Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Silicon Laborat. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Silicon Laborat. zariadení 2583 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

BGM111A256V2 Poznámka: 5605 BGM11S12F256GA Poznámka: 4980 BGM11S22F256GA Poznámka: 4980 BGM121A256V2 Poznámka: 4980
BGM121N256V2 Poznámka: 4980 BGM123A256V2 Poznámka: 4980 BGM123N256V2 Poznámka: 4980 BGM13P22F512GA Poznámka: 5605
BGM13P22F512GE Poznámka: 5605 BGM13P32F512GA Poznámka: 5605 BGM13P32F512GE Poznámka: 5605 BGM13S22F512GA Poznámka: 5871
BGM13S22F512GN Poznámka: 5871 BGM13S32F512GA Poznámka: 5871 BGM13S32F512GN Poznámka: 5871 BGM220SC12WGA2 Poznámka: 6370
BGM220SC22HNA2 Poznámka: 6370 BGM220SC22WGA2 Poznámka: 6370 BGM240PA22VNA Poznámka: 6322 BGM240PA32VNA Poznámka: 6322
BGM240PA32VNN Poznámka: 6322 BGM240PB22VNA Poznámka: 6322 BGM240PB32VNA Poznámka: 6322 BGM240PB32VNN Poznámka: 6322
BGM240SA22VNA Poznámka: 6323 BGM240SB22VNA Poznámka: 6323 BLE112-A-v1 (ISP) Poznámka: 138 BLE112-E-v1 (ISP) Poznámka: 138
BLE112-N-v1 (ISP) Poznámka: 138 BLE113-A (ISP) Poznámka: 138 BLE113-A-M256K (ISP) Poznámka: 138 BLE121LR-A-M256K (ISP) Poznámka: 138
BT121-A Poznámka: 4823 BT121-A (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 C8051F000 (ISP) Poznámka: 138 C8051F000 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F001 (ISP) Poznámka: 138 C8051F001 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F002 (ISP) Poznámka: 138 C8051F002 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F005 (ISP) Poznámka: 138 C8051F005 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F006 (ISP) Poznámka: 138 C8051F006 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F007 (ISP) Poznámka: 138 C8051F007 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F010 (ISP) Poznámka: 138 C8051F010 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F011 (ISP) Poznámka: 138 C8051F011 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F012 (ISP) Poznámka: 138 C8051F012 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F015 (ISP) Poznámka: 138 C8051F015 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F016 (ISP) Poznámka: 138 C8051F016 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F017 (ISP) Poznámka: 138 C8051F017 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F018 (ISP) Poznámka: 138 C8051F018 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F019 (ISP) Poznámka: 138 C8051F019 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F020 (ISP) Poznámka: 138 C8051F020 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F021 (ISP) Poznámka: 138 C8051F021 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F022 (ISP) Poznámka: 138 C8051F022 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F023 (ISP) Poznámka: 138 C8051F023 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F040 (ISP) Poznámka: 138 C8051F040 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F041 (ISP) Poznámka: 138 C8051F041 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F042 (ISP) Poznámka: 138 C8051F042 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F043 (ISP) Poznámka: 138 C8051F043 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F044 (ISP) Poznámka: 138 C8051F044 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F045 (ISP) Poznámka: 138 C8051F045 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F046 (ISP) Poznámka: 138 C8051F046 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F047 (ISP) Poznámka: 138 C8051F047 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F060 (ISP) Poznámka: 138 C8051F060 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F061 (ISP) Poznámka: 138 C8051F061 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F062 (ISP) Poznámka: 138 C8051F062 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F063 (ISP) Poznámka: 138 C8051F063 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F064 (ISP) Poznámka: 138 C8051F064 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F065 (ISP) Poznámka: 138 C8051F065 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F066 (ISP) Poznámka: 138 C8051F066 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F067 (ISP) Poznámka: 138 C8051F067 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F120 (ISP) Poznámka: 138 C8051F120 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F121 (ISP) Poznámka: 138 C8051F121 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F122 (ISP) Poznámka: 138 C8051F122 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F123 (ISP) Poznámka: 138 C8051F123 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F124 (ISP) Poznámka: 138 C8051F124 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F125 (ISP) Poznámka: 138 C8051F125 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F126 (ISP) Poznámka: 138 C8051F126 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F127 (ISP) Poznámka: 138 C8051F127 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F130 (ISP) Poznámka: 138 C8051F130 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F131 (ISP) Poznámka: 138 C8051F131 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F132 (ISP) Poznámka: 138 C8051F132 [TQFP100] Poznámka: 573
C8051F133 (ISP) Poznámka: 138 C8051F133 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F206 (ISP) Poznámka: 138 C8051F206 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F220 (ISP) Poznámka: 138 C8051F220 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F221 (ISP) Poznámka: 138 C8051F221 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F226 (ISP) Poznámka: 138 C8051F226 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F230 (ISP) Poznámka: 138 C8051F230 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F231 (ISP) Poznámka: 138 C8051F231 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F236 (ISP) Poznámka: 138 C8051F236 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F300 (ISP) Poznámka: 138 C8051F300 [QFN11] Poznámka: 574 C8051F300 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051F301 (ISP) Poznámka: 138
C8051F301 [QFN11] Poznámka: 574 C8051F301 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051F302 (ISP) Poznámka: 138 C8051F302 [QFN11] Poznámka: 574
C8051F302 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051F303 (ISP) Poznámka: 138 C8051F303 [QFN11] Poznámka: 574 C8051F303 [SOIC14] Poznámka: 951
C8051F304 (ISP) Poznámka: 138 C8051F304 [QFN11] Poznámka: 574 C8051F304 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051F305 (ISP) Poznámka: 138
C8051F305 [QFN11] Poznámka: 574 C8051F305 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051F310 (ISP) Poznámka: 138 C8051F310 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F311 (ISP) Poznámka: 138 C8051F311 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F312 (ISP) Poznámka: 138 C8051F312 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F313 (ISP) Poznámka: 138 C8051F313 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F314 (ISP) Poznámka: 138 C8051F314 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F315 (ISP) Poznámka: 138 C8051F315 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F316 (ISP) Poznámka: 138 C8051F316 [QFN24] Poznámka: 731
C8051F317 (ISP) Poznámka: 138 C8051F317 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F320 (ISP) Poznámka: 138 C8051F320 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F321 (ISP) Poznámka: 138 C8051F321 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F326 (ISP) Poznámka: 138 C8051F326 [QFN28] Poznámka: 576
C8051F327 (ISP) Poznámka: 138 C8051F327 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F330 C8051F330 (ISP) Poznámka: 138
C8051F330 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F330D C8051F330D (ISP) Poznámka: 138 C8051F331 (ISP) Poznámka: 138
C8051F331 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F332 (ISP) Poznámka: 138 C8051F332 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F333 (ISP) Poznámka: 138
C8051F333 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F334 (ISP) Poznámka: 138 C8051F334 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F335 (ISP) Poznámka: 138
C8051F335 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F336 (ISP) Poznámka: 138 C8051F336 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F337 (ISP) Poznámka: 138
C8051F337 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F338 (ISP) Poznámka: 138 C8051F338 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F339 (ISP) Poznámka: 138
C8051F339 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F340 (ISP) Poznámka: 138 C8051F340 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F341 (ISP) Poznámka: 138
C8051F341 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F342 (ISP) Poznámka: 138 C8051F342 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F342 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F343 (ISP) Poznámka: 138 C8051F343 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F343 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F344 (ISP) Poznámka: 138
C8051F344 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F345 (ISP) Poznámka: 138 C8051F345 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F346 (ISP) Poznámka: 138
C8051F346 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F346 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F347 (ISP) Poznámka: 138 C8051F347 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F347 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F348 (ISP) Poznámka: 138 C8051F348 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F349 (ISP) Poznámka: 138
C8051F349 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F349 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F34A (ISP) Poznámka: 138 C8051F34A [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F34A [QFN32] Poznámka: 221 C8051F34B (ISP) Poznámka: 138 C8051F34B [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F34B [QFN32] Poznámka: 221
C8051F34C (ISP) Poznámka: 138 C8051F34C [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F34D (ISP) Poznámka: 138 C8051F34D [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F350 (ISP) Poznámka: 138 C8051F350 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F351 (ISP) Poznámka: 138 C8051F351 [QFN28] Poznámka: 576
C8051F352 (ISP) Poznámka: 138 C8051F352 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F353 (ISP) Poznámka: 138 C8051F353 [QFN28] Poznámka: 576
C8051F360 (ISP) Poznámka: 138 C8051F360 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F361 (ISP) Poznámka: 138 C8051F361 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F362 (ISP) Poznámka: 138 C8051F362 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F363 (ISP) Poznámka: 138 C8051F363 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F364 (ISP) Poznámka: 138 C8051F364 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F365 (ISP) Poznámka: 138 C8051F365 [QFN28] Poznámka: 576
C8051F366 (ISP) Poznámka: 138 C8051F366 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F367 (ISP) Poznámka: 138 C8051F367 [QFN28] Poznámka: 576
C8051F368 (ISP) Poznámka: 138 C8051F368 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F369 (ISP) Poznámka: 138 C8051F369 [QFN28] Poznámka: 576
C8051F370-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F370-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F371-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F371-A [QFN24] Poznámka: 731
C8051F374-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F374-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F375-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F375-A [QFN24] Poznámka: 731
C8051F380 (ISP) Poznámka: 138 C8051F380 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F381 (ISP) Poznámka: 138 C8051F381 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F381 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F382 (ISP) Poznámka: 138 C8051F382 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F383 (ISP) Poznámka: 138
C8051F383 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F383 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F384 (ISP) Poznámka: 138 C8051F384 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F385 (ISP) Poznámka: 138 C8051F385 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F385 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F386 (ISP) Poznámka: 138
C8051F386 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F387 (ISP) Poznámka: 138 C8051F387 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F387 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F388 (ISP) Poznámka: 138 C8051F388 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F389 (ISP) Poznámka: 138 C8051F389 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F389 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F38A (ISP) Poznámka: 138 C8051F38A [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F38B (ISP) Poznámka: 138
C8051F38B [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F38B [QFN32] Poznámka: 221 C8051F38C (ISP) Poznámka: 138 C8051F38C [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F38C [QFN32] Poznámka: 221 C8051F390-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F390-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F391-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F391-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F392-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F392-A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F393-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F393-A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F394-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F394-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F395-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F395-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F396-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F396-A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F397-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F397-A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F398-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F398-A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F399-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F399-A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F410 (ISP) Poznámka: 138 C8051F410 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F411 (ISP) Poznámka: 138
C8051F411 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F412 (ISP) Poznámka: 138 C8051F412 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F413 (ISP) Poznámka: 138
C8051F413 [QFN28] Poznámka: 576 C8051F500 (ISP) Poznámka: 138 C8051F500 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F500 [QFP48] Poznámka: 174
C8051F501 (ISP) Poznámka: 138 C8051F501 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F501 [QFP48] Poznámka: 174 C8051F502 (ISP) Poznámka: 138
C8051F502 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F502 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F503 (ISP) Poznámka: 138 C8051F503 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F503 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F504 (ISP) Poznámka: 138 C8051F504 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F504 [QFP48] Poznámka: 174
C8051F505 (ISP) Poznámka: 138 C8051F505 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F505 [QFP48] Poznámka: 174 C8051F506 (ISP) Poznámka: 138
C8051F506 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F506 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F507 (ISP) Poznámka: 138 C8051F507 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F507 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F508 (ISP) Poznámka: 138 C8051F508 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F509 (ISP) Poznámka: 138
C8051F509 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F510 (ISP) Poznámka: 138 C8051F510 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F511 (ISP) Poznámka: 138
C8051F511 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F520 (ISP) Poznámka: 138 C8051F520 [QFN10] Poznámka: 574 C8051F520A (ISP) Poznámka: 138
C8051F520A [QFN10] Poznámka: 574 C8051F521 (ISP) Poznámka: 138 C8051F521 [QFN10] Poznámka: 574 C8051F521A (ISP) Poznámka: 138
C8051F521A [QFN10] Poznámka: 574 C8051F523 (ISP) Poznámka: 138 C8051F523 [QFN10] Poznámka: 574 C8051F523A (ISP) Poznámka: 138
C8051F523A [QFN10] Poznámka: 574 C8051F524 (ISP) Poznámka: 138 C8051F524 [QFN10] Poznámka: 574 C8051F524A (ISP) Poznámka: 138
C8051F524A [QFN10] Poznámka: 574 C8051F526 (ISP) Poznámka: 138 C8051F526 [QFN10] Poznámka: 574 C8051F526A (ISP) Poznámka: 138
C8051F526A [QFN10] Poznámka: 574 C8051F527 (ISP) Poznámka: 138 C8051F527 [QFN10] Poznámka: 574 C8051F527A (ISP) Poznámka: 138
C8051F527A [QFN10] Poznámka: 574 C8051F530 (ISP) Poznámka: 138 C8051F530 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F530 [TSSOP20] Poznámka: 1089
C8051F530A (ISP) Poznámka: 138 C8051F530A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F530A [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F531 (ISP) Poznámka: 138
C8051F531 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F531 [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F531A (ISP) Poznámka: 138 C8051F531A [QFN20] Poznámka: 575
C8051F531A [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F533 (ISP) Poznámka: 138 C8051F533 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F533 [TSSOP20] Poznámka: 1089
C8051F533A (ISP) Poznámka: 138 C8051F533A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F533A [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F534 (ISP) Poznámka: 138
C8051F534 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F534 [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F534A (ISP) Poznámka: 138 C8051F534A [QFN20] Poznámka: 575
C8051F534A [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F536 (ISP) Poznámka: 138 C8051F536 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F536 [TSSOP20] Poznámka: 1089
C8051F536A (ISP) Poznámka: 138 C8051F536A [QFN20] Poznámka: 575 C8051F536A [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F537 (ISP) Poznámka: 138
C8051F537 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F537 [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F537A (ISP) Poznámka: 138 C8051F537A [QFN20] Poznámka: 575
C8051F537A [TSSOP20] Poznámka: 1089 C8051F540 (ISP) Poznámka: 138 C8051F540 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F540 [QFP32] Poznámka: 159
C8051F541 (ISP) Poznámka: 138 C8051F541 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F541 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F542 (ISP) Poznámka: 138
C8051F542 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F543 (ISP) Poznámka: 138 C8051F543 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F544 (ISP) Poznámka: 138
C8051F544 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F544 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F545 (ISP) Poznámka: 138 C8051F545 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F545 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F546 (ISP) Poznámka: 138 C8051F546 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F547 (ISP) Poznámka: 138
C8051F547 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F550 (ISP) Poznámka: 138 C8051F550 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F551 (ISP) Poznámka: 138
C8051F551 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F552 (ISP) Poznámka: 138 C8051F552 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F553 (ISP) Poznámka: 138
C8051F553 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F554 (ISP) Poznámka: 138 C8051F554 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F555 (ISP) Poznámka: 138
C8051F555 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F556 (ISP) Poznámka: 138 C8051F556 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F557 (ISP) Poznámka: 138
C8051F557 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F560 (ISP) Poznámka: 138 C8051F560 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F560 [QFP32] Poznámka: 159
C8051F561 (ISP) Poznámka: 138 C8051F561 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F561 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F562 (ISP) Poznámka: 138
C8051F562 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F562 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F563 (ISP) Poznámka: 138 C8051F563 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F563 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F564 (ISP) Poznámka: 138 C8051F564 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F564 [QFP32] Poznámka: 159
C8051F565 (ISP) Poznámka: 138 C8051F565 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F565 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F566 (ISP) Poznámka: 138
C8051F566 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F566 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F567 (ISP) Poznámka: 138 C8051F567 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F567 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F568 (ISP) Poznámka: 138 C8051F568 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F569 (ISP) Poznámka: 138
C8051F569 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F570 (ISP) Poznámka: 138 C8051F570 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F571 (ISP) Poznámka: 138
C8051F571 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F572 (ISP) Poznámka: 138 C8051F572 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F573 (ISP) Poznámka: 138
C8051F573 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F574 (ISP) Poznámka: 138 C8051F574 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F575 (ISP) Poznámka: 138
C8051F575 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F580 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F580 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F580 [QFP48] Poznámka: 174
C8051F581 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F581 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F581 [QFP48] Poznámka: 174 C8051F582 (ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F582 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F582 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F583 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F583 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F583 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F584 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F584 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F584 [QFP48] Poznámka: 174
C8051F585 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F585 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F585 [QFP48] Poznámka: 174 C8051F586 (ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F586 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F586 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F587 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F587 [QFN32] Poznámka: 221
C8051F587 [QFP32] Poznámka: 159 C8051F588 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F588 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F589 (ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F589 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F590 (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F590 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F591 (ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F591 [QFN40] Poznámka: 885 C8051F700 (ISP) Poznámka: 138 C8051F700 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F701 (ISP) Poznámka: 138
C8051F701 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F702 (ISP) Poznámka: 138 C8051F702 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F703 (ISP) Poznámka: 138
C8051F703 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F704 (ISP) Poznámka: 138 C8051F704 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F704 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F705 (ISP) Poznámka: 138 C8051F705 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F705 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F706 (ISP) Poznámka: 138
C8051F706 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F706 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F707 (ISP) Poznámka: 138 C8051F707 [QFN48] Poznámka: 567
C8051F707 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F708 (ISP) Poznámka: 138 C8051F708 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F709 (ISP) Poznámka: 138
C8051F709 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F710 (ISP) Poznámka: 138 C8051F710 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F711 (ISP) Poznámka: 138
C8051F711 [TQFP64] Poznámka: 1276 C8051F712 (ISP) Poznámka: 138 C8051F712 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F712 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F713 (ISP) Poznámka: 138 C8051F713 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F713 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F714 (ISP) Poznámka: 138
C8051F714 [QFN48] Poznámka: 567 C8051F714 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F715 (ISP) Poznámka: 138 C8051F715 [QFN48] Poznámka: 567
C8051F715 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F716 (ISP) Poznámka: 138 C8051F716 [QFN32] Poznámka: 1294 C8051F717 (ISP) Poznámka: 138
C8051F717 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F750B (ISP) Poznámka: 138 C8051F750B [QFN48] Poznámka: 2312 C8051F751B (ISP) Poznámka: 138
C8051F751B [QFN32] Poznámka: 1294 C8051F752B (ISP) Poznámka: 138 C8051F752B [QFN24] Poznámka: 731 C8051F755B (ISP) Poznámka: 138
C8051F755B [QFN48] Poznámka: 2312 C8051F756B (ISP) Poznámka: 138 C8051F756B [QFN32] Poznámka: 1294 C8051F757B (ISP) Poznámka: 138
C8051F757B [QFN24] Poznámka: 731 C8051F760 (ISP) Poznámka: 138 C8051F760 [QFN48] Poznámka: 2312 C8051F761 (ISP) Poznámka: 138
C8051F761 [QFN32] Poznámka: 1294 C8051F762 (ISP) Poznámka: 138 C8051F762 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F765 (ISP) Poznámka: 138
C8051F765 [QFN48] Poznámka: 2312 C8051F766 (ISP) Poznámka: 138 C8051F766 [QFN32] Poznámka: 1294 C8051F767 (ISP) Poznámka: 138
C8051F767 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F800 (ISP) Poznámka: 138 C8051F800 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F800 [QSOP24] Poznámka: 2341
C8051F801 (ISP) Poznámka: 138 C8051F801 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F801 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F802 (ISP) Poznámka: 138
C8051F802 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F802 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F803 (ISP) Poznámka: 138 C8051F803 [SOIC16] Poznámka: 44
C8051F804 (ISP) Poznámka: 138 C8051F804 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F805 (ISP) Poznámka: 138 C8051F805 [SOIC16] Poznámka: 44
C8051F806 (ISP) Poznámka: 138 C8051F806 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F806 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F807 (ISP) Poznámka: 138
C8051F807 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F807 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F808 (ISP) Poznámka: 138 C8051F808 [QFN20] Poznámka: 575
C8051F808 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F809 (ISP) Poznámka: 138 C8051F809 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F810 (ISP) Poznámka: 138
C8051F810 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F811 (ISP) Poznámka: 138 C8051F811 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F812 (ISP) Poznámka: 138
C8051F812 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F812 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F813 (ISP) Poznámka: 138 C8051F813 [QFN20] Poznámka: 575
C8051F813 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F814 (ISP) Poznámka: 138 C8051F814 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F814 [QSOP24] Poznámka: 2341
C8051F815 (ISP) Poznámka: 138 C8051F815 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F816 (ISP) Poznámka: 138 C8051F816 [SOIC16] Poznámka: 44
C8051F817 (ISP) Poznámka: 138 C8051F817 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F818 (ISP) Poznámka: 138 C8051F818 [QFN20] Poznámka: 575
C8051F818 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F819 (ISP) Poznámka: 138 C8051F819 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F819 [QSOP24] Poznámka: 2341
C8051F820 (ISP) Poznámka: 138 C8051F820 [QFN20] Poznámka: 575 C8051F820 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F821 (ISP) Poznámka: 138
C8051F821 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F822 (ISP) Poznámka: 138 C8051F822 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F823 (ISP) Poznámka: 138
C8051F823 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F824 (ISP) Poznámka: 138 C8051F824 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F825 (ISP) Poznámka: 138
C8051F825 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F826 (ISP) Poznámka: 138 C8051F826 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F827 (ISP) Poznámka: 138
C8051F827 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F828 (ISP) Poznámka: 138 C8051F828 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F829 (ISP) Poznámka: 138
C8051F829 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F830 (ISP) Poznámka: 138 C8051F830 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F831 (ISP) Poznámka: 138
C8051F831 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F832 (ISP) Poznámka: 138 C8051F832 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F833 (ISP) Poznámka: 138
C8051F833 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F834 (ISP) Poznámka: 138 C8051F834 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F835 (ISP) Poznámka: 138
C8051F835 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F850 (ISP) Poznámka: 138 C8051F850 [QFN20] Poznámka: 2988 C8051F850 [QSOP24] Poznámka: 2341
C8051F851 (ISP) Poznámka: 138 C8051F851 [QFN20] Poznámka: 2988 C8051F851 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F852 (ISP) Poznámka: 138
C8051F852 [QFN20] Poznámka: 2988 C8051F852 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F853 (ISP) Poznámka: 138 C8051F853 [QFN20] Poznámka: 2988
C8051F853 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F854 (ISP) Poznámka: 138 C8051F854 [QFN20] Poznámka: 2988 C8051F854 [QSOP24] Poznámka: 2341
C8051F855 (ISP) Poznámka: 138 C8051F855 [QFN20] Poznámka: 2988 C8051F855 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F860 (ISP) Poznámka: 138
C8051F860 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F861 (ISP) Poznámka: 138 C8051F861 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F862 (ISP) Poznámka: 138
C8051F862 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F863 (ISP) Poznámka: 138 C8051F863 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F864 (ISP) Poznámka: 138
C8051F864 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F865 (ISP) Poznámka: 138 C8051F865 [SOIC16] Poznámka: 44 C8051F901 (ISP) Poznámka: 138
C8051F901 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F901 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F902 (ISP) Poznámka: 138 C8051F902 [QFN24] Poznámka: 731
C8051F902 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F911 (ISP) Poznámka: 138 C8051F911 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F911 [QSOP24] Poznámka: 2341
C8051F912 (ISP) Poznámka: 138 C8051F912 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F912 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F920 (ISP) Poznámka: 138
C8051F920 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F920 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F921 (ISP) Poznámka: 138 C8051F921 [QFN24] Poznámka: 731
C8051F930 (ISP) Poznámka: 138 C8051F930 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F930 [QFN32] Poznámka: 221 C8051F931 (ISP) Poznámka: 138
C8051F931 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F960-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F960-A (DC Poznámka: 2835 C8051F960-A (DC Poznámka: 2834
C8051F960-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F960-A (DC>=1221)[DQFN76] Poznámka: 2835 C8051F960-A (DC>=1221)[TQFP80] Poznámka: 2834 C8051F960-B (ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F960-B [DQFN76] Poznámka: 2835 C8051F960-B [TQFP80] Poznámka: 2834 C8051F961-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F961-A (DC Poznámka: 885
C8051F961-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F961-A (DC>=1221)[QFN40] Poznámka: 885 C8051F961-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F961-B [QFN40] Poznámka: 885
C8051F962-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F962-A (DC Poznámka: 2834 C8051F962-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F962-A (DC>=1221)[TQFP80] Poznámka: 2834
C8051F962-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F962-B [TQFP80] Poznámka: 2834 C8051F963-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F963-A (DC Poznámka: 885
C8051F963-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F963-A (DC>=1221)[QFN40] Poznámka: 885 C8051F963-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F963-B [QFN40] Poznámka: 885
C8051F964-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F964-A (DC Poznámka: 2835 C8051F964-A (DC Poznámka: 2834 C8051F964-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F964-A (DC>=1221)[DQFN76] Poznámka: 2835 C8051F964-A (DC>=1221)[TQFP80] Poznámka: 2834 C8051F964-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F964-B [DQFN76] Poznámka: 2835
C8051F964-B [TQFP80] Poznámka: 2834 C8051F965-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F965-A (DC Poznámka: 885 C8051F965-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F965-A (DC>=1221)[QFN40] Poznámka: 885 C8051F965-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F965-B [QFN40] Poznámka: 885 C8051F966-A (DC Poznámka: 138 9997
C8051F966-A (DC Poznámka: 2835 C8051F966-A (DC Poznámka: 2834 C8051F966-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F966-A (DC>=1221)[DQFN76] Poznámka: 2835
C8051F966-A (DC>=1221)[TQFP80] Poznámka: 2834 C8051F966-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F966-B [DQFN76] Poznámka: 2835 C8051F966-B [TQFP80] Poznámka: 2834
C8051F967-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F967-A (DC Poznámka: 885 C8051F967-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F967-A (DC>=1221)[QFN40] Poznámka: 885
C8051F967-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F967-B [QFN40] Poznámka: 885 C8051F968-A (DC Poznámka: 138 9997 C8051F968-A (DC Poznámka: 2835
C8051F968-A (DC Poznámka: 2834 C8051F968-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F968-A (DC>=1221)[DQFN76] Poznámka: 2835 C8051F968-A (DC>=1221)[TQFP80] Poznámka: 2834
C8051F968-B (ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F968-B [DQFN76] Poznámka: 2835 C8051F968-B [TQFP80] Poznámka: 2834 C8051F969-A (DC Poznámka: 138 9997
C8051F969-A (DC Poznámka: 885 C8051F969-A (DC>=1221)(ISP) Poznámka: 138 9997 C8051F969-A (DC>=1221)[QFN40] Poznámka: 885 C8051F969-B (ISP) Poznámka: 138 9997
C8051F969-B [QFN40] Poznámka: 885 C8051F970-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F970-A [QFN48] Poznámka: 2312 C8051F971-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F971-A [QFN32] Poznámka: 1294 C8051F972-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F972-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F973-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F973-A [QFN48] Poznámka: 2312 C8051F974-A (ISP) Poznámka: 138 C8051F974-A [QFN32] Poznámka: 1294 C8051F975-A (ISP) Poznámka: 138
C8051F975-A [QFN24] Poznámka: 731 C8051F980 (ISP) Poznámka: 138 C8051F980 [QFN20] Poznámka: 2302 C8051F981 (ISP) Poznámka: 138
C8051F981 [QFN20] Poznámka: 2302 C8051F982 (ISP) Poznámka: 138 C8051F982 [QFN20] Poznámka: 2302 C8051F983 (ISP) Poznámka: 138
C8051F983 [QFN20] Poznámka: 2302 C8051F985 (ISP) Poznámka: 138 C8051F985 [QFN20] Poznámka: 2302 C8051F986 (ISP) Poznámka: 138
C8051F986 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F986 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F987 (ISP) Poznámka: 138 C8051F987 [QFN24] Poznámka: 731
C8051F987 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F988 (ISP) Poznámka: 138 C8051F988 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F988 [QSOP24] Poznámka: 2341
C8051F989 (ISP) Poznámka: 138 C8051F989 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F989 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F990 (ISP) Poznámka: 138
C8051F990 [QFN20] Poznámka: 2302 C8051F991 (ISP) Poznámka: 138 C8051F991 [QFN20] Poznámka: 2302 C8051F996 (ISP) Poznámka: 138
C8051F996 [QFN24] Poznámka: 731 C8051F996 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051F997 (ISP) Poznámka: 138 C8051F997 [QFN24] Poznámka: 731
C8051F997 [QSOP24] Poznámka: 2341 C8051T320 (DC Poznámka: 159 C8051T320 (DC>=1040)[LQFP32] Poznámka: 159 C8051T321 (DC Poznámka: 576
C8051T321 (DC>=1040)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T322 (DC Poznámka: 159 C8051T322 (DC>=1040)[LQFP32] Poznámka: 159 C8051T323 (DC Poznámka: 576
C8051T323 (DC>=1040)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T326 (DC Poznámka: 576 C8051T326 (DC>=1111)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T327 (DC Poznámka: 576
C8051T327 (DC>=1111)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T600 [QFN11] Poznámka: 574 C8051T600 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051T601 [QFN11] Poznámka: 574
C8051T601 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051T602 [QFN11] Poznámka: 574 C8051T602 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051T603 [QFN11] Poznámka: 574
C8051T603 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051T604 [QFN11] Poznámka: 574 C8051T604 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051T605 [QFN11] Poznámka: 574
C8051T605 [SOIC14] Poznámka: 951 C8051T606 [MSOP10] Poznámka: 984 C8051T606 [QFN11] Poznámka: 574 C8051T610 (DC Poznámka: 159
C8051T610 (DC=0935->1118)[LQFP32] Poznámka: 159 C8051T610 (DC>=1119)[LQFP32] Poznámka: 159 C8051T611 (DC Poznámka: 576 C8051T611 (DC=0935->1118)[QFN28] Poznámka: 576
C8051T611 (DC>=1119)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T612 (DC Poznámka: 159 C8051T612 (DC=0935->1118)[LQFP32] Poznámka: 159 C8051T612 (DC>=1119)[LQFP32] Poznámka: 159
C8051T613 (DC Poznámka: 576 C8051T613 (DC=0935->1118)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T613 (DC>=1119)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T614 (DC Poznámka: 159
C8051T614 (DC=0935->1118)[LQFP32] Poznámka: 159 C8051T614 (DC>=1119)[LQFP32] Poznámka: 159 C8051T615 (DC Poznámka: 576 C8051T615 (DC=0935->1118)[QFN28] Poznámka: 576
C8051T615 (DC>=1119)[QFN28] Poznámka: 576 C8051T616 (DC Poznámka: 731 C8051T616 (DC=0935->1118)[QFN24] Poznámka: 731 C8051T616 (DC>=1119)[QFN24] Poznámka: 731
C8051T617 (DC Poznámka: 731 C8051T617 (DC=0935->1118)[QFN24] Poznámka: 731 C8051T617 (DC>=1119)[QFN24] Poznámka: 731 C8051T620 (DC Poznámka: 221
C8051T620 (DC>=1040)[QFN32] Poznámka: 221 C8051T621 (DC Poznámka: 221 C8051T621 (DC>=1040)[QFN32] Poznámka: 221 C8051T622 (DC Poznámka: 731
C8051T622 (DC>=1111)[QFN24] Poznámka: 731 C8051T623 (DC Poznámka: 731 C8051T623 (DC>=1111)[QFN24] Poznámka: 731 C8051T626-B (DC Poznámka: 221
C8051T626-B (DC>=1040)[QFN32] Poznámka: 221 C8051T627-B (DC Poznámka: 221 C8051T627-B (DC>=1040)[QFN32] Poznámka: 221 C8051T630 (DC Poznámka: 575
C8051T630 (DC>=0935)[QFN20] Poznámka: 575 C8051T631 (DC Poznámka: 575 C8051T631 (DC>=0935)[QFN20] Poznámka: 575 C8051T632 (DC Poznámka: 575
C8051T632 (DC>=0935)[QFN20] Poznámka: 575 C8051T633 (DC Poznámka: 575 C8051T633 (DC>=0935)[QFN20] Poznámka: 575 C8051T634 (DC Poznámka: 575
C8051T634 (DC>=0935)[QFN20] Poznámka: 575 C8051T635 (DC Poznámka: 575 C8051T635 (DC>=0935)[QFN20] Poznámka: 575 EFM32G200F16 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G200F16 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32G200F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G200F32 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32G200F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G200F64 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32G210F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G210F128 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32G222F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G222F128 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32G222F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G222F32 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32G222F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G222F64 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32G230F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G230F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G230F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G230F32 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G230F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G230F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G232F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G232F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G232F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G232F32 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G232F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G232F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G280F128 (ISP) Poznámka: 138 EFM32G280F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G280F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G280F32 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G280F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G280F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G290F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G290F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G290F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G290F32 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G290F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G290F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G840F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G840F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G840F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G840F32 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G840F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G840F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G842F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G842F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G842F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G842F32 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G842F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G842F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G880F128 (ISP) Poznámka: 138 EFM32G880F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G880F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G880F32 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G880F64 (ISP) Poznámka: 138 EFM32G880F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G890F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G890F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G890F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G890F32 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G890F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32G890F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG11B110F2048 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG11B110F2048 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG11B120F2048 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32GG11B120F2048 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG11B310F2048 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG11B310F2048 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG11B320F2048 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32GG11B320F2048 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG11B420F2048 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG11B420F2048 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG11B420F2048 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32GG11B420F2048 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG11B420F2048 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG11B510F2048 [QFN64] Poznámka: 4651 EFM32GG11B510F2048 [QFP100] Poznámka: 4503
EFM32GG11B510F2048 [QFP64] Poznámka: 4650 EFM32GG11B520F2048 [QFN64] Poznámka: 4651 EFM32GG11B520F2048 [QFP100] Poznámka: 4503 EFM32GG11B520F2048 [QFP64] Poznámka: 4650
EFM32GG11B820F2048 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG11B820F2048 [QFN64] Poznámka: 4696 EFM32GG11B820F2048 [QFP100] Poznámka: 4503 EFM32GG11B820F2048 [QFP64] Poznámka: 4697
EFM32GG11B840F1024 [QFN64] Poznámka: 4696 EFM32GG11B840F1024 [QFP100] Poznámka: 4503 EFM32GG11B840F1024 [QFP64] Poznámka: 4697 EFM32GG12B110F1024 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32GG12B110F1024 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG12B130F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG12B130F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG12B310F1024 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32GG12B310F1024 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG12B330F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG12B330F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG12B410F1024 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32GG12B410F1024 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG12B410F1024 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG12B410F1024 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG12B410F1024 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32GG12B430F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG12B430F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG12B430F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG12B430F512 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32GG12B430F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG12B510F1024 [QFN64] Poznámka: 4651 EFM32GG12B510F1024 [QFP100] Poznámka: 4503 EFM32GG12B510F1024 [QFP64] Poznámka: 4650
EFM32GG12B530F512 [QFN64] Poznámka: 4651 EFM32GG12B530F512 [QFP100] Poznámka: 4503 EFM32GG12B530F512 [QFP64] Poznámka: 4650 EFM32GG12B810F1024 [QFN64] Poznámka: 4696
EFM32GG12B810F1024 [QFP100] Poznámka: 4503 EFM32GG12B810F1024 [QFP64] Poznámka: 4697 EFM32GG12B830F512 [QFN64] Poznámka: 4696 EFM32GG12B830F512 [QFP100] Poznámka: 4503
EFM32GG12B830F512 [QFP64] Poznámka: 4697 EFM32GG230F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG230F1024 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG230F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG230F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG232F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG232F1024 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG232F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG232F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG280F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG280F1024 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG280F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG280F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG290F1024 (ISP) Poznámka: 138 EFM32GG290F1024 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG290F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG290F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG295F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG295F1024 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG295F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG295F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG330F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG330F1024 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG330F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG330F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG332F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG332F1024 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG332F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG332F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG380F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG380F1024 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG380F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG380F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG390F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG390F1024 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG390F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG390F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG395F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG395F1024 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG395F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG395F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG840F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG840F1024 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG840F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG840F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG842F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG842F1024 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG842F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG842F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG880F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG880F1024 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG880F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG880F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG890F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG890F1024 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG890F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG890F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG895F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG895F1024 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG895F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG895F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG940F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG940F1024 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG940F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG940F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG942F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG942F1024 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG942F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG942F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG980F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG980F1024 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG980F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG980F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG990F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG990F1024 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG990F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG990F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG995F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG995F1024 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG995F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32GG995F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32HG108F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG108F32x-A [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG108F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG108F32x-B [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG108F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG108F32x-C [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG108F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG108F64x-A [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG108F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG108F64x-B [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG108F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG108F64x-C [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG110F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG110F32x-A [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG110F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG110F32x-B [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG110F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG110F32x-C [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG110F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG110F64x-A [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG110F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG110F64x-B [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG110F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG110F64x-C [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32HG210F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG210F32x-A [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32HG210F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG210F32x-B [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32HG210F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG210F32x-C [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32HG210F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG210F64x-A [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32HG210F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG210F64x-B [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32HG210F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG210F64x-C [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32HG222F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG222F32x-A [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG222F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG222F32x-B [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG222F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG222F32x-C [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG222F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG222F64x-A [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG222F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG222F64x-B [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG222F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG222F64x-C [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG308F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG308F32x-A [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG308F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG308F32x-B [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG308F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG308F32x-C [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG308F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG308F64x-A [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG308F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG308F64x-B [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG308F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG308F64x-C [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG309F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG309F32x-A [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG309F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG309F32x-B [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG309F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG309F32x-C [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG309F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG309F64x-A [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG309F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG309F64x-B [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG309F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG309F64x-C [QFN24] Poznámka: 3441 EFM32HG310F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG310F32x-A [QFN32] Poznámka: 3442 EFM32HG310F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG310F32x-B [QFN32] Poznámka: 3442 EFM32HG310F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG310F32x-C [QFN32] Poznámka: 3442 EFM32HG310F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG310F64x-A [QFN32] Poznámka: 3442 EFM32HG310F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG310F64x-B [QFN32] Poznámka: 3442 EFM32HG310F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG310F64x-C [QFN32] Poznámka: 3442 EFM32HG321F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG321F32x-A [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG321F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG321F32x-B [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG321F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG321F32x-C [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG321F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG321F64x-A [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG321F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG321F64x-B [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG321F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG321F64x-C [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG322F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG322F32x-A [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG322F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG322F32x-B [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG322F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG322F32x-C [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG322F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG322F64x-A [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG322F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG322F64x-B [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG322F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG322F64x-C [TQFP48] Poznámka: 2424 EFM32HG350F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG350F32x-A [CSP36] Poznámka: 3498 EFM32HG350F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG350F32x-B [CSP36] Poznámka: 3498 EFM32HG350F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG350F32x-C [CSP36] Poznámka: 3498 EFM32HG350F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG350F64x-A [CSP36] Poznámka: 3498 EFM32HG350F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32HG350F64x-B [CSP36] Poznámka: 3498 EFM32HG350F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32HG350F64x-C [CSP36] Poznámka: 3498 EFM32JG1B100F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32JG1B100F128 [QFN32] Poznámka: 3643 EFM32JG1B100F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32JG1B100F256 [QFN32] Poznámka: 3643 EFM32JG1B200F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32JG1B200F128 [QFN32] Poznámka: 3644 EFM32JG1B200F128 [QFN48] Poznámka: 3645
EFM32JG1B200F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32JG1B200F256 [QFN32] Poznámka: 3644 EFM32JG1B200F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFM32LG230F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG230F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG230F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG230F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG230F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG230F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG232F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG232F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG232F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG232F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG232F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG232F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG280F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG280F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG280F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG280F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG280F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG280F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG290F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG290F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG290F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG290F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG290F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG290F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG295F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG295F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG295F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG295F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG295F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG295F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG330F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG330F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG330F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG330F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG330F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG330F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG332F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG332F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG332F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG332F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG332F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG332F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG360F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG360F128 [CSP81] Poznámka: 3822 EFM32LG360F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG360F256 [CSP81] Poznámka: 3822 EFM32LG360F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG360F64 [CSP81] Poznámka: 3822 EFM32LG380F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG380F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG380F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG380F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG380F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG380F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG390F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG390F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG390F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG390F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG390F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG390F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG395F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG395F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG395F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG395F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG395F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG395F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG840F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG840F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG840F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG840F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG840F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG840F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG842F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG842F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG842F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG842F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG842F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG842F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG880F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG880F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG880F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG880F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG880F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG880F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG890F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG890F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG890F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG890F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG890F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG890F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG895F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG895F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG895F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG895F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG895F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG895F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG940F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG940F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG940F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG940F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG940F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG940F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG942F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG942F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG942F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG942F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG942F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG942F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG980F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG980F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG980F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG980F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG980F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG980F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG990F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG990F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG990F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG990F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG990F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG990F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG995F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG995F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG995F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG995F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG995F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32LG995F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32PG1B100F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32PG1B100F128 [QFN32] Poznámka: 3643 EFM32PG1B100F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32PG1B100F256 [QFN32] Poznámka: 3643 EFM32PG1B200F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32PG1B200F128 [QFN32] Poznámka: 3644 EFM32PG1B200F128 [QFN48] Poznámka: 3645
EFM32PG1B200F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32PG1B200F256 [QFN32] Poznámka: 3644 EFM32PG1B200F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFM32PG22C200F128 [QFN32] Poznámka: 5922
EFM32PG22C200F128 [QFN40] Poznámka: 5869 EFM32PG22C200F256 [QFN32] Poznámka: 5922 EFM32PG22C200F256 [QFN40] Poznámka: 5869 EFM32PG22C200F512 [QFN32] Poznámka: 5922
EFM32PG22C200F512 [QFN40] Poznámka: 5869 EFM32PG22C200F64 [QFN32] Poznámka: 5922 EFM32PG22C200F64 [QFN40] Poznámka: 5869 EFM32PG23B200F128 [QFN40] Poznámka: 5869
EFM32PG23B200F256 [QFN40] Poznámka: 5869 EFM32PG23B200F512 [QFN40] Poznámka: 5869 EFM32PG23B200F64 [QFN40] Poznámka: 5869 EFM32PG23B210F128 [QFN48] Poznámka: 6005
EFM32PG23B210F256 [QFN48] Poznámka: 6005 EFM32PG23B210F512 [QFN48] Poznámka: 6005 EFM32PG23B210F64 [QFN48] Poznámka: 6005 EFM32PG23B310F128 [QFN48] Poznámka: 6005
EFM32PG23B310F256 [QFN48] Poznámka: 6005 EFM32PG23B310F512 [QFN48] Poznámka: 6005 EFM32PG23B310F64 [QFN48] Poznámka: 6005 EFM32TG108F16 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG108F16 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG108F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG108F32 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG108F4 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG108F4 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG108F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG108F8 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG110F16 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG110F16 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG110F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG110F32 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG110F4 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG110F4 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG110F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG110F8 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG11B120F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG11B120F128 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG11B120F128 [QFN32] Poznámka: 4668 EFM32TG11B120F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG11B120F128 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32TG11B140F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG11B140F64 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG11B140F64 [QFN32] Poznámka: 4668 EFM32TG11B140F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32TG11B140F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG11B320F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG11B320F128 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG11B320F128 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32TG11B320F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG11B340F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG11B340F64 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG11B340F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32TG11B340F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG11B520F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG11B520F128 [LQFP48] Poznámka: 4652 EFM32TG11B520F128 [QFN32] Poznámka: 4653
EFM32TG11B520F128 [QFN64] Poznámka: 4651 EFM32TG11B520F128 [QFP64] Poznámka: 4650 EFM32TG11B520F128 [QFP80] Poznámka: 4649 EFM32TG11B540F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG11B540F64 [LQFP48] Poznámka: 4652 EFM32TG11B540F64 [QFN32] Poznámka: 4653 EFM32TG11B540F64 [QFN64] Poznámka: 4651 EFM32TG11B540F64 [QFP64] Poznámka: 4650
EFM32TG11B540F64 [QFP80] Poznámka: 4649 EFM32TG210F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG210F16 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32TG210F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG210F32 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32TG210F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG210F8 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32TG222F16 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG222F16 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG222F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG222F32 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG222F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG222F8 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG225F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG225F16 [BGA48] Poznámka: 3252 EFM32TG225F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG225F32 [BGA48] Poznámka: 3252 EFM32TG225F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG225F8 [BGA48] Poznámka: 3252 EFM32TG230F16 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG230F16 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG230F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG230F32 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG230F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG230F8 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG232F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG232F16 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG232F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG232F32 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG232F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG232F8 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG822F16 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG822F16 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG822F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG822F32 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG822F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG822F8 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG825F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG825F16 [BGA48] Poznámka: 3252 EFM32TG825F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG825F32 [BGA48] Poznámka: 3252 EFM32TG825F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG825F8 [BGA48] Poznámka: 3252 EFM32TG840F16 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG840F16 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG840F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG840F32 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG840F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG840F8 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG842F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG842F16 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG842F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32TG842F32 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG842F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG842F8 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG230F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG230F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG230F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG230F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG230F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG230F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG232F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG232F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG232F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG232F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG232F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG232F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG280F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG280F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG280F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG280F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG280F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG280F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG290F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG290F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG290F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG290F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG290F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG290F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG295F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG295F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG295F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG295F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG295F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG295F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG330F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG330F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG330F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG330F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG330F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG330F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG332F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG332F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG332F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG332F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG332F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG332F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG360F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG360F128 [CSP81] Poznámka: 3822 EFM32WG360F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG360F256 [CSP81] Poznámka: 3822 EFM32WG360F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG360F64 [CSP81] Poznámka: 3822 EFM32WG380F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG380F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG380F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG380F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG380F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG380F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG390F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG390F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG390F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG390F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG390F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG390F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG395F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG395F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG395F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG395F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG395F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG395F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG840F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG840F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG840F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG840F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG840F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG840F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG842F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG842F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG842F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG842F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG842F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG842F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG880F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG880F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG880F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG880F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG880F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG880F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG890F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG890F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG890F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG890F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG890F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG890F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG895F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG895F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG895F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG895F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG895F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG895F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG940F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG940F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG940F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG940F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG940F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG940F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG942F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG942F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG942F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG942F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG942F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG942F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG980F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG980F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG980F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG980F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG980F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG980F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG990F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG990F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG990F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG990F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG990F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG990F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG995F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG995F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG995F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG995F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG995F64 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32WG995F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32ZG108F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG108F16 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG108F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG108F32 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG108F4 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG108F4 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG108F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG108F8 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG110F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG110F16 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG110F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG110F32 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG110F4 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG110F4 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG110F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG110F8 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32ZG210F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG210F16 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32ZG210F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG210F32 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32ZG210F4 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG210F4 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32ZG210F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG210F8 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32ZG222F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG222F16 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32ZG222F32 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG222F32 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32ZG222F4 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32ZG222F4 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32ZG222F8 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM32ZG222F8 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM8BB10F2x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB10F2x-A [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB10F4x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8BB10F4x-A [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB10F8x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB10F8x-A [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB10F8x-A [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8BB10F8x-A [SOIC16] Poznámka: 44 EFM8BB21F16x-B (ISP) Poznámka: 138 EFM8BB21F16x-B [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB21F16x-B [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8BB21F16x-C (ISP) Poznámka: 138 EFM8BB21F16x-C [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB21F16x-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB22F16x-B (ISP) Poznámka: 138
EFM8BB22F16x-B [QFN28] Poznámka: 1245 EFM8BB22F16x-C (ISP) Poznámka: 138 EFM8BB22F16x-C [QFN28] Poznámka: 1245 EFM8BB31F16x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8BB31F16x-A [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F16x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F16x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F16x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8BB31F16x-B [4QFN24] Poznámka: 731 EFM8BB31F16x-B [5QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB31F16x-B [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F16x-B [QFN32] Poznámka: 3653
EFM8BB31F16x-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F16x-B [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F16x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F16x-C [4QFN24] Poznámka: 731
EFM8BB31F16x-C [5QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB31F16x-C [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F16x-C [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F16x-C [QFP32] Poznámka: 159
EFM8BB31F16x-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F16x-D (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F16x-D [4QFN24] Poznámka: 731 EFM8BB31F16x-D [5QFN32] Poznámka: 1294
EFM8BB31F16x-D [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F16x-D [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F16x-D [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F16x-D [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8BB31F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F32x-A [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F32x-A [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F32x-A [QFP32] Poznámka: 159
EFM8BB31F32x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F32x-B [4QFN24] Poznámka: 731 EFM8BB31F32x-B [5QFN32] Poznámka: 1294
EFM8BB31F32x-B [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F32x-B [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F32x-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F32x-B [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8BB31F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F32x-C [4QFN24] Poznámka: 731 EFM8BB31F32x-C [5QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB31F32x-C [QFN24] Poznámka: 3652
EFM8BB31F32x-C [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F32x-C [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F32x-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F32x-D (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8BB31F32x-D [4QFN24] Poznámka: 731 EFM8BB31F32x-D [5QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB31F32x-D [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F32x-D [QFN32] Poznámka: 3653
EFM8BB31F32x-D [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F32x-D [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F64x-A [QFN24] Poznámka: 3652
EFM8BB31F64x-A [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F64x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F64x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8BB31F64x-B [4QFN24] Poznámka: 731 EFM8BB31F64x-B [5QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB31F64x-B [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F64x-B [QFN32] Poznámka: 3653
EFM8BB31F64x-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F64x-B [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F64x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F64x-C [4QFN24] Poznámka: 731
EFM8BB31F64x-C [5QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB31F64x-C [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F64x-C [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F64x-C [QFP32] Poznámka: 159
EFM8BB31F64x-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8BB31F64x-D (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB31F64x-D [4QFN24] Poznámka: 731 EFM8BB31F64x-D [5QFN32] Poznámka: 1294
EFM8BB31F64x-D [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8BB31F64x-D [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8BB31F64x-D [QFP32] Poznámka: 159 EFM8BB31F64x-D [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8BB50F16x-A [QFN12] Poznámka: 6709 EFM8BB50F16x-A [QFN16] Poznámka: 6710 EFM8BB50F16x-A [SOIC16] Poznámka: 44 EFM8BB50F4x-A [QFN12] Poznámka: 6709
EFM8BB50F4x-A [QFN16] Poznámka: 6710 EFM8BB50F4x-A [SOIC16] Poznámka: 44 EFM8BB50F8x-A [QFN12] Poznámka: 6709 EFM8BB50F8x-A [QFN16] Poznámka: 6710
EFM8BB50F8x-A [SOIC16] Poznámka: 44 EFM8BB51F16x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB51F16x-C [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB51F16x-C [TSSOP20] Poznámka: 4179
EFM8BB51F8x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB51F8x-C [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB51F8x-C [TSSOP20] Poznámka: 4179 EFM8BB52F16x-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8BB52F16x-C [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB52F16x-C [QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB52F16x-C [TSSOP20] Poznámka: 4179 EFM8BB52F16x-C [TSSOP28] Poznámka: 4804
EFM8BB52F32x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8BB52F32x-C [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8BB52F32x-C [QFN32] Poznámka: 1294 EFM8BB52F32x-C [TSSOP20] Poznámka: 4179
EFM8BB52F32x-C [TSSOP28] Poznámka: 4804 EFM8LB10F16x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB10F16x-A [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB10F16x-A [QFN32] Poznámka: 3653
EFM8LB10F16x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB10F16x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB10F16xx-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB10F16xx-B [QFN24] Poznámka: 3652
EFM8LB10F16xx-B [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB10F16xx-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB10F16xx-B [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB10F16xx-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8LB10F16xx-C [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB10F16xx-C [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB10F16xx-C [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB10F16xx-C [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8LB11F16x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB11F16x-A [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB11F16x-A [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB11F16x-A [QFP32] Poznámka: 159
EFM8LB11F16x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB11F16xx-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB11F16xx-B [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB11F16xx-B [QFN32] Poznámka: 3653
EFM8LB11F16xx-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB11F16xx-B [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB11F16xx-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB11F16xx-C [QFN24] Poznámka: 3652
EFM8LB11F16xx-C [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB11F16xx-C [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB11F16xx-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB11F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8LB11F32x-A [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB11F32x-A [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB11F32x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB11F32x-A [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8LB11F32xx-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB11F32xx-B [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB11F32xx-B [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB11F32xx-B [QFP32] Poznámka: 159
EFM8LB11F32xx-B [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB11F32xx-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB11F32xx-C [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB11F32xx-C [QFN32] Poznámka: 3653
EFM8LB11F32xx-C [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB11F32xx-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB12F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB12F32x-A [QFN24] Poznámka: 3652
EFM8LB12F32x-A [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB12F32x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB12F32x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB12F32xx-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8LB12F32xx-B [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB12F32xx-B [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB12F32xx-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB12F32xx-B [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8LB12F32xx-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB12F32xx-C [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB12F32xx-C [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB12F32xx-C [QFP32] Poznámka: 159
EFM8LB12F32xx-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB12F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB12F64x-A [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB12F64x-A [QFN32] Poznámka: 3653
EFM8LB12F64x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB12F64x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB12F64xx-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8LB12F64xx-B [QFN24] Poznámka: 3652
EFM8LB12F64xx-B [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB12F64xx-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB12F64xx-B [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8LB12F64xx-C (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8LB12F64xx-C [QFN24] Poznámka: 3652 EFM8LB12F64xx-C [QFN32] Poznámka: 3653 EFM8LB12F64xx-C [QFP32] Poznámka: 159 EFM8LB12F64xx-C [QSOP24] Poznámka: 2341
EFM8SB10F2x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB10F2x-A [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8SB10F4x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB10F4x-A [QFN20] Poznámka: 2302
EFM8SB10F8x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB10F8x-A [CSP16] Poznámka: 5952 EFM8SB10F8x-A [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8SB10F8x-A [QFN24] Poznámka: 731
EFM8SB10F8x-A [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8SB20F16x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB20F16x-A [QFN24] Poznámka: 731 EFM8SB20F16x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8SB20F16x-B [QFN24] Poznámka: 731 EFM8SB20F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB20F32x-A [QFN24] Poznámka: 731 EFM8SB20F32x-A [QFN32] Poznámka: 1294
EFM8SB20F32x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8SB20F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB20F32x-B [QFN24] Poznámka: 731 EFM8SB20F32x-B [QFN32] Poznámka: 1294
EFM8SB20F32x-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8SB20F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB20F64x-A [QFN24] Poznámka: 731 EFM8SB20F64x-A [QFN32] Poznámka: 1294
EFM8SB20F64x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8SB20F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8SB20F64x-B [QFN24] Poznámka: 731 EFM8SB20F64x-B [QFN32] Poznámka: 1294
EFM8SB20F64x-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8UB10F16x-B (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8UB10F16x-B [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8UB10F16x-B [QFN28] Poznámka: 1245
EFM8UB10F16x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8UB10F16x-C [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8UB10F16x-C [QFN28] Poznámka: 1245 EFM8UB10F8x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8UB10F8x-B [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8UB10F8x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8UB10F8x-C [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8UB11F16x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8UB11F16x-B [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8UB11F16x-C (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8UB11F16x-C [QSOP24] Poznámka: 2341 EFM8UB20F32x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8UB20F32x-A [QFN32] Poznámka: 1294 EFM8UB20F32x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8UB20F32x-A [QFP48] Poznámka: 174 EFM8UB20F32x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8UB20F32x-B [QFN32] Poznámka: 1294 EFM8UB20F32x-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8UB20F32x-B [QFP48] Poznámka: 174 EFM8UB20F64x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8UB20F64x-A [QFN32] Poznámka: 1294 EFM8UB20F64x-A [QFP32] Poznámka: 159 EFM8UB20F64x-A [QFP48] Poznámka: 174 EFM8UB20F64x-B (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8UB20F64x-B [QFN32] Poznámka: 1294 EFM8UB20F64x-B [QFP32] Poznámka: 159 EFM8UB20F64x-B [QFP48] Poznámka: 174 EFM8UB30F40x-A (ISP) Poznámka: 138 9997
EFM8UB30F40x-A [QFN20] Poznámka: 2302 EFM8UB31F40x-A (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM8UB31F40x-A [QFN24] Poznámka: 731 EFM8UB31F40x-A [QSOP24] Poznámka: 2341
EFR32BG12P132F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG12P132F1024 [BGA125] Poznámka: 4246 EFR32BG12P132F1024 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG12P232F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFR32BG12P232F1024 [BGA125] Poznámka: 4246 EFR32BG12P232F1024 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG12P232F1024 [QFN68] Poznámka: 4714 EFR32BG12P232F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFR32BG12P232F512 [QFN68] Poznámka: 4714 EFR32BG12P332F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG12P332F1024 [BGA125] Poznámka: 4246 EFR32BG12P332F1024 [QFN48] Poznámka: 3645
EFR32BG12P432F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG12P432F1024 [BGA125] Poznámka: 4246 EFR32BG12P432F1024 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG12P433F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFR32BG12P433F1024 [BGA125] Poznámka: 4246 EFR32BG12P433F1024 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG12P433F1024 [QFN68] Poznámka: 4714 EFR32BG13P532F512 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFR32BG13P532F512 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG13P532F512 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG13P632F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG13P632F512 [QFN32] Poznámka: 3644
EFR32BG13P632F512 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG13P732F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG13P732F512 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG13P732F512 [QFN48] Poznámka: 3645
EFR32BG13P733F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG13P733F512 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG14P532F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG14P532F256 [QFN32] Poznámka: 3644
EFR32BG14P532F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG14P632F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG14P632F256 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG14P632F256 [QFN48] Poznámka: 3645
EFR32BG14P732F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG14P732F256 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG14P732F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG14P733F256 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFR32BG14P733F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG1B132F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1B132F128 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG1B132F128 [QFN48] Poznámka: 3645
EFR32BG1B132F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1B132F256 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG1B132F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG1B232F128 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFR32BG1B232F128 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG1B232F128 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG1B232F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1B232F256 [QFN32] Poznámka: 3644
EFR32BG1B232F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG1P232F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1P232F256 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG1P232F256 [QFN48] Poznámka: 3645
EFR32BG1P233F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1P233F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG1P332F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1P332F256 [QFN32] Poznámka: 3644
EFR32BG1P333F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1P333F256 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG1V132F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1V132F128 [QFN32] Poznámka: 3644
EFR32BG1V132F128 [QFN48] Poznámka: 3645 EFR32BG1V132F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG1V132F256 [QFN32] Poznámka: 3644 EFR32BG1V132F256 [QFN48] Poznámka: 3645
EFR32BG21A010F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21A010F1024 [QFN32] Poznámka: 5138 EFR32BG21A010F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21A010F512 [QFN32] Poznámka: 5138
EFR32BG21A010F768 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21A010F768 [QFN32] Poznámka: 5138 EFR32BG21A020F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21A020F1024 [QFN32] Poznámka: 5138
EFR32BG21A020F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21A020F512 [QFN32] Poznámka: 5138 EFR32BG21A020F768 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21A020F768 [QFN32] Poznámka: 5138
EFR32BG21B010F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21B010F1024 [QFN32] Poznámka: 5138 EFR32BG21B010F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21B010F512 [QFN32] Poznámka: 5138
EFR32BG21B010F768 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21B010F768 [QFN32] Poznámka: 5138 EFR32BG21B020F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21B020F1024 [QFN32] Poznámka: 5138
EFR32BG21B020F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21B020F512 [QFN32] Poznámka: 5138 EFR32BG21B020F768 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG21B020F768 [QFN32] Poznámka: 5138
EFR32BG22C222F352 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG22C222F352 [QFN32] Poznámka: 5922 EFR32BG22C222F352 [QFN40] Poznámka: 5869 EFR32BG22C222F352 [TQFN32] Poznámka: 5922
EFR32BG22C224F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG22C224F512 [QFN32] Poznámka: 5922 EFR32BG22C224F512 [QFN40] Poznámka: 5869 EFR32BG22C224F512 [TQFN32] Poznámka: 5922
EFR32BG24A010F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG24A010F1024 [QFN40] Poznámka: 5869 EFR32BG24A010F1024 [QFN48] Poznámka: 6005 EFR32BG24A020F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997
EFR32BG24A020F1024 [QFN40] Poznámka: 5869 EFR32BG24A020F1024 [QFN48] Poznámka: 6005 EFR32BG24B110F1536 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG24B110F1536 [QFN48] Poznámka: 6005
EFR32BG24B210F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFR32BG24B210F1024 [QFN48] Poznámka: