Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Teridian zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Teridian zariadení 9 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

71M6511 [LQFP64] Poznámka: 5165 71M6513 [LQFP100] Poznámka: 4185 71M6513H [LQFP100] Poznámka: 4185 71M6521BE [LQFP64] Poznámka: 4183
71M6521DE [LQFP64] Poznámka: 4183 71M6521DH [LQFP64] Poznámka: 4183 71M6521FE [LQFP64] Poznámka: 4183 71M6541DT [LQFP64] Poznámka: 4092
71M6541FT [LQFP64] Poznámka: 4092 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 4092 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF TER-1 (70-4155)
Poznámka 4183 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF TER-2 (70-4283)
Poznámka 4185 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF TER-1 (70-4281)
Poznámka 5165 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF TER-3 (70-5295)
🍪
Naspäť HORE