Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Rohm zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Rohm zariadení 1334 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

BR24A01A (ISP) Poznámka: 138 BR24A01AF [SOP8] Poznámka: 1313 BR24A01AFJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24A02 (ISP) Poznámka: 138
BR24A02F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24A02FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24A02FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24A04 (ISP) Poznámka: 138
BR24A04F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24A04FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24A08 (ISP) Poznámka: 138 BR24A08F [SOP8] Poznámka: 1313
BR24A08FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24A16 (ISP) Poznámka: 138 BR24A16F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24A16FJ [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24A32 (ISP) Poznámka: 138 BR24A32F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24A32FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24A64 (ISP) Poznámka: 138
BR24A64F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24A64FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24C01A BR24C01A (ISP) Poznámka: 138
BR24C01AF [SOP8] Poznámka: 1313 BR24C01AFJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24C01AFV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24C01-DS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605
BR24C01-DW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C01-MN [SO8] Poznámka: 950 BR24C01-RDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C01-RDW [TSSOP8] Poznámka: 121
BR24C01-RMN [SO8] Poznámka: 950 BR24C01-WDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C01-WDW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C01-WMN [SO8] Poznámka: 950
BR24C01-xxx (ISP) Poznámka: 138 BR24C02 BR24C02 (ISP) Poznámka: 138 BR24C02-DS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605
BR24C02-DW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C02F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24C02FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24C02FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24C02-MN [SO8] Poznámka: 950 BR24C02-RDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C02-RDW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C02-RMN [SO8] Poznámka: 950
BR24C02-WDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C02-WDW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C02-WMN [SO8] Poznámka: 950 BR24C02-xxx (ISP) Poznámka: 138
BR24C04 BR24C04 (ISP) Poznámka: 138 BR24C04-DS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C04-DW [TSSOP8] Poznámka: 121
BR24C04F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24C04FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24C04FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24C04-MN [SO8] Poznámka: 950
BR24C04-RDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C04-RDW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C04-RMN [SO8] Poznámka: 950 BR24C04-WDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605
BR24C04-WDW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C04-WMN [SO8] Poznámka: 950 BR24C04-xxx (ISP) Poznámka: 138 BR24C08
BR24C08 (ISP) Poznámka: 138 BR24C08-DS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C08-DW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C08F [SOP8] Poznámka: 1313
BR24C08FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24C08FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24C08-MN [SO8] Poznámka: 950 BR24C08-RDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605
BR24C08-RDW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C08-RMN [SO8] Poznámka: 950 BR24C08-WDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C08-WDW [TSSOP8] Poznámka: 121
BR24C08-WMN [SO8] Poznámka: 950 BR24C08-xxx (ISP) Poznámka: 138 BR24C16 BR24C16 (ISP) Poznámka: 138
BR24C16-DS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C16-DW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C16F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24C16FJ [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24C16FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24C16-MN [SO8] Poznámka: 950 BR24C16-RDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C16-RDW [TSSOP8] Poznámka: 121
BR24C16-RMN [SO8] Poznámka: 950 BR24C16-WDS [TSSOP8-3x3] Poznámka: 605 BR24C16-WDW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C16-WMN [SO8] Poznámka: 950
BR24C16-xxx (ISP) Poznámka: 138 BR24C21 BR24C21 (ISP) Poznámka: 138 BR24C21F [SOP8] Poznámka: 1313
BR24C21FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24C21FV [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C32 BR24C32 (ISP) Poznámka: 138
BR24C32-DW [TSSOP8] Poznámka: 121 BR24C32F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24C32-MN [SO8] Poznámka: 950 BR24C32-xx (ISP) Poznámka: 138
BR24C64 BR24C64 (ISP) Poznámka: 138 BR24C64F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24C64-MN [SO8] Poznámka: 950
BR24C64-xx (ISP) Poznámka: 138 BR24CF16F (ISP) Poznámka: 138 BR24CF16F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24E16
BR24E16 (ISP) Poznámka: 138 BR24E16F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24E16FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24E16FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G01-3 BR24G01-3A BR24G01F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G01F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G01FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G01FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G01FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G01FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G01FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G01FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G01FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G01FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714
BR24G01FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G01FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G01FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G01FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G01FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G01F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G01NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G01NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR24G01-W BR24G01xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G01xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G01xxx-W (ISP) Poznámka: 138
BR24G02-3 BR24G02-3A BR24G02F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G02F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G02FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G02FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G02FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G02FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G02FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G02FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G02FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G02FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714
BR24G02FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G02FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G02FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G02FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G02FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G02F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G02NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G02NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR24G02-W BR24G02xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G02xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G02xxx-W (ISP) Poznámka: 138
BR24G04-3 BR24G04-3A BR24G04F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G04F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G04FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G04FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G04FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G04FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G04FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G04FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G04FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G04FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714
BR24G04FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G04FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G04FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G04FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G04FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G04F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G04NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G04NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR24G04-W BR24G04xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G04xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G04xxx-W (ISP) Poznámka: 138
BR24G08-3 BR24G08-3A BR24G08F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G08F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G08FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G08FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G08FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G08FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G08FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G08FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G08FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G08FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714
BR24G08FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G08FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G08FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G08FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G08FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G08F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G08NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G08NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR24G08-W BR24G08xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G08xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G08xxx-W (ISP) Poznámka: 138
BR24G128-3 BR24G128-3A BR24G128F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G128F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G128F-5 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G128FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G128FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G128FJ-5 [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24G128FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G128FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G128FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G128FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24G128FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G128FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G128FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G128FVM-5 [MSOP8] Poznámka: 714
BR24G128FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G128FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G128FVT-5 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G128FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G128FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G128F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G128NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G128NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR24G128NUX-5 [VSON008] Poznámka: 2995 BR24G128xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G128xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G128xxx-5 (ISP) Poznámka: 138
BR24G128xxx-W (ISP) Poznámka: 138 BR24G16-3 BR24G16-3A BR24G16F-3 [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G16F-3A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G16FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G16FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G16FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24G16FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G16FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G16FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G16FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24G16FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G16FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G16FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G16FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G16FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G16FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G16F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G16NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538
BR24G16NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G16-W BR24G16xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G16xxx-3A (ISP) Poznámka: 138
BR24G16xxx-W (ISP) Poznámka: 138 BR24G1M-3A BR24G1MF-3A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G1MF-5A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G1MFJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G1MFJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G1MFVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G1Mxx-3A (ISP) Poznámka: 138
BR24G1Mxxx-5A (ISP) Poznámka: 138 BR24G2512VM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G256-3 BR24G256-3A
BR24G256F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G256F-3A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G256F-5 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G256FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24G256FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G256FJ-5 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G256FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G256FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G256FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G256FVM-5 [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G256FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G256FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G256FVT-5 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G256F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G256NUX-5 [VSON008] Poznámka: 2995 BR24G256xxx-3 (ISP) Poznámka: 138
BR24G256xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G256xxx-5 (ISP) Poznámka: 138 BR24G256xxx-W (ISP) Poznámka: 138 BR24G32-3
BR24G32-3A BR24G32F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G32F-3A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G32F-5 [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G32FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G32FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G32FJ-5 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G32FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24G32FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G32FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G32FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G32FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24G32FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G32FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G32FVM-5 [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G32FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G32FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G32FVT-5 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G32FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G32FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G32F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G32NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G32NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G32NUX-5 [VSON008] Poznámka: 2995
BR24G32-W BR24G32xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G32xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G32xxx-5 (ISP) Poznámka: 138
BR24G32xxx-W (ISP) Poznámka: 138 BR24G512-3A BR24G512F-3A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G512F-5A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G512FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G512FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G512FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G512FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G512xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G512xxx-5A (ISP) Poznámka: 138 BR24G64-3 BR24G64-3A
BR24G64F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G64F-3A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G64F-5 [SOP8] Poznámka: 1313 BR24G64FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24G64FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G64FJ-5 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G64FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24G64FV-3 [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G64FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G64FVJ-3 [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G64FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24G64FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714
BR24G64FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G64FVM-5 [MSOP8] Poznámka: 714 BR24G64FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G64FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24G64FVT-5 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G64FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G64FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24G64F-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR24G64NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G64NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24G64NUX-5 [VSON008] Poznámka: 2995 BR24G64-W
BR24G64xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR24G64xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24G64xxx-5 (ISP) Poznámka: 138 BR24G64xxx-W (ISP) Poznámka: 138
BR24GS08NUX-W [VSON008] Poznámka: 4538 BR24GS08xxx-W (ISP) Poznámka: 138 BR24H01F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H01FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24H01FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H01FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24H01NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H01xxx-5A (ISP) Poznámka: 138
BR24H02F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H02FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24H02FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H02FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24H02NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H02xxx-5A (ISP) Poznámka: 138 BR24H04F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H04FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24H04FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H04FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24H04NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H04xxx-5A (ISP) Poznámka: 138
BR24H08F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H08FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24H08FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H08FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24H08NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H08xxx-5A (ISP) Poznámka: 138 BR24H128F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H128FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24H128FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H128FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24H128NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H128xxx-5A (ISP) Poznámka: 138
BR24H16F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H16FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24H16FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H16FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24H16NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H16xxx-5A (ISP) Poznámka: 138 BR24H256F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H256FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24H256FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H256FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24H256NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H256xxx-5A (ISP) Poznámka: 138
BR24H32F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H32FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24H32FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H32FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24H32NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H32xxx-5A (ISP) Poznámka: 138 BR24H64F-5A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24H64FJ-5A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24H64FVM-5A [MSOP8] Poznámka: 714 BR24H64FVT-5A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24H64NUX-5A [VSON008] Poznámka: 4538 BR24H64xxx-5A (ISP) Poznámka: 138
BR24L01A BR24L01A (ISP) Poznámka: 138 BR24L01AF [SOP8] Poznámka: 1313 BR24L01AFJ [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24L01AFV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L01AFVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24L01AFVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24L01AFVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24L01ANUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24L02 BR24L02 (ISP) Poznámka: 138 BR24L02F [SOP8] Poznámka: 1313
BR24L02FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24L02FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L02FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24L02FVM [MSOP8] Poznámka: 714
BR24L02FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L02NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24L04 BR24L04 (ISP) Poznámka: 138
BR24L04F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24L04FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24L04FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L04FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24L04FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24L04FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L04NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24L08
BR24L08 (ISP) Poznámka: 138 BR24L08F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24L08FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24L08FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24L08FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24L08FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24L08FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L08NUX [VSON008] Poznámka: 4538
BR24L16 BR24L16 (ISP) Poznámka: 138 BR24L16F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24L16FJ [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24L16FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L16FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24L16FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24L16FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24L32 BR24L32 (ISP) Poznámka: 138 BR24L32F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24L32FJ [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24L32FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L32FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24L64 BR24L64 (ISP) Poznámka: 138
BR24L64F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24L64FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24L64FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S08 (ISP) Poznámka: 138
BR24S08F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24S08FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24S08FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S08FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24S08FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24S08FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S08NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24S128 (ISP) Poznámka: 138
BR24S128F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24S128FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24S128FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S128FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24S16 (ISP) Poznámka: 138 BR24S16F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24S16FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24S16FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24S16FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24S16FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24S16FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S16NUX [VSON008] Poznámka: 4538
BR24S256 (ISP) Poznámka: 138 BR24S256F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24S256FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24S32 (ISP) Poznámka: 138
BR24S32F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24S32FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24S32FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S32FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24S32FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24S32FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S32NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24S64 (ISP) Poznámka: 138
BR24S64F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24S64FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24S64FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24S64FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24S64FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24S64FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T01 BR24T01 (ISP) Poznámka: 138
BR24T01F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T01FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T01FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T01FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24T01FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24T01FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T01NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24T02
BR24T02 (ISP) Poznámka: 138 BR24T02F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T02FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T02FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24T02FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24T02FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24T02FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T02NUX [VSON008] Poznámka: 4538
BR24T04 BR24T04 (ISP) Poznámka: 138 BR24T04F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T04FJ [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24T04FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T04FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24T04FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24T04FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24T04NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24T08 BR24T08 (ISP) Poznámka: 138 BR24T08F [SOP8] Poznámka: 1313
BR24T08FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T08FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T08FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24T08FVM [MSOP8] Poznámka: 714
BR24T08FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T08NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24T128 BR24T128 (ISP) Poznámka: 138
BR24T128F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T128FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T128FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T128FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR24T128FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24T128FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T128NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24T16
BR24T16 (ISP) Poznámka: 138 BR24T16F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T16FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T16FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24T16FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24T16FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24T16FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T16NUX [VSON008] Poznámka: 4538
BR24T1M BR24T1M (ISP) Poznámka: 138 BR24T1MF [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T1MF-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR24T1MFJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T1Mxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24T256 BR24T256 (ISP) Poznámka: 138
BR24T256F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T256FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T256FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T256FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24T32 BR24T32 (ISP) Poznámka: 138 BR24T32F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T32FJ [SOP-J8] Poznámka: 950
BR24T32FV [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T32FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24T32FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24T32FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR24T32NUX [VSON008] Poznámka: 4538 BR24T512 BR24T512 (ISP) Poznámka: 138 BR24T512F [SOP8] Poznámka: 1313
BR24T512F-3A [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T512FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T512FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T512FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24T512FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T512FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T512xxx-3A (ISP) Poznámka: 138 BR24T64
BR24T64 (ISP) Poznámka: 138 BR24T64F [SOP8] Poznámka: 1313 BR24T64FJ [SOP-J8] Poznámka: 950 BR24T64FV [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR24T64FVJ [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR24T64FVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR24T64FVT [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR24T64NUX [VSON008] Poznámka: 4538
BR25A1MF-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR25A1MFJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25A1Mxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25A256F-3 [SOP8] Poznámka: 1313
BR25A256FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25A256FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25A256xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25A512F-3 [SOP8] Poznámka: 1313
BR25A512FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25A512FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25A512xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25G128F-3 [SOP8] Poznámka: 1313
BR25G128FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25G128FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714 BR25G128FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25G128NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538
BR25G128xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25G1MF-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR25G1MFJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25G1Mxx-3 (ISP) Poznámka: 138
BR25G256-3 BR25G256F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR25G256FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25G256FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR25G256xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25G320F-3 [SOP8] Poznámka: 1313 BR25G320FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25G320FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714
BR25G320FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25G320NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538 BR25G320xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25G512F-3 [SOP8] Poznámka: 1313
BR25G512FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25G512FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25G512xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25G640F-3 [SOP8] Poznámka: 1313
BR25G640FJ-3 [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25G640FVM-3 [MSOP8] Poznámka: 714 BR25G640FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25G640NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538
BR25G640xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR25H010F-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H010F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H010FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25H010FVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H010FVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H010-W (ISP) Poznámka: 138 BR25H010-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25H010-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H010x-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR25H010xxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR25H020 (ISP) Poznámka: 138
BR25H020F-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H020F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H020FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H020FVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714
BR25H020FVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H020-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H020-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H020x-2LB (ISP) Poznámka: 138
BR25H020xxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR25H040F-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H040F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H040FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25H040FVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H040FVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H040-W (ISP) Poznámka: 138 BR25H040-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25H040-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H040x-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR25H040xxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR25H080F-2C [SOP8] Poznámka: 1313
BR25H080F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H080FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H080FVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H080FVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR25H080-W (ISP) Poznámka: 138 BR25H080-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H080-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H080-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR25H080x-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR25H080xxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR25H128F-2AC [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H128F-2C [SOP8] Poznámka: 1313
BR25H128F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H128F-5AC [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H128FJ-2AC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H128FJ-2AC [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR25H128FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H128FJ-5AC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H128FJ-5AC [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H128FVM-5AC [MSOP8] Poznámka: 714
BR25H128NUX-5AC [VSON008] Poznámka: 4538 BR25H128x-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR25H128xx-2AC (ISP) Poznámka: 138 BR25H128xx-2C (ISP) Poznámka: 138
BR25H128xxx-5AC (ISP) Poznámka: 138 BR25H160F-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H160F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H160FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25H160FVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H160FVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H160-W (ISP) Poznámka: 138 BR25H160-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25H160-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H160-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H160x-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR25H160xxx-2C (ISP) Poznámka: 138
BR25H256F-2AC [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H256F-5AC [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H256FJ-2AC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H256FJ-5AC [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25H256FJ-5AC [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H256FVM-5AC [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H256NUX-5AC [VSON008] Poznámka: 4538 BR25H256xx-2AC (ISP) Poznámka: 138
BR25H256xxx-5AC (ISP) Poznámka: 138 BR25H320F-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H320F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H320FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25H320FVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H320FVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H320-W (ISP) Poznámka: 138 BR25H320-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25H320-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H320x-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR25H320xxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR25H640F-2AC [SOP8] Poznámka: 1313
BR25H640F-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H640F-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H640F-5AC [SOP8] Poznámka: 1313 BR25H640FJ-2AC [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25H640FJ-2AC [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H640FJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H640FJ-5AC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25H640FJ-5AC [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR25H640FVM-2AC [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H640FVM-5AC [MSOP8] Poznámka: 714 BR25H640FVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25H640NUX-5AC [VSON008] Poznámka: 4538
BR25H640x-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR25H640xxx-2AC (ISP) Poznámka: 138 BR25H640xxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR25H640xxx-5AC (ISP) Poznámka: 138
BR25L010-W (ISP) Poznámka: 138 BR25L010-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR25L010-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25L010-W [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25L010-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L010-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L010-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR25L020-W (ISP) Poznámka: 138
BR25L020-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR25L020-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25L020-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25L020-W [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR25L020-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L020-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR25L040-W (ISP) Poznámka: 138 BR25L040-W [MSOP8] Poznámka: 714
BR25L040-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25L040-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25L040-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L040-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR25L040-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR25L080-W (ISP) Poznámka: 138 BR25L080-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25L080-W [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25L080-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L080-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L160-W (ISP) Poznámka: 138 BR25L160-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25L160-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25L160-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L160-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25L320-W (ISP) Poznámka: 138
BR25L320-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25L320-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25L640-W (ISP) Poznámka: 138 BR25L640-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25L640-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25S128-W (ISP) Poznámka: 138 BR25S128-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR25S128-W [SOP-J8] Poznámka: 950
BR25S128-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR25S128-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25S256-W (ISP) Poznámka: 138 BR25S256-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25S256-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25S320-W (ISP) Poznámka: 138 BR25S320-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR25S320-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25S320-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25S320-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR25S320-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25S320-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR25S320-W [VSON008] Poznámka: 4538 BR25S640-W (ISP) Poznámka: 138 BR25S640-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR25S640-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR25S640-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR25S640-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR25S640-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR25S640-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR29F200TFT [TSOP48] Poznámka: 1346 BR34E02FVT-3 [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR34E02FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR34E02NUX-3 [VSON008] Poznámka: 4538
BR34E02NUX-W [VSON008] Poznámka: 4538 BR34E02xxx-3 (ISP) Poznámka: 138 BR34E02xxx-W (ISP) Poznámka: 138 BR34L02FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR34L02FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR34L02xxx-W (ISP) Poznámka: 138 BR35H128-WC (ISP) Poznámka: 138 BR35H128-WC [SOP8] Poznámka: 1313
BR35H128-WC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR35H160-WC (ISP) Poznámka: 138 BR35H160-WC [MSOP8] Poznámka: 714 BR35H160-WC [SOP8] Poznámka: 1313
BR35H160-WC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR35H160-WC [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR35H320-WC (ISP) Poznámka: 138 BR35H320-WC [MSOP8] Poznámka: 714
BR35H320-WC [SOP8] Poznámka: 1313 BR35H320-WC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR35H320-WC [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR35H640-WC (ISP) Poznámka: 138
BR35H640-WC [SOP8] Poznámka: 1313 BR35H640-WC [SOP-J8] Poznámka: 950 BR35H640-WC [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR9010
BR9010 (ISP) Poznámka: 138 BR9010F [SOP8] Poznámka: 1313 BR9010FV [TSSOP8] Poznámka: 121 BR9010RFV [SSOP8] Poznámka: 121
BR9010RFVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR9016 BR9016 (ISP) Poznámka: 138 BR9016 [TSSOP8] Poznámka: 121
BR9016A (ISP) Poznámka: 138 BR9016AF [SOP8] Poznámka: 1313 BR9016ARFV [SSOP8] Poznámka: 121 BR9016ARFVM [MSOP8] Poznámka: 714
BR9016F [SOP8] Poznámka: 1313 BR9020 BR9020 (ISP) Poznámka: 138 BR9020F [SOP8] Poznámka: 1313
BR9020RFV [SSOP8] Poznámka: 121 BR9020RFVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR9021 BR9021A
BR9021AF [SOP8] Poznámka: 1313 BR9021B BR9021BF [SOP8] Poznámka: 1313 BR9021F [SOIC8] Poznámka: 950
BR9040 BR9040 (ISP) Poznámka: 138 BR9040F [SOP8] Poznámka: 1313 BR9040FV [SSOP8] Poznámka: 121
BR9040RFV [SSOP8] Poznámka: 121 BR9040RFVM [MSOP8] Poznámka: 714 BR9080 BR9080 (ISP) Poznámka: 138
BR9080A (ISP) Poznámka: 138 BR9080AF [SOP8] Poznámka: 1313 BR9080ARFV [SSOP8] Poznámka: 121 BR9080ARFVM [MSOP8] Poznámka: 714
BR9080F [SOIC8] Poznámka: 950 BR9080RFV [SSOP8] Poznámka: 121 BR93A46FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A46F-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93A46RFJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A46RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93A46RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93A46RF-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93A46-W (ISP) Poznámka: 138 BR93A56FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A56F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93A56RFJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93A56RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93A56RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93A56RF-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93A56-W (ISP) Poznámka: 138
BR93A66FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A66F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93A66RFJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A66RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714
BR93A66RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93A66RF-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93A66-W (ISP) Poznámka: 138 BR93A76FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93A76F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93A76RFJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A76RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93A76RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93A76RF-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93A76-W (ISP) Poznámka: 138 BR93A86FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A86F-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93A86RFJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93A86RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93A86RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93A86RF-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93A86-W (ISP) Poznámka: 138 BR93C46 BR93C46 (ISP) Poznámka: 138 BR93C46 [SO8] Poznámka: 950
BR93C46 [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605 BR93C46 [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93C46R [SOIC8] Poznámka: 950 BR93C46-T [SO8] Poznámka: 950
BR93C56 BR93C56 (ISP) Poznámka: 138 BR93C56 [SO8] Poznámka: 950 BR93C56 [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605
BR93C56 [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93C56-T [SO8] Poznámka: 950 BR93C66 BR93C66 (ISP) Poznámka: 138
BR93C66 [SO8] Poznámka: 950 BR93C66 [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605 BR93C66 [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93C66-T [SO8] Poznámka: 950
BR93C76 (ISP) Poznámka: 138 BR93C76 [SO8] Poznámka: 950 BR93C76 [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605 BR93C76 [TSSOP8] Poznámka: 121
BR93C76-T [SO8] Poznámka: 950 BR93C86 (ISP) Poznámka: 138 BR93C86 [SO8] Poznámka: 950 BR93C86 [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605
BR93C86 [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93C86-T [SO8] Poznámka: 950 BR93CS46 BR93CS46 (ISP) Poznámka: 138
BR93CS46 [SO8] Poznámka: 950 BR93G46-3 (x16) BR93G46-3 (x8) BR93G46-3A
BR93G46-3B BR93G46F-3 (x16) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G46F-3 (x8) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G46F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR93G46F-3B [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G46FJ-3 (x16) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G46FJ-3 (x8) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G46FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93G46FJ-3B [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G46FV-3 (x16) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G46FV-3 (x8) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G46FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G46FV-3B [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G46FVJ-3 (x16) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G46FVJ-3 (x8) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G46FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR93G46FVJ-3B [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G46FVM-3 (x16) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G46FVM-3 (x8) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G46FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714
BR93G46FVM-3B [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G46FVT-3 (x16) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G46FVT-3 (x8) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G46FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G46FVT-3B [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G46NUX-3 (x16) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G46NUX-3 (x8) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G46NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR93G46NUX-3B [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G46xxx-3 (x16) (ISP) Poznámka: 138 BR93G46xxx-3 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BR93G46xxx-3A (ISP) Poznámka: 138
BR93G46xxx-3B (ISP) Poznámka: 138 BR93G56-3 (x16) BR93G56-3 (x8) BR93G56-3A
BR93G56-3B BR93G56F-3 (x16) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G56F-3 (x8) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G56F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR93G56F-3B [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G56FJ-3 (x16) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G56FJ-3 (x8) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G56FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93G56FJ-3B [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G56FV-3 (x16) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G56FV-3 (x8) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G56FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G56FV-3B [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G56FVJ-3 (x16) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G56FVJ-3 (x8) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G56FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR93G56FVJ-3B [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G56FVM-3 (x16) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G56FVM-3 (x8) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G56FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714
BR93G56FVM-3B [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G56FVT-3 (x16) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G56FVT-3 (x8) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G56FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G56FVT-3B [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G56NUX-3 (x16) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G56NUX-3 (x8) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G56NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR93G56NUX-3B [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G56xxx-3 (x16) (ISP) Poznámka: 138 BR93G56xxx-3 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BR93G56xxx-3A (ISP) Poznámka: 138
BR93G56xxx-3B (ISP) Poznámka: 138 BR93G66-3 (x16) BR93G66-3 (x8) BR93G66-3A
BR93G66-3B BR93G66F-3 (x16) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G66F-3 (x8) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G66F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR93G66F-3B [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G66FJ-3 (x16) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G66FJ-3 (x8) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G66FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93G66FJ-3B [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G66FV-3 (x16) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G66FV-3 (x8) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G66FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G66FV-3B [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G66FVJ-3 (x16) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G66FVJ-3 (x8) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G66FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR93G66FVJ-3B [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G66FVM-3 (x16) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G66FVM-3 (x8) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G66FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714
BR93G66FVM-3B [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G66FVT-3 (x16) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G66FVT-3 (x8) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G66FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G66FVT-3B [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G66NUX-3 (x16) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G66NUX-3 (x8) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G66NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR93G66NUX-3B [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G66xxx-3 (x16) (ISP) Poznámka: 138 BR93G66xxx-3 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BR93G66xxx-3A (ISP) Poznámka: 138
BR93G66xxx-3B (ISP) Poznámka: 138 BR93G76-3 (x16) BR93G76-3 (x8) BR93G76-3A
BR93G76-3B BR93G76F-3 (x16) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G76F-3 (x8) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G76F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR93G76F-3B [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G76FJ-3 (x16) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G76FJ-3 (x8) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G76FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93G76FJ-3B [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G76FV-3 (x16) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G76FV-3 (x8) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G76FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G76FV-3B [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G76FVJ-3 (x16) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G76FVJ-3 (x8) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G76FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR93G76FVJ-3B [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G76FVM-3 (x16) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G76FVM-3 (x8) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G76FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714
BR93G76FVM-3B [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G76FVT-3 (x16) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G76FVT-3 (x8) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G76FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G76FVT-3B [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G76NUX-3 (x16) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G76NUX-3 (x8) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G76NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR93G76NUX-3B [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G76xxx-3 (x16) (ISP) Poznámka: 138 BR93G76xxx-3 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BR93G76xxx-3A (ISP) Poznámka: 138
BR93G76xxx-3B (ISP) Poznámka: 138 BR93G86-3 (x16) BR93G86-3 (x8) BR93G86-3A
BR93G86-3B BR93G86F-3 (x16) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G86F-3 (x8) [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G86F-3A [SOP8] Poznámka: 1313
BR93G86F-3B [SOP8] Poznámka: 1313 BR93G86FJ-3 (x16) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G86FJ-3 (x8) [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G86FJ-3A [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93G86FJ-3B [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93G86FV-3 (x16) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G86FV-3 (x8) [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G86FV-3A [SSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G86FV-3B [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G86FVJ-3 (x16) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G86FVJ-3 (x8) [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G86FVJ-3A [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR93G86FVJ-3B [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93G86FVM-3 (x16) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G86FVM-3 (x8) [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G86FVM-3A [MSOP8] Poznámka: 714
BR93G86FVM-3B [MSOP8] Poznámka: 714 BR93G86FVT-3 (x16) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G86FVT-3 (x8) [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G86FVT-3A [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93G86FVT-3B [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93G86NUX-3 (x16) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G86NUX-3 (x8) [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G86NUX-3A [VSON008] Poznámka: 4538
BR93G86NUX-3B [VSON008] Poznámka: 4538 BR93G86xxx-3 (x16) (ISP) Poznámka: 138 BR93G86xxx-3 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BR93G86xxx-3A (ISP) Poznámka: 138
BR93G86xxx-3B (ISP) Poznámka: 138 BR93H46RF-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H46RF-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H46RFJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93H46RFVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR93H46RFVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93H46xx-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR93H46xxxx-2C (ISP) Poznámka: 138
BR93H56 (ISP) Poznámka: 138 BR93H56RF-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H56RF-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H56RFJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93H56RFVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR93H56RFVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93H56-W [SOIC8-150] Poznámka: 950 BR93H56-W [SOIC8-170] Poznámka: 1313
BR93H56xx-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR93H56xxxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR93H66 (ISP) Poznámka: 138 BR93H66RF-2C [SOP8] Poznámka: 1313
BR93H66RF-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H66RFJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93H66RFVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR93H66RFVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93H66-W [SOIC8-150] Poznámka: 950 BR93H66-W [SOIC8-170] Poznámka: 1313 BR93H66xx-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR93H66xxxx-2C (ISP) Poznámka: 138
BR93H76 (ISP) Poznámka: 138 BR93H76RF-2C [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H76RF-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H76RFJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950
BR93H76RFVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR93H76RFVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93H76-W [SOIC8-150] Poznámka: 950 BR93H76-W [SOIC8-170] Poznámka: 1313
BR93H76xx-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR93H76xxxx-2C (ISP) Poznámka: 138 BR93H86 (ISP) Poznámka: 138 BR93H86RF-2C [SOP8] Poznámka: 1313
BR93H86RF-2LB [SOP8] Poznámka: 1313 BR93H86RFJ-2C [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93H86RFVM-2C [MSOP8] Poznámka: 714 BR93H86RFVT-2C [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93H86-W [SOIC8-150] Poznámka: 950 BR93H86-W [SOIC8-170] Poznámka: 1313 BR93H86xx-2LB (ISP) Poznámka: 138 BR93H86xxxx-2C (ISP) Poznámka: 138
BR93L46FJ-W [SOIC8] Poznámka: 950 BR93L46FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93L46FV-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93L46F-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93L46RFJ-W [SOIC8] Poznámka: 950 BR93L46RFVJ-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93L46RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93L46RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93L46RFV-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93L46RF-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93L46-W BR93L46-W (ISP) Poznámka: 138
BR93L56FJ-W [SOIC8] Poznámka: 950 BR93L56FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93L56FV-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93L56F-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93L56RFJ-W [SOIC8] Poznámka: 950 BR93L56RFVJ-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93L56RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93L56RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93L56RFV-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93L56RF-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93L56-W BR93L56-W (ISP) Poznámka: 138
BR93L66FJ-W [SOIC8] Poznámka: 950 BR93L66FVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93L66FV-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93L66F-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93L66RFJ-W [SOIC8] Poznámka: 950 BR93L66RFVJ-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93L66RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93L66RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93L66RFV-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93L66RF-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93L66-W BR93L66-W (ISP) Poznámka: 138
BR93L76FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93L76F-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93L76RFJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93L76RFVJ-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605
BR93L76RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93L76RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121 BR93L76RFV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93L76RF-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93L76-W BR93L76-W (ISP) Poznámka: 138 BR93L86FJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93L86F-W [SOP8] Poznámka: 1313
BR93L86RFJ-W [SOP-J8] Poznámka: 950 BR93L86RFVJ-W [TSSOP-B8J] Poznámka: 605 BR93L86RFVM-W [MSOP8] Poznámka: 714 BR93L86RFVT-W [TSSOP-B8] Poznámka: 121
BR93L86RFV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BR93L86RF-W [SOP8] Poznámka: 1313 BR93L86-W BR93L86-W (ISP) Poznámka: 138
BR93LC46 BR93LC46 (ISP) Poznámka: 138 BR93LC46F [SOIC8-170] Poznámka: 1313 BR93LC46FJ [SOIC8] Poznámka: 950
BR93LC46FV [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93LC46RF [SOIC8-170] Poznámka: 1313 BR93LC46RFJ [SOIC8] Poznámka: 950 BR93LC56
BR93LC56 (ISP) Poznámka: 138 BR93LC56F [SOIC8] Poznámka: 1313 BR93LC56FV [TSSOP8] Poznámka: 121 BR93LC56RF [SOIC8] Poznámka: 1313
BR93LC66 BR93LC66 (ISP) Poznámka: 138 BR93LC66F [SOIC8] Poznámka: 1313 BR93LC66FV [TSSOP8] Poznámka: 121
BR93LC66RF [SOIC8] Poznámka: 1313 BR93LL46F [SOIC8] Poznámka: 1313 BR93LL46FV [TSSOP8] Poznámka: 121 BR95010-W (ISP) Poznámka: 138
BR95010-W [SO8] Poznámka: 950 BR95010-W [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605 BR95010-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR95020-W (ISP) Poznámka: 138
BR95020-W [SO8] Poznámka: 950 BR95020-W [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605 BR95020-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR95040-W (ISP) Poznámka: 138
BR95040-W [SO8] Poznámka: 950 BR95040-W [TSSOP8 3x3] Poznámka: 605 BR95040-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR95080-W (ISP) Poznámka: 138
BR95080-W [SO8] Poznámka: 950 BR95080-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR95160-W (ISP) Poznámka: 138 BR95160-W [SO8] Poznámka: 950
BR95160-W [TSSOP8] Poznámka: 121 BR95320-W (ISP) Poznámka: 138 BR95320-W [SO8] Poznámka: 950 BR95640-W (ISP) Poznámka: 138
BR95640-W [SO8] Poznámka: 950 BRCA016GWZ-W (ISP) Poznámka: 138 BRCB008GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCB016GWL-3 (ISP) Poznámka: 138
BRCB016GWX-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCB016GWX-3U (ISP) Poznámka: 138 BRCB032GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCB064GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138
BRCC016GWX-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCC064GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCD016GWX-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCD016GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138
BRCD064GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCE016GWX-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCE064GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCF016GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138
BRCG016GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCG064GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BRCH064GWZ-3 (ISP) Poznámka: 138 BU9831
BU9831 [SOIC8] Poznámka: 950 BU9833GUL-W (ISP) Poznámka: 138 BU9844GUL-W (ISP) Poznámka: 138 BU9847GUL-W (ISP) Poznámka: 138
BU9877 (ISP) Poznámka: 138 BU9877 [TSSOP8] Poznámka: 121 BU9880GUL-W (ISP) Poznámka: 138 BU9881
BU9882 BU9882 [SOP14] Poznámka: 951 BU9882 [SSOP14] Poznámka: 1087 BU9883 [SSOP16] Poznámka: 1088
BU9888FV-W (ISP) Poznámka: 138 BU9888FV-W [SSOP-B8] Poznámka: 121 BU9889GUL-W (ISP) Poznámka: 138 BU9890GUL-W (ISP) Poznámka: 138
BU9891GUL-W (ISP) Poznámka: 138 BU9897GUL-W (ISP) Poznámka: 138 BU99901GUZ-W (ISP) Poznámka: 138 ML22Q533 [TQFP48] Poznámka: 5956
ML22Q535 [TQFP48] Poznámka: 5956 ML22Q625 [TQFP32] Poznámka: 5920 ML22Q665 [TQFP32] Poznámka: 5920 MR44V064A (ISP) Poznámka: 138
MR44V064A [SOP8] Poznámka: 950 MR44V064B (ISP) Poznámka: 138 MR44V064B [SOP8] Poznámka: 950 MR44V100A (ISP) Poznámka: 138
MR44V100A [SOP8] Poznámka: 950 MR45V032A (ISP) Poznámka: 138 MR45V032A [SOP8] Poznámka: 950 MR45V064B (ISP) Poznámka: 138
MR45V064B [SOP8] Poznámka: 950 MR45V100A MR45V100A (ISP) Poznámka: 138 MR45V100A [SOP8] Poznámka: 950
MR45V200A MR45V200A (ISP) Poznámka: 138 MR45V200B MR45V200B (ISP) Poznámka: 138
MR45V256A (ISP) Poznámka: 138 MR45V256A [SOP8] Poznámka: 950 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 714 - DIL8/SSOP8 ZIF-CS 110mil (70-0468)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1088 - DIL16W/TSSOP16 ZIF 170mil (70-0913)
Poznámka 1313 - DIL8/SOIC8-1 ZIF 170mil (70-0410)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5920 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF ML22-1 (70-6104)
Poznámka 5956 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF ML22-1 (70-6139)
🍪
Naspäť HORE