Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Realtek zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Realtek zariadení 48 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

RTD2120L (ISP) Poznámka: 138 RTD2120L [LQFP48] Poznámka: 174 RTD2120L [PLCC44] Poznámka: 850 RTL8721DF (ISP) Poznámka: 138 9997
RTL8721DF [QFN56] Poznámka: 6142 RTL8721DF [QFN68] Poznámka: 5804 RTL8721DFL (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8721DFL [QFN56] Poznámka: 6142
RTL8721DFL [QFN68] Poznámka: 5804 RTL8721DFL-VRC (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8721DFL-VRC [QFN68] Poznámka: 6142 RTL8721DFL-VRD (ISP) Poznámka: 138 9997
RTL8721DFL-VRD [QFN56] Poznámka: 6142 RTL8721DFL-VRE (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8721DFL-VRE [QFN56] Poznámka: 6142 RTL8721DFL-VRT (ISP) Poznámka: 138 9997
RTL8721DFL-VRT [QFN68] Poznámka: 6142 RTL8721DFL-VRU (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8721DFL-VRU [QFN56] Poznámka: 6142 RTL8721DFL-VRV (ISP) Poznámka: 138 9997
RTL8721DFL-VRV [QFN56] Poznámka: 6142 RTL8721DFL-VSE (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8721DFL-VSE [QFN56] Poznámka: 6142 RTL8721DFL-VSV (ISP) Poznámka: 138 9997
RTL8721DFL-VSV [QFN56] Poznámka: 6142 RTL8721DF-VRC (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8721DF-VRC [QFN68] Poznámka: 6142 RTL8721DF-VRT (ISP) Poznámka: 138 9997
RTL8721DF-VRT [QFN68] Poznámka: 6142 RTL8722DF [QFN88] Poznámka: 6504 RTL8722DF-VRC (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8722DF-VRC [QFN88] Poznámka: 6142
RTL8722DF-VRT (ISP) Poznámka: 138 9997 RTL8722DF-VRT [QFN88] Poznámka: 6142 RTL8752CJF [QFN40] Poznámka: 4918 RTL8752CKO [QFN48] Poznámka: 5208
RTL8752CRF [QFN32] Poznámka: 4967 RTL8762AG [QFN32] Poznámka: 4506 RTL8762AJ [QFN40] Poznámka: 5025 RTL8762AR [QFN32] Poznámka: 4506
RTL8762CJF [QFN40] Poznámka: 4918 RTL8762CKO [QFN48] Poznámka: 5208 RTL8762CMF [QFN40](without eFUSE) Poznámka: 4918 RTL8762CRF [QFN32] Poznámka: 4967
RTL8762EJF [QFN40] Poznámka: 4918 RTL8762EKO [QFN48] Poznámka: 5208 RTL8762ERF [QFN32] Poznámka: 4967 RTS5450M [QFN46] Poznámka: 4917
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 850 - DIL44/PLCC44 ZIF MSQ (70-0648)
Poznámka 4506 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF RTL-1 (70-4550)
Poznámka 4917 - DIL48/QFN46-1.01 ZIF-CS RTL-1 (70-5060)
Poznámka 4918 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF RTL-2 (70-5098)
Poznámka 4967 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF RTL-2 (70-5114)
Poznámka 5025 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF RTL-1 (70-5188)
Poznámka 5208 - DIL48/QFN48-1.02 ZIF RTL-1 (70-5384)
Poznámka 5804 - DIL48/QFN68-1.02 ZIF RTL-1 (70-5992)
Poznámka 6142 - DIL48/QFN56-1.02 ZIF RTL-1 (70-6321)
Poznámka 6504 - DIL48/QFN88-1.02 ZIF RTL-1 (70-6697)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE