Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SEEQ zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SEEQ zariadení 41 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

2816A/H 2816A/H [PLCC32] Poznámka: 59 2864/H 2864/H [PLCC32] Poznámka: 59
28C010/H 28C256 28C256 [PLCC32] Poznámka: 59 28C256A/H
28C256A/H [PLCC32] Poznámka: 59 28C64 28C64 [PLCC32] Poznámka: 59 28HC64/H
28HC64/H [PLCC32] Poznámka: 59 52B13 52B23 52B33
52B33 [PLCC32] Poznámka: 59 5516A/H 5516A/H [PLCC32] Poznámka: 59 82005
82025 82063 86063 DQ27128
DQ27256 DQ2764 DQ27C256 DQ2804A
DQ2817A DQ2817A [PLCC32] Poznámka: 59 LE27C256 [LCC32] Poznámka: 561 PE2913A
PE2913A (ISP) Poznámka: 138 PE2913C PE2913C (ISP) Poznámka: 138 PE2914A
PE2914A (ISP) Poznámka: 138 SE2913A (ISP) Poznámka: 138 SE2913A [SOIC8] Poznámka: 950 SE2913C (ISP) Poznámka: 138
SE2913C [SOIC8] Poznámka: 950 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE