Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Temic zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Temic zariadení 70 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

T87251G1A T87251G1A [PLCC44] Poznámka: 67 T87C5101 T87C5101 [SO24] Poznámka: 1062
T87C5101 [SO28] Poznámka: 4045 T87C5101 [SSOP24] Poznámka: 1103 T87C5111 T87C5111 [SO20] Poznámka: 119
T87C5111 [SO24] Poznámka: 1062 T87C5111 [SSOP16] Poznámka: 1103 T87C5111 [SSOP24] Poznámka: 1103 T87C5112 [LQFP48] Poznámka: 168
T87C5112 [PLCC52] Poznámka: 151 T89C51RD2-xL T89C51RD2-xL [PLCC44] Poznámka: 67 T89C51RD2-xL [PLCC68] Poznámka: 178
T89C51RD2-xL [VQFP44] Poznámka: 94 T89C51RD2-xL [VQFP64] Poznámka: 152 T89C51RD2-xM T89C51RD2-xM [PLCC44] Poznámka: 67
T89C51RD2-xM [PLCC68] Poznámka: 178 T89C51RD2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 T89C51RD2-xM [VQFP64] Poznámka: 152 T89F64-L
T89F64-L [PLCC44] Poznámka: 67 T89F64-L [PLCC68] Poznámka: 178 T89F64-L [VQFP44] Poznámka: 94 T89F64-L [VQFP64] Poznámka: 152
T89F64-M T89F64-M [PLCC44] Poznámka: 67 T89F64-M [PLCC68] Poznámka: 178 T89F64-M [VQFP44] Poznámka: 94
T89F64-M [VQFP64] Poznámka: 152 TS87C51RA2 TS87C51RA2 [PLCC44] Poznámka: 67 TS87C51RA2 [VQFP44] Poznámka: 94
TS87C51RB2 TS87C51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 TS87C51RB2 [VQFP44] Poznámka: 94 TS87C51RC2
TS87C51RC2 [PLCC44] Poznámka: 67 TS87C51RC2 [VQFP44] Poznámka: 94 TS87C51RD2 TS87C51RD2 [PLCC44] Poznámka: 67
TS87C51RD2 [VQFP44] Poznámka: 94 TS87C51U2 TS87C51U2 [PLCC44] Poznámka: 67 TS87C51U2 [VQFP44] Poznámka: 94
TS87C52X2 TS87C52X2 [PLCC44] Poznámka: 67 TS87C52X2 [PQFP44] Poznámka: 106 TS87C52X2 [VQFP44] Poznámka: 94
TS87C54X2 TS87C54X2 [PLCC44] Poznámka: 67 TS87C54X2 [VQFP44] Poznámka: 94 TS87C58X2
TS87C58X2 [PLCC44] Poznámka: 67 TS87C58X2 [VQFP44] Poznámka: 94 TSC87251G1A TSC87251G1A [PLCC44] Poznámka: 67
TSC87251G2D TSC87251G2D [PLCC44] Poznámka: 67 TSC87251G2D [VQFP44] Poznámka: 94 TSC87C51
TSC87C51 [PLCC44] Poznámka: 67 TSC87C51 [VQFP44] Poznámka: 94 TSC87C51i2 TSC87C51i2 [PLCC44] Poznámka: 67
TSC87C52 TSC87C52 [PLCC44] Poznámka: 67 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 106 - DIL44/TQFP44-3 ZIF (70-0146)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 151 - DIL40/PLCC52 ZIF MCS51-2 (70-0087)
Poznámka 152 - DIL40/VQFP64 ZIF AWM-1 (70-0132)
Poznámka 168 - PA-5112-48Q; Logical Systems Corp. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 178 - DIL40/PLCC68 ZIF AWM-1 (70-0131)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE