Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Puolop zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Puolop zariadení 24 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

PT24C02 PT24C02 (ISP) Poznámka: 138 PT24C02 [SOP8] Poznámka: 950 PT24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
PT24C04 PT24C04 (ISP) Poznámka: 138 PT24C04 [SOP8] Poznámka: 950 PT24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
PT24C08 PT24C08 (ISP) Poznámka: 138 PT24C08 [SOP8] Poznámka: 950 PT24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
PT24C128 PT24C128 (ISP) Poznámka: 138 PT24C128 [SOP8] Poznámka: 950 PT24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
PT24C16 PT24C16 (ISP) Poznámka: 138 PT24C16 [SOP8] Poznámka: 950 PT24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
PT24C256 PT24C256 (ISP) Poznámka: 138 PT24C256 [SOP8] Poznámka: 950 PT24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE