Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Rato zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Rato zariadení 12 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

RT24A02 RT24A02 (ISP) Poznámka: 138 RT24A02 [SOP8] Poznámka: 950 RT24A02 [TSSOP8] Poznámka: 121
RT93LC46 (x16) RT93LC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 RT93LC46 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 RT93LC46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
RT93LC46 (x8) RT93LC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 RT93LC46 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 RT93LC46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE