Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SST zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SST zariadení 780 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

PH28EE010 PH28EE011 PH28LF040 PH28SF040
PH28VF040 PH29EE010 PH29EE020 PH29EE512
PH29LE010 PH29LE020 PH29LE512 PH29VE010
PH29VE020 PH29VE512 PH39SF010 PH39SF020
SST25LF010 (ISP) Poznámka: 138 SST25LF010 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25LF010A (ISP) Poznámka: 138 SST25LF010A [SOIC8] Poznámka: 5645
SST25LF010A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 SST25LF010A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25LF020 (ISP) Poznámka: 138 SST25LF020 [SOIC8] Poznámka: 5645
SST25LF020 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25LF020A (ISP) Poznámka: 138 SST25LF020A [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25LF020A [SOIC8-200] Poznámka: 5394
SST25LF020A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25LF040 (ISP) Poznámka: 138 SST25LF040 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25LF040 [WSON8] Poznámka: 3097
SST25LF040A (ISP) Poznámka: 138 SST25LF040A [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25LF040A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 SST25LF040A [WSON8] Poznámka: 3097
SST25LF080 (ISP) Poznámka: 138 SST25LF080 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25LF080A (ISP) Poznámka: 138 SST25LF080A [SOIC8] Poznámka: 5394
SST25LF080A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25PF040C (ISP) Poznámka: 138 SST25PF040C [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25PF040C [WSON8] Poznámka: 3097
SST25VF010 (ISP) Poznámka: 138 SST25VF010 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF010 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF010A (ISP) Poznámka: 138
SST25VF010A [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF010A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF016B (ISP&VDD) Poznámka: 138 SST25VF016B (ISP) Poznámka: 138
SST25VF016B [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25VF016B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF020 (ISP) Poznámka: 138 SST25VF020 [SOIC8] Poznámka: 5645
SST25VF020 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF020A (ISP) Poznámka: 138 SST25VF020A [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF020A [WSON8] Poznámka: 3097
SST25VF020B (ISP) Poznámka: 138 SST25VF020B [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF020B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF032B (ISP) Poznámka: 138
SST25VF032B [SOIC16] Poznámka: 3100 SST25VF032B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 SST25VF032B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF040 (ISP) Poznámka: 138
SST25VF040 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25VF040 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF040A (ISP) Poznámka: 138 SST25VF040A [SOIC8] Poznámka: 5645
SST25VF040A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF040B (ISP) Poznámka: 138 SST25VF040B [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25VF040B [SOIC8-150] Poznámka: 5645
SST25VF040B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF064C (ISP) Poznámka: 138 SST25VF064C [SOIC16] Poznámka: 3100 SST25VF064C [SOIC16] (Dual I/O) Poznámka: 3100
SST25VF064C [SOIC8] Poznámka: 1447 SST25VF064C [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 1447 SST25VF064C [WSON8] Poznámka: 3926 SST25VF064C [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 4971 *2
SST25VF080 (ISP) Poznámka: 138 SST25VF080 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25VF080 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF080A (ISP) Poznámka: 138
SST25VF080A [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25VF080B SST25VF080B (ISP&VDD) Poznámka: 138 SST25VF080B (ISP) Poznámka: 138
SST25VF080B [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25VF080B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 SST25VF080B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF512 (ISP) Poznámka: 138
SST25VF512 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF512 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF512A (ISP) Poznámka: 138 SST25VF512A [SOIC8] Poznámka: 5645
SST25VF512A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25WF010 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25WF020 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25WF020 [WSON8] Poznámka: 3097
SST25WF020A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25WF040 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25WF080 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25WF512 [SOIC8] Poznámka: 5645
SST26VF016 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST26VF016 [WSON8] Poznámka: 3097 SST26VF032 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST26VF032 [WSON8] Poznámka: 3097
SST26WF032 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST26WF032 [WSON8] Poznámka: 3097 SST27SF010 SST27SF010 [PLCC32] Poznámka: 59
SST27SF010 [TSOP32] Poznámka: 56 SST27SF020 SST27SF020 [PLCC32] Poznámka: 59 SST27SF020 [TSOP32] Poznámka: 56
SST27SF256 SST27SF256 [PLCC32] Poznámka: 59 SST27SF256 [TSOP28] Poznámka: 54 SST27SF256 [TSOP32] Poznámka: 56
SST27SF512 SST27SF512 [PLCC32] Poznámka: 59 SST27SF512 [TSOP28] Poznámka: 54 SST27SF512 [TSOP32] Poznámka: 56
SST27VF010 SST27VF010 [PLCC32] Poznámka: 59 SST27VF010 [TSOP32] Poznámka: 56 SST27VF020
SST27VF020 [PLCC32] Poznámka: 59 SST27VF020 [TSOP32] Poznámka: 56 SST27VF040 SST27VF040 [PLCC32] Poznámka: 59
SST27VF040 [TSOP32] Poznámka: 56 SST27VF256 SST27VF256 [PLCC32] Poznámka: 59 SST27VF256 [TSOP28] Poznámka: 54
SST27VF512 SST27VF512 [PLCC32] Poznámka: 59 SST27VF512 [TSOP28] Poznámka: 54 SST28LF040
SST28LF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST28LF040 [TSOP32] Poznámka: 1381 SST28SF040 SST28SF040 [PLCC32] Poznámka: 1384
SST28SF040 [TSOP32] Poznámka: 1381 SST28SF040A SST28SF040A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST28SF040A [TSOP32] Poznámka: 1381
SST28VF040 SST28VF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST28VF040 [TSOP32] Poznámka: 1381 SST28VF040A
SST28VF040A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST28VF040A [TSOP32] Poznámka: 1381 SST29EE010 SST29EE010 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST29EE010 [TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29EE010 [TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 SST29EE010A SST29EE010A [PLCC32] Poznámka: 1399
SST29EE010A[TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29EE010A[TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 SST29EE020 SST29EE020 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST29EE020 [TSOP32] Poznámka: 1414 SST29EE020A SST29EE020A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29EE020A[TSOP32 8x14] Poznámka: 56
SST29EE020A[TSOP32 8x20] Poznámka: 655 SST29EE512 SST29EE512 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29EE512 [TSOP32] Poznámka: 1414
SST29EE512A SST29EE512A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29EE512A[TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29EE512A[TSOP32 8x20] Poznámka: 1414
SST29LE010 SST29LE010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29LE010 [TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29LE010 [TSOP32 8x20] Poznámka: 1414
SST29LE010A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29LE010A[TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29LE010A[TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 SST29LE020
SST29LE020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29LE020 [TSOP32] Poznámka: 1414 SST29LE020A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29LE020A[TSOP32 8x14] Poznámka: 56
SST29LE020A[TSOP32 8x20] Poznámka: 655 SST29LE512 SST29LE512 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29LE512 [TSOP32] Poznámka: 1414
SST29LE512A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29LE512A[TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29LE512A[TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 SST29SF010
SST29SF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29SF010 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST29SF020 SST29SF020 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST29SF020 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST29SF040 SST29SF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST29SF040 [TSOP32] Poznámka: 1377
SST29SF512 SST29SF512 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29SF512 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST29VE010
SST29VE010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29VE010 [TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29VE010 [TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 SST29VE010A [PLCC32] Poznámka: 1399
SST29VE010A[TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29VE010A[TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 SST29VE020 SST29VE020 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST29VE020 [TSOP32] Poznámka: 1414 SST29VE020A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29VE020A[TSOP32 8x14] Poznámka: 56 SST29VE020A[TSOP32 8x20] Poznámka: 655
SST29VE512 SST29VE512 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29VE512 [TSOP32] Poznámka: 1414 SST29VE512A [PLCC32] Poznámka: 1399
SST29VE512A[TSOP32 8x14] Poznámka: 1412 SST29VE512A[TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 SST29VF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29VF010 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST29VF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29VF020 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST29VF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST29VF040 [TSOP32] Poznámka: 1377
SST29VF512 SST29VF512 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST29VF512 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST31LF021 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST31LF021E [TSOP32] Poznámka: 1412 SST31LF041 [TSOP40] Poznámka: 1362 SST31LF041A [TSOP32] Poznámka: 1377 SST31LF043 [TSOP40] Poznámka: 1362
SST31LF043A [TSOP32] Poznámka: 1377 SST31LH021 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST31LH021 [TSOP40] Poznámka: 1362 SST31LH041 [TSOP32] Poznámka: 1377
SST31LH041 [TSOP40] Poznámka: 1362 SST32HF162 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST32HF1621C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF1621C [LFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF1622C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF1622C [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF162C [LBGA48] Poznámka: 754 SST32HF164 [TSOP48] Poznámka: 1346
SST32HF1641 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF1641 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF1641C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF1641C [LFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF1642 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF1642 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF1642C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF1642C [LFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF164C [LBGA48] Poznámka: 754 SST32HF1681 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF1681 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF1682 [LFBGA62] Poznámka: 596
SST32HF1682 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF202 [LFBGA48] Poznámka: 760 SST32HF324 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF324 [LFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF324 [TFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF3241 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF3241 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF3241C [LFBGA62] Poznámka: 596
SST32HF3241C [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF3242 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF3242 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF3242C [LFBGA62] Poznámka: 596
SST32HF3242C [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF324C [LBGA48] Poznámka: 754 SST32HF328 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF328 [LFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF328 [TFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF3281 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF3281 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF3282 [LFBGA62] Poznámka: 596
SST32HF3282 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF328C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF328C [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF328C [TFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF32A1 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF32A1 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF32A2 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST32HF32A2 [LFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF402 [LFBGA48] Poznámka: 760 SST32HF6481 [LFBGA63] Poznámka: 604 SST32HF6481 [LFBGA64] Poznámka: 808 SST32HF6482 [LFBGA63] Poznámka: 604
SST32HF6482 [LFBGA64] Poznámka: 808 SST32HF64A1 [LFBGA64] Poznámka: 596 SST32HF64A2 [LFBGA64] Poznámka: 596 SST32HF64B1 [LFBGA64] Poznámka: 596
SST32HF64B2 [LFBGA64] Poznámka: 596 SST32HF802 [LFBGA48] Poznámka: 760 SST32HF802 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST32VF1601 [TSOP48] Poznámka: 1346
SST34HF1601B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST34HF1601C [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1601C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1601C [TFBGA56] Poznámka: 604
SST34HF1621A [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1621A [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1621C [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1621C [LFBGA62] Poznámka: 596
SST34HF1621S [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1622C [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1622C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1622S [LFBGA56] Poznámka: 604
SST34HF162C [LBGA48] Poznámka: 754 SST34HF162G [LBGA48] Poznámka: 754 SST34HF162G [LFBGA48] Poznámka: 760 SST34HF1641A [LFBGA56] Poznámka: 604
SST34HF1641A [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1641C [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1641C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1641D [LFBGA56] Poznámka: 604
SST34HF1641D [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1641J [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1641J [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1641S [LFBGA56] Poznámka: 604
SST34HF1642C [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1642C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1642D [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1642D [LFBGA62] Poznámka: 596
SST34HF1642S [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF164C [LBGA48] Poznámka: 754 SST34HF164G [LBGA48] Poznámka: 754 SST34HF164G [LFBGA48] Poznámka: 760
SST34HF1681 [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1681 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1681D [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1681D [LFBGA62] Poznámka: 596
SST34HF1681J [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1681J [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF1682D [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF1682D [LFBGA62] Poznámka: 596
SST34HF3223B [LFBGA56] Poznámka: 890 SST34HF3242C [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF3242C [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF3243B [LFBGA56] Poznámka: 890
SST34HF3244 [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF3244 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF3244C [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF3244C [LFBGA62] Poznámka: 596
SST34HF324G [LFBGA48] Poznámka: 760 SST34HF3282 [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF3282 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF3284 [LFBGA56] Poznámka: 604
SST34HF3284 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34HF32A4 [LFBGA56] Poznámka: 604 SST34HF32A4 [LFBGA62] Poznámka: 596 SST34WA1601xxxxMVJ [VFBGA44] Poznámka: 1054
SST34WA1602xxxxMVJ [VFBGA44] Poznámka: 1054 SST34WA3203xxxxMVJ [VFBGA44] Poznámka: 1054 SST34WA3204xxxxMVJ [VFBGA44] Poznámka: 1054 SST34WA3283xxxxMVN [VFBGA56] Poznámka: 1054
SST34WA3284xxxxMVN [VFBGA56] Poznámka: 1054 SST34WA32A3xxxxMVN [VFBGA56] Poznámka: 1054 SST34WA32A4xxxxMVN [VFBGA56] Poznámka: 1054 SST36VF1601 [TFBGA48] Poznámka: 690
SST36VF1601 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST36VF1601C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST36VF1601C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST36VF1601E [TFBGA48] Poznámka: 760
SST36VF1601E [TSOP48] Poznámka: 1346 SST36VF1601G [LFBGA56] Poznámka: 604 SST36VF1601G [TFBGA48] Poznámka: 760 SST36VF1601G [TSOP48] Poznámka: 1346
SST36VF1602 [TFBGA48] Poznámka: 690 SST36VF1602 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST36VF1602C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST36VF1602C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST36VF1602E [TFBGA48] Poznámka: 760 SST36VF1602E [TSOP48] Poznámka: 1346 SST36VF1602G [LFBGA56] Poznámka: 604 SST36VF1602G [TFBGA48] Poznámka: 760
SST36VF1602G [TSOP48] Poznámka: 1346 SST36VF3203 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST36VF3203 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST36VF3204 [TFBGA48] Poznámka: 760
SST36VF3204 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST37VF010 SST37VF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST37VF010 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST37VF020 SST37VF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST37VF020 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST37VF040
SST37VF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST37VF040 [TSOP32] Poznámka: 1377 SST37VF512 SST37VF512 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST37VF512 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST38UF166 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF166 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6401B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6401B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6401xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6401xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6402B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6402B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6402xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6402xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6403B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6403B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6403xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6403xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6404B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6404B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6404xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6404xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF010 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST39LF010 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF010 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39LF010 [WFBGA34] Poznámka: 846 SST39LF016 [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39LF016 [TSOP40] Poznámka: 1368 SST39LF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39LF020 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF020 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39LF020 [WFBGA34] Poznámka: 846 SST39LF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST39LF040 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF040 [TSOP32] Poznámka: 1377
SST39LF080 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF080 [TSOP40] Poznámka: 1368 SST39LF100 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF100 [TSOP40] Poznámka: 1365
SST39LF160 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF200A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF200A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF400A [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39LF400A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF401C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF401C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF401C [WFBGA48] Poznámka: 2389
SST39LF402C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF402C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF402C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39LF512 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST39LF512 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39LF800A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF800A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF801C [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39LF801C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF801C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39LF802C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF802C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39LF802C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39LH010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39LH010 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39LH020 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST39LH020 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39LH040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST39LH040 [TSOP32] Poznámka: 1377 SST39LH160 [TFBGA48] Poznámka: 690
SST39LH160 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LH160Q [TFBGA48] Poznámka: 690 SST39LH160Q [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LH512 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST39LH512 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39SF010 SST39SF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39SF010 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39SF010A SST39SF010A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39SF010A [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39SF020
SST39SF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39SF020 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39SF020A SST39SF020A [PLCC32] Poznámka: 1399
SST39SF020A [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39SF020P SST39SF020P [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39SF020P [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39SF040 SST39SF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST39SF040 [TSOP32] Poznámka: 1377 SST39SF040P
SST39SF040P [PLCC32] Poznámka: 1384 SST39SF040P [TSOP32] Poznámka: 1377 SST39SF512 SST39SF512 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST39SF512 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39SF512A SST39SF512A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39SF512A [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39VF010 SST39VF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39VF010 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF010 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39VF016 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF016 [TSOP40] Poznámka: 1368 SST39VF016Q [TSOP40] Poznámka: 1368 SST39VF020
SST39VF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39VF020 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF020 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39VF020P
SST39VF020P [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39VF020P [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39VF040 SST39VF040 [PLCC32] Poznámka: 1384
SST39VF040 [TSOP32] Poznámka: 1377 SST39VF040P SST39VF040P [PLCC32] Poznámka: 1384 SST39VF040P [TSOP32] Poznámka: 1377
SST39VF080 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF080 [TSOP40] Poznámka: 1368 SST39VF080Q [TSOP40] Poznámka: 1368 SST39VF088 [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF100 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF100 [TSOP40] Poznámka: 1365 SST39VF160 [TFBGA48] Poznámka: 690 SST39VF160 [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF1601 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1601 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1601C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1601C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF1602 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1602 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1602C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1602C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF160Q [TFBGA48] Poznámka: 690 SST39VF160Q [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1681 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1681xxxxB3 [FBGA48] Poznámka: 760
SST39VF1682 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1682xxxxB3 [FBGA48] Poznámka: 760 SST39VF200A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF200A [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF200AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39VF320 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF320 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3201 [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF3201 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3201B [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF3201B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3201C [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF3201C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3202 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF3202 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3202B [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF3202B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3202C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF3202C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF400 [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF400A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF400A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF400AxxxxxC1 [XFLGA48] Poznámka: 847 SST39VF400AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848
