Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Scenix zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Scenix zariadení 18 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SX18AC old rev SX18AC old rev [SOIC18] Poznámka: 1061 SX18AC rev A SX18AC rev A [SOIC18] Poznámka: 1061
SX20AC old r. [SSOP20] Poznámka: 91 SX20AC rev A (ISP) Poznámka: 138 SX20AC rev A [SSOP20] Poznámka: 91 SX28AC old r. [SSOP28] Poznámka: 1103
SX28AC old rev SX28AC old rev [SOIC28] Poznámka: 4045 SX28AC rev A SX28AC rev A (ISP) Poznámka: 138
SX28AC rev A [SOIC28] Poznámka: 4045 SX28AC rev A [SSOP28] Poznámka: 1103 SX48BD rev A (ISP) Poznámka: 138 SX48BD rev A [TQFP48] Poznámka: 174
SX52BD rev A (ISP) Poznámka: 138 SX52BD rev A [PQFP52] Poznámka: 538 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 538 - DIL28/QFP52 ZIF-CS SX52 (70-0268)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE