Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Sino Wealth zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Sino Wealth zariadení 41 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SH66P31B SH66P31B (ISP) Poznámka: 138 SH66P31BM [SOP20] Poznámka: 119 SH66P31BX [TSSOP20] Poznámka: 1089
SH67P30 [SOIC16] Poznámka: 2969 9999 SH67P33 SH67P33 (ISP) Poznámka: 138 SH67P33C
SH67P33C (ISP) Poznámka: 138 SH67P33CM [SOP20] Poznámka: 119 SH67P33CX [TSSOP20] Poznámka: 1089 SH67P33M [SOP20] Poznámka: 119
SH67P33X [TSSOP20] Poznámka: 1089 SH69P20C SH69P20C (ISP) Poznámka: 138 SH69P20CM [SOP18] Poznámka: 1061
SH69P25K SH69P25M [SOP28] Poznámka: 4045 SH69P26 SH69P26 (ISP) Poznámka: 138
SH69P26K SH69P26M [SOP28] Poznámka: 4045 SH69P42 SH69P42 (ISP) Poznámka: 138
SH69P42M [SOP20] Poznámka: 119 SH69P43 SH69P43 (ISP) Poznámka: 138 SH69P43M [SOP28] Poznámka: 4045
SH69P48 (ISP) Poznámka: 138 SH69P48D [PDIP16] SH69P48D [PDIP20] SH69P48D [PDIP8]
SH69P48M [SOP20] Poznámka: 119 SH69P561F (ISP) Poznámka: 138 SH69P561F [QFP44] Poznámka: 108 SH69P56F [QFP64] Poznámka: 1000
SH69P801 (ISP) Poznámka: 138 SH69P801D SH69P822 (ISP) Poznámka: 138 SH69P822D
SH79F9260P/032Px [LQFP32] Poznámka: 5453 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 1000 - DIL48/QFP64 ZIF SW-1 (70-0815)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 2969 - DIL16/SOIC16 ZIF SW-1 (70-2973)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 5453 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF SH79-1 (70-5599)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE