Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Swissbit zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Swissbit zariadení 31 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SFEM005GB1ED1TOI5E11P-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM008GB1EA1TOIGE111-E04 [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM008GB1EA1TOIGE111-ES [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM008GB1EA1TOIGE111-STD [BGA153] Poznámka: 3148
SFEM008GB1EA1TOIGE121-STD [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM010GB1ED1TOI5E11P-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM016GB1EA1TOIGE111-E08 [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM016GB1EA1TOIGE111-STD [BGA153] Poznámka: 3148
SFEM016GB1EA1TOIGE121-STD [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM016GB1ED1TOI5E111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM016GB1ED1WDI5E111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM020GB1ED1TOI6F11P-STD [BGA153] Poznámka: 3147
SFEM032GB1EA1TOILF111-E16 [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM032GB1EA1TOILF111-STD [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM032GB1EA1TOILF121-STD [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM032GB1ED1TOI5E111-STD [BGA153] Poznámka: 3147
SFEM032GB1ED1WDI5E111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM040GB1ED1TOI7G11P-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM064GB1EA1TOIHG111-E32 [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM064GB1EA1TOIHG111-STD [BGA153] Poznámka: 3148
SFEM064GB1EA1TOIHG121-STD [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM064GB1ED1TOI6F111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM064GB1ED1WDI6F111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM080GB1ED1TOI8H11P-STD [BGA153] Poznámka: 3147
SFEM128GB1ED1TOI7G111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM128GB1ED1WDI7G111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM256GB1ED1TOI8H111-STD [BGA153] Poznámka: 3147 SFEM256GB1ED1WDI8H111-STD [BGA153] Poznámka: 3147
SFEM4096B1EA1TOIGE111-E02 [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM4096B1EA1TOIGE111-STD [BGA153] Poznámka: 3148 SFEM4096B1EA1TOIGE121-STD [BGA153] Poznámka: 3148 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3147 - BGA-3110/2512A (70-3110/2512A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-271 ZIF-CS (a) (70-2512A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3148 - BGA-3110/2579A (70-3110/2579A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-278 ZIF-CS (a) (70-2579A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
🍪
Naspäť HORE