Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Skyworks Solutions zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Skyworks Solutions zariadení 19 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

Si5341A-D [QFN64] Poznámka: 4326 Si5341B-D [QFN64] Poznámka: 4326 Si5341C-D [QFN64] Poznámka: 4326 Si5341D-D [QFN64] Poznámka: 4326
Si5345A-D [QFN64] Poznámka: 4326 Si5346A-D [QFN44] Poznámka: 5125 Si5391B-A [QFN64] Poznámka: 4326 Si5394A-A [QFN44] Poznámka: 5125
Si5394B-A [QFN44] Poznámka: 5125 Si5394C-A [QFN44] Poznámka: 5125 Si5394D-A [QFN44] Poznámka: 5125 Si5395J-A [LGA64] Poznámka: 4326
Si5395J-A [QFN64] Poznámka: 4326 Si5395K-A [LGA64] Poznámka: 4326 Si5395K-A [QFN64] Poznámka: 4326 Si5395L-A [LGA64] Poznámka: 4326
Si5395L-A [QFN64] Poznámka: 4326 Si5395M-A [LGA64] Poznámka: 4326 Si5395M-A [QFN64] Poznámka: 4326 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 4326 - DIL48/QFN64-1.02 ZIF Si-1 (70-4471)
Poznámka 5125 - DIL48/QFN44-1.02 ZIF Si-1 (70-5276)
🍪
Naspäť HORE