Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Summit zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Summit zariadení 81 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

S24022 S24022 (ISP) Poznámka: 138 S24022 [SOIC8] Poznámka: 950 S24023
S24023 (ISP) Poznámka: 138 S24023 [SOIC8] Poznámka: 950 S24042 S24042 (ISP) Poznámka: 138
S24042 [SOIC8] Poznámka: 950 S24043 S24043 (ISP) Poznámka: 138 S24043 [SOIC8] Poznámka: 950
S24162 S24162 (ISP) Poznámka: 138 S24162 [SOIC8] Poznámka: 950 S24163
S24163 (ISP) Poznámka: 138 S24163 [SOIC8] Poznámka: 950 S24VP02 S24VP02 (ISP) Poznámka: 138
S24VP02 [SOIC8] Poznámka: 950 S24VP04 S24VP04 (ISP) Poznámka: 138 S24VP04 [SOIC8] Poznámka: 950
S24VP16 S24VP16 (ISP) Poznámka: 138 S24VP16 [SOIC8] Poznámka: 950 S4242
S4242 (ISP) Poznámka: 138 S4242 [SOIC8] Poznámka: 950 S4261 S4261 (ISP) Poznámka: 138
S4261 [SOIC8] Poznámka: 950 S42WD42 S42WD42 (ISP) Poznámka: 138 S42WD42 [SOIC8] Poznámka: 950
S42WD61 S42WD61 (ISP) Poznámka: 138 S42WD61 [SOIC8] Poznámka: 950 S93462 [SOIC8] Poznámka: 950
S93463 [SOIC8] Poznámka: 950 S93662 [SOIC8] Poznámka: 950 S93663 [SOIC8] Poznámka: 950 S93VP462
S93VP462 (ISP) Poznámka: 138 S93VP462 [SOIC8] Poznámka: 950 S93VP463 S93VP463 (ISP) Poznámka: 138
S93VP463 [SOIC8] Poznámka: 950 S93VP662 S93VP662 (ISP) Poznámka: 138 S93VP662 [SOIC8] Poznámka: 950
S93VP663 S93VP663 (ISP) Poznámka: 138 S93VP663 [SOIC8] Poznámka: 950 S93WD462
S93WD462 (ISP) Poznámka: 138 S93WD462 [SOIC8] Poznámka: 950 S93WD463 S93WD463 (ISP) Poznámka: 138
S93WD463 [SOIC8] Poznámka: 950 S93WD662 S93WD662 (ISP) Poznámka: 138 S93WD662 [SOIC8] Poznámka: 950
S93WD663 S93WD663 (ISP) Poznámka: 138 S93WD663 [SOIC8] Poznámka: 950 SMM665B [TQFP48] Poznámka: 174
SMS1242 (ISP) Poznámka: 138 SMS1242 [SOIC8] Poznámka: 950 SMS1243 (ISP) Poznámka: 138 SMS1243 [SOIC8] Poznámka: 950
SMS2902 SMS2902 (ISP) Poznámka: 138 SMS2902 [SOIC8] Poznámka: 950 SMS2904
SMS2904 (ISP) Poznámka: 138 SMS2904 [SOIC8] Poznámka: 950 SMS2916 SMS2916 (ISP) Poznámka: 138
SMS2916 [SOIC8] Poznámka: 950 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE