Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Sanyo zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Sanyo zariadení 163 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24C01A 24C01A (ISP) Poznámka: 138 LE24512 (ISP) Poznámka: 138 LE24512 [VSON8K] Poznámka: 2995
LE24C0221 (ISP) Poznámka: 138 LE24C0221 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C0221 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24C023 (ISP) Poznámka: 138
LE24C023 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C0411 LE24C0411 (ISP) Poznámka: 138 LE24C0411 [MFP8] Poznámka: 1313
LE24C042 LE24C042 (ISP) Poznámka: 138 LE24C042 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C043 (ISP) Poznámka: 138
LE24C043 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C043 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24C081 LE24C081 (ISP) Poznámka: 138
LE24C081 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C082 LE24C082 (ISP) Poznámka: 138 LE24C082 [MFP8] Poznámka: 1313
LE24C161 LE24C161 (ISP) Poznámka: 138 LE24C161 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C162
LE24C162 (ISP) Poznámka: 138 LE24C162 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C322 LE24C322 (ISP) Poznámka: 138
LE24C322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB1283 (ISP) Poznámka: 138 LE24CB1283 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB1283 [MSOP8] Poznámka: 605
LE24CB2563 (ISP) Poznámka: 138 LE24CB2563 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB2563 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24CB5123 (ISP) Poznámka: 138
LE24CB5123 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB642 (ISP) Poznámka: 138 LE24CB642 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB642 [MSOP8] Poznámka: 605
LE24CB642 [SOP8J] Poznámka: 950 LE24CB643 (ISP) Poznámka: 138 LE24CB643 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB643 [MSOP8] Poznámka: 605
LE24CBK22 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CBK22 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24CBK23 [SOP8J] Poznámka: 950 LE24L0221 (ISP) Poznámka: 138
LE24L0221 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24L0221 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24L042 (ISP) Poznámka: 138 LE24L043 (ISP) Poznámka: 138
LE24L082 (ISP) Poznámka: 138 LE24L082 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24L162 (ISP) Poznámka: 138 LE24L162 [MSOP8] Poznámka: 605
LE24L322 (ISP) Poznámka: 138 LE24L322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24LA162 (ISP) Poznámka: 138 LE24LA322 (ISP) Poznámka: 138
LE24LA322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24LA322 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24LB1283 (ISP) Poznámka: 138 LE24LB1283 [MFP8] Poznámka: 1313
LE24LB1283 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24LB2563 (ISP) Poznámka: 138 LE24LB2563 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24LB2563 [MSOP8] Poznámka: 605
LE24LB5123 (ISP) Poznámka: 138 LE24LB5123 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24LB642 (ISP) Poznámka: 138 LE24LB642 [MFP8] Poznámka: 1313
LE25CA322 (ISP) Poznámka: 138 LE25CA322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25CA322 [MSOP8] Poznámka: 605 LE25CA322 [USLP8] Poznámka: 4538
LE25CB1282 (ISP) Poznámka: 138 LE25CB1282 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25CB5122 (ISP) Poznámka: 138 LE25CB5122 [MFP8] Poznámka: 1313
LE25FS406 (ISP) Poznámka: 138 LE25FS406 [MFP8] Poznámka: 1430 LE25FS406 [MSOP8] Poznámka: 1430 LE25FS406 [SOP8K] Poznámka: 5645
LE25FS406 [VSON8N] Poznámka: 5355 LE25FU106B [MFP8] Poznámka: 1430 LE25FU106B [MSOP8] Poznámka: 1430 LE25FU206 [MFP8] Poznámka: 1430
LE25FU206 [MSOP8] Poznámka: 1430 LE25FU406B [MFP8] Poznámka: 1430 LE25FU406B [MSOP8] Poznámka: 1430 LE25FU406B [SOP8K] Poznámka: 5645
LE25FU406B [VSON8] Poznámka: 5355 LE25FU406C (ISP) Poznámka: 138 LE25FU406C [SOP8] Poznámka: 5645 LE25FU406C [SOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5645
LE25FU406C [VSON8 6x5] Poznámka: 5355 LE25FU406C [VSON8 6x5] (Dual I/O) Poznámka: 5355 LE25FU426A [VSON8] Poznámka: 5355 LE25FV051T [MSOP8] Poznámka: 1313
LE25FV055T [MSOP8] Poznámka: 1313 LE25FV101T [MSOP8] Poznámka: 1313 LE25FV201T [MSOP8] Poznámka: 1313 LE25FV401T [MSOP8] Poznámka: 1313
LE25FV411T [MSOP8] Poznámka: 1313 LE25FV451T [TSOP32] Poznámka: 56 LE25FW056 [MFP8] Poznámka: 1430 LE25FW106M [MSOP8] Poznámka: 1430
LE25FW106M [SOIC8] Poznámka: 5645 LE25FW206M [MSOP8] Poznámka: 1430 LE25FW206M [SOIC8] Poznámka: 5645 LE25FW406M [MSOP8] Poznámka: 1430
LE25FW406M [SOIC8] Poznámka: 5645 LE25FW806 [MFP8] Poznámka: 1430 LE25FW806 [MSOP8] Poznámka: 1430 LE25LA322 (ISP) Poznámka: 138
LE25LA322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25LA322 [MSOP8] Poznámka: 605 LE25LA322 [USLP8] Poznámka: 4538 LE25LA642 (ISP) Poznámka: 138
LE25LB1282 (ISP) Poznámka: 138 LE25LB1282 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25LB1282 [MSOP8] Poznámka: 605 LE25LB2562 (ISP) Poznámka: 138
LE25LB2562 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25LB642 (ISP) Poznámka: 138 LE25LB643 (ISP) Poznámka: 138 LE25LB643 [MFP8] Poznámka: 1313
LE25LB643 [MSOP8] Poznámka: 605 LE25U40C (ISP) Poznámka: 138 LE25U40C [SOP8] Poznámka: 5645 LE25U40C [SOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5645
LE25U40C [VSON8 6x5] Poznámka: 5355 LE25U40C [VSON8 6x5] (Dual I/O) Poznámka: 5355 LE27C2001F LE27C512F
LE28C1001DT [TSOP32] Poznámka: 1414 LE28C1001DTS [TSOP32] Poznámka: 1412 LE28CV1001DT [TSOP32] Poznámka: 1414 LE28CV1001DTS [TSOP32] Poznámka: 1412
LE28CW1001DT [TSOP32] Poznámka: 1414 LE28CW1001DTS [TSOP32] Poznámka: 1412 LE28DW1621T [TSOP48] Poznámka: 1346 LE28DW3212AT [TSOP48] Poznámka: 1346
LE28DW8163T [TSOP48] Poznámka: 1346 LE28F1101T [TSOP40] Poznámka: 1365 LE28F4001ATS [TSOP32] Poznámka: 1377 LE28F4001CTS [TSOP32] Poznámka: 1377
LE28F4001EN [PLCC32] Poznámka: 1384 LE28FU4101 [TSOP48] Poznámka: 1346 LE28FV1101T [TSOP40] Poznámka: 1365 LE28FV4001ATS [TSOP32] Poznámka: 1377
LE28FV4001CTS [TSOP32] Poznámka: 1377 LE28FV4001M [SOP32] Poznámka: 98 LE28FV4001T [TSOP40] Poznámka: 1366 LE28FV4101 [TSOP48] Poznámka: 1346
LE28FW4101 [TSOP48] Poznámka: 1346 LE28FW8203B [TSOP48] Poznámka: 1346 LE28FW8203T [TSOP48] Poznámka: 1346 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1313 - DIL8/SOIC8-1 ZIF 170mil (70-0410)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1365 - Bottom TSOP40 NOR-5 (70-1237) + Top TSOP40 ZIF 12.4mm (70-1242)
Poznámka 1366 - Bottom TSOP40 NOR-6 (70-1236) + Top TSOP40 ZIF 12.4mm (70-1242)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1430 - DIL8W/SOIC8-1 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1304)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE