Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Rochester Elect. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Rochester Elect. zariadení 136 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24C04A 24C04A (ISP) Poznámka: 138 24C04A [SOIC14] Poznámka: 951 24C04A [SOIC8-150] Poznámka: 950
24C04A [SOIC8-208] Poznámka: 46 5962-9169702MXA 5962-9169702MXA [PLCC44] Poznámka: 67 93C46
93C46 (ISP) Poznámka: 138 93LC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 93LC56X (x16)[SOIC8] Poznámka: 950
93LC56X (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 93LC66X (x16)[SOIC8] Poznámka: 950
93LC66X (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT14016 (ISP) Poznámka: 138 CAT14016 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C01B (ISP) Poznámka: 138
CAT24C01B [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C02 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C08 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C128 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC02
CAT24WC02 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC16 CAT24WC16 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC256 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC256 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C02 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C02 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT93C46 (x16) CAT93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46 (x16) [SOIC8-200] Poznámka: 46
CAT93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46 (x8) CAT93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C46 (x8) [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46J/W (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46J/W (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C56 (x16) CAT93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C56 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56 (x16) [SOIC8-200] Poznámka: 46
CAT93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C56 (x8) CAT93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C56 (x8) [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C56J/W (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56J/W (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM24C04U FM24C04U (ISP) Poznámka: 138 FM24C04U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C04U [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C08U FM24C08U (ISP) Poznámka: 138 FM24C08U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C08U [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C08UF FM24C08UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C08UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C08UF [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C128 FM24C128 (ISP) Poznámka: 138 FM24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C32U FM24C32U (ISP) Poznámka: 138 FM24C32U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C32UF (ISP) Poznámka: 138
FM24C32UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C64 FM24C64 (ISP) Poznámka: 138 FM24C64 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24C64F FM24C64F (ISP) Poznámka: 138 FM24C64F [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C020U
FM25C020U (ISP) Poznámka: 138 FM25C020U [SO8] Poznámka: 950 FM25C020U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25C040U
FM25C040U (ISP) Poznámka: 138 FM25C040U [SO8] Poznámka: 950 FM25C040U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25C041U
FM25C041U (ISP) Poznámka: 138 FM25C041U [SO8] Poznámka: 950 FM25C041U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25C160U
FM25C160U (ISP) Poznámka: 138 FM25C160U [SO8] Poznámka: 950 FM25C640U FM25C640U (ISP) Poznámka: 138
FM25C640U [SO8] Poznámka: 950 FM93C06 (x16) FM93C06 (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C06 (x16) [SO8] Poznámka: 950
FM93C06 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46 (x16) FM93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C46 (x16) [SO8] Poznámka: 950
FM93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46A (x16) FM93C46A (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C46A (x16) [SO8] Poznámka: 950
FM93C46A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46A (x8) FM93C46A (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C46A (x8) [SO8] Poznámka: 950
FM93C46A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46T (x16) [SO8] Poznámka: 950 FM93C56 (x16) FM93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138
FM93C56 (x16) [SO8] Poznámka: 950 FM93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56T (x16) [SO8] Poznámka: 950 FM93CS46 (x16)
FM93CS46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93CS46 (x16) [SO8] Poznámka: 950 FM93CS46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93CS46T (x16) [SO8] Poznámka: 950
LCMXO640C [fpBGA256] Poznámka: 906 LCMXO640C [fpBGA256](SVF) Poznámka: 906 LCMXO640C [fpBGA256](VME) Poznámka: 906 PAL20L10-25
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 906 - BGA-0678/0453A (70-0678/0453A) = BGA-Bottom-62 (70-0678) + BGA-Top-44 ZIF (a) (70-0453A)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE