Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Silergy zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Silergy zariadení 12 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

71M6511 [LQFP64] Poznámka: 5165 71M6513 [LQFP100] Poznámka: 4185 71M6513H [LQFP100] Poznámka: 4185 71M6521BE [LQFP64] Poznámka: 4183
71M6521DE [LQFP64] Poznámka: 4183 71M6521DH [LQFP64] Poznámka: 4183 71M6521FE [LQFP64] Poznámka: 4183 71M6541DT [LQFP64] Poznámka: 4092
71M6541FT [LQFP64] Poznámka: 4092 SY7687 (ISP) Poznámka: 138 9997 SY7687 [QFN32-5x5] Poznámka: 1294 SY8640 [QFN28] Poznámka: 1550
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 1294 - DIL33/MLF32-1 ZIF-2 (70-2866) OR DIL33/MLF32-1 ZIF-CS-2 (70-1161)
Poznámka 1550 - DIL28/QFN28-3 ZIF (70-1434)
Poznámka 4092 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF TER-1 (70-4155)
Poznámka 4183 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF TER-2 (70-4283)
Poznámka 4185 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF TER-1 (70-4281)
Poznámka 5165 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF TER-3 (70-5295)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE