Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Semtech zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Semtech zariadení 19 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

LR1110 [QFN32-5x5] Poznámka: 6060 LR1120 [QFN32-5x5] Poznámka: 6060 LR1121 [QFN32-5x5] Poznámka: 6060 XE8801AMI (ISP) Poznámka: 138 9999
XE8801AMI [LQFP44] Poznámka: 1543 XE8801MI (ISP) Poznámka: 138 9999 XE8801MI [LQFP44] Poznámka: 1543 XE8805AMI [LQFP64] Poznámka: 703
XE8805MI [LQFP64] Poznámka: 703 XE8806AMI [TQFP32] Poznámka: 844 XE8807AMI [TQFP32] Poznámka: 844 XE88LC01AMI (ISP) Poznámka: 138 9999
XE88LC01AMI [LQFP44] Poznámka: 1543 XE88LC01MI (ISP) Poznámka: 138 9999 XE88LC01MI [LQFP44] Poznámka: 1543 XE88LC05AMI [LQFP64] Poznámka: 703
XE88LC05MI [LQFP64] Poznámka: 703 XE88LC06AMI [TQFP32] Poznámka: 844 XE88LC07AMI [TQFP32] Poznámka: 844 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 703 - DIL48/QFP64 ZIF XE-1 (70-0454)
Poznámka 844 - DIL32/TQFP32 ZIF XE-1 (70-0658)
Poznámka 1543 - DIL48/LQFP44 ZIF XE-1 (70-1133)
Poznámka 6060 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF LR-1 (70-6236)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE