Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SunplusIT zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SunplusIT zariadení 25 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SPCP825A [PDIP20] SPCP825A [PDIP24] SPCP825A [SOP20] Poznámka: 119 SPCP825A [SOP24] Poznámka: 1062
SPCP825A [SSOP20] Poznámka: 91 SPCP826A [PDIP24] SPCP826A [PDIP28] SPCP826A [SOP24] Poznámka: 1062
SPCP826A [SOP28] Poznámka: 4045 SPCP826A [SSOP20] Poznámka: 91 SPCP826A [SSOP28] Poznámka: 1103 SPCP866E2A [DIP20]
SPCP866E2A [QFN20] Poznámka: 1398 SPCP866E2A [SOP20] Poznámka: 119 SPCP866E2A [SOP24] Poznámka: 1062 SPCP866E2A [SSOP28] Poznámka: 1103
SPCP868A [PDIP16] SPCP868A [PDIP18] SPCP868A [PDIP20] SPCP868A [SOP16] Poznámka: 44
SPCP868A [SOP18] Poznámka: 1061 SPCP868A [SOP20] Poznámka: 119 SPCP868A [SOP24] Poznámka: 1062 SPCP868A [SSOP16] Poznámka: 2341
SPCP868A [SSOP20] Poznámka: 91 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 1398 - DIL48/QFN20-2 ZIF-CS (70-1281)
Poznámka 2341 - DIL24/SSOP24 ZIF 155mil (70-2254)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE