Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Sharp zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Sharp zariadení 182 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

LH28F002SCHT-L [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F002SCN-L [PSOP44] Poznámka: 1357 LH28F002SCT-L [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F004BVTB [TSOP40] Poznámka: 1368
LH28F004BVTT [TSOP40] Poznámka: 1368 LH28F004SCHN [PSOP44] Poznámka: 1357 LH28F004SCHT [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F004SCN [PSOP44] Poznámka: 1357
LH28F004SCT [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F004SUT-L [TSOP40] Poznámka: 1368 LH28F004SUT-N [TSOP40] Poznámka: 1368 LH28F008BJT-BT [TSOP40] Poznámka: 1368
LH28F008BJT-TTLZB [TSOP40] Poznámka: 1368 LH28F008BVT [TSOP40] Poznámka: 1368 LH28F008SAHTK [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F008SAN [PSOP44] Poznámka: 1357
LH28F008SAT [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F008SATK [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F008SCHN [PSOP44] Poznámka: 1357 LH28F008SCHN-V [PSOP44] Poznámka: 1357
LH28F008SCHT [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F008SCHT-V [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F008SCN [PSOP44] Poznámka: 1357 LH28F008SCN-V [PSOP44] Poznámka: 1357
LH28F008SCR [R-TSOP40] Poznámka: 1374 LH28F008SCT [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F008SCT-V [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F016SAT [TSOP56] Poznámka: 1400
LH28F016SCHT [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F016SCT [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F016SCT-Z4 [TSOP40] Poznámka: 1369 LH28F016SUHT [TSOP56] Poznámka: 1400
LH28F016SUT [TSOP56] Poznámka: 1400 LH28F128BFHB-PBTL [FBGA72] Poznámka: 704 LH28F128BFHB-PTTL [FBGA72] Poznámka: 704 LH28F128BFHED-PWTL [TSOP48] Poznámka: 1347
LH28F128BFHED-PWTLT2 [TSOP48] Poznámka: 1347 LH28F128BFHT-PBLF [TSOP56] Poznámka: 1409 LH28F128BFHT-PBTL [TSOP56] Poznámka: 1409 LH28F128BFHT-PTLF [TSOP56] Poznámka: 1409
LH28F128BFHT-PTTL [TSOP56] Poznámka: 1409 LH28F128SPHT [TSOP56] Poznámka: 1400 LH28F128SPHTD [TSOP56] Poznámka: 1400 LH28F160BGEB [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F160BGET [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F160BGHEB [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F160BGHET [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F160BJD-TTL
LH28F160BJE-PBTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F160BJE-PTTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F160BJHE-PBTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F160BJHE-PTTL [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F160BVE-BTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F160S3HT [TSOP56] Poznámka: 1400 LH28F160S3T [TSOP56] Poznámka: 1400 LH28F160S5HT [TSOP56] Poznámka: 1400
LH28F160S5T [TSOP56] Poznámka: 1400 LH28F160S5xNS [SSOP56] Poznámka: 5935 LH28F256BFHT-PTSLZ6 [TSOP56] Poznámka: 1409 LH28F320BFE-PBTL [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F320BFHE-PBTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F320BFHE-PBTLZ2 [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F320BFHE-PTTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F320BFHE-PTTLZ1 [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F320BFHG-PBTLZL [CSP48] Poznámka: 688 LH28F320BFN-PTTLZJ [PSOP44] Poznámka: 1359 LH28F320BJD-TTL LH28F320BJE-PB [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F320BJE-PT [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F320BJHE-PB [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F320BJHE-PT [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F320S3HNS [SSOP56] Poznámka: 73
LH28F320S3NS [SSOP56] Poznámka: 73 LH28F320S5NS [SSOP56] Poznámka: 73 LH28F320SKTD-L70 [TSOP56] Poznámka: 2624 LH28F320SKTD-ZR [TSOP56] Poznámka: 2624
LH28F400BVN [PSOP44] Poznámka: 1356 LH28F400BVxE-B [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F400BVxE-T [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F400SU [PSOP44] Poznámka: 1356
LH28F400SU [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F640BFHE-PBTLHGA Poznámka: 1346 LH28F640BFHE-PTTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F640BFHE-PTTLH1A [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F640BFHG-PBTL [CSP48] Poznámka: 1131 LH28F640BFHG-PBTLE7 [CSP48] Poznámka: 1256 LH28F640BFHG-PTTL [CSP48] Poznámka: 1131 LH28F640BFN-PTTLZ1 [PSOP44] Poznámka: 1359
LH28F640BFxE-PBTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F640BFxE-PTTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F640SPHT-PLI2A [TSOP56] Poznámka: 1400 LH28F640SPHT-PLI2B [TSOP56] Poznámka: 1400
LH28F800BGxE-B [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800BGxE-T [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800BJE-PBTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800BJE-PTTL [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F800BJHE-PBTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800BJHE-PTTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800BJHG-PBTL [CSP48] Poznámka: 1131 LH28F800BJR-PB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
LH28F800BJR-PT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 LH28F800BVN [PSOP44] Poznámka: 1356 LH28F800BVxE-BTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800BVxE-BV [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F800BVxE-TTL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800BVxE-TV [TSOP48] Poznámka: 1346 LH28F800SG [PSOP44] Poznámka: 1356 LH28F800SG [TSOP48] Poznámka: 1346
LH28F800SUT [TSOP56] Poznámka: 1400 LH29F640BFHE-PBL [TSOP48] Poznámka: 1346 LH5332A00A LH57126
LH5764 LH5764 [SOIC28] Poznámka: 53 LHF00L01 [TSOP32] Poznámka: 1376 LHF00L02 [TSOP32] Poznámka: 1376
LHF00L03 [PLCC32] Poznámka: 1384 LHF00L04 [TSOP40] Poznámka: 1367 LHF00L05 [TSOP32] Poznámka: 1376 LHF00L06 [TSOP40] Poznámka: 1367
LHF00L07 [PLCC32] Poznámka: 1384 LHF00L08 [CSP48] Poznámka: 760 LHF00L09 [CSP48] Poznámka: 760 LHF00L10 [CSP48] Poznámka: 688
LHF00L11 [CSP48] Poznámka: 688 LHF00L12 [TSOP48] Poznámka: 1346 LHF00L13 [TSOP48] Poznámka: 1346 LHF00L14 [TSOP48] Poznámka: 1346
LHF00L15 [TSOP48] Poznámka: 1346 LHF00L24 [CSP48] Poznámka: 760 LHF00L25 [CSP48] Poznámka: 760 LHF00L28 [TSOP48] Poznámka: 1346
LHF00L29 [TSOP48] Poznámka: 1346 LHF00L30 [TSOP48] Poznámka: 1346 LHF00L31 [TSOP48] Poznámka: 1346 LRS1331 [FBGA72] Poznámka: 669
LRS1331B [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1331C [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1348B [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1348E [FBGA72] Poznámka: 669
LRS1360C [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1370 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1370B [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1380 [FBGA72] Poznámka: 669
LRS1380J [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1381 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1382 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1383F [FBGA72] Poznámka: 669
LRS1383H [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1386 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1387 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1392 [LFBGA72] Poznámka: 669
LRS1393 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1393A [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1395 [FBGA72] Poznámka: 669 LRS13A1 [LFBGA72] Poznámka: 669
LRS13A2 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS13A3 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS13A4 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS13A5 [LFBGA72] Poznámka: 669
LRS13A6 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1805A [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1806A [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1806C [LFBGA72] Poznámka: 669
LRS1806F [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1808A [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1811 [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1826A [LFBGA72] Poznámka: 669
LRS1828 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1834 [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1844 [FBGA72] Poznámka: 669 LRS1845 [FBGA72] Poznámka: 669
LRS1850 [LFBGA72] Poznámka: 704 LRS1851 [LFBGA72] Poznámka: 704 LRS1852 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1853 [LFBGA72] Poznámka: 669
LRS1857 [LFBGA72] Poznámka: 669 LRS1876 [LFBGA72] Poznámka: 704 LRS1B06 [LFBGA72] Poznámka: 734 LRS1B07 [FBGA72] Poznámka: 734
LRS1B12 [LFBGA72] Poznámka: 734 LRS1B30 [LFBGA72] Poznámka: 734 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 53 - DIL28/SOIC28 ZIF 330mil (70-0145)
Poznámka 73 - DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1 (70-0100)
Poznámka 669 - BGA-0425/0265 (70-0425/0265) = BGA-Bottom-25 (70-0425) + BGA-Top-11 ZIF-CS (70-0265)
Poznámka 688 - BGA-0289/0445 (70-0289/0445) = BGA-Bottom-5 (70-0289) + BGA-Top-38 ZIF-CS (70-0445)
Poznámka 704 - BGA-0435/0265 (70-0435/0265) = BGA-Bottom-28 (70-0435) + BGA-Top-11 ZIF-CS (70-0265)
Poznámka 734 - BGA-0488/0265 (70-0488/0265) = BGA-Bottom-39 (70-0488) + BGA-Top-11 ZIF-CS (70-0265)
Poznámka 760 - BGA-0245/0521 (70-0245/0521) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-69 ZIF-CS (70-0521)
Poznámka 1131 - BGA-0289/1004 (70-0289/1004) = BGA-Bottom-5 (70-0289) + BGA-Top-188 ZIF-CS (70-1004)
Poznámka 1256 - BGA-0289/1130 (70-0289/1130) = BGA-Bottom-5 (70-0289) + BGA-Top-217 ZIF-CS (70-1130)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1347 - Bottom TSOP48 NOR-2 (70-1226) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1352 - Bottom R-TSOP48 NOR-1 (70-1221) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1357 - Bottom PSOP44 NOR-2 (70-1285) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1359 - Bottom PSOP44 NOR-4 (70-1288) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1367 - Bottom TSOP40 NOR-1 (70-1241) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1369 - Bottom TSOP40 NOR-3 (70-1239) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1374 - Bottom R-TSOP40 NOR-2 (70-1234) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1376 - Bottom TSOP32 NOR-1 (70-1248) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1400 - Bottom TSOP56 NOR-1 (70-1262) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 1409 - Bottom TSOP56 NOR-10 (70-1253) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 2624 - Bottom TSOP56 NOR-14 (70-2558) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 5935 - DIL48/SSOP56 ZIF-CS NOR-1 (70-6108)
🍪
Naspäť HORE