Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SMARTsemi zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SMARTsemi zariadení 1 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

KTM4GH1AHI01 [BGA153] Poznámka: 3149 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3149 - BGA-3110/2554A (70-3110/2554A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-276 ZIF-CS (a) (70-2554A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
🍪
Naspäť HORE