Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Sunmoon zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Sunmoon zariadení 9 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SM24C02 SM24C02 (ISP) Poznámka: 138 SM24C02 [SOP8] Poznámka: 950 SM24C08
SM24C08 (ISP) Poznámka: 138 SM24C08 [SOP8] Poznámka: 950 SM24M64 SM24M64 (ISP) Poznámka: 138
SM24M64 [SOP8] Poznámka: 950 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE