Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Puya Semiconductor zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Puya Semiconductor zariadení 620 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

HD2886S [QFN40] Poznámka: 6004 P24C02A P24C02A (ISP) Poznámka: 138 P24C02A [MSOP8] Poznámka: 605
P24C02A [SOP8] Poznámka: 950 P24C02A [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C02A [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121
P24C02A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C02C P24C02C (ISP) Poznámka: 138 P24C02C [DFN8-2x3] Poznámka: 2995
P24C02C [MSOP8] Poznámka: 605 P24C02C [SOP8] Poznámka: 950 P24C02C [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C02C [TSOT23-5] Poznámka: 523
P24C02C [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C02C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C04C P24C04C (ISP) Poznámka: 138
P24C04C [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C04C [MSOP8] Poznámka: 605 P24C04C [SOP8] Poznámka: 950 P24C04C [SOT23-5] Poznámka: 523
P24C04C [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C04C [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C04C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C08C
P24C08C (ISP) Poznámka: 138 P24C08C [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C08C [MSOP8] Poznámka: 605 P24C08C [SOP8] Poznámka: 950
P24C08C [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C08C [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C08C [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C08C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
P24C08D P24C08D (ISP) Poznámka: 138 P24C08D [MSOP8] Poznámka: 605 P24C08D [SOP8] Poznámka: 950
P24C08D [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C08D [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C08D [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C08D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
P24C128 P24C128 (ISP) Poznámka: 138 P24C128 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C128 [SOP8] Poznámka: 950
P24C128 [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C128 [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C128 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
P24C128B P24C128B (ISP) Poznámka: 138 P24C128B [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C128B [SOP8] Poznámka: 950
P24C128B [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C128B [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C128B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C128D
P24C128D (ISP) Poznámka: 138 P24C128D [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C128D [MSOP8] Poznámka: 605 P24C128D [SOP8] Poznámka: 950
P24C128D [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C128D [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C128D [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C128D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
P24C16C P24C16C (ISP) Poznámka: 138 P24C16C [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C16C [MSOP8] Poznámka: 605
P24C16C [SOP8] Poznámka: 950 P24C16C [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C16C [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C16C [TSSOP8] Poznámka: 121
P24C16C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C16D P24C16D (ISP) Poznámka: 138 P24C16D [MSOP8] Poznámka: 605
P24C16D [SOP8] Poznámka: 950 P24C16D [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C16D [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C16D [TSSOP8] Poznámka: 121
P24C16D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C256 P24C256 (ISP) Poznámka: 138 P24C256 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995
P24C256 [SOP8] Poznámka: 950 P24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C256 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C256B
P24C256B (ISP) Poznámka: 138 P24C256B [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C256B [SOP8] Poznámka: 950 P24C256B [SOT23-5] Poznámka: 523
P24C256B [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C256B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C32C P24C32C (ISP) Poznámka: 138
P24C32C [MSOP8] Poznámka: 605 P24C32C [SOP8] Poznámka: 950 P24C32C [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C32C [TSOT23-5] Poznámka: 523
P24C32C [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C32C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C512 P24C512 (ISP) Poznámka: 138
P24C512 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24C512 [SOP8] Poznámka: 950 P24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C512 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
P24C512B P24C512B (ISP) Poznámka: 138 P24C512B [SOP8] Poznámka: 950 P24C512B [SOT23-5] Poznámka: 523
P24C512B [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C512B [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C512B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C64C
P24C64C (ISP) Poznámka: 138 P24C64C [SOP8] Poznámka: 950 P24C64C [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C64C [TSSOP8] Poznámka: 121
P24C64C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24C64G P24C64G (ISP) Poznámka: 138 P24C64G [DFN8-2x3] Poznámka: 2995
P24C64G [MSOP8] Poznámka: 605 P24C64G [SOP8] Poznámka: 950 P24C64G [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C64G [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
P24C64H P24C64H (ISP) Poznámka: 138 P24C64H [MSOP8] Poznámka: 605 P24C64H [SOP8] Poznámka: 950
P24C64H [SOT23-5] Poznámka: 523 P24C64H [TSOT23-5] Poznámka: 523 P24C64H [TSSOP8] Poznámka: 121 P24C64H [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
P24CM01 P24CM01 (ISP) Poznámka: 138 P24CM01 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24CM01 [SOP8] Poznámka: 950
P24CM01 [TSSOP8] Poznámka: 121 P24CM01 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P24CM01B P24CM01B (ISP) Poznámka: 138
P24CM01B [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 P24CM01B [SOP8] Poznámka: 950 P24CM01B [TSSOP8] Poznámka: 121 P24CM02F (ISP) Poznámka: 138
P24CM02F [SOP8-150] Poznámka: 950 P24CM02F [TSSOP8] Poznámka: 121 P24CM02F [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 P25C08H (ISP) Poznámka: 138
P25C08H [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C08H [TSSOP8] Poznámka: 121 P25C08H [UDFN8-3x2] Poznámka: 2995 P25C128F (ISP) Poznámka: 138
P25C128F [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C128F [SOP8-208] Poznámka: 46 P25C128F [TSSOP8] Poznámka: 121 P25C128F [USON8-3x2] Poznámka: 2995
P25C128H P25C128H (ISP) Poznámka: 138 P25C128H [DFN8] Poznámka: 2995 P25C128H [MSOP8] Poznámka: 605
P25C128H [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C128H [SOP8-208] Poznámka: 46 P25C128H [TSSOP8] Poznámka: 121 P25C128H [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538
P25C16H (ISP) Poznámka: 138 P25C16H [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C16H [TSSOP8] Poznámka: 121 P25C16H [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538
P25C256F P25C256F (ISP) Poznámka: 138 P25C256F [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C256F [SOP8-208] Poznámka: 46
P25C256F [TSSOP8] Poznámka: 121 P25C256F [USON8-3x2] Poznámka: 2995 P25C256H P25C256H (ISP) Poznámka: 138
P25C256H [DFN8] Poznámka: 2995 P25C256H [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C256H [SOP8-208] Poznámka: 46 P25C256H [TSSOP8] Poznámka: 121
P25C256H [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 P25C32H (ISP) Poznámka: 138 P25C32H [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C32H [TSSOP8] Poznámka: 121
P25C32H [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 P25C512H P25C512H (ISP) Poznámka: 138 P25C512H [DFN8] Poznámka: 2995
P25C512H [MSOP8] Poznámka: 605 P25C512H [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C512H [SOP8-208] Poznámka: 46 P25C512H [TSSOP8] Poznámka: 121
P25C512H [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 P25C64F (ISP) Poznámka: 138 P25C64F [SOP8-150] Poznámka: 950 P25C64F [SOP8-208] Poznámka: 46
P25C64F [TSSOP8] Poznámka: 121 P25C64F [USON8-3x2] Poznámka: 2995 P25C64H (ISP) Poznámka: 138 P25C64H [SOP8-150] Poznámka: 950
P25C64H [TSSOP8] Poznámka: 121 P25C64H [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 P25D09H [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D09H [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
P25D09H [TSSOP8] Poznámka: 5519 P25D09H [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 5481 P25D09U [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D09U [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
P25D09U [TSSOP8] Poznámka: 5519 P25D09U [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 5481 P25D09U [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25D09U [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593
P25D128H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25D128H [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 P25D128H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 P25D128H [WSON8 6x5] (Dual O) Poznámka: 5355
P25D16H [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D16H [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 P25D16SH [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D16SH [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
P25D16SH [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25D16SH [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 P25D16SH [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25D16SH [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593
P25D22H [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D22H [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 P25D22H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25D22H [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
P25D22H [TSSOP8] Poznámka: 5519 P25D22H [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 5481 P25D22H [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25D22H [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593
P25D32SH [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D32SH [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 P25D32SH [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25D32SH [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
P25D32SHUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25D32SHUX [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593 P25D40H [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 P25D40H [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394
P25D40H [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5519 P25D40SH [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D40SH [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 P25D40SH [TSSOP8] Poznámka: 5519
P25D40SH [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 5481 P25D80H [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25D80H [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 P25D80SL [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25D80SL [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 P25D80SL [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25D80SL [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 P25Q05H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q05H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q05H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q05H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q05H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q05H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q05HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q05HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q05L [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q05L [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q05L [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q05L [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q05L [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q05L [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q05LUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q05LUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q10H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q10H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q10H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q10H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q10H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q10H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q10HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q10HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q10L [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q10L [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q10L [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q10L [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q10L [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q10L [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q10LUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q10LUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q11H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q11H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q11H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q11H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q11H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q11H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q11HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q11HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q128H [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q128H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q128H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 P25Q128H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q128SN [SOP8-200] Poznámka: 5340
P25Q128SN [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 P25Q128SN [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 P25Q128SN [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 P25Q16H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q16H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q16H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q16H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q16H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q16H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q16SH [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q16SH [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q16SH [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q16SH [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q16SH [TSSOP8] Poznámka: 5519 P25Q16SH [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q16SH [USON8 2x3] Poznámka: 6593
P25Q16SH [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q16SL [SOP8-150] Poznámka: 5644 P25Q16SL [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 P25Q16SL [SOP8-200] Poznámka: 5340
P25Q16SL [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 P25Q16SL [TSSOP8] Poznámka: 5481 P25Q16SL [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q16SL [USON8 3x4] Poznámka: 6041
P25Q16SL [USON8 3x4] (Quad I/O) Poznámka: 6041 P25Q16SL [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 P25Q16SL [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 P25Q16SLE [SOP8-150] Poznámka: 5644
P25Q16SLE [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 P25Q16SLE [SOP8-200] Poznámka: 5340 P25Q16SLE [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 P25Q16SLEUX [USON8 2x3] Poznámka: 6592
P25Q16SLEUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6592 P25Q16SLUX [USON8 2x3] Poznámka: 6592 P25Q16SLUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6592 P25Q20H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q20H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q20H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q20H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q20H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q20H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q20HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q20HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q20L [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q20L [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q20L [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q20L [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q20L [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q20L [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q20LUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q20LUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q21H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q21H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q21H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q21H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q21H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q21H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q21HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q21HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q21U [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q21U [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q21U [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q21U [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q21U [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q21U [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q21UUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q21UUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q32H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q32H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q32H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q32H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q32H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q32H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q32HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q32HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q32L [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q32L [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q32L [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q32L [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q32L [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q32L [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q32SH [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q32SH [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q32SH [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q32SH [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q32SH [TSSOP8] Poznámka: 5481 P25Q32SH [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q32SH [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q32SH [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q32SHUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q32SHUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q32SL [SOP8-150] Poznámka: 5644
P25Q32SL [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 P25Q32SL [SOP8-200] Poznámka: 5340 P25Q32SL [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 P25Q32SL [TSSOP8] Poznámka: 5481
P25Q32SL [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q32SL [USON8 4x3] Poznámka: 6041 P25Q32SL [USON8 4x3] (QuadSPI) Poznámka: 6041 P25Q32SL [WSON8 6x5] Poznámka: 4882
P25Q32SL [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 P25Q32SLUX [USON8 2x3] Poznámka: 6592 P25Q32SLUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6592 P25Q32SN [SOP8-150] Poznámka: 5644
P25Q32SN [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 P25Q32SN [SOP8-200] Poznámka: 5340 P25Q32SN [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 P25Q32SN [TSSOP8] Poznámka: 5481
P25Q32SN [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q32SN [USON8 4x3] Poznámka: 6041 P25Q32SN [USON8 4x3] (QuadSPI) Poznámka: 6041 P25Q32SN [WSON8 6x5] Poznámka: 4882
P25Q32SN [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 P25Q32SNUX [USON8 2x3] Poznámka: 6592 P25Q32SNUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6592 P25Q32SU [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q32SU [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q32SU [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q32SU [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q32SUUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593
P25Q32SUUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q40H [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q40H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q40H [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q40H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q40H [TSSOP8] Poznámka: 1388 P25Q40H [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 P25Q40H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q40H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q40HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q40HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q40L [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q40L [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q40L [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q40L [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q40L [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q40L [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q40LUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q40LUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q40SH [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q40SH [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q40SH [TSSOP8] Poznámka: 5519 P25Q40SH [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q40SL [SOP8-150] Poznámka: 5644
P25Q40SL [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 P25Q40SU [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q40SU [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q40SU [TSSOP8] Poznámka: 5519
P25Q40SU [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q40SU [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q40SU [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q40U [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q40U [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q40U [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q40U [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q40U [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q40U [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q40UUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593 P25Q40UUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q64H [SOP8-150] Poznámka: 5645
P25Q64H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q64H [SOP8-200] Poznámka: 5394 P25Q64H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q64H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
P25Q64H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q64L [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q64L [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q64L [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q64L [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q64L [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 P25Q64L [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q64SH [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
P25Q64SH [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q64SN [SOP8-150] Poznámka: 5644 P25Q64SN [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 P25Q64SN [SOP8-200] Poznámka: 5340
P25Q64SN [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 P25Q64SN [TSSOP8] Poznámka: 5481 P25Q64SN [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 P25Q64SN [USON8 4x3] Poznámka: 6041
P25Q64SN [USON8 4x3] (QuadSPI) Poznámka: 6041 P25Q64SN [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 P25Q64SN [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 P25Q64SNUX [USON8 2x3] Poznámka: 6592
P25Q64SNUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6592 P25Q80H [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q80H [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q80H [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q80H [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q80H [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 P25Q80H [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q80HUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593
P25Q80HUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q80L [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q80L [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q80L [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q80L [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25Q80L [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 P25Q80L [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25Q80LUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593
P25Q80LUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25Q80SH [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25Q80SH [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25Q80SH [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25Q80SH [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25R40U [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25R40U [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 P25R40U [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25R40U [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 P25R40U [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 P25R40U [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 P25R40UUX [USON8 2x3] Poznámka: 6593
P25R40UUX [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 P25T22H [SOP8-150] Poznámka: 5645 P25T22H [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 P25T22H [SOP8-200] Poznámka: 5394
P25T22H [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 P25T22H [TSSOP8] Poznámka: 5519 P25T22H [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 5481 P25T22H [USON8 2x3] Poznámka: 6593
P25T22H [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593 PY25D16HB [SOP8-150] Poznámka: 5645 PY25D16HB [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 PY25D16HB [SOP8-200] Poznámka: 5394
PY25D16HB [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25D16HB [USON8 2x3] Poznámka: 6593 PY25D16HB [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 PY25F128HA [SOP8-200] Poznámka: 5394
PY25F128HA [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25F128HA [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 PY25F128HA [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 PY25F128LA [SOP8-200] Poznámka: 5340
PY25F128LA [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 PY25F128LA [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 PY25F128LA [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 PY25F256HB [SOP16] Poznámka: 5416
PY25F256HB [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 PY25F256HB [SOP8-200] Poznámka: 5394 PY25F256HB [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25F256HB [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
PY25F256HB [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 PY25F256HB [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 PY25F256HB [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 PY25F256LC [SOP16] Poznámka: 5398
PY25F256LC [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398 PY25F256LC [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 PY25F256LC [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 PY25F512HB [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416
PY25F512HB [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 PY25F512LC [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398 PY25F512LC [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571 PY25F512LC [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881
PY25Q01GHB [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 PY25Q01GHB [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 PY25Q01GHB [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 PY25Q01GLC [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398
PY25Q01GLC [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 PY25Q128HA [SOP8-200] Poznámka: 5394 PY25Q128HA [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25Q128HA [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
PY25Q128HA [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 PY25Q16HB [SOP8-150] Poznámka: 5645 PY25Q16HB [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 PY25Q16HB [SOP8-200] Poznámka: 5394
PY25Q16HB [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25Q256HB [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 PY25Q256HB [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25Q256HB [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
PY25Q32HB [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 PY25Q40HB [SOP8-150] Poznámka: 5645 PY25Q40HB [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 PY25Q40HB [SOP8-200] Poznámka: 5394
PY25Q40HB [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25Q40HB [TSSOP8] Poznámka: 5519 PY25Q40HB [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 PY25Q40HB [USON8 2x3] Poznámka: 6593
PY25Q40HB [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 PY25Q40HB [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 PY25Q40HB [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 PY25Q512HB [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416
PY25Q512HB [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 PY25Q512HB [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 PY25Q64HA [SOP8-150] Poznámka: 5645 PY25Q64HA [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
PY25Q64HA [SOP8-200] Poznámka: 5394 PY25Q64HA [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25Q64HA [USON8 4x4] Poznámka: 3098 PY25Q64HA [USON8 4x4] (Quad I/O) Poznámka: 3098
PY25Q64HA [VSOP8-200] Poznámka: 5394 PY25Q64HA [VSOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25Q64HA [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 PY25Q64HA [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
PY25Q64LB [SOP8-200] Poznámka: 5394 PY25Q64LB [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 PY25Q64LB [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 PY25Q64LB [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
PY25Q80HB [SOP8-150] Poznámka: 5645 PY25Q80HB [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 PY25Q80HB [SOP8-200] Poznámka: 5394 PY25Q80HB [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
PY25Q80HB [TSSOP8] Poznámka: 5519 PY25Q80HB [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5481 PY25Q80HB [USON8 2x3] Poznámka: 6593 PY25Q80HB [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
PY25Q80HB [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 PY25Q80HB [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 PY25R128HA [SOP8-200] Poznámka: 5394 PY25R128HA [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
PY25R128HA [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 PY25R128HA [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 PY25R128LA [SOP8-200] Poznámka: 5340 PY25R128LA [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340
PY25R128LA [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 PY25R128LA [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 PY25R256LC [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 PY25R256LC [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1388 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 3098 - DIL8/QFN8-3 ZIF-CS SFlash-1a (70-1278A)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4881 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4882 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 5340 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5398 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1b (70-5488)
Poznámka 5416 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1b (70-5488) OR DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 5481 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5571 - DIL8/BGA24-2 ZIF SFlash-1b (70-5027)
Poznámka 5644 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 5694 - DIL8/BGA24-2 ZIF SFlash-1b (70-5027) OR DIL8/BGA24-2 ZIF-CS SFlash-1 (70-3095)
Poznámka 6004 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF BEK-1 (70-6180)
Poznámka 6041 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981)
Poznámka 6592 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
🍪
Naspäť HORE