SST39VF400Q [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF401C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF401C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF401C [WFBGA48] Poznámka: 2389
SST39VF402C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF402C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF402C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39VF512 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST39VF512 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39VF6401 [TFBGA48] Poznámka: 690 SST39VF6401 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF6401B [TFBGA48] Poznámka: 690
SST39VF6401B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF6402 [TFBGA48] Poznámka: 690 SST39VF6402 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF6402B [TFBGA48] Poznámka: 690
SST39VF6402B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF800 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF800AxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF800AxxxxxC1 [XFLGA48] Poznámka: 847
SST39VF800AxxxxxE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF800AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39VF800Q [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF801C [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF801C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF801C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39VF802C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF802C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF802C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39WF1601xxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF1601xxxxMA [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF1601xxxxMB [WFBGA48] Poznámka: 622
SST39WF1601xxxxY1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF1602xxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF1602xxxxMA [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF1602xxxxMB [WFBGA48] Poznámka: 622
SST39WF1602xxxxY1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF400AxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF400AxxxxxC1 [XFLGA48] Poznámka: 847 SST39WF400AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848
SST39WF400BxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF400BxxxxxCA [XFLGA48] Poznámka: 847 SST39WF400BxxxxxD1 [XFLGA48] Poznámka: 847 SST39WF400BxxxxxMA [WFBGA48] Poznámka: 848
SST39WF400BxxxxxY1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF800AxxxxC2 [XFLGA48] Poznámka: 1096 SST39WF800AxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF800AxxxxxM2 [WFBGA48] Poznámka: 622
SST39WF800BxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF800BxxxxC2 [XFLGA48] Poznámka: 1096 SST39WF800BxxxxCA [XFLGA48] Poznámka: 847 SST39WF800BxxxxMA [WFBGA48] Poznámka: 848
SST39WF800BxxxxY1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST45LF010 [SOIC8] Poznámka: 950 SST45LF010 [WSON8] Poznámka: 577 SST49LF002 [PLCC32] Poznámka: 1399
SST49LF002 [TSOP32] Poznámka: 1411 SST49LF002A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST49LF002A [TSOP32] Poznámka: 1411 SST49LF002B [PLCC32] Poznámka: 1399
SST49LF003A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF003A [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF003B [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF004 [PLCC32] Poznámka: 1384
SST49LF004 [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF004A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF004A [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF004B [PLCC32] Poznámka: 1384
SST49LF004B [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF004B [TSOP40] Poznámka: 1367 SST49LF004C [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF004C [TSOP32] Poznámka: 1416
SST49LF008A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF008A [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF008A [TSOP40] Poznámka: 1367 SST49LF008C [PLCC32] Poznámka: 1384
SST49LF008C [TSOP32] Poznámka: 1416 SST49LF016C [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF016C [TSOP32] Poznámka: 1416 SST49LF016C [TSOP40] Poznámka: 1417
SST49LF016C [TSOP40] (CS) Poznámka: 1417 SST49LF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST49LF020 [TSOP32] Poznámka: 1411 SST49LF020A [PLCC32] Poznámka: 1399
SST49LF020A [TSOP32] Poznámka: 1411 SST49LF030A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF030A [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF040 [PLCC32] Poznámka: 1384
SST49LF040 [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF040A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF040A [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF040B [PLCC32] Poznámka: 1384
SST49LF040B [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF080A [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF080A [TSOP32] Poznámka: 1376 SST49LF160C [PLCC32] Poznámka: 1384
SST49LF160C [TSOP32] Poznámka: 1416 SST65P542R [SOIC28] Poznámka: 4045 SST89C54 SST89C54 [PLCC44] Poznámka: 67
SST89C54 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89C58 SST89C58 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89C58 [TQFP44] Poznámka: 94
SST89C58RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89C58RC [TQFP44] Poznámka: 94 SST89C58RC [WQFN40] Poznámka: 885 SST89C59
SST89C59 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89C59 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E516RD SST89E516RD [PLCC44] Poznámka: 67
SST89E516RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E516RD [WQFN40] Poznámka: 885 SST89E516RD2 SST89E516RD2 [PLCC44] Poznámka: 67
SST89E516RD2 [PLCC44](vfysel) Poznámka: 67 SST89E516RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E516RD2 [WQFN40] Poznámka: 885 SST89E52RC
SST89E52RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E52RD SST89E52RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E52RD [TQFP44] Poznámka: 94
SST89E52RD2 SST89E52RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E52RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E54RC
SST89E54RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E54RD SST89E54RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E54RD [TQFP44] Poznámka: 94
SST89E54RD2 SST89E54RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E54RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E54RD2A
SST89E54RD2A [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E54RD2A [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E54RDA SST89E54RDA [PLCC44] Poznámka: 67
SST89E54RDA [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E554RC SST89E554RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E554RC [TQFP44] Poznámka: 94
SST89E564RD SST89E564RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E564RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E564RD [WQFN40] Poznámka: 885
SST89E58RD SST89E58RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E58RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E58RD2
SST89E58RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E58RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E58RD2A SST89E58RD2A [PLCC44] Poznámka: 67
SST89E58RD2A [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E58RDA SST89E58RDA [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E58RDA [TQFP44] Poznámka: 94
SST89F54 SST89F54 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89F54 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89F58
SST89F58 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89F58 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V516RD SST89V516RD [PLCC44] Poznámka: 67
SST89V516RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V516RD [WQFN40] Poznámka: 885 SST89V516RD2 SST89V516RD2 [PLCC44] Poznámka: 67
SST89V516RD2 [PLCC44](vfysel) Poznámka: 67 SST89V516RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V516RD2 [WQFN40] Poznámka: 885 SST89V52RC
SST89V52RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V52RD SST89V52RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V52RD [TQFP44] Poznámka: 94
SST89V52RD2 SST89V52RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V52RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V54RC
SST89V54RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V54RD SST89V54RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V54RD [TQFP44] Poznámka: 94
SST89V54RD2 SST89V54RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V54RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V54RD2A
SST89V54RD2A [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V54RD2A [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V54RDA SST89V54RDA [PLCC44] Poznámka: 67
SST89V54RDA [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V554RC SST89V554RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V554RC [TQFP44] Poznámka: 94
SST89V564RD SST89V564RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V564RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V564RD [WQFN40] Poznámka: 885
SST89V58RD SST89V58RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V58RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V58RD2
SST89V58RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V58RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V58RD2A SST89V58RD2A [PLCC44] Poznámka: 67
SST89V58RD2A [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V58RDA SST89V58RDA [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V58RDA [TQFP44] Poznámka: 94
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka *2 - TurboMode mode is available for this device (*2)
Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 577 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS (70-0312)
Poznámka 596 - BGA-0337/0336 (70-0337/0336) = BGA-Bottom-10 (70-0337) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 604 - BGA-0246/0336 (70-0246/0336) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 622 - BGA-0364/0348 (70-0364/0348) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + BGA-Top-30 ZIF-CS (70-0348)
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 690 - BGA-0245/0336 (70-0245/0336) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 754 - BGA-0474/0262 (70-0474/0262) = BGA-Bottom-18 (70-0474) + BGA-Top-8 ZIF-CS (70-0262)
Poznámka 760 - BGA-0245/0521 (70-0245/0521) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-69 ZIF-CS (70-0521)
Poznámka 808 - BGA-0592/0336 (70-0592/0336) = BGA-Bottom-56 (70-0592) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 846 - BGA-0654/0655 (70-0654/0655) = BGA-Bottom-61 (70-0654) + BGA-Top-36 ZIF-CS (70-0655)
Poznámka 847 - BGA-0364/0656 (70-0364/0656) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + LGA-Top-37 ZIF-CS (70-0656)
Poznámka 848 - BGA-0364/0655 (70-0364/0655) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + BGA-Top-36 ZIF-CS (70-0655)
Poznámka 885 - DIL40/QFN40-1 ZIF-CS (70-0689)
Poznámka 890 - BGA-0439/0690 (70-0439/0690) = BGA-Bottom-30 (70-0439) + BGA-Top-126 ZIF (70-0690)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1054 - BGA-0401/0865 (70-0401/0865) = BGA-Bottom-14 (70-0401) + BGA-Top-162 ZIF-CS (70-0865)
Poznámka 1096 - BGA-0364/0928 (70-0364/0928) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + LGA-Top-169 ZIF-CS (70-0928)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1362 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 12.4mm (70-1242)
Poznámka 1365 - Bottom TSOP40 NOR-5 (70-1237) + Top TSOP40 ZIF 12.4mm (70-1242)
Poznámka 1367 - Bottom TSOP40 NOR-1 (70-1241) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1376 - Bottom TSOP32 NOR-1 (70-1248) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1411 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-1 (70-1248) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1416 - DIL32/TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-1 (70-1294)
Poznámka 1417 - DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-1 (70-1295)
Poznámka 1447 - DIL8W/SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 (70-1332)
Poznámka 2389 - BGA-2344/2345 (70-2344/2345) = BGA-Bottom-251 (70-2344) + BGA-Top-257 ZIF (70-2345)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 3926 - DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 4971 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) (*2) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued) (*2)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE