Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SPERRY zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SPERRY zariadení 1 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

4055857 TT E27C256 [LCC32] Poznámka: 561 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
🍪
Naspäť HORE