Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Telink Semicond. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Telink Semicond. zariadení 45 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

TLSR8232F128xT24 [QFN24] (Swire) Poznámka: 5958 TLSR8232F512xT24 [QFN24] (Swire) Poznámka: 5958 TLSR8232F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 5907 TLSR8251F512xT24 [QFN24] (Swire) Poznámka: 5957
TLSR8251F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 5909 TLSR8251F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 5909 TLSR8251F512xT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5140 TLSR8251F512xT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5140
TLSR8253F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 5909 TLSR8253F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 5909 TLSR8258F1KxT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 5909 TLSR8258F1KxT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 5909
TLSR8258F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 5909 TLSR8258F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 5909 TLSR8258F512xT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5140 TLSR8258F512xT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5140
TLSR8266F512xT32 [QFN32] (I2C) Poznámka: 5265 TLSR8266F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 5265 TLSR8267F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 4387 TLSR8267F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 4387
TLSR8267F512xT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5153 TLSR8267F512xT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5153 TLSR8269F512 (ISP-Swire) Poznámka: 138 9997 TLSR8269F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 4387
TLSR8269F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 4387 TLSR8269F512xT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5153 TLSR8269F512xT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5153 TLSR8271F512xT24 [QFN24] (Swire) Poznámka: 5777
TLSR8271F512xT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5595 TLSR8271F512xT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5595 TLSR8273F512xT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5595 TLSR8273F512xT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5595
TLSR8278F1KxT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5595 TLSR8278F1KxT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5595 TLSR8355F128xT24 [QFN24] (Swire) Poznámka: 5777 TLSR8355F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 5908
TLSR8355F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 5908 TLSR8355F512xT48 [QFN48] (SPI) Poznámka: 5595 TLSR8355F512xT48 [QFN48] (Swire) Poznámka: 5595 TLSR8359F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 5909
TLSR8359F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 5909 TLSR8646F512 (ISP-Swire) Poznámka: 138 9999 TLSR8646F512xT32 [QFN32] (SPI) Poznámka: 4387 TLSR8646F512xT32 [QFN32] (Swire) Poznámka: 4387
TLSR9218A [QFN48] (Swire) Poznámka: 6689 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 4387 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF TLSR-1 (70-3984)
Poznámka 5140 - DIL48/QFN48-1.02 ZIF WNF-1 (70-5298)
Poznámka 5153 - DIL48/QFN48-1.02 ZIF TLSR-1 (70-5318)
Poznámka 5265 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF TLSR-2 (70-5420)
Poznámka 5595 - DIL48/QFN48-1.02 ZIF TLSR-2 (70-5772)
Poznámka 5777 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF TLSR-1 (70-5980)
Poznámka 5907 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF TLSR-4 (70-6096)
Poznámka 5908 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF TLSR-5 (70-6097)
Poznámka 5909 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF TLSR-3 (70-6095)
Poznámka 5957 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF TLSR-2 (70-6141)
Poznámka 5958 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF TLSR-3 (70-6142)
Poznámka 6689 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF TLSR-1 (70-6871)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE