Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Simtek zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Simtek zariadení 89 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

STK10C48 STK10C48 [SOIC28-300] Poznámka: 4045 STK10C48 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK10C68
STK10C68 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK11C48 STK11C48 [SOIC28-300] Poznámka: 4045 STK11C48 [SOIC28-350] Poznámka: 53
STK11C68 STK11C68 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK11C88 STK11C88 [SOIC28-300] Poznámka: 4045
STK11C88 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK11C88-3 STK11C88-3 [SOIC28-300] Poznámka: 4045 STK11C88-3 [SOIC28-350] Poznámka: 53
STK12C68 STK12C68 [LCC28] Poznámka: 6701 STK12C68 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK14C88
STK14C88 [LCC32] Poznámka: 561 STK14C88-3 STK14C88-3 [SOIC32] Poznámka: 233 STK14C88-5
STK14C88-5 [LCC32] Poznámka: 561 STK14CA8 [SOIC32] Poznámka: 233 STK14CA8 [SSOP48] Poznámka: 194 STK14D88 [SOIC32] Poznámka: 233
STK14D88 [SSOP48] Poznámka: 194 STK15C68 STK15C68 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK15C88
STK15C88 [SOIC28-300] Poznámka: 4045 STK15C88 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK15C88-3 STK15C88-3 [SOIC28-300] Poznámka: 4045
STK15C88-3 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK16C68 STK16C88 STK16C88 [SOIC28-350] Poznámka: 53
STK16C88-3 STK16CA8 STK1743 STK1744
STK17C88 STK17C88 [SSOP48] Poznámka: 194 STK17CA8 STK17CA8 [SSOP48] Poznámka: 194
STK17TA8 [SSOP48] Poznámka: 194 STK20C04 STK22C48 STK22C48 [SOIC28-300] Poznámka: 4045
STK22C48 [SOIC28-350] Poznámka: 53 STK25C48 STK25CA8 U630H16
U630H16 [PLCC32] Poznámka: 59 U630H16 [SOP28] Poznámka: 4045 U630H64 U630H64 [SOP28] Poznámka: 53
U631H16 U631H16 [SOP28] Poznámka: 4045 U631H256 U631H256 [SOP28] Poznámka: 53
U631H64 U631H64 [SOP28] Poznámka: 53 U632H16 U632H16 [SOIC28] Poznámka: 4045
U632H64 U632H64 [SOIC28] Poznámka: 53 U634H256 U634H256 [SOIC32] Poznámka: 98
U635H16 U635H16 [SOP24] Poznámka: 1062 U635H256 U635H256 [SOP28] Poznámka: 53
U635H64 U635H64 [SOP28] Poznámka: 53 U63716 U637256
U63764 U637H256 UL631H256 UL631H256 [SOIC28] Poznámka: 53
UL631H256 [TSOP32] Poznámka: 655 UL634H256 [SOIC32] Poznámka: 233 UL634H256 [TSOP32] Poznámka: 655 UL635H256 [SOIC32] Poznámka: 233
UL635H256 [TSOP32] Poznámka: 655 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 53 - DIL28/SOIC28 ZIF 330mil (70-0145)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 194 - DIL48/SSOP48 ZIF-CS 300mil (70-0194)
Poznámka 233 - DIL32/SOIC32 ZIF 300mil (70-0183)
Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 6701 - DIL28/LCC28-2 ZIF-CS (70-6869)
🍪
Naspäť HORE