Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Saifun zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Saifun zariadení 35 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SA24C1024 SA24C1024 (ISP) Poznámka: 138 SA24C1024 [MLF8] Poznámka: 577 SA24C1024 [SOIC8] Poznámka: 46
SA24C512 SA24C512 (ISP) Poznámka: 138 SA24C512 [MLF8] Poznámka: 577 SA24C512 [SOIC8] Poznámka: 46
SA25C020 (ISP) Poznámka: 138 SA25C020 [MLF8] Poznámka: 577 SA25C020 [SOIC8] Poznámka: 950 SA25C1024H (ISP) Poznámka: 138
SA25C1024H [MLF8] Poznámka: 577 SA25C1024H [SOIC8] Poznámka: 950 SA25C1024L (ISP) Poznámka: 138 SA25C1024L [MLF8] Poznámka: 577
SA25C1024L [SOIC8] Poznámka: 950 SA25C512H (ISP) Poznámka: 138 SA25C512H [MLF8] Poznámka: 577 SA25C512H [SOIC8] Poznámka: 950
SA25C512L (ISP) Poznámka: 138 SA25C512L [MLF8] Poznámka: 577 SA25C512L [SOIC8] Poznámka: 950 SA25F005 [MLF8] Poznámka: 5355
SA25F005 [SOIC8] Poznámka: 5645 SA25F010 [MLF8] Poznámka: 5355 SA25F010 [SOIC8] Poznámka: 5645 SA25F020 [MLF8] Poznámka: 5355
SA25F020 [SOIC8] Poznámka: 5645 SA25F040 [MLF8] Poznámka: 5355 SA25F040 [SOIC8] Poznámka: 5645 SA25F080 [MLF8] Poznámka: 5355
SA25F080 [SOIC8] Poznámka: 5394 SA25F160 [MLF8] Poznámka: 5355 SA25F160 [SOIC8] Poznámka: 5394 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 577 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS (70-0312)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE