Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SiliconBlue zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SiliconBlue zariadení 3 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

iCE40HX1K [TQFP144] Poznámka: 5146 iCE40HX1K [VQFP100] Poznámka: 5310 iCE40HX4K [TQFP144] Poznámka: 5146 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 5146 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-20 (70-5310)
Poznámka 5310 - DIL48/QFP100 ZIF PLD-24 (70-5477)
🍪
Naspäť HORE