Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Syntek zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Syntek zariadení 66 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

STK6011BP1-3V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6011BP21-5V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6011BP3-3V [SDIP42] Poznámka: 164 STK6011BP5-3V [PQFP44] Poznámka: 108
STK6011BP7-3V STK6011BP9-3V [LQFP48] Poznámka: 174 STK6012BP11-3V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6012BP13-3V [SDIP42] Poznámka: 164
STK6012BP1-3V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6012BP15-3V [PQFP44] Poznámka: 108 STK6012BP17-3V STK6012BP19-3V [LQFP48] Poznámka: 174
STK6012BP22-5V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6012BP3-3V [SDIP42] Poznámka: 164 STK6012BP5-3V [PQFP44] Poznámka: 108 STK6012BP7-3V
STK6012BP9-3V [LQFP48] Poznámka: 174 STK6012P11-3V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6012P12-5V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6012P13-3V [SDIP42] Poznámka: 164
STK6012P14-5V [SDIP42] Poznámka: 164 STK6012P15-3V [PQFP44] Poznámka: 108 STK6012P16-5V [PQFP44] Poznámka: 108 STK6012P17-3V
STK6012P18-5V STK6012P19-3V [LQFP48] Poznámka: 174 STK6012P20-5V [LQFP48] Poznámka: 174 STK6012P22-5V [PLCC44] Poznámka: 67
STK6021P1-3V STK6021P2-3V [SDIP42] Poznámka: 164 STK6021P3-3V [PLCC44] Poznámka: 67 STK6021P4-3V [PQFP44] Poznámka: 108
STK6021P5-3V [LQFP48] Poznámka: 174 STK6031 STK6031 [LQFP48] Poznámka: 174 STK6031 [PLCC44] Poznámka: 67
STK6031 [QFP44] Poznámka: 108 STK6032 STK6032 [LQFP48] Poznámka: 174 STK6032 [PLCC44] Poznámka: 67
STK6032 [QFP44] Poznámka: 108 STK6033 STK6033 [LQFP48] Poznámka: 174 STK6033 [PLCC44] Poznámka: 67
STK6033 [QFP44] Poznámka: 108 STK6033-3 STK6033-3 [LQFP48] Poznámka: 174 STK6033-3 [PLCC44] Poznámka: 67
STK6033-3 [QFP44] Poznámka: 108 STK6033S STK6033S [LQFP48] Poznámka: 174 STK6033S [PLCC44] Poznámka: 67
STK6033S [QFP44] Poznámka: 108 STK6037 [DIP20] STK6037 [DIP28] STK6037 [SOP20] Poznámka: 119
STK6037 [SOP28] Poznámka: 4045 STK6037 [SSOP28] Poznámka: 1103 STK60516 STK60516 [LQFP48] Poznámka: 174
STK60516 [PLCC44] Poznámka: 67 STK60516 [QFP44] Poznámka: 108 STK6052 STK6052 [LQFP48] Poznámka: 174
STK6052 [PLCC44] Poznámka: 67 STK6052 [QFP44] Poznámka: 108 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE