Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Smart Modular zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Smart Modular zariadení 8 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

FDEM1BGTEL1 [BGA153] Poznámka: 3148 SH8M08GAETCECxx01 [LFBGA100] Poznámka: 3113 SH8M08GCATCECxx01 [VFBGA169] Poznámka: 3179 SH8M16GAETCECxx01 [LFBGA100] Poznámka: 3113
SH8M16GCATCECxx01 [VFBGA169] Poznámka: 3179 SH8M32GAETCECxx01 [LFBGA100] Poznámka: 3113 SH8M32GCCTCECxx01 [TFBGA169] Poznámka: 3180 SP9M4GH1AHI01 [BGA153] Poznámka: 3149
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3113 - DIL48/BGA100-1.01 ZIF-CS eMMC-1 (70-3106) OR DIL48/BGA100-1.02 ZIF eMMC-2 (70-6038) OR DIL48/BGA100-1.01 ZIF eMMC-2 (discontinued)
Poznámka 3148 - BGA-3110/2579A (70-3110/2579A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-278 ZIF-CS (a) (70-2579A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3149 - BGA-3110/2554A (70-3110/2554A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-276 ZIF-CS (a) (70-2554A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3179 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-299 ZIF (a) (70-2811A)
Poznámka 3180 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-193 ZIF-CS (a) (70-1010A) OR BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-299 ZIF (a) (70-2811A)
🍪
Naspäť HORE