1610Bxx [QFN48] Poznámka: 4017
PXE1610Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXM0310Axx [QFN48] Poznámka: 2971 PXM1310Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXM1310Cxx [QFN40] Poznámka: 3663
PXM1311Bxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXM1311Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXM1330Bxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXM1330Cxx [QFN48] Poznámka: 4017
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2133 - DIL48/QFN48-1 ZIF-CS PX8-1 (70-1463)
Poznámka 2417 - DIL48/QFN48-1 ZIF-CS PX8-2 (70-2332)
Poznámka 2970 - DIL48/QFN48-1 ZIF-CS PX8-3 (70-2976)
Poznámka 2971 - DIL48/QFN48-2 ZIF PX-4 (70-2972)
Poznámka 2989 - DIL48/QFN40-1 ZIF PX-1 (70-3018)
Poznámka 3663 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF PX-2 (70-3695)
Poznámka 4017 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF PX-5 (70-4080)
🍪
Naspäť HORE