Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam PSS zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných PSS zariadení 19 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

PS16128Ex3x [SOIC8-200] Poznámka: 46 PS16128Jx3x [SOIC8-150] Poznámka: 950 PS16128Nx3x PS16128xx3x (ISP) Poznámka: 138
PS16256Ex3x [SOIC8-200] Poznámka: 46 PS16256Nx3x PS16256Tx3x [TSSOP14] Poznámka: 1087 PS16256xx3x (ISP) Poznámka: 138
PS24C256 PS24C256 (ISP) Poznámka: 138 PS24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 PS29FS001
PS29FS001 [PLCC32] Poznámka: 1399 PS29FS001 [TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 PS29FS001 [TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 PS29LP001
PS29LP001 [PLCC32] Poznámka: 1399 PS29LP001 [TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 PS29LP001 [TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
🍪
Naspäť HORE