Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SkyHigh Memory zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SkyHigh Memory zariadení 70 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

S34ML01G100Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML01G100Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML01G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML01G200Gxx00 [BGA67] Poznámka: 3126
S34ML01G200Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML01G204Txx01 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML01G300Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML01G300Txx01 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34ML02G100Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML02G100Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML02G104Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML02G104Txx01 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34ML02G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML02G200Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML02G204Txx01 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML02G300Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34ML04G100Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML04G100Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML04G104Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML04G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121
S34ML04G200Bxx00 [BGA63] (EMT-02) Poznámka: 3121 9999 S34ML04G200Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML04G204Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML04G300Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121
S34ML04G300Bxx10 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML04G300Bxx10 [BGA63] (AML-03) Poznámka: 3121 S34ML04G300Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML04G300Txx00 [TSOP48] (DT-04) Poznámka: 3075 9999
S34ML04G300Txx10 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML08G101Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML08G101Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML08G101Txx20 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34ML08G201Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML08G201Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34ML16G202Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34ML16G202Txx20 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34MS01G100Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS01G104Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS01G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS01G200Gxx00 [BGA67] Poznámka: 3126
S34MS01G200Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34MS01G204Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS01G204Txx01 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34MS02G100Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121
S34MS02G100Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34MS02G104Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS02G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS02G200Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34MS02G204Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS02G204Txx01 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34MS04G100Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS04G100Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34MS04G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS04G200Txx00 [TSOP48] Poznámka: 3075 S34MS04G204Bxx01 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS04G204Txx01 [TSOP48] Poznámka: 3075
S34MS08G201Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34MS16G202Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 S34SL01G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 9999 S34SL02G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 9999
S34SL04G200Bxx00 [BGA63] Poznámka: 3121 9999 S35ML01G300Wxx01 [LGA8] Poznámka: 4914 S35ML02G300Wxx00 [LGA8] Poznámka: 4914 S35ML04G300Wxx00 [LGA8] Poznámka: 4914
S40FC004C1B1C [VFBGA153] Poznámka: 3149 S40FC004C1B1I [VFBGA153] Poznámka: 3149 S40FC004C1B2I [VFBGA153] Poznámka: 5432 S40FC008C2B1I [VFBGA153] Poznámka: 3149
S40FC008C3B1I [VFBGA153] Poznámka: 3149 S40FC016C3B1I [VFBGA153] Poznámka: 3149 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3121 - DIL48/BGA63-1 ZIF NAND-1 (70-3105)
Poznámka 3126 - DIL48/BGA67-1 ZIF-CS NAND-1 (70-3116)
Poznámka 3149 - BGA-3110/2554A (70-3110/2554A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-276 ZIF-CS (a) (70-2554A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 5432 - BGA-3110/5604 (70-3110/5604) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-467 ZIF-CS (70-5604)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE