Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Ramtron zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Ramtron zariadení 260 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

FM1608 FM1608 [SOP28] Poznámka: 4045 FM1808 FM1808 [SOP28] Poznámka: 4045
FM1808B FM1808B [SOIC28] Poznámka: 4045 FM18L08 FM18L08 [SOP28] Poznámka: 4045
FM18L08 [TSOP32] Poznámka: 525 FM20L08 [TSOP32] Poznámka: 525 FM21L16 [TSOP44] Poznámka: 149 FM21LD16 [FBGA48] Poznámka: 1525
FM22L16 [TSOP44] Poznámka: 149 FM22LD16 [FBGA48] Poznámka: 1525 FM23MLD16 [FBGA48] Poznámka: 1525 FM24C04
FM24C04 (ISP) Poznámka: 138 FM24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C04A FM24C04A (ISP) Poznámka: 138
FM24C04A [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C04B (ISP) Poznámka: 138 FM24C04B [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C04C (ISP) Poznámka: 138
FM24C04C [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C16 FM24C16 (ISP) Poznámka: 138 FM24C16 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24C16A (ISP) Poznámka: 138 FM24C16A [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C16B (ISP) Poznámka: 138 FM24C16B [SOIC8] Poznámka: 950
FM24C16C (ISP) Poznámka: 138 FM24C16C [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C256 (ISP) Poznámka: 138 FM24C256 [SOIC20] Poznámka: 119
FM24C256 [SOIC8] Poznámka: 46 FM24C512 (ISP) Poznámka: 138 FM24C512 [SOIC8] Poznámka: 46 FM24C64
FM24C64 (ISP) Poznámka: 138 FM24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C64B (ISP) Poznámka: 138 FM24C64B [SOIC8] Poznámka: 950
FM24C64C (ISP) Poznámka: 138 FM24C64C [SOIC8] Poznámka: 950 FM24CL04 (ISP) Poznámka: 138 FM24CL04 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24CL04B (ISP) Poznámka: 138 FM24CL04B [SOIC8] Poznámka: 950 FM24CL16 (ISP) Poznámka: 138 FM24CL16 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24CL16 [TDFN8] Poznámka: 1495 FM24CL16B (ISP) Poznámka: 138 FM24CL16B [SOIC8] Poznámka: 950 FM24CL32 (ISP) Poznámka: 138
FM24CL32 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24CL64 FM24CL64 (ISP) Poznámka: 138 FM24CL64 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24CL64B (ISP) Poznámka: 138 FM24CL64B [SOIC8] Poznámka: 950 FM24CL64B-GA (ISP) Poznámka: 138 FM24CL64B-GA [SOIC8] Poznámka: 950
FM24L256 (ISP) Poznámka: 138 FM24L256 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24V01 (ISP) Poznámka: 138 FM24V01 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24V02 (ISP) Poznámka: 138 FM24V02 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24V05 (ISP) Poznámka: 138 FM24V05 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24V10 (ISP) Poznámka: 138 FM24V10 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24VN01 (ISP) Poznámka: 138 FM24VN01 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24VN02 (ISP) Poznámka: 138 FM24VN02 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24VN05 (ISP) Poznámka: 138 FM24VN05 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24VN10 (ISP) Poznámka: 138 FM24VN10 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24W256 (ISP) Poznámka: 138 FM24W256 [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM24W256 [SOIC8-208] Poznámka: 46 FM25040 FM25040 (ISP) Poznámka: 138 FM25040 [SOIC8] Poznámka: 950
FM25040A FM25040A (ISP) Poznámka: 138 FM25040A [SOIC8] Poznámka: 950 FM25040A-GA (ISP) Poznámka: 138
FM25040A-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25040B (ISP) Poznámka: 138 FM25040B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25040B-GA (ISP) Poznámka: 138
FM25040B-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25040C (ISP) Poznámka: 138 FM25040C [SOIC8] Poznámka: 950 FM25160
FM25160 (ISP) Poznámka: 138 FM25160 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25256 FM25256 (ISP) Poznámka: 138
FM25256 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25256B (ISP) Poznámka: 138 FM25256B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25640
FM25640 (ISP) Poznámka: 138 FM25640 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25640B (ISP) Poznámka: 138 FM25640B [SOIC8] Poznámka: 950
FM25640B-GA (ISP) Poznámka: 138 FM25640B-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25640C (ISP) Poznámka: 138 FM25640C [SOIC8] Poznámka: 950
FM25640-GA (ISP) Poznámka: 138 FM25640-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C160 FM25C160 (ISP) Poznámka: 138
FM25C160 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C160B (ISP) Poznámka: 138 FM25C160B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C160B-GA (ISP) Poznámka: 138
FM25C160B-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C160C (ISP) Poznámka: 138 FM25C160C [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C160-GA (ISP) Poznámka: 138
FM25C160-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25CL04 (ISP) Poznámka: 138 FM25CL04 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25CL64 (ISP) Poznámka: 138
FM25CL64 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25CL64B (ISP) Poznámka: 138 FM25CL64B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25CL64B-GA (ISP) Poznámka: 138
FM25CL64B-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25CL64-GA (ISP) Poznámka: 138 FM25CL64-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25E64-1 (ISP) Poznámka: 138
FM25E64-1 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25H20 (ISP) Poznámka: 138 FM25H20 [SOIC8] Poznámka: 46 FM25H20 [TDFN8] Poznámka: 577
FM25L04 (ISP) Poznámka: 138 FM25L04 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L04 [TDFN8] Poznámka: 1495 FM25L04B (ISP) Poznámka: 138
FM25L04B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L04B-GA (ISP) Poznámka: 138 FM25L04B-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L04-GA (ISP) Poznámka: 138
FM25L04-GA [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L16 (ISP) Poznámka: 138 FM25L16 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L16 [TDFN8] Poznámka: 1495
FM25L16B (ISP) Poznámka: 138 FM25L16B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L256 FM25L256 (ISP) Poznámka: 138
FM25L256 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L256B (ISP) Poznámka: 138 FM25L256B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25L512 (ISP) Poznámka: 138
FM25L512 [TDFN8] Poznámka: 577 FM25P16 (ISP) Poznámka: 138 FM25P16 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25V01 (ISP) Poznámka: 138
FM25V01 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25V02 (ISP) Poznámka: 138 FM25V02 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25V05 (ISP) Poznámka: 138
FM25V05 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25V10 (ISP) Poznámka: 138 FM25V10 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25V20 (ISP) Poznámka: 138
FM25V20 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25V20 [TDFN8] Poznámka: 577 FM25VN01 (ISP) Poznámka: 138 FM25VN01 [SOIC8] Poznámka: 950
FM25VN02 (ISP) Poznámka: 138 FM25VN02 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25VN05 (ISP) Poznámka: 138 FM25VN05 [SOIC8] Poznámka: 950
FM25VN10 (ISP) Poznámka: 138 FM25VN10 [SOIC8] Poznámka: 950 FM25VN20 (ISP) Poznámka: 138 FM25VN20 [SOIC8] Poznámka: 950
FM25VN20 [TDFN8] Poznámka: 577 FM25W256 (ISP) Poznámka: 138 FM25W256 [SOIC8] Poznámka: 950 FM28V020 [SOP28] Poznámka: 4045
FM28V020 [TSOP32] Poznámka: 525 FM28V100 [TSOP32] Poznámka: 525 FM30C256 [SOIC20] Poznámka: 119 FM3104 (ISP) Poznámka: 138
FM3104 [SOIC14] Poznámka: 951 FM3116 (ISP) Poznámka: 138 FM3116 [SOIC14] Poznámka: 951 FM31256 (ISP) Poznámka: 138
FM31256 [SOIC14] Poznámka: 951 FM3164 (ISP) Poznámka: 138 FM3164 [SOIC14] Poznámka: 951 FM3204 (ISP) Poznámka: 138
FM3204 [SOIC14] Poznámka: 951 FM3216 (ISP) Poznámka: 138 FM3216 [SOIC14] Poznámka: 951 FM32256 (ISP) Poznámka: 138
FM32256 [SOIC14] Poznámka: 951 FM3264 (ISP) Poznámka: 138 FM3264 [SOIC14] Poznámka: 951 FM3808 [TSOP32] Poznámka: 525
VMX51C900 VMX51C900 [PLCC44] Poznámka: 67 VMX51C900 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51C1000
VRS51C1000 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51C1000 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51C1100 VRS51C1100 [PLCC44] Poznámka: 67
VRS51C1100 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51C540 VRS51C540 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51C540 [QFP44] Poznámka: 108
VRS51C550 VRS51C550 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51C550 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51C560
VRS51C560 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51C560 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51C570 VRS51C570 [PLCC44] Poznámka: 67
VRS51C570 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51C580 VRS51C580 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51C580 [QFP44] Poznámka: 108
VRS51C700 VRS51C700 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51C700 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51C900
VRS51C900 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51C900 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51L1000 VRS51L1000 [PLCC44] Poznámka: 67
VRS51L1000 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51L540 VRS51L540 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51L540 [QFP44] Poznámka: 108
VRS51L550 VRS51L550 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51L550 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51L560
VRS51L560 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51L560 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51L570 VRS51L570 [PLCC44] Poznámka: 67
VRS51L570 [QFP44] Poznámka: 108 VRS51L580 VRS51L580 [PLCC44] Poznámka: 67 VRS51L580 [QFP44] Poznámka: 108
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 149 - DIL44/TSOP44-II ZIF 400mil (70-0122)
Poznámka 525 - DIL32/TSOP32 ZIF 11.8mm (70-0250)
Poznámka 577 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS (70-0312)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 1495 - DIL8/QFN8-7 ZIF-CS (70-1377)
Poznámka 1525 - BGA-1398/0286 (70-1398/0286) = BGA-Bottom-206 (70-1398) + BGA-Top-20 ZIF (70-0286)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE