Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Signetics zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Signetics zariadení 54 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

27C010 27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 27C040 27C210
27C210 [PLCC44] Poznámka: 67 27C240 27C240 [PLCC44] Poznámka: 67 27C256
27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 27C512 27C64 27C641
27C64A 27HC128 27HC641 8048
8049 82S100 Poznámka: 682 82S101 Poznámka: 682 87C652
87C652 [PLCC44] Poznámka: 67 87C652 [PQFP44] Poznámka: 592 87C654 87C654 [PLCC44] Poznámka: 67
87C654 [PQFP44] Poznámka: 592 ECG2532 N2708 Poznámka: 2 PL22V10
PL22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 PLS100 Poznámka: 682 PLS100 [PLCC28] Poznámka: 684 PLS101 Poznámka: 682
PLS101 [PLCC28] Poznámka: 684 S87C51FA S87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67 S87C51FA [PQFP44] Poznámka: 592
S87C51FB S87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67 S87C51FB [PQFP44] Poznámka: 592 S87C51FC
S87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 S87C51FC [PQFP44] Poznámka: 592 S87C652 S87C652 [PLCC44] Poznámka: 67
S87C652 [PQFP44] Poznámka: 592 S87C654 S87C654 [PLCC44] Poznámka: 67 S87C654 [PQFP44] Poznámka: 592
S87C751 S87C751 [PLCC28] Poznámka: 48 S87C751 [SSOP24] Poznámka: 1103 SC87C51
SC87C51 [PLCC44] Poznámka: 67 SC87C51 [PQFP44] Poznámka: 592 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 592 - DIL44/QFP44-4 ZIF-CS (70-0340)
Poznámka 682 - PLD-1 module (70-0424)
Poznámka 684 - PLD-1 module (70-0424) + DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
🍪
Naspäť HORE