Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Sonix zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Sonix zariadení 83 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SN8P1917P [PDIP48] SN8P1917X [SSOP48] Poznámka: 194 SN8P2201J [QFN16] Poznámka: 731 SN8P2201P [PDIP14]
SN8P2201S [SOP14] Poznámka: 951 SN8P2201X [SSOP16] Poznámka: 2326 SN8P2202P [PDIP18] SN8P2202S [SOP18] Poznámka: 1061
SN8P2202X [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P2203P [SKDIP24] SN8P2203S [SOP24] Poznámka: 1062 SN8P2203X [SSOP24] Poznámka: 2341
SN8P2204P [SKDIP28] SN8P2204S [SOP28] Poznámka: 4045 SN8P2204X [SSOP28] Poznámka: 1103 SN8P2501AP [PDIP14]
SN8P2501AS [SOP14] Poznámka: 951 SN8P2501AX [SSOP16] Poznámka: 2326 SN8P2501BP [PDIP14] SN8P2501BS [SOP14] Poznámka: 951
SN8P2501BX [SSOP16] Poznámka: 2326 SN8P2602AP [PDIP18] SN8P2602AS [SOP18] Poznámka: 1061 SN8P2602AX [SSOP20] Poznámka: 2353
SN8P2602BP [PDIP18] SN8P2602BS [SOP18] Poznámka: 1061 SN8P2602BX [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P2603AP [PDIP18]
SN8P2603AS [SOP18] Poznámka: 1061 SN8P2603AX [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P26042AP [PDIP20] SN8P26042AS [SOP20] Poznámka: 119
SN8P26042AX [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P26042P [PDIP20] SN8P26042S [SOP20] Poznámka: 119 SN8P26042X [SSOP20] Poznámka: 2353
SN8P2604AK [SKDIP28] SN8P2604AS [SOP28] Poznámka: 4045 SN8P2604AX [SSOP28] Poznámka: 1103 SN8P2604K [SKDIP28]
SN8P2604S [SOP28] Poznámka: 4045 SN8P2604X [SSOP28] Poznámka: 1103 SN8P2606P [PDIP40] SN8P2608P [PDIP48]
SN8P2608X [SSOP48] Poznámka: 194 SN8P2611P [PDIP14] SN8P2611S [SOP14] Poznámka: 951 SN8P2612P [PDIP18]
SN8P2612S [SOP18] Poznámka: 1061 SN8P2612X [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P2613P [PDIP20] SN8P2613S [SOP20] Poznámka: 119
SN8P2613X [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P2614P [SKDIP28] SN8P2614S [SOP28] Poznámka: 4045 SN8P2614X [SSOP28] Poznámka: 1103
SN8P2622P [PDIP18] SN8P2622S [SOP18] Poznámka: 1061 SN8P2622X [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P2624K [SKDIP28]
SN8P2624S [SOP28] Poznámka: 4045 SN8P2624X [SSOP28] Poznámka: 1103 SN8P2704AK [SKDIP28] SN8P2704AS [SOP28] Poznámka: 4045
SN8P2705AP [PDIP32] SN8P2705AS [SOP32] Poznámka: 1438 SN8P2706AP [PDIP40] SN8P2707AQ [QFP44] Poznámka: 108
SN8P2708AP [PDIP48] SN8P2708AQ [LQFP48] Poznámka: 174 SN8P2708AX [SSOP48] Poznámka: 194 SN8P2711P [PDIP14]
SN8P2711S [SOP14] Poznámka: 951 SN8P2711X [SSOP16] Poznámka: 2326 SN8P27142P [PDIP18] SN8P27142S [SOP18] Poznámka: 1061
SN8P27143P [PDIP20] SN8P27143S [SOP20] Poznámka: 119 SN8P27143X [SSOP20] Poznámka: 2353 SN8P2714K [SKDIP28]
SN8P2714S [SOP28] Poznámka: 4045 SN8P2715P [PDIP32] SN8P2715S [SOP32] Poznámka: 1438 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 194 - DIL48/SSOP48 ZIF-CS 300mil (70-0194)
Poznámka 731 - DIL24/QFN24-1 ZIF (70-5460) OR DIL24/QFN24-1 ZIF-CS (70-0478)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 1438 - DIL32/SOIC32 ZIF 445mil (70-0657)
Poznámka 2326 - DIL16/SSOP16 ZIF 155mil (70-2253)
Poznámka 2341 - DIL24/SSOP24 ZIF 155mil (70-2254)
Poznámka 2353 - DIL20/SSOP20-1 ZIF 155mil (70-2306)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE