Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam SyncMOS zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných SyncMOS zariadení 422 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

F29C31400T [TSOP48] Poznámka: 1346 F29C51001B F29C51001B [PLCC32] Poznámka: 1399 F29C51001B [TSOP32] Poznámka: 1414
F29C51001T F29C51001T [PLCC32] Poznámka: 1399 F29C51001T [TSOP32] Poznámka: 1414 F29C51002B
F29C51002B [PLCC32] Poznámka: 1399 F29C51002B [TSOP32] Poznámka: 1414 F29C51002T F29C51002T [PLCC32] Poznámka: 1399
F29C51002T [TSOP32] Poznámka: 1414 F29C51004B F29C51004B [PLCC32] Poznámka: 1384 F29C51004B [TSOP32] Poznámka: 1381
F29C51004T F29C51004T [PLCC32] Poznámka: 1384 F29C51004T [TSOP32] Poznámka: 1381 F29C61400T [TSOP48] Poznámka: 1346
OB37R04A1Wxxxx [MSOP10] Poznámka: 984 OB37R04A1Wxxxx [PDIP14] OB37R04A1Wxxxx [PDIP16] OB37R04A1Wxxxx [SOP14] Poznámka: 951
OB37R04A1Wxxxx [SOP16] Poznámka: 44 OB37R04G1Wxxxx [MSOP10] Poznámka: 984 9999 OB37R04G1Wxxxx [PDIP14] Poznámka: 9999 OB37R04G1Wxxxx [PDIP16] Poznámka: 9999
OB37R04G1Wxxxx [SOP14] Poznámka: 951 9999 OB37R04G1Wxxxx [SOP16] Poznámka: 44 9999 OB37R259AWxxxx [PDIP14] OB37R259AWxxxx [PDIP16]
OB37R259AWxxxx [SOP14] Poznámka: 951 OB37R259AWxxxx [SOP16] Poznámka: 44 OB39A08T1Wxxxx [LQFP32] Poznámka: 159 OB39A08T1Wxxxx [SOP16] Poznámka: 44
OB39A08T1Wxxxx [SOP20] Poznámka: 119 OB39A08T1Wxxxx [SOP24] Poznámka: 1062 OB39A08T1Wxxxx [SOP28] Poznámka: 4045 OB39A08T2Wxxxx [SOP24] Poznámka: 1062
OB39A08T2Wxxxx [SOP28] Poznámka: 4045 OB39A16D1Wxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 OB39A16D2Wxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 OB39A16T1Wxxxx [LQFP32] Poznámka: 159
OB39A16T1Wxxxx [SOP16] Poznámka: 44 OB39A16T1Wxxxx [SOP20] Poznámka: 119 OB39A16T1Wxxxx [SOP24] Poznámka: 1062 OB39A16T1Wxxxx [SOP28] Poznámka: 4045
OB39R08A3Uxxxx [PDIP20] OB39R08A3Uxxxx [SOP14] Poznámka: 951 OB39R08A3Uxxxx [SOP16] Poznámka: 44 OB39R08A3Uxxxx [SOP20] Poznámka: 119
OB39R08A3Uxxxx [SSOP20] Poznámka: 2353 S29C31004T S29C31004T [PLCC32] Poznámka: 1384 S29C31004T [TSOP32] Poznámka: 1381
S29C51001B S29C51001B [PLCC32] Poznámka: 1399 S29C51001B [TSOP32] Poznámka: 1414 S29C51001T
S29C51001T [PLCC32] Poznámka: 1399 S29C51001T [TSOP32] Poznámka: 1414 S29C51002B S29C51002B [PLCC32] Poznámka: 1399
S29C51002B [TSOP32] Poznámka: 1414 S29C51002T S29C51002T [PLCC32] Poznámka: 1399 S29C51002T [TSOP32] Poznámka: 1414
S29C51004B S29C51004B [PLCC32] Poznámka: 1384 S29C51004B [TSOP32] Poznámka: 1381 S29C51004T
S29C51004T [PLCC32] Poznámka: 1384 S29C51004T [TSOP32] Poznámka: 1381 SM39A16M1Uxxxx [LQFP32] Poznámka: 159 SM39R02G1Wxxxx [PDIP14]
SM39R02G1Wxxxx [SOP14] Poznámka: 951 SM39R04G1Wxxxx [MSOP10] Poznámka: 984 SM39R04G1Wxxxx [PDIP14] SM39R04G1Wxxxx [SOP14] Poznámka: 951
SM39R08A2Wxxxx [PDIP20] SM39R08A2Wxxxx [SKDIP24] SM39R08A2Wxxxx [SKDIP28] SM39R08A2Wxxxx [SOP20] Poznámka: 119
SM39R08A2Wxxxx [SOP24] Poznámka: 1062 SM39R08A2Wxxxx [SOP28] Poznámka: 4045 SM39R08A3Uxxxx [PDIP20] SM39R08A3Uxxxx [SOP14] Poznámka: 951
SM39R08A3Uxxxx [SOP16] Poznámka: 44 SM39R08A3Uxxxx [SOP20] Poznámka: 119 SM39R08A3Uxxxx [SSOP20] Poznámka: 2353 SM39R08A5Uxxxx [MSOP10] Poznámka: 984
SM39R12A2Wxxxx [PDIP20] SM39R12A2Wxxxx [SKDIP24] SM39R12A2Wxxxx [SKDIP28] SM39R12A2Wxxxx [SOP20] Poznámka: 119
SM39R12A2Wxxxx [SOP24] Poznámka: 1062 SM39R12A2Wxxxx [SOP28] Poznámka: 4045 SM39R16A2Wxxxx [PDIP20] SM39R16A2Wxxxx [SKDIP24]
SM39R16A2Wxxxx [SKDIP28] SM39R16A2Wxxxx [SOP20] Poznámka: 119 SM39R16A2Wxxxx [SOP24] Poznámka: 1062 SM39R16A2Wxxxx [SOP28] Poznámka: 4045
SM39R16A3Uxxxx [PDIP20] SM39R16A3Uxxxx [SOP16] Poznámka: 44 SM39R16A3Uxxxx [SOP20] Poznámka: 119 SM39R16A3Uxxxx [SSOP20] Poznámka: 2353
SM39R16A6Uxxxx [LQFP32] Poznámka: 159 SM39R16A6Uxxxx [SOP24] Poznámka: 1062 SM39R16A6Uxxxx [SOP28] Poznámka: 4045 SM39R2051
SM39R2051 [SOIC20] Poznámka: 119 SM39R4051 SM39R4051 [SOIC20] Poznámka: 119 SM59128C
SM59128C [LQFP44] Poznámka: 108 SM59128C [PLCC44] Poznámka: 67 SM59128C [PQFP44] Poznámka: 108 SM59264C
SM59264C [LQFP44] Poznámka: 108 SM59264C [PLCC44] Poznámka: 67 SM59264C [PQFP44] Poznámka: 108 SM5952EWxxxx
SM5952EWxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM5952EWxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM5952Wxxxx SM5952Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM5952Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM5953Wxxxx SM5953Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM5953Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM5954Wxxxx SM5954Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM5954Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM5958Wxxxx
SM5958Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM5958Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM5964AC SM5964AC [LQFP44] Poznámka: 108
SM5964AC [PLCC44] Poznámka: 67 SM5964AC [PQFP44] Poznámka: 108 SM5964AC [QFP44] Poznámka: 108 SM5964AL
SM5964AL [LQFP44] Poznámka: 108 SM5964AL [PLCC44] Poznámka: 67 SM5964AL [PQFP44] Poznámka: 108 SM5964AL [QFP44] Poznámka: 108
SM5964BWxxxx SM5964BWxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM5964BWxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM5964C
SM5964C [LQFP44] Poznámka: 108 SM5964C [PLCC44] Poznámka: 67 SM5964C [PQFP44] Poznámka: 108 SM59A16U1xxx [LQFP48] Poznámka: 174
SM59D03G2Cxxxx SM59D03G2Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59D03G2Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59D03G2Lxxxx
SM59D03G2Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59D03G2Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59D04G2Cxxxx SM59D04G2Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM59D04G2Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59D04G2Lxxxx SM59D04G2Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59D04G2Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM59R02A1Cxxxx SM59R02A1Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R02A1Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R02A1Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM59R02A1Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R02A1Lxxxx SM59R02A1Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R02A1Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174
SM59R02A1Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R02A1Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R02G1Wxxxx SM59R02G1Wxxxx [LQFP44] Poznámka: 108
SM59R02G1Wxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R02G1Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R02G1Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R03A1Cxxxx
SM59R03A1Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R03A1Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R03A1Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R03A1Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM59R03A1Lxxxx SM59R03A1Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R03A1Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R03A1Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM59R03A1Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R04A1Cxxxx SM59R04A1Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R04A1Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174
SM59R04A1Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R04A1Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R04A1Lxxxx SM59R04A1Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108
SM59R04A1Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R04A1Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R04A1Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R04A2Cxxxx
SM59R04A2Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R04A2Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R04A2Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R04A2Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM59R04A2Lxxxx SM59R04A2Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R04A2Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R04A2Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM59R04A2Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R05A3Cxxxx SM59R05A3Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R05A3Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174
SM59R05A3Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R05A3Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R05A3Lxxxx SM59R05A3Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108
SM59R05A3Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R05A3Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R05A3Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R05A5Cxxxx
SM59R05A5Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R05A5Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R05A5Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R05A5Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM59R05A5Lxxxx SM59R05A5Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R05A5Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R05A5Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM59R05A5Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R05G6Wxxxx SM59R05G6Wxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R05G6Wxxxx [LQFP48] Poznámka: 174
SM59R05G6Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R05G6Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R08A2Cxxxx [LQFP64] Poznámka: 2756 SM59R08A2Cxxxx [TQFP64] Poznámka: 2756
SM59R08A2Lxxxx [LQFP64] Poznámka: 2756 SM59R08A2Lxxxx [TQFP64] Poznámka: 2756 SM59R09A3Cxxxx SM59R09A3Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108
SM59R09A3Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R09A3Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R09A3Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R09A3Lxxxx
SM59R09A3Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R09A3Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R09A3Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R09A3Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM59R09A5Cxxxx SM59R09A5Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R09A5Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R09A5Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM59R09A5Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R09A5Lxxxx SM59R09A5Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R09A5Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174
SM59R09A5Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R09A5Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R09G6Wxxxx SM59R09G6Wxxxx [LQFP44] Poznámka: 108
SM59R09G6Wxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R09G6Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R09G6Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R16A2Cxxxx [LQFP64] Poznámka: 2756
SM59R16A2Cxxxx [TQFP64] Poznámka: 2756 SM59R16A2Lxxxx [LQFP64] Poznámka: 2756 SM59R16A2Lxxxx [TQFP64] Poznámka: 2756 SM59R16A3Cxxxx
SM59R16A3Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R16A3Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R16A3Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R16A3Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM59R16A3Lxxxx SM59R16A3Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R16A3Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R16A3Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM59R16A3Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R16A5Cxxxx SM59R16A5Cxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R16A5Cxxxx [LQFP48] Poznámka: 174
SM59R16A5Cxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R16A5Cxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R16A5Lxxxx SM59R16A5Lxxxx [LQFP44] Poznámka: 108
SM59R16A5Lxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R16A5Lxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R16A5Lxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM59R16G6Wxxxx
SM59R16G6Wxxxx [LQFP44] Poznámka: 108 SM59R16G6Wxxxx [LQFP48] Poznámka: 174 SM59R16G6Wxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM59R16G6Wxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM7301 SM7301 [PLCC44] Poznámka: 67 SM7301 [PQFP44] Poznámka: 108 SM79108C
SM79108C [LQFP44] Poznámka: 108 SM79108C [PLCC44] Poznámka: 67 SM79108C [PQFP44] Poznámka: 108 SM79108L
SM79108L [LQFP44] Poznámka: 108 SM79108L [PLCC44] Poznámka: 67 SM79108L [PQFP44] Poznámka: 108 SM79164C
SM79164C [LQFP44] Poznámka: 108 SM79164C [PLCC44] Poznámka: 67 SM79164C [PQFP44] Poznámka: 108 SM79164L
SM79164L [LQFP44] Poznámka: 108 SM79164L [PLCC44] Poznámka: 67 SM79164L [PQFP44] Poznámka: 108 SM79164V
SM79164V [PLCC44] Poznámka: 67 SM79164V [PQFP44] Poznámka: 108 SM894051C SM894051C [SOIC20] Poznámka: 119
SM894051L SM894051L [SOIC20] Poznámka: 119 SM89516AC SM89516AC [LQFP44] Poznámka: 108
SM89516AC [PLCC44] Poznámka: 67 SM89516AC [PQFP44] Poznámka: 108 SM89516AL SM89516AL [LQFP44] Poznámka: 108
SM89516AL [PLCC44] Poznámka: 67 SM89516AL [PQFP44] Poznámka: 108 SM89516BWxxxx SM89516BWxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM89516BWxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM89516C SM89516C [LQFP44] Poznámka: 108 SM89516C [PLCC44] Poznámka: 67
SM89516C [PQFP44] Poznámka: 108 SM89516L SM89516L [LQFP44] Poznámka: 108 SM89516L [PLCC44] Poznámka: 67
SM89516L [PQFP44] Poznámka: 108 SM8951AC SM8951AC [LQFP44] Poznámka: 108 SM8951AC [PLCC44] Poznámka: 67
SM8951AC [PQFP44] Poznámka: 108 SM8951AL SM8951AL [LQFP44] Poznámka: 108 SM8951AL [PLCC44] Poznámka: 67
SM8951AL [PQFP44] Poznámka: 108 SM8951BC SM8951BC [LQFP44] Poznámka: 108 SM8951BC [PLCC44] Poznámka: 67
SM8951BC [PQFP44] Poznámka: 108 SM8951BL SM8951BL [LQFP44] Poznámka: 108 SM8951BL [PLCC44] Poznámka: 67
SM8951BL [PQFP44] Poznámka: 108 SM8952AC SM8952AC [LQFP44] Poznámka: 108 SM8952AC [PLCC44] Poznámka: 67
SM8952AC [PQFP44] Poznámka: 108 SM8952AL SM8952AL [LQFP44] Poznámka: 108 SM8952AL [PLCC44] Poznámka: 67
SM8952AL [PQFP44] Poznámka: 108 SM8952BWxxxx SM8952BWxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM8952BWxxxx [PQFP44] Poznámka: 108
SM8952C SM8952C [PLCC44] Poznámka: 67 SM8952C [PQFP44] Poznámka: 108 SM8952L
SM8952L [PLCC44] Poznámka: 67 SM8952L [PQFP44] Poznámka: 108 SM8954AC SM8954AC [LQFP44] Poznámka: 108
SM8954AC [PLCC44] Poznámka: 67 SM8954AC [PQFP44] Poznámka: 108 SM8954AL SM8954AL [LQFP44] Poznámka: 108
SM8954AL [PLCC44] Poznámka: 67 SM8954AL [PQFP44] Poznámka: 108 SM8954BWxxxx SM8954BWxxxx [PLCC44] Poznámka: 67
SM8954BWxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM8954C SM8954C [PLCC44] Poznámka: 67 SM8954C [PQFP44] Poznámka: 108
SM8954L SM8954L [PLCC44] Poznámka: 67 SM8954L [PQFP44] Poznámka: 108 SM8958AC
SM8958AC [LQFP44] Poznámka: 108 SM8958AC [PLCC44] Poznámka: 67 SM8958AC [PQFP44] Poznámka: 108 SM8958AL
SM8958AL [LQFP44] Poznámka: 108 SM8958AL [PLCC44] Poznámka: 67 SM8958AL [PQFP44] Poznámka: 108 SM8958BWxxxx
SM8958BWxxxx [PLCC44] Poznámka: 67 SM8958BWxxxx [PQFP44] Poznámka: 108 SM8958C SM8958C [PLCC44] Poznámka: 67
SM8958C [PQFP44] Poznámka: 108 SM8958L SM8958L [PLCC44] Poznámka: 67 SM8958L [PQFP44] Poznámka: 108
SM89S16R1C SM89S16R1C [LQFP44] Poznámka: 108 SM89S16R1C [PLCC44] Poznámka: 67 SM89S16R1C [PQFP44] Poznámka: 108
SM89S16R1L SM89S16R1L [LQFP44] Poznámka: 108 SM89S16R1L [PLCC44] Poznámka: 67 SM89S16R1L [PQFP44] Poznámka: 108
SM89T16R1C SM89T16R1C [PLCC44] Poznámka: 67 SM89T16R1C [PQFP44] Poznámka: 108 SM89T16R1L
SM89T16R1L [PLCC44] Poznámka: 67 SM89T16R1L [PQFP44] Poznámka: 108 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 984 - DIL10/SSOP10 ZIF 120mil (70-0794)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 2353 - DIL20/SSOP20-1 ZIF 155mil (70-2306)
Poznámka 2756 - DIL48/QFP64 ZIF SM-1 (70-2513)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE