Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Siemens zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Siemens zariadení 187 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SAB2716 SAB88C166 [MQFP100] Poznámka: 244 SAB88C166W [MQFP100] Poznámka: 244 SAB-C164CI-8E (ISP-UART) Poznámka: 138 9997
SAB-C164CI-8E [MQFP80] Poznámka: 246 SAB-C501G-1E SAB-C501G-1E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C501G-1E [PLCC44] Poznámka: 67
SAB-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C505L-4E [MQFP80] Poznámka: 182
SAB-C508-4E [MQFP64] Poznámka: 583 SAB-C508-4E [SDIP64] Poznámka: 584 SAB-C513AO-2E SAB-C513AO-2E [MQFP44] Poznámka: 108
SAB-C513AO-2E [PLCC44] Poznámka: 67 SAB-C515C-8E [MQFP80] Poznámka: 182 SAB-C540U-E [PLCC44] Poznámka: 67 SAB-C541U-1E [PLCC44] Poznámka: 67
SAB-XC167CI-16F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAB-XC167CI-32F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAF-C164CI-8E (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAF-C164CI-8E [MQFP80] Poznámka: 246
SAF-C501G-1E SAF-C501G-1E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C501G-1E [PLCC44] Poznámka: 67 SAF-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108
SAF-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C505L-4E [MQFP80] Poznámka: 182 SAF-C508-4E [MQFP64] Poznámka: 583
SAF-C508-4E [SDIP64] Poznámka: 584 SAF-C513AO-2E SAF-C513AO-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C513AO-2E [PLCC44] Poznámka: 67
SAF-C515C-8E [MQFP80] Poznámka: 182 SAF-XC164CM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164CM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164CM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164CR-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAF-XC164CR-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164CR-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164CS-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997
SAF-XC164CS-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164CS-32F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAF-XC164CS-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164CS-32F [TQFP100](UART) Poznámka: 898
SAF-XC164CS-8F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164D-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164D-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164D-8F [TQFP100] Poznámka: 898
SAF-XC164GM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164GM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164GM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164KM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164KM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164KM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164LM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164LM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164LM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164N-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164N-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164N-8F [TQFP100] Poznámka: 898
SAF-XC164S-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164S-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164S-8F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164SM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164SM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164SM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC167CI-16F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAF-XC167CI-32F [TQFP144] Poznámka: 1039
SAH-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAH-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAH-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAH-C515C-8E [MQFP80] Poznámka: 182
SAK-C164CI-8E (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAK-C164CI-8E [MQFP80] Poznámka: 246 SAK-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAK-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108
SAK-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAK-C505L-4E [MQFP80] Poznámka: 182 SAK-XC164CM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAK-XC164CM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003
SAK-XC164CM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAK-XC164CR-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAK-XC164CR-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAK-XC164CR-32F [TQFP100] Poznámka: 898
SAK-XC164CS-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAK-XC164CS-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAK-XC164CS-32F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAK-XC164CS-32F [TQFP100] Poznámka: 898
SAK-XC164CS-32F [TQFP100](UART) Poznámka: 898 SAK-XC164CS-8F [TQFP100] Poznámka: 898 SAK-XC167CI-16F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAK-XC167CI-32F [TQFP144] Poznámka: 1039
SDA2506/-2/-5 SDA2516/-2/-5 SDA2516-5A2 [SOIC8] Poznámka: 950 SDA2526/-2/-5
SDA2546/-2/-5 SDA2586/-2/-5 SDA3526 SDA3546
SDA3586 SDA5451 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5452 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5453 [SDIP52] Poznámka: 87
SDA5454 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5455 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5456 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5457 [SDIP52] Poznámka: 87
SDA545XOTP [SDIP52] Poznámka: 87 SDE2506A2 SDE2516A2 SDE2526-5A2 [SOIC8] Poznámka: 950
SDE2526A2 SDE25X26A2 SDE25X26A2 [SOIC8] Poznámka: 950 SLA24C01
SLA24C01 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C01 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C02 SLA24C02 (ISP) Poznámka: 138
SLA24C02 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C04 SLA24C04 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C04 [DSO8] Poznámka: 950
SLA24C08 SLA24C08 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C08 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C16
SLA24C16 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C16 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C164 SLA24C164 (ISP) Poznámka: 138
SLA24C164 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C32 SLA24C32 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C32 [DSO8] Poznámka: 950
SLA24C64 SLA24C64 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C64 [DSO8] Poznámka: 950 SLA25010
SLA25010 (ISP) Poznámka: 138 SLA25020 SLA25020 (ISP) Poznámka: 138 SLA25040
SLA25040 (ISP) Poznámka: 138 SLA25080 SLA25080 (ISP) Poznámka: 138 SLA25160
SLA25160 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C01 SLE24C01 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C01 [DSO8] Poznámka: 950
SLE24C02 SLE24C02 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C02 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C04
SLE24C04 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C04 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C08 SLE24C08 (ISP) Poznámka: 138
SLE24C08 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C16 SLE24C16 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C16 [DSO8] Poznámka: 950
SLE24C164 SLE24C164 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C164 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C32
SLE24C32 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C32 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C64 SLE24C64 (ISP) Poznámka: 138
SLE24C64 [DSO8] Poznámka: 950 SLE25010 SLE25010 (ISP) Poznámka: 138 SLE25020
SLE25020 (ISP) Poznámka: 138 SLE25040 SLE25040 (ISP) Poznámka: 138 SLE25080
SLE25080 (ISP) Poznámka: 138 SLE25160 SLE25160 (ISP) Poznámka: 138 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 87 - DIL48/SDIP52 SDA545xOTP (wiring: see adapters.txt file)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 182 - DIL48/MQFP80 ZIF C500 (70-0193)
Poznámka 244 - DIL48/PQFP100 ZIF ST10-1 (70-0223)
Poznámka 246 - DIL48/MQFP80 ZIF C164 (70-0218)
Poznámka 583 - DIL48/QFP64-1 ZIF C500 (70-0321)
Poznámka 584 - DIL48/SDIP64-1 ZIF C500 (70-0325)
Poznámka 898 - DIL48/QFP100 ZIF XC-1 (70-0697)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1003 - DIL48/QFP64 ZIF XC-1 (70-0814)
Poznámka 1039 - DIL48/QFP144 ZIF XC-1 (70-0861)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE