Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Spansion zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Spansion zariadení 4285 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

1KL256Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392 1KL512Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392 1KS256Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392 1KS512Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392
26HL01GTxx02 [BGA24] Poznámka: 5539 26HL01GTxx03 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 5539 26HL01GTxx03 [BGA24](SPI) Poznámka: 5539 26HL512Txx00 [BGA24] Poznámka: 4392
26HL512Txx01 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 4392 26HL512Txx01 [BGA24](SPI) Poznámka: 4392 26HS01GTxx02 [BGA24] Poznámka: 5539 26HS01GTxx03 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 5539
26HS01GTxx03 [BGA24](SPI) Poznámka: 4392 26HS512Txx00 [BGA24] Poznámka: 4392 26HS512Txx01 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 4392 26HS512Txx01 [BGA24](SPI) Poznámka: 4392
6KL128Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL128Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL256Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL256Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392
6KL512Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL512Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS128Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS128Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392
6KS256Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS256Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS512Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS512Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392
Am25FL005D (ISP) Poznámka: 138 Am25FL005D [SO8] Poznámka: 5645 Am25FL010D (ISP) Poznámka: 138 Am25FL010D [SO8] Poznámka: 5645
Am25FL020D (ISP) Poznámka: 138 Am25FL020D [SO8] Poznámka: 5645 AM29BDD160GB [PQFP80] Poznámka: 792 AM29BDD160GT [PQFP80] Poznámka: 792
Am29BDS128HxxV [FBGA80] Poznámka: 823 Am29BDS640GBx3 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GBx4 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GBx8 [FBGA80] Poznámka: 826
Am29BDS640GBx9 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GTx3 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GTx4 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GTx8 [FBGA80] Poznámka: 826
Am29BDS640GTx9 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640HxxVM [FBGA64] Poznámka: 825 Am29BDS643GTxxVA [FBGA44] Poznámka: 723 Am29BL162CB [SSOP56] Poznámka: 74
Am29BL802CB [SSOP56] Poznámka: 74 Am29DL161DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL161DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL161DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959
Am29DL161DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL161DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL161DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL161DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959
Am29DL161DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL162CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL162CBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL162CT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL162CTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL162DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL162DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL162DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959
Am29DL162DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL162DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL162DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL162DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959
Am29DL162DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL163CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL163CBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL163CT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL163CTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL163DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL163DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL163DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959
Am29DL163DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL163DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL163DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL163DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959
Am29DL163DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL164CBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL164CTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL164DB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL164DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL164DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL164DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL164DT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL164DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL164DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL164DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL320GB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL320GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL320GBxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL320GBxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29DL320GT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL320GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL320GTxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL320GTxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29DL321CB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL321CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322DB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL322DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322GB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL322GT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL322GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL323CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323DB [FBGA63] Poznámka: 999
Am29DL323DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323DT [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL323DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323GB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL323GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL323GBxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL323GT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL323GTxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL324CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324DB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL324DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324GB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL324GT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL324GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL400BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL400BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29DL400BB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL400BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29DL400BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL640G [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL640GxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL640GxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081 Am29DL640H [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL640HxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081
Am29DL642GxxMD [FBGA63] Poznámka: 831 Am29DL800BB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29DL800BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL800BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29DL800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL800BT [FBGA48] Poznámka: 536 Am29DL800BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL800BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29DL800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DS163DBxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29DS163DTxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29DS323DBxxxE [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DS323DBxxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29DS323DTxxxE [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DS323DTxxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29F002B
Am29F002B [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002B [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F002BB Am29F002BB [PLCC32] Poznámka: 1399
Am29F002BB [TSOP32] Poznámka: 1412 Am29F002BT Am29F002BT [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002BT [TSOP32] Poznámka: 1412
Am29F002NB Am29F002NB [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002NB [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F002NBB
Am29F002NBB [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002NBB [TSOP32] Poznámka: 1415 Am29F002NBT Am29F002NBT [PLCC32] Poznámka: 1399
Am29F002NBT [TSOP32] Poznámka: 1415 Am29F002NT Am29F002NT [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002NT [TSOP32] Poznámka: 1414
Am29F002T Am29F002T [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F004BB [PLCC32] Poznámka: 1384
Am29F004BT [PLCC32] Poznámka: 1384 Am29F010B Am29F010B [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F010B [TSOP32] Poznámka: 1414
Am29F016 [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F016 [R-TSOP48] Poznámka: 1354 Am29F016 [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F016B [PSOP44] Poznámka: 1357
Am29F016B [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F016B [R-TSOP48] Poznámka: 1354 Am29F016B [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F016B [TSOP48] Poznámka: 1350
Am29F016D [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F016D [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F016D [R-TSOP48] Poznámka: 1354 Am29F016D [TSOP40] Poznámka: 1369
Am29F016D [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F017B [R-TSOP48] Poznámka: 1354 Am29F017B [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F017D [R-TSOP40] Poznámka: 1374
Am29F017D [R-TSOP48] Poznámka: 1354 Am29F017D [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F017D [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F032B [PSOP44] Poznámka: 1357
Am29F032B [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F032B [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F040 Am29F040 [PLCC32] Poznámka: 1384
Am29F040 [TSOP32] Poznámka: 1381 Am29F040B Am29F040B [PLCC32] Poznámka: 1384 Am29F040B [TSOP32] Poznámka: 1381
Am29F080 [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F080 [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F080 [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F080B [PSOP44] Poznámka: 1357
Am29F080B [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F080B [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F100B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F100B [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F100B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F100T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F100T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F100T [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F160DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F160DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F160DT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F200AB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F200AB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F200AB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200AT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F200AT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F200AT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F200BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F200BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F200BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F200BT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F400AB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400AB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400AB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400AT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F400AT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400AT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F400BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400BT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F800B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F800B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F800B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800BB [FBGA48] Poznámka: 536
Am29F800BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F800BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800BT [FBGA48] Poznámka: 536
Am29F800BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F800BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800T [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F800T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F800T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV001BB [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29LV001BB [R-TSOP32] Poznámka: 1415
Am29LV001BB [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29LV001BT [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29LV001BT [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am29LV001BT [TSOP32] Poznámka: 1414
Am29LV002BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV002BB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV002BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV002BT [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV004B [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV004B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV004BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV004BB [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV004BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV004BT [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV004T [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV004T [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV008B [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV008B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV008BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV008BB [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV008BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV008BT [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV008T [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV008T [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV017B [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV017B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV017BxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV017D [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV017D [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV017DxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV017M [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV017M [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV017MxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV033C [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV033C [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV081 [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV081 [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV081B [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV081B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV116BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV116BB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV116BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV116BT [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV116DB [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV116DB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV116DT [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV116DT [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV128MH [FBGA64] Poznámka: 938
Am29LV128MH [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV128ML [FBGA64] Poznámka: 938 Am29LV128ML [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV160BB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV160BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160BBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV160BT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV160BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160BTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV160DB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV160DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV160DT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV160DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV160MB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29LV160MB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160MBxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV160MBxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV160MT [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29LV160MT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160MTxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV160MTxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV200B [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV200B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV200B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV200BB [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV200BB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV200BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV200BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV200BT [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV200BT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV200BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV200BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV200T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV200T [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29LV200T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320DBxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29LV320DT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV320DTxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29LV320MB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320MBxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV320MBxxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV320MT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320MTxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV320MTxxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV400B [FBGA48] Poznámka: 763
Am29LV400B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV400BB [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV400BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV400BT [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV400T [FBGA48] Poznámka: 763
Am29LV400T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV640DUxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29LV640DUxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081 Am29LV640GUxxPC [BGA64] Poznámka: 933 Am29LV640MB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV640MBxxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29LV640MH [FBGA64] Poznámka: 938 Am29LV640MH [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV640ML [FBGA64] Poznámka: 938 Am29LV640ML [TSOP56] Poznámka: 3079
Am29LV640MT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV640MTxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV640MU [FBGA63] Poznámka: 3081 Am29LV640MU [FBGA64] Poznámka: 922
Am29LV641DH [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641DH [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641DL [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641DL [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV641GH [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641GH [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641GHxxPC [BGA64] Poznámka: 933 Am29LV641GL [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29LV641GL [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641GLxxPC [BGA64] Poznámka: 933 Am29LV641MH [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641MH [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV641ML [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641ML [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV652DUxxxMA [FBGA63] Poznámka: 831 Am29LV800B [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV800B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800BB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29LV800BB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV800BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800BT [FBGA48] Poznámka: 536 Am29LV800BT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV800BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800DB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29LV800DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800DBxxWB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29LV800DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV800DT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV800DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800DTxxWB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29LV800DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV800T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29N323DTxxxWK [FBGA47] Poznámka: 818
AM29N643HTxxxVA [FBGA44] Poznámka: 723 Am29PDL127HxxVK [FBGA80] Poznámka: 832 Am29PDL129HxxVK [FBGA80] Poznámka: 833 Am29PDL640GxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081
Am29PDL640GxxWS [FBGA80] Poznámka: 830 Am29PDS322DBxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29PDS322DTxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29PL160CB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29PL160CB [R-PSOP44] Poznámka: 1360 Am29PL160CB [TSOP48] Poznámka: 1348 Am29PL320DB [FBGA84] (x16) Poznámka: 1283 Am29PL320DT [FBGA84] (x16) Poznámka: 1283
Am29SL160CB [FBGA48] Poznámka: 983 Am29SL160CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL160CT [FBGA48] Poznámka: 983 Am29SL160CT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29SL400CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL400CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL400DBxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29SL400DTxxWA [FBGA48] Poznámka: 959
Am29SL800CB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29SL800CB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29SL800CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL800CT [FBGA48] Poznámka: 536
Am29SL800CT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29SL800CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL800DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29SL800DB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29SL800DBxxVG [FBGA48] Poznámka: 622 Am29SL800DBxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29SL800DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29SL800DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29SL800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL800DTxxVG [FBGA48] Poznámka: 622 Am29SL800DTxxVU [FBGA48] Poznámka: 959 Am29SL800DTxxWA [FBGA48] Poznámka: 959
Am29SL800DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am41DL1614DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1614DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1624DB [FBGA69] Poznámka: 514
Am41DL1624DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1634DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1634DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1644DB [FBGA69] Poznámka: 514
Am41DL1644DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL3208GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3208GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3224GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am41DL3224GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3228GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3228GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3234GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am41DL3234GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3238GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3238GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3244GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am41DL3244GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3248GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3248GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL6408G [FBGA73] Poznámka: 513
Am41DL6408H [FBGA73] Poznámka: 513 Am41LV3204MB [FBGA69] Poznámka: 604 Am41LV3204MT [FBGA69] Poznámka: 604 Am42DL1612DB [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1612DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1614DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1614DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1622DB [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1622DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1624DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1624DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1632DB [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1632DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1634DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1634DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1642DB [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1642DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1644DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1644DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL3224GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL3224GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3228GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3228GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3234GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL3234GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3238GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3238GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3244GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL3244GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3248GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3248GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL6402G [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL6404G [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL640AG [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL640AH [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3208GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am45DL3208GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3228GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3228GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3238GB [FBGA73] Poznámka: 513
Am45DL3238GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3248GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3248GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL6408G [FBGA73] Poznámka: 513
Am49DL320BGB [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL320BGT [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL322BGB [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL322BGT [FBGA73] Poznámka: 513
Am49DL323BGB [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL323BGT [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL324BGB [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL324BGT [FBGA73] Poznámka: 513
Am49DL6408H [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL640AG [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL640AH [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL640BG [FBGA73] Poznámka: 513
Am49DL640BH [FBGA73] Poznámka: 513 Am49PDL127BH [FBGA73] Poznámka: 513 Am50DL128BG [FBGA73] Poznámka: 513 Am50DL128BH [FBGA73] Poznámka: 513
FL256SAIH20 [BGA24] Poznámka: 1343 FL256SAIHC0 [BGA24] Poznámka: 1343 MB84VD23180FMxxPBS [FBGA73] Poznámka: 531 MB84VD23381FJxxPBS [FBGA65] Poznámka: 721
MB84VD23381HJxxPBS [FBGA56] Poznámka: 722 MB84VD23481FJxxPBS [FBGA65] Poznámka: 721 MB84VD23581FJxxPBS [FBGA65] Poznámka: 721 MB89F202RAP-G-SH [SDIP32] Poznámka: 2335
MB89F202RAP-SH [SDIP32] Poznámka: 2335 MB89F202RAYPFV [SSOP34] Poznámka: 2336 MB89F538-101PF [QFP64] Poznámka: 4054 MB90F342CEPMC [LQFP100] Poznámka: 761
MB90F342CESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F342EPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F342ESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F345CEPF [QFP100] Poznámka: 1110
MB90F345CEPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F345CESPF [QFP100] Poznámka: 1110 MB90F345CESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F345EPF [QFP100] Poznámka: 1110
MB90F345EPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F345ESPF [QFP100] Poznámka: 1110 MB90F345ESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F349CEPMC [LQFP100] Poznámka: 761
MB90F349CESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F349EPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F349ESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F351EPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F351EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F351ESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F351ESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F351TEPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F351TEPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F351TESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F351TESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F352EPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F352EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F352ESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F352ESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F352TEPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F352TEPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F352TESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F352TESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F356EPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F356EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F356ESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F356ESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F356TEPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F356TEPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F356TESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F356TESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F357EPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F357EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F357ESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F357ESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F357TEPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
MB90F357TEPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F357TESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 MB90F357TESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 MB90F362EPMT [LQFP48] Poznámka: 174
MB90F362ESPMT [LQFP48] Poznámka: 174 MB90F362TEPMT [LQFP48] Poznámka: 174 MB90F362TESPMT [LQFP48] Poznámka: 174 MB90F367EPMT [LQFP48] Poznámka: 2585
MB90F367ESPMT [LQFP48] Poznámka: 2585 MB90F367TEPMT [LQFP48] Poznámka: 2585 MB90F367TESPMT [LQFP48] Poznámka: 2585 MB90F387PMT [LQFP48] Poznámka: 2585
MB90F387SPMT [LQFP48] Poznámka: 174 MB90F394H [LQFP120] Poznámka: 2579 MB90F394HA [LQFP120] Poznámka: 2579 MB90F395H [LQFP120] Poznámka: 2579
MB90F395HA [LQFP120] Poznámka: 2579 MB90F423GAPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F423GCPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F428GAPF [QFP100] Poznámka: 941
MB90F428GCPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F438LPF [QFP100] Poznámka: 2671 MB90F438LPMC [LQFP100] Poznámka: 607 MB90F438LSPF [QFP100] Poznámka: 2671
MB90F438LSPMC [LQFP100] Poznámka: 607 MB90F439PF [QFP100] Poznámka: 2671 MB90F439SPF [QFP100] Poznámka: 2671 MB90F455PMT [LQFP48] Poznámka: 2585
MB90F455SPMT [LQFP48] Poznámka: 174 MB90F456PMT [LQFP48] Poznámka: 2585 MB90F456SPMT [LQFP48] Poznámka: 174 MB90F457PMT [LQFP48] Poznámka: 2585
MB90F457SPMT [LQFP48] Poznámka: 174 MB90F497GPF [QFP64] Poznámka: 629 MB90F497GPMC [LQFP64] Poznámka: 628 MB90F498GPF [QFP64] Poznámka: 629
MB90F498GPMC [LQFP64] Poznámka: 628 MB90F543GPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F543GSPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F546GPF [QFP100] Poznámka: 941
MB90F546GSPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F548GLPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F548GPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F548GSPF [QFP100] Poznámka: 941
MB90F548GSPMC [LQFP100] Poznámka: 607 MB90F549GPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F549GSPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F553APF [QFP100] Poznámka: 2671
MB90F562BP [SDIP64] Poznámka: 630 MB90F562BPF [QFP64] Poznámka: 629 MB90F562BPMC [LQFP64] Poznámka: 628 MB90F591GPF [QFP100] Poznámka: 941
MB90F594GPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F598GPF [QFP100] Poznámka: 941 MB90F804-101PF [QFP100] Poznámka: 2755 MB90F804-201PF [QFP100] Poznámka: 2755
MB90F823BPMC1 [LQFP80] Poznámka: 4042 MB90F867EPF [QFP100] Poznámka: 738 MB90F867EPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F867ESPF [QFP100] Poznámka: 738
MB90F867ESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 MB90F947APF [QFP100] Poznámka: 738 MB90F949APF [QFP100] Poznámka: 738 MB90F962PMT [LQFP48] Poznámka: 2585
MB90F962SPMT [LQFP48] Poznámka: 2585 MB91F213APMC [LQFP144] Poznámka: 6371 MB91F362GBPFVS [QFP208] Poznámka: 5034 MB91F366GBPMT [LQFP120] Poznámka: 1220
MB91F368GBPMT [LQFP120] Poznámka: 1220 MB91F369GAPQS1 [QFP160] Poznámka: 4834 MB91F467DAPFV [QFP208] Poznámka: 2285 MB91F467DBPFV [QFP208] Poznámka: 2285
MB91F522BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797 MB91F522FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 MB91F522KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 MB91F522KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374
MB91F522LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534 MB91F523BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797 MB91F523FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 MB91F523KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582
MB91F523KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374 MB91F523LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534 MB91F524BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797 MB91F524FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035
MB91F524KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 MB91F524KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374 MB91F524LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534 MB91F525BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797
MB91F525FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 MB91F525KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 MB91F525KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374 MB91F525LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534
MB91F526BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797 MB91F526FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 MB91F526KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 MB91F526KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374
MB91F526LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534 MB91F575BHPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F575BHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F575BHSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343
MB91F575BPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F575BSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F575BSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F575CHPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F575CHSBPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F575CPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F575CSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F577BHPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F577BHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F577BHSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F577BPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F577BSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F577BSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F577CHPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F577CHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F577CPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F577CSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F578CHPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F578CHPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F578CHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F578CHSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F578CPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F578CPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F578CSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F578CSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F579CHPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F579CHPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F579CHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F579CHSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F579CPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 MB91F579CPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB91F579CSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
MB91F579CSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 MB95F116MASPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F116MAWPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F116MSPMC [LQFP52] Poznámka: 2403
MB95F116MWPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F116NASPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F116NAWPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F116NSPMC [LQFP52] Poznámka: 2403
MB95F116NWPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F118JSPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F118JWPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F118MSPMC [LQFP52] Poznámka: 2403
MB95F118MWPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F118NSPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F118NWPMC [LQFP52] Poznámka: 2403 MB95F128JBPMC [LQFP100] Poznámka: 1166
MB95F128MBPMC [LQFP100] Poznámka: 1166 MB95F128NBPMC [LQFP100] Poznámka: 1166 MB95F136 (ISP) Poznámka: 138 9999 MB95F136 [SOP28] Poznámka: 53
MB95F136 [SSOP30] Poznámka: 1113 MB95F146SPMC [LQFP32] Poznámka: 2672 MB95F146WPMC [LQFP32] Poznámka: 2672 MB95F156JPMC [LQFP52] Poznámka: 2629
MB95F156JPMT [LQFP48] Poznámka: 2628 MB95F156MPMC [LQFP52] Poznámka: 2629 MB95F156MPMT [LQFP48] Poznámka: 2628 MB95F156NPMC [LQFP52] Poznámka: 2629
MB95F156NPMT [LQFP48] Poznámka: 2628 MB95F202H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F202HP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F202HPF [SOP20] Poznámka: 2358
MB95F202K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F202KP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F202KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F203H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F203HP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F203HPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F203K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F203KP [SDIP24] Poznámka: 2359
MB95F203KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F204H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F204HP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F204HPF [SOP20] Poznámka: 2358
MB95F204K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F204KP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F204KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F212H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F212HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F212HPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F212K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F212KPF [SOP8] Poznámka: 2356
MB95F212KPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F213H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F213HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F213HPH [DIP8] Poznámka: 2357
MB95F213K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F213KPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F213KPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F214H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F214HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F214HPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F214K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F214KPF [SOP8] Poznámka: 2356
MB95F214KPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F222H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F222HPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F222HPH [DIP16] Poznámka: 2338
MB95F222K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F222KPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F222KPH [DIP16] Poznámka: 2338 MB95F223H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F223HPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F223HPH [DIP16] Poznámka: 2338 MB95F223K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F223KPF [SOP16] Poznámka: 2334
MB95F223KPH [DIP16] Poznámka: 2338 MB95F262H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F262HP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F262HPF [SOP20] Poznámka: 2358
MB95F262HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F262HWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F262K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F262KP [SDIP24] Poznámka: 2359
MB95F262KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F262KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F262KWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F263H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F263HP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F263HPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F263HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F263HWQN [QFN32] Poznámka: 2361
MB95F263K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F263KP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F263KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F263KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360
MB95F263KWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F264H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F264HP [SDIP24] Poznámka: 2359 MB95F264HPF [SOP20] Poznámka: 2358
MB95F264HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F264HWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F264K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F264KP [SDIP24] Poznámka: 2359
MB95F264KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F264KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F264KWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F272H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F272HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F272HPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F272K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F272KPF [SOP8] Poznámka: 2356
MB95F272KPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F273H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F273HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F273HPH [DIP8] Poznámka: 2357
MB95F273K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F273KPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F273KPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F274H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F274HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F274HPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F274K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F274KPF [SOP8] Poznámka: 2356
MB95F274KPH [DIP8] Poznámka: 2357 MB95F282H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F282HPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F282HPH [DIP16] Poznámka: 2338
MB95F282HWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F282K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F282KPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F282KPH [DIP16] Poznámka: 2338
MB95F282KWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F283H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F283HPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F283HPH [DIP16] Poznámka: 2338
MB95F283HWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F283K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F283KPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F283KPH [DIP16] Poznámka: 2338
MB95F283KWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F284H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F284HPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F284HPH [DIP16] Poznámka: 2338
MB95F284HWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F284K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F284KPF [SOP16] Poznámka: 2334 MB95F284KPH [DIP16] Poznámka: 2338
MB95F284KWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F314E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F314EPMC [LQFP80] Poznámka: 2425 MB95F314L (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F314LPMC [LQFP80] Poznámka: 2425 MB95F316E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F316EPMC [LQFP80] Poznámka: 2425 MB95F316L (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F316LPMC [LQFP80] Poznámka: 2425 MB95F318E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F318EPMC [LQFP80] Poznámka: 2425 MB95F318L (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F318LPMC [LQFP80] Poznámka: 2425 MB95F332H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F332HP [SDIP32] Poznámka: 2401 MB95F332HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F332HWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F332K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F332KP [SDIP32] Poznámka: 2401 MB95F332KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F332KWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F333H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F333HP [SDIP32] Poznámka: 2401 MB95F333HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F333HWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F333K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F333KP [SDIP32] Poznámka: 2401 MB95F333KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F333KWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F334H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F334HP [SDIP32] Poznámka: 2401 MB95F334HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F334HWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F334K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F334KP [SDIP32] Poznámka: 2401 MB95F334KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F334KWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F352E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F352EPF [SOP24] Poznámka: 1062 MB95F352EPFT [TSSOP24] Poznámka: 1090
MB95F352EWQN [QFN32] Poznámka: 2400 MB95F352L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F352LPF [SOP24] Poznámka: 1062 MB95F352LPFT [TSSOP24] Poznámka: 1090
MB95F352LWQN [QFN32] Poznámka: 2400 MB95F353E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F353EPF [SOP24] Poznámka: 1062 MB95F353EPFT [TSSOP24] Poznámka: 1090
MB95F353EWQN [QFN32] Poznámka: 2400 MB95F353L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F353LPF [SOP24] Poznámka: 1062 MB95F353LPFT [TSSOP24] Poznámka: 1090
MB95F353LWQN [QFN32] Poznámka: 2400 MB95F354E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F354EPF [SOP24] Poznámka: 1062 MB95F354EPFT [TSSOP24] Poznámka: 1090
MB95F354EWQN [QFN32] Poznámka: 2400 MB95F354L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F354LPF [SOP24] Poznámka: 1062 MB95F354LPFT [TSSOP24] Poznámka: 1090
MB95F354LWQN [QFN32] Poznámka: 2400 MB95F374E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F374EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2426 MB95F374EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2427
MB95F374L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F374LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2426 MB95F374LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2427 MB95F376E (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F376EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2426 MB95F376EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2427 MB95F376L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F376LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2426
MB95F376LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2427 MB95F378E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F378EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2426 MB95F378EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2427
MB95F378L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F378LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2426 MB95F378LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2427 MB95F394H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F394HPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F394HPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F394HWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F394K (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F394KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F394KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F394KWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F396H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F396HPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F396HPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F396HWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F396K (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F396KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F396KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F396KWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F398H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F398HPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F398HPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F398HWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F398K (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F398KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F398KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F398KWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F414H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F414HPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F414K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F414KPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F416H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F416HPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F416K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F416KPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F418H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F418HPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F418K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F418KPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F474H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F474HPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F474HPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F474K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F474KPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583
MB95F474KPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F476H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F476HPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F476HPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584
MB95F476K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F476KPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F476KPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F478H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F478HPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F478HPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F478K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F478KPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583
MB95F478KPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F562H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F562HNPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F562HNPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360
MB95F562HNWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F562HPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F562HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F562HWQN [QFN32] Poznámka: 2361
MB95F562K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F562KNPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F562KNPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F562KNWQN [QFN32] Poznámka: 2361
MB95F562KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F562KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F562KWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F563H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F563HNPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F563HNPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F563HNWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F563HPF [SOP20] Poznámka: 2358
MB95F563HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F563HWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F563K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F563KNPF [SOP20] Poznámka: 2358
MB95F563KNPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F563KNWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F563KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F563KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360
MB95F563KWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F564H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F564HNPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F564HNPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360
MB95F564HNWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F564HPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F564HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F564HWQN [QFN32] Poznámka: 2361
MB95F564K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F564KNPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F564KNPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F564KNWQN [QFN32] Poznámka: 2361
MB95F564KPF [SOP20] Poznámka: 2358 MB95F564KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 MB95F564KWQN [QFN32] Poznámka: 2361 MB95F572H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F572HNPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F572HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F572K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F572KNPF [SOP8] Poznámka: 2356
MB95F572KPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F573H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F573HNPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F573HPF [SOP8] Poznámka: 2356
MB95F573K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F573KNPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F573KPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F574H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F574HNPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F574HPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F574K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F574KNPF [SOP8] Poznámka: 2356
MB95F574KPF [SOP8] Poznámka: 2356 MB95F582H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F582HNPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F582HNPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939
MB95F582HNWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F582HPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F582HPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F582HWQN [QFN32] Poznámka: 2337
MB95F582K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F582KNPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F582KNPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F582KNWQN [QFN32] Poznámka: 2337
MB95F582KPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F582KPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F582KWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F583H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F583HNPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F583HNPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F583HNWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F583HPF [SOP16] Poznámka: 2938
MB95F583HPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F583HWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F583K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F583KNPF [SOP16] Poznámka: 2938
MB95F583KNPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F583KNWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F583KPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F583KPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939
MB95F583KWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F584H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F584HNPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F584HNPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939
MB95F584HNWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F584HPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F584HPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F584HWQN [QFN32] Poznámka: 2337
MB95F584K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F584KNPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F584KNPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F584KNWQN [QFN32] Poznámka: 2337
MB95F584KPF [SOP16] Poznámka: 2938 MB95F584KPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 MB95F584KWQN [QFN32] Poznámka: 2337 MB95F632H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F632HNP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F632HNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F632HNWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F632HP [SDIP32] Poznámka: 2886
MB95F632HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F632HWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F632K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F632KNP [SDIP32] Poznámka: 2886
MB95F632KNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F632KNWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F632KP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F632KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F632KWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F633H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F633HNP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F633HNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F633HNWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F633HP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F633HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F633HWQN [QFN32] Poznámka: 2362
MB95F633K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F633KNP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F633KNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F633KNWQN [QFN32] Poznámka: 2362
MB95F633KP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F633KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F633KWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F634H (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F634HNP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F634HNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F634HNWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F634HP [SDIP32] Poznámka: 2886
MB95F634HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F634HWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F634K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F634KNP [SDIP32] Poznámka: 2886
MB95F634KNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F634KNWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F634KP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F634KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F634KWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F636H (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F636HNP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F636HNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
MB95F636HNWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F636HP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F636HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F636HWQN [QFN32] Poznámka: 2362
MB95F636K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F636KNP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F636KNPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F636KNWQN [QFN32] Poznámka: 2362
MB95F636KP [SDIP32] Poznámka: 2886 MB95F636KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 MB95F636KWQN [QFN32] Poznámka: 2362 MB95F652E (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F652ENPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F652ENPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F652ENWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F652EPF [SOP24] Poznámka: 2958
MB95F652EPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F652EWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F652L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F652LNPF [SOP24] Poznámka: 2958
MB95F652LNPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F652LNWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F652LPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F652LPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957
MB95F652LWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F653E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F653ENPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F653ENPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957
MB95F653ENWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F653EPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F653EPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F653EWQN [QFN32] Poznámka: 2959
MB95F653L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F653LNPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F653LNPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F653LNWQN [QFN32] Poznámka: 2959
MB95F653LPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F653LPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F653LWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F654E (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F654ENPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F654ENPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F654ENWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F654EPF [SOP24] Poznámka: 2958
MB95F654EPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F654EWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F654L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F654LNPF [SOP24] Poznámka: 2958
MB95F654LNPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F654LNWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F654LPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F654LPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957
MB95F654LWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F656E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F656ENPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F656ENPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957
MB95F656ENWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F656EPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F656EPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F656EWQN [QFN32] Poznámka: 2959
MB95F656L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F656LNPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F656LNPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F656LNWQN [QFN32] Poznámka: 2959
MB95F656LPF [SOP24] Poznámka: 2958 MB95F656LPFT [TSSOP24] Poznámka: 2957 MB95F656LWQN [QFN32] Poznámka: 2959 MB95F694K (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F694KNPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F694KNPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F694KNPMC2 [LQFP44] Poznámka: 3241 MB95F694KNWQN [QFN48] Poznámka: 2581
MB95F694KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F694KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F694KPMC2 [LQFP44] Poznámka: 3241 MB95F694KWQN [QFN48] Poznámka: 2581
MB95F696K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F696KNPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F696KNPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F696KNPMC2 [LQFP44] Poznámka: 3241
MB95F696KNWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F696KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F696KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 MB95F696KPMC2 [LQFP44] Poznámka: 3241
MB95F696KWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F698K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F698KNPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F698KNPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956
MB95F698KNPMC2 [LQFP44] Poznámka: 3241 MB95F698KNWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F698KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 MB95F698KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956
MB95F698KPMC2 [LQFP44] Poznámka: 3241 MB95F698KWQN [QFN48] Poznámka: 2581 MB95F714E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F714EPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
MB95F714J (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F714JPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F714L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F714LPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
MB95F714M (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F714MPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F716E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F716EPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
MB95F716J (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F716JPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F716L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F716LPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
MB95F716M (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F716MPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F718E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F718EPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
MB95F718J (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F718JPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F718L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F718LPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
MB95F718M (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F718MPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 MB95F774E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F774EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583
MB95F774EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F774J (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F774JPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F774JPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584
MB95F774L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F774LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F774LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F774M (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F774MPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F774MPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F776E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F776EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583
MB95F776EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F776J (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F776JPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F776JPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584
MB95F776L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F776LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F776LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F776M (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F776MPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F776MPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F778E (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F778EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583
MB95F778EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F778J (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F778JPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F778JPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584
MB95F778L (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F778LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F778LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F778M (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F778MPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 MB95F778MPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 MB95F814K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F814KPMC [LQFP64] Poznámka: 3109
MB95F814KPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3108 MB95F816K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F816KPMC [LQFP64] Poznámka: 3109 MB95F816KPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3108
MB95F818K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F818KPMC [LQFP64] Poznámka: 3109 MB95F818KPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3108 MB95F856K (ISP) Poznámka: 138 9997
MB95F856KPF [SOP24] Poznámka: 2961 MB95F856KPFT [TSSOP24] Poznámka: 2960 MB95F866K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F866KPMC [LQFP32] Poznámka: 3040
MB95F876K (ISP) Poznámka: 138 9997 MB95F876KPMC [LQFP48] Poznámka: 2962 MB96F313RSB (ISP) (USART7) Poznámka: 138 9997 MB96F313RSB [LQFP48] Poznámka: 1531
MB96F313RWB (ISP) (USART7) Poznámka: 138 9997 MB96F313RWB [LQFP48] Poznámka: 1531 MB96F313YSB (ISP) (USART7) Poznámka: 138 9997 MB96F313YSB [LQFP48] Poznámka: 1531
MB96F313YWB (ISP) (USART7) Poznámka: 138 9997 MB96F313YWB [LQFP48] Poznámka: 1531 MB96F315 (ISP) Poznámka: 138 9999 MB96F315 (ISP) (asynch. USART2) Poznámka: 138 9999
MB96F315RSB [LQFP48] Poznámka: 1531 MB96F315RWB [LQFP48] Poznámka: 1531 MB96F315YSB [LQFP48] Poznámka: 1531 MB96F315YWB [LQFP48] Poznámka: 1531
MB96F326ASBPMC [LQFP80] Poznámka: 6083 MB96F326AWBPMC [LQFP80] Poznámka: 6083 MB96F326RSBPMC [LQFP80] Poznámka: 6083 MB96F326RWBPMC [LQFP80] Poznámka: 6083
MB96F326YSBPMC [LQFP80] Poznámka: 6083 MB96F326YWBPMC [LQFP80] Poznámka: 6083 MB96F336USAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111 MB96F338RSAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111
MB96F338RWAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111 MB96F338USAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111 MB96F338UWAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111 MB96F346ASBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F346ASBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F346AWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F346AWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F346RSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F346RSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F346RWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F346RWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F346YSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F346YSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F346YWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F346YWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F347ASBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F347ASBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F347AWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F347AWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F347RSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F347RSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F347RWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F347RWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F347YSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F347YSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F347YWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F347YWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F348ASBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F348ASBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F348AWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F348AWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F348RSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F348RSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F348RWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F348RWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F348YSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
MB96F348YSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F348YWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 MB96F348YWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 MB96F353ASBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632
MB96F353AWBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F353RSBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 MB96F353RSBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F353RWBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633
MB96F353RWBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F355 (ISP) (asynch. USART2) Poznámka: 138 9999 MB96F355ASBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 MB96F355ASBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632
MB96F355AWBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 MB96F355AWBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F355RSBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 MB96F355RSBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632
MB96F355RWBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 MB96F355RWBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F356 (ISP) (asynch. USART2) Poznámka: 138 9999 MB96F356ASBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633
MB96F356ASBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F356AWBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 MB96F356AWBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F356RSBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633
MB96F356RSBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F356RWBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 MB96F356RWBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 MB96F378HSBPMC [LQFP144] Poznámka: 2684
MB96F378HSBPMC1 [LQFP144] Poznámka: 2711 MB96F378HWBPMC [LQFP144] Poznámka: 2684 MB96F378HWBPMC1 [LQFP144] Poznámka: 2711 MB96F385RSA [LQFP120] Poznámka: 1040
MB96F385RWA [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F385YSA [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F386RSB [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F386RWB [LQFP120] Poznámka: 1040
MB96F386YSB [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F386YWB [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F387RSB [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F387RWB [LQFP120] Poznámka: 1040
MB96F387YSB [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F387YWB [LQFP120] Poznámka: 1040 MB96F395RSA [LQFP100] Poznámka: 2398 MB96F395RSB [LQFP100] Poznámka: 2398
MB96F395RWA [LQFP100] Poznámka: 2398 MB96F395RWB [LQFP100] Poznámka: 2398 MB96F395YSA [LQFP100] Poznámka: 2398 MB96F395YWA [LQFP100] Poznámka: 2398
MB96F612ABPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 MB96F612RBPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 MB96F613ABPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 MB96F613R (ISP) (asynch. USART8) Poznámka: 138 9999
MB96F613RBPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 MB96F615ABPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 MB96F615RBPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 MB96F622ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2935
MB96F622ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 MB96F622RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 MB96F622RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 MB96F623ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2935
MB96F623ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 MB96F623RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 MB96F623RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 MB96F625ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2935
MB96F625ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 MB96F625RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 MB96F625RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 MB96F633ABPMC [LQFP80] Poznámka: 3041
MB96F633RBPMC [LQFP80] Poznámka: 3041 MB96F635ABPMC [LQFP80] Poznámka: 3041 MB96F635RBPMC [LQFP80] Poznámka: 3041 MB96F636RBPMC [LQFP80] Poznámka: 3041
MB96F637RBPMC [LQFP80] Poznámka: 3041 MB96F643ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F643RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F645ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012
MB96F645RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F646RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F647RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F653ABPMC [LQFP120] Poznámka: 3023
MB96F653RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F655ABPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F655RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F656RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023
MB96F657RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F673ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2627 MB96F673ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3035 MB96F673RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2627
MB96F673RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3035 MB96F675ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2627 MB96F675ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3035 MB96F675RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2627
MB96F675RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3035 MB96F683ABPMC [LQFP80] Poznámka: 2608 MB96F683RBPMC [LQFP80] Poznámka: 2608 MB96F685ABPMC [LQFP80] Poznámka: 2608
MB96F685RBPMC [LQFP80] Poznámka: 2608 MB96F693ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F693RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F695ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012
MB96F695RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F696RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F6A5ABPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F6A5RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023
MB96F6A6RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F6B5ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F6B5RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 MB96F6B6RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012
MB96F6C5ABPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F6C5RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB96F6C6RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 MB9AF111KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
MB9AF111KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039 MB9AF111KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9AF111LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF111LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
MB9AF111LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF111MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF111NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF111NAPF [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AF111NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AF112KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9AF112KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039 MB9AF112KQN [QFN48] Poznámka: 3049
MB9AF112LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF112LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF112LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF112MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
MB9AF112NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF112NAPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF112NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AF114LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AF114LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF114LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF114MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF114NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
MB9AF114NAPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF114NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AF115NAPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF115NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9AF116NAPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF116NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF121KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9AF121KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039
MB9AF121KWQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9AF121LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF121LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF121LWQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9AF131KAPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9AF131KAQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9AF131LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF131LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
MB9AF131LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF131MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF131MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF131NPF [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AF131NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AF132KAPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9AF132KAQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9AF132LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AF132LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF132LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF132MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF132MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215
MB9AF132NPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF132NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AF141LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF141LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
MB9AF141LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF141MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AF141MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF141MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215
MB9AF141NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF141NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF141NAPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF141NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9AF141NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF142LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF142LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF142LBQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9AF142MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AF142MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF142MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF142NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
MB9AF142NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF142NAPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF142NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF142NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AF144LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF144LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF144LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF144MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533
MB9AF144MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF144MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF144NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF144NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9AF144NAPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF144NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF144NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF154MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533
MB9AF154NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF154RAPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9AF155MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AF155NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9AF155RAPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9AF156MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AF156NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF156RAPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
MB9AF1A1LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF1A1LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF1A1MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF1A2LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AF1A2LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF1A2MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF311KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9AF311KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039
MB9AF311KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9AF311LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF311LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF311LAQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9AF311MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF311NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF311NAPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF311NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399
MB9AF312KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9AF312KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039 MB9AF312KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9AF312LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AF312LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF312LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF312MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF312NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
MB9AF312NAPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF312NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AF314LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF314LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
MB9AF314LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF314MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF314NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF314NAPF [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AF314NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AF315NAPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF315NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF316NAPF [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AF316NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF341LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF341LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF341LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AF341LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF341LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF341MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AF341MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
MB9AF341MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF341NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF341NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF341NAPQC [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AF341NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF341NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF341NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF342LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AF342LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF342LAQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AF342LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF342LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
MB9AF342MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AF342MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AF342MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF342NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
MB9AF342NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF342NAPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF342NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF342NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9AF342NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF344LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF344LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF344LAQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9AF344LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF344LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AF344MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AF344MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
MB9AF344MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AF344NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF344NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF344NAPQC [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AF344NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AF344NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AF344NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AF421KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
MB9AF421KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039 MB9AF421KWQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9AF421LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AF421LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
MB9AF421LWQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AFA31LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AFA31LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFA31LQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9AFA31MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AFA31MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFA31NPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AFA31NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399
MB9AFA32LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AFA32LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFA32LQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AFA32MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
MB9AFA32MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFA32NPF [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AFA32NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AFA41LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AFA41LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFA41LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AFA41MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AFA41MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
MB9AFA41MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFA41NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AFA41NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AFA41NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AFA42LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AFA42LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFA42LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AFA42MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533
MB9AFA42MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AFA42MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFA42NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AFA42NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9AFA42NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AFA44LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AFA44LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFA44LBQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9AFA44MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AFA44MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AFA44MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFA44NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
MB9AFA44NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AFA44NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AFAA1 (ISP-SPI) Poznámka: 138 9997 MB9AFAA1LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AFAA1LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFAA1MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFAA1NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AFAA2LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AFAA2LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFAA2MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFAA2NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9AFB41LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9AFB41LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFB41LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AFB41MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AFB41MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
MB9AFB41MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFB41NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AFB41NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AFB41NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332
MB9AFB42LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AFB42LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFB42LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9AFB42MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533
MB9AFB42MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AFB42MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFB42NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9AFB42NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9AFB42NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9AFB44LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9AFB44LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9AFB44LBQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9AFB44MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 MB9AFB44MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 MB9AFB44MAPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 MB9AFB44NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
MB9AFB44NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9AFB44NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF102NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF102NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399
MB9BF102RAPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF104NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF104NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF104RAPMC [LQFP120] Poznámka: 2363
MB9BF105NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF105NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF105RAPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF106NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3303
MB9BF106NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF106RAPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF112NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF112NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF112NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF112RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF114NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF114NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF114NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF114RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF115NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF115NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF115NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF115RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF116NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF116NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF116NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF116RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF116SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF116TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
MB9BF116TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF117SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF117TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF117TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
MB9BF118SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF118TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF118TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF121JPMC [LQFP32] Poznámka: 5185
MB9BF121KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9BF121KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9BF121LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9BF121LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
MB9BF121LQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9BF121MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 MB9BF121MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 MB9BF122KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
MB9BF122KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9BF122LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9BF122LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF122LQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9BF122MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 MB9BF122MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 MB9BF124KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9BF124KQN [QFN48] Poznámka: 3049
MB9BF124LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9BF124LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF124LQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9BF124MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817
MB9BF124MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 MB9BF164KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF164KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF164LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819
MB9BF164LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF164LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF165KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF165KQN [QFN48] Poznámka: 4055
MB9BF165LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF165LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF165LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF166KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635
MB9BF166KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF166LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF166LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF166LQN [QFN64] Poznámka: 5817
MB9BF166MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 MB9BF166MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF166NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF166RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
MB9BF167MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 MB9BF167MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF167NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF167RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
MB9BF168MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 MB9BF168MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF168NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF168RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
MB9BF216SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF216TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF216TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF217SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
MB9BF217TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF217TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF218SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF218TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
MB9BF218TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF304NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF304NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF304RBPMC [LQFP120] Poznámka: 2363
MB9BF305NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF305NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF305RBPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF306NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3303
MB9BF306NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF306RBPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF312NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF312NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF312NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF312RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF314NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF314NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF314NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF314RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF315NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF315NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF315NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF315RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF316NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF316NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF316NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF316RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF316SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF316TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
MB9BF316TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF317SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF317TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF317TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
MB9BF318SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF318TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF318TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF321KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
MB9BF321KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9BF321LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9BF321LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF321LQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9BF321MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 MB9BF321MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 MB9BF322KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9BF322KQN [QFN48] Poznámka: 3049
MB9BF322LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9BF322LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF322LQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9BF322MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817
MB9BF322MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 MB9BF324KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9BF324KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9BF324LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9BF324LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF324LQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9BF324MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 MB9BF324MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113
MB9BF364KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF364KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF364LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF364LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169
MB9BF364LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF365KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF365KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF365LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819
MB9BF365LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF365LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF366KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF366KQN [QFN48] Poznámka: 4055
MB9BF366LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF366LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF366LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF366MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
MB9BF366MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF366NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF366RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF367MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
MB9BF367MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF367NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF367RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF368MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
MB9BF368MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF368NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF368RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF404NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3303
MB9BF404NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF404RAPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF405NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF405NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399
MB9BF405RAPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF406NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF406NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF406RAPMC [LQFP120] Poznámka: 2363
MB9BF412NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF412NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9BF412NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF412RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
MB9BF414NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF414NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9BF414NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF414RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
MB9BF415NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF415NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9BF415NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF415RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
MB9BF416 (ISP-SPI) Poznámka: 138 9997 MB9BF416NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF416NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 MB9BF416NPQC [QFP100] Poznámka: 3332
MB9BF416RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF416SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF416TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF416TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
MB9BF417SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF417TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF417TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF418SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
MB9BF418TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF418TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF464KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF464KQN [QFN48] Poznámka: 4055
MB9BF464LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF464LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF464LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF465KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635
MB9BF465KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF465LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF465LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF465LQN [QFN64] Poznámka: 5817
MB9BF466KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF466KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF466LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF466LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169
MB9BF466LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF466MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 MB9BF466MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF466NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019
MB9BF466RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF467MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 MB9BF467MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF467NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019
MB9BF467RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF468MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 MB9BF468MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF468NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019
MB9BF468RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF504NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF504NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF504RBPMC [LQFP120] Poznámka: 2363
MB9BF505NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3303 MB9BF505NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF505RBPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF506NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3303
MB9BF506NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 MB9BF506RBPMC [LQFP120] Poznámka: 2363 MB9BF512NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF512NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF512NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF512RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF514NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF514NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF514NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF514RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF515NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF515NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF515NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF515RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF516NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 MB9BF516NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
MB9BF516NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 MB9BF516RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 MB9BF516SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF516TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
MB9BF516TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF517SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF517TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF517TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
MB9BF518SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF518TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF518TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF521KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
MB9BF521KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9BF521LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9BF521LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF521LQN [QFN64] Poznámka: 4425
MB9BF521MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 MB9BF521MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 MB9BF522KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9BF522KQN [QFN48] Poznámka: 3049
MB9BF522LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 MB9BF522LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF522LQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9BF522MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817
MB9BF522MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 MB9BF524KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 MB9BF524KQN [QFN48] Poznámka: 3049 MB9BF524LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
MB9BF524LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 MB9BF524LQN [QFN64] Poznámka: 4425 MB9BF524MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 MB9BF524MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113
MB9BF564KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF564KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF564LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF564LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169
MB9BF564LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF565KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF565KQN [QFN48] Poznámka: 4055 MB9BF565LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819
MB9BF565LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF565LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF566KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 MB9BF566KQN [QFN48] Poznámka: 4055
MB9BF566LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 MB9BF566LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 MB9BF566LQN [QFN64] Poznámka: 5817 MB9BF566MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
MB9BF566MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF566NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF566RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF567MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
MB9BF567MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF567NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF567RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF568MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
MB9BF568MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 MB9BF568NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 MB9BF568RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 MB9BF616SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
MB9BF616TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF616TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF617SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF617TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
MB9BF617TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 MB9BF618SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 MB9BF618TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 MB9BF618TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
MBM29BS12DHxxPBT [FBGA80] Poznámka: 841 MBM29BS32LFxxPBT [FBGA60] Poznámka: 840 MBM29BT32LFxxPBT [FBGA60] Poznámka: 840 MBM29DD640E [FBGA63] Poznámka: 1279
MBM29DD640E [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DD640E [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL161BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL161BE [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL161BExxPBT [FBGA48] Poznámka: 760 MBM29DL161TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL161TE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL161TExxPBT [FBGA48] Poznámka: 760
MBM29DL162BD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL162BD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL162BDxxPBT [FBGA48] Poznámka: 533 MBM29DL162BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL162BE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL162BExxPBT [FBGA48] Poznámka: 760 MBM29DL162TD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL162TD [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL162TDxxPBT [FBGA48] Poznámka: 533 MBM29DL162TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL162TE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL162TExxPBT [FBGA48] Poznámka: 760
MBM29DL163BD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL163BD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL163BDxxPBT [FBGA48] Poznámka: 533 MBM29DL163BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL163BE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL163BExxPBT [FBGA48] Poznámka: 760 MBM29DL163TD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL163TD [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL163TDxxPBT [FBGA48] Poznámka: 533 MBM29DL163TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL163TE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL163TExxPBT [FBGA48] Poznámka: 760
MBM29DL164BD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL164BD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL164BDxxPBT [FBGA48] Poznámka: 533 MBM29DL164TD [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL164TD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL164TDxxPBT [FBGA48] Poznámka: 533 MBM29DL321BD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL321BD [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL321BD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL321BE [FBGA63] Poznámka: 1316 MBM29DL321BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL321BE [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL321TD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL321TD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL321TD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL321TE [FBGA63] Poznámka: 1316
MBM29DL321TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL321TE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL322BD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL322BD [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL322BD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL322BE [FBGA63] Poznámka: 1316 MBM29DL322BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL322BE [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL322TD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL322TD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL322TD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL322TE [FBGA63] Poznámka: 1316
MBM29DL322TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL322TE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL323BD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL323BD [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL323BD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL323BE [FBGA63] Poznámka: 1316 MBM29DL323BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL323BE [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL323TD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL323TD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL323TD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL323TE [FBGA63] Poznámka: 1316
MBM29DL323TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL323TE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL324BD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL324BD [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL324BD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL324BE [FBGA63] Poznámka: 1316 MBM29DL324BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL324BE [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL324TD [FBGA57] Poznámka: 999 MBM29DL324TD [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL324TD [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL324TE [FBGA63] Poznámka: 1316
MBM29DL324TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL324TE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL32BF [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL32BFxxPBT [FBGA48] Poznámka: 537
MBM29DL32TF [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL32TFxxPBT [FBGA48] Poznámka: 537 MBM29DL34BF [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL34BFxxPBT [FBGA48] Poznámka: 537
MBM29DL34TF [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL34TFxxPBT [FBGA48] Poznámka: 537 MBM29DL400BC [FBGA48] Poznámka: 760 MBM29DL400BC [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29DL400BC [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL400TC [FBGA48] Poznámka: 760 MBM29DL400TC [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL400TC [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL640E [FBGA63] Poznámka: 1279 MBM29DL640E [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL640E [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL64DF [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29DL64DFxxPBT [FBGA48] Poznámka: 533 MBM29DL800BA [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL800BA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL800BAxxPBT [FBGA48] Poznámka: 537
MBM29DL800BAxxPBT-SF2 [FBGA48] Poznámka: 537 MBM29DL800TA [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29DL800TA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29DL800TAxxPBT [FBGA48] Poznámka: 537
MBM29DL800TAxxPBT-SF2 [FBGA48] Poznámka: 537 MBM29F002B [PLCC32] Poznámka: 1399 MBM29F002B [R-TSOP32] Poznámka: 1415 MBM29F002B [TSOP32] Poznámka: 1414
MBM29F002BC [PLCC32] Poznámka: 1399 MBM29F002BC [R-TSOP32] Poznámka: 1415 MBM29F002BC [TSOP32] Poznámka: 1414 MBM29F002T [PLCC32] Poznámka: 1399
MBM29F002T [R-TSOP32] Poznámka: 1415 MBM29F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 MBM29F002TC [PLCC32] Poznámka: 1399 MBM29F002TC [R-TSOP32] Poznámka: 655
MBM29F002TC [TSOP32] Poznámka: 1414 MBM29F016A [R-TSOP48] Poznámka: 1354 MBM29F016A [TSOP48] Poznámka: 1350 MBM29F017A [R-TSOP48] Poznámka: 1354
MBM29F017A [TSOP48] Poznámka: 1350 MBM29F033C [R-TSOP40] Poznámka: 1374 MBM29F033C [TSOP40] Poznámka: 1369 MBM29F040A [PLCC32] Poznámka: 1384
MBM29F040A [R-TSOP32] Poznámka: 1383 MBM29F040A [TSOP32] Poznámka: 1381 MBM29F040C [PLCC32] Poznámka: 1384 MBM29F040C [R-TSOP32] Poznámka: 1383
MBM29F040C [TSOP32] Poznámka: 1381 MBM29F080A [PSOP44] Poznámka: 1357 MBM29F080A [TSOP40] Poznámka: 1369 MBM29F080A [TSOP48] Poznámka: 1350
MBM29F160BE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F160BE [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F160TE [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F160TE [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29F200BA [PSOP44] Poznámka: 1356 MBM29F200BA [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F200BA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F200BC [PSOP44] Poznámka: 1356
MBM29F200BC [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F200BC [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F200TA [PSOP44] Poznámka: 1356 MBM29F200TA [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29F200TA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F200TC [PSOP44] Poznámka: 1356 MBM29F200TC [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F200TC [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29F400BA [PSOP44] Poznámka: 1356 MBM29F400BA [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F400BA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F400BC [PSOP44] Poznámka: 1356
MBM29F400BC [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F400BC [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F400TA [PSOP44] Poznámka: 1356 MBM29F400TA [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MBM29F400TA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F400TC [PSOP44] Poznámka: 1356 MBM29F400TC [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F400TC [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29F800BA [PSOP44] Poznámka: 1356 MBM29F800BA [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F800BA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29F800TA [PSOP44] Poznámka: 1356
MBM29F800TA [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MBM29F800TA [TSOP48] Poznámka: 1346 MBM29FS12DHxxPBT [FBGA80] Poznámka: 841 MBM29LV001BC [PLCC32] Poznámka: 1399
MBM29LV001BC [R-TSOP32] Poznámka: 1415 MBM29LV001BC [TSOP32] Poznámka: 1414 MBM29LV001TC [PLCC32] Poznámka: 1399 MBM29LV001TC [R-TSOP32] Poznámka: 1415
MBM29LV001TC [TSOP32] Poznámka: 1414 MBM29LV002B [R-TSOP40] Poznámka: 1373 MBM29LV002B [TSOP40] Poznámka: 1368 MBM29LV002BC [R-TSOP40] Poznámka